TIT Gondolat Kiadó

TIT Gondolat Kiadó 1957-1995

A Gondolat Kiadót 1957-ben alapították, profilja kiterjedt a természet-, a társadalomtudományok és a művészetek teljes területére. Nagy hangsúlyt fektettek a nemzetközi szakirodalom legfontosabb műveinek magyar kiadására, beleértve a nyugati szerzők, kutatók műveit is. A több mint 2700 kötetet tartalmazó portfólió valóban átfogott minden fontosabb szakterületet, de a tudományterületek közül külön érdemes kiemelni a történelem, irodalom, ókor, művészettörténet, filozófia, szociológia, csillagászat, fizika-matematika, természetismeret, földrajz és néprajz-antropológiai útleírás témaköröket. Ez a hatalmas szakkönyv adatbázis számtalan olyan alapművet tartalmaz, ami a mai napig meghatározó forrásnak számít a maga területén.

Sorozatok

Könyvek - Néprajz - Antropológia

  • 1
  • 2
Balassa Iván: Lápok, falvak, emberek. Bodrogköz

Budapest, 1975
Néprajz - Antropológia

Bálint Sándor: A szegedi nép

Budapest, 1968
Néprajz - Antropológia

Balogh István: A cívisek világa. Debrecen néprajza

Budapest, 1973
Néprajz - Antropológia

Balogh István: Hajdúság

Budapest, 1969
Néprajz - Antropológia

Bellon Tibor: Nagykunság

Budapest, 1979
Néprajz - Antropológia

Boas, Franz: Népek, nyelvek, kultúrák. Válogatott írások

Fordító: Bónis György - Sárkány Mihály
Budapest, 1975
Néprajz - Antropológia

Bodrogi Tibor: Mesterségek születése. Kis egyetemes tárgyi néprajz

Budapest, 1961
Néprajz - Antropológia

Bodrogi Tibor (szerk.): Messzi népek magyar kutatói I. Az egyetemes néprajz magyar előfutárai és művelői

Budapest, 1978
Néprajz - Antropológia

Bodrogi Tibor (szerk.): Messzi népek magyar kutatói II. Az egyetemes néprajz magyar előfutárai és művelői

Budapest, 1978
Néprajz - Antropológia

Bromlej, Julian Vlagyimirovics: Etnosz és néprajz

Fordító: F. Nagy Géza
Budapest, 1976
Néprajz - Antropológia

Cecchiara, Giuseppe: Az örök vadember

Fordító: László János
Budapest, 1965
Néprajz - Antropológia

Cocchiara, Giuseppe: Az európai folklór története

Fordító: Balázs János et al.
Budapest, 1962
Néprajz - Antropológia

Csebokszarov, Nyikolaj Nyikolajevics - Csebokszarova, I. A.: Népek, rasszok, kultúrák

Fordító: Zalai Edvin
Budapest, 1980
Néprajz - Antropológia

Diószegi Vilmos: Samanizmus

Budapest, 1962
Néprajz - Antropológia

Diószegi Vilmos (szerk.): Az ősi magyar hitvilág

Budapest, 1971
Néprajz - Antropológia

Dömötör Sándor: Őrség

Budapest, 1960
Néprajz - Antropológia

Erdei Ferenc: Futóhomok. A Duna-Tisza köze

Budapest, 1957
Néprajz - Antropológia

Erdész Sándor: Nyírség

Budapest, 1974
Néprajz - Antropológia

Frobenius, Leo: Afrikai kultúrák. Válogatott írások

Fordító: G. Beke Marit et al.
Budapest, 1981
Néprajz - Antropológia

Gabus, Jean: A karibu eszkimók

Fordító: Kovács Vera
Budapest, 1970
Néprajz - Antropológia

Gágyor József (szerk.): Megy a gyűrű vándorútra. Gyermekjátékok és mondókák 1. Énekes játékok

Budapest, 1982
Néprajz - Antropológia

Hall, Edward T.: Rejtett dimenziók

Fordító: Falvay Mihály
Budapest, 1975
Néprajz - Antropológia

Hall, Edward T.: Rejtett dimenziók. 2. kiadás

Fordító: Falvay Mihály
Budapest, 1980
Néprajz - Antropológia

Hermann Ottó (szerk.): Halászélet, pásztorkodás. Válogatott néprajzi tanulmányok

Budapest, 1980
Néprajz - Antropológia

Hoffmann Tamás: Néprajz és feudalizmus. Tanulmányok

Budapest, 1975
Néprajz - Antropológia

Keszthelyi Katalin: A pueblo indiánok

Budapest, 1985
Néprajz - Antropológia

Kiss Géza: Ormányság

Budapest, 1986
Néprajz - Antropológia

Kiss Lajos: A szegény emberek élete

Budapest, 1981
Néprajz - Antropológia

Kiszely István: A Föld népei. Ázsia

Budapest, 1984
Néprajz - Antropológia

Kiszely István: A Föld népei. Európa

Budapest, 1979
Néprajz - Antropológia

Kiszely István: Sírok, csontok, emberek. Ebertan a régészetbern

Budapest, 1976
Néprajz - Antropológia

Kiszely István: Sírok, csontok, emberek. Embertan a régészetben

Budapest, 1969
Néprajz - Antropológia

Kodolányi János ifj. (szerk.): A finnugor őshaza nyomában

Budapest, 1973
Néprajz - Antropológia

Kodolányi János ifj. (szerk.): Ormánság

Budapest, 1960
Néprajz - Antropológia

Kormos Zsófia: Asszonysorsok Indiában

Budapest, 1977
Néprajz - Antropológia

Kutasi Kovács Lajos: Az elveszett világ

Budapest, 1976
Néprajz - Antropológia

Kutasi Kovács Lajos: Fekete istenek - fekete emberek. Az afro-brazil világ

Budapest, 1980
Néprajz - Antropológia

Láng János: A mitológia kezdetei. Az ősi népek elbeszélései

Budapest, 1979
Néprajz - Antropológia

Láng János: Az őstársadalmak

Budapest, 1978
Néprajz - Antropológia

Láng János: Lélek és Isten. A vallás alapvető fogalmainak kialakulása

Budapest, 1974
Néprajz - Antropológia

Lhote, Henri: Sziklafestmények a Szaharában

Fordító: Havas D1022Ernő
Budapest, 1977
Néprajz - Antropológia

Lips, Eva: Könyv az indiánokról

Fordító: Mátrai Tamás
Budapest, 1960
Néprajz - Antropológia

Manga János: Palócföld

Budapest, 1979
Néprajz - Antropológia

Mead, Margaret: Férfi és nő. A két nem viszonya a változó világban

Fordító: András László - Vajda Endre
Budapest, 1970
Néprajz - Antropológia

Morgan, L. H.: Az ősi társadalom

Fordító: Bodrogi Tibor - Bónis György
Budapest, 1961
Néprajz - Antropológia

Morvay Péter - Simon Józsefné - Igaz Mária: Népünk hagyományaiból 1956. A társadalmi néprajzi gyűjtők legjobb néprajzi leírásai

Budapest, 1956
Néprajz - Antropológia

N. László Endre: Aranymosás a Kápád-medencében

Budapest, 1988
Néprajz - Antropológia

Nagy Dezső: Magyar munkásfolklór

Budapest, 1987
Néprajz - Antropológia

Nyerges Ágnes: Jóslatok, álmok, csodák

Budapest, 1961
Néprajz - Antropológia

Oláh Andor: Újhold, új király! A magyar népi orvoslás életrajza

Budapest, 1986
Néprajz - Antropológia

  • 1
  • 2

KBART