TIT Gondolat Kiadó

TIT Gondolat Kiadó 1957-1995

A Gondolat Kiadót 1957-ben alapították, profilja kiterjedt a természet-, a társadalomtudományok és a művészetek teljes területére. Nagy hangsúlyt fektettek a nemzetközi szakirodalom legfontosabb műveinek magyar kiadására, beleértve a nyugati szerzők, kutatók műveit is. A több mint 2700 kötetet tartalmazó portfólió valóban átfogott minden fontosabb szakterületet, de a tudományterületek közül külön érdemes kiemelni a történelem, irodalom, ókor, művészettörténet, filozófia, szociológia, csillagászat, fizika-matematika, természetismeret, földrajz és néprajz-antropológiai útleírás témaköröket. Ez a hatalmas szakkönyv adatbázis számtalan olyan alapművet tartalmaz, ami a mai napig meghatározó forrásnak számít a maga területén.

Sorozatok

Könyvek - Nyelvtudomány

  • 1
  • 2
Antal László: A formális nyelvi elemzés

Budapest, 1964
Nyelvtudomány

Antal László - Csongor Barnabás - Fodor István: A világ nyelvei

Budapest, 1970
Nyelvtudomány

Antal László (szerk.): A világnyelv

Budapest, 1984
Nyelvtudomány

Apreszjan, J. D.: A modern strukturális nyelvészet elmélete és módszerei

Fordító: Lengyel Zsolt
Budapest, 1971
Nyelvtudomány

Bárczi Géza: A magyar nyelv életrajza

Budapest, 1963
Nyelvtudomány

Bárczi Géza: A magyar nyelv múltja és jelene. Válogatott tanulmányok

Budapest, 1980
Nyelvtudomány

Bárczi Géza: Nyelvművelésünk

Budapest, 1974
Nyelvtudomány

Bíró Ágnes - Felde Györgyi - Huszár Ágnes et al.: Nyelvi divatok. Névdivatbemutató, köszönés és megszólítás. Nyelvi humor nyelvészszemmel

Budapest, 1985
Nyelvtudomány

Deme László: A nyelvről - felnőtteknek

Budapest, 1966
Nyelvtudomány

Fábián Pál: Nyelvművelésünk évszázadai

Budapest, 1984
Nyelvtudomány

Fajcsek Magda - Szende Aladár: Miről vallanak a magyar szavak?

Budapest, 1966
Nyelvtudomány

Felde Györgyi - Grétsy László (szerk.): Új anyanyelvi kaleidoszkóp

Budapest, 1980
Nyelvtudomány

Ferenczy Géza (szerk.): Anyanyelvi őrjárat

Budapest, 1971
Nyelvtudomány

Fischer Sándor: A beszéd művészete

Budapest, 1966
Nyelvtudomány

Fischer Sándor: A beszéd művészete. 4., bővített kiadás

Budapest, 1982
Nyelvtudomány

Fodor István: Mire jó a nyelvtudomány?

Budapest, 1968
Nyelvtudomány

Grétsy László: Anyanyelvünk játékai

Budapest, 1974
Nyelvtudomány

Grétsy László: Szaknyelvi kalauz

Budapest, 1964
Nyelvtudomány

Grétsy László (szerk.): Anyanyelvi kaleidoszkóp

Budapest, 1973
Nyelvtudomány

Hajdú Péter: Finnugor népek és nyelvek

Budapest, 1962
Nyelvtudomány

Herman József: A francia nyelv története. A latin nyelvtől az újlatin nyelvekig

Budapest, 1966
Nyelvtudomány

Hernádi Sándor: Elmondani nem is nehéz. Szövege(d)zés szóban és írásban

Budapest, 1984
Nyelvtudomány

Hernádi Sándor: Helyesírási önképző

Budapest, 1978
Nyelvtudomány

Hernádi Sándor: Szó-beszéd. Képzelt nyelvi folyóirat

Budapest, 1981
Nyelvtudomány

Horányi Özséb - Szépe György (szerk.): A jel tudománya

Fordító: Antal László et al.
Budapest, 1975
Nyelvtudomány

Ivanov, V. V.: Nyelv, mítosz, kultúra

Fordító: Kovács Zoltán - Orosz István
Budapest, 1984
Nyelvtudomány

Jakobson, Roman: A költészet grammatikája

Fordító: Albert Sándor
Budapest, 1982
Nyelvtudomány

Jakobson, Roman: Hang-jel-vers

Fordító: Barczán Endre et al.
Budapest, 1969
Nyelvtudomány

Jakobson, Roman: Hang-jel-vers. 2. kiadás

Fordító: Barczán Endre et al.
Budapest, 1972
Nyelvtudomány

Kálmán Béla: A nevek világa

Budapest, 1967
Nyelvtudomány

Kálmán Béla: A nevek világa 2. kiadás

Budapest, 1969
Nyelvtudomány

Kálmán Béla: A nevek világa 3. kiadás

Budapest, 1973
Nyelvtudomány

Kenesei István (szerk.): A nyelv és a nyelvek

Budapest, 1984
Nyelvtudomány

Kenesei István (szerk.): A nyelv és a nyelvek. 2., bővített kiadás

Budapest, 1989
Nyelvtudomány

Kossa János: Nyelvünk fűszerszámai

Budapest, 1979
Nyelvtudomány

Kovalovszky Miklós (szerk.): Nyelvünk világa

Budapest, 1978
Nyelvtudomány

Lengyel Zsolt: A gyermeknyelv

Budapest, 1981
Nyelvtudomány

Lomb Kató: Így tanulok nyelveket. Egy tizenhat nyelvű tolmács feljegyzései

Budapest, 1970
Nyelvtudomány

Lotman, Jurij Mihajlovič: Szöveg - modell - típus

Fordító: Bánlaki Viktor et al.
Budapest, 1973
Nyelvtudomány

Lotz János: Szonettkoszorú a nyelvről

Budapest, 1976
Nyelvtudomány

Lőrincze Lajos: Nyelvművelő levelek. Az Akadémia Nyelvtudományi Intézetének levelesládájából

Budapest, 1964
Nyelvtudomány

Marcus, Solomon: A nyelvi szépség matematikája

Fordító: Fabricius Ferenc et al.
Budapest, 1977
Nyelvtudomány

Mészöly Gedeon: Népünk és nyelvünk. Válogatott tanulmányok

Budapest, 1982
Nyelvtudomány

Pap Mária - Szépe György (szerk.): Társadalom és nyelv. Szociolingvisztikai írások

Fordító: Bollobás Enikő et al.
Budapest, 1975
Nyelvtudomány

Papp Ferenc: Könyv az orosz nyelvről

Budapest, 1979
Nyelvtudomány

Pei, Mario: Szabálytalan nyelvtörténet

Fordító: Fabricius Ferenc
Budapest, 1966
Nyelvtudomány

Rácz Endre - Takács Etel: Kis magyar nyelvtan

Budapest, 1959
Nyelvtudomány

Rácz Endre - Takács Etel: Kis magyar nyelvtan. 2. kiadás

Budapest, 1961
Nyelvtudomány

Róna-Tas András: A nyelvrokonság. Kalandozások a történeti nyelvtudományban

Budapest, 1978
Nyelvtudomány

Sapir, Edward: Az ember és a nyelv

Fordító: Fabricius Ferenc
Budapest, 1971
Nyelvtudomány

  • 1
  • 2

KBART