TIT Gondolat Kiadó

TIT Gondolat Kiadó 1957-1995

A Gondolat Kiadót 1957-ben alapították, profilja kiterjedt a természet-, a társadalomtudományok és a művészetek teljes területére. Nagy hangsúlyt fektettek a nemzetközi szakirodalom legfontosabb műveinek magyar kiadására, beleértve a nyugati szerzők, kutatók műveit is. A több mint 2700 kötetet tartalmazó portfólió valóban átfogott minden fontosabb szakterületet, de a tudományterületek közül külön érdemes kiemelni a történelem, irodalom, ókor, művészettörténet, filozófia, szociológia, csillagászat, fizika-matematika, természetismeret, földrajz és néprajz-antropológiai útleírás témaköröket. Ez a hatalmas szakkönyv adatbázis számtalan olyan alapművet tartalmaz, ami a mai napig meghatározó forrásnak számít a maga területén.

Sorozatok

Könyvek - Filozófia

Adorno, Theodor W.: Zene, filozófia, társadalom. Esszék

Fordító: Tandori Dezső et al.
Budapest, 1970
Filozófia

Ágh Attila - Bóna Ervin - Fejér László et al.: A kívánt jövőtől a lehetséges jövőig. Tanulmányok a jövőkutatás témaköréből

Budapest, 1976
Filozófia

Ákos Károly: A lélek. Egy fogalom fejlődése

Budapest, 1964
Filozófia

Altrichter Ferenc (szerk.): A Bécsi Kör filozófiája

Fordító: Altrichter Ferenc - Fehér Márta
Budapest, 1972
Filozófia

Andor Csaba: Jel - kultúra - kommunikáció. Interdiszciplináris szempontok a kultúrakutatásban

Budapest, 1980
Filozófia

Angelusz Róbert: Kommunikáló társadalom

Budapest, 1983
Filozófia

Arisztotelész: Eudémoszi etika. Nagy etika

Fordító: Steigel Kornél
Budapest, 1975
Filozófia

Arisztotelész: Rétorika

Fordító: Adamik Tamás
Budapest, 1982
Filozófia

Asmus, Valentin Ferdinandovič: Descartes

Fordító: Siklósi Mihály
Budapest, 1958
Filozófia

Aszmusz, V. F.: Immanuel Kant

Fordító: Rozsnyai Ervin
Budapest, 1982
Filozófia

Aszmusz, Valentyin Ferdinandovics: Marx és a polgári historizmus

Fordító: Szüszmann György
Budapest, 1973
Filozófia

B. Vámos Vera: Karl Jaspers filozófiája

Budapest, 1966
Filozófia

Bahtyin, Mihail Mihajlovics: A beszéd és a valóság. Filozófiai és beszédelméleti írások

Fordító: Orosz István
Budapest, 1986
Filozófia

Balogh István: A társadalmi információ

Budapest, 1979
Filozófia

Bebel, August: Charles Fourier élete és eszméi

Fordító: Haraszti Sándor
Budapest, 1962
Filozófia

Benedek István: A tudás útja

Budapest, 1972
Filozófia

Bibler, V. Sz.: Az alkotó gondolkodás. Bevezetés a gondolati dialógus logikájába

Fordító: Keleti Judit
Budapest, 1982
Filozófia

Bloch, Arthur: Murphy törvénykönyve, avagy miért romlik el minden?

Fordító: Hernádi Miklós
Budapest, 1985
Filozófia

Chardin, Pierre Teilhard de: Az emberi jelenség

Fordító: Bittel Lajos, Rónay György
Budapest, 1973
Filozófia

Clarke, Samuel et al.: Brit moralisták a XVIII. sz.-ban

Fordító: Fehér Ferenc
Budapest, 1977
Filozófia

Copi, Irving M. - Gould, James A. (szerk.): Kortárs tanulmányok a logikaelmélet kérdéseiről

Fordító: Bánki Dezső et al.
Budapest, 1985
Filozófia

Cornforth, Maurice: A nyílt filozófia és a nyílt társadalom. Hogyan cáfolta meg dr. Karl Popper a Marxizmust?

Fordító: Sós Vilmos
Budapest, 1975
Filozófia

Desanti, Jean-T.: Bevezetés a filozófia történetébe

Fordító: Nyilas Vera
Budapest, 1957
Filozófia

Dilthey, Wilhelm: A történelmi világ felépítése a szellemtudományokban. Tanulmányok

Fordító: Erdélyi Ágnes
Budapest, 1974
Filozófia

Dobrov, Gennadij Mihajlovics: A tudomány tudománya

Fordító: Józsa Péter
Budapest, 1973
Filozófia

Fehér Ferenc (szerk.): Művészet és társadalom. Lukács György válogatott művei I.

Budapest, 1968
Filozófia

Fichte, Johann Gottlieb: Az erkölcstan rendszere

Fordító: Berényi Gábor
Budapest, 1976
Filozófia

Fichte, Johann Gottlieb: Válogatott filozófiai írások

Fordító: Endreffy Zoltán - Kiss János
Budapest, 1981
Filozófia

Fourier, Charles: A négy mozgás és az általános rendeltetések elmélete

Fordító: Lázár Guy
Budapest, 1977
Filozófia

Földesi Tamás: Az akaratszabadság problémája

Budapest, 1960
Filozófia

Gadamer, Hans-Georg: Igazság és módszer. Egy filozófiai hermeneutika vázlata

Fordító: Bonyhai Gábor
Budapest, 1984
Filozófia

Gilbert, Katherine Everett - Kuhn Helmut: Az esztétika története

Fordító: Nyilas Vera - Székely Andorné
Budapest, 1966
Filozófia

Glasenapp, Helmuth von: Az öt világvallás. Bráhmanizmus, buddhizmus, kínai univerzizmus, kereszténység, iszlám

Fordító: Pálvölgyi Endre
Budapest, 1975
Filozófia

Goldmann, Lucien: A rejtőzködő isten

Fordító: Pödör László
Budapest, 1977
Filozófia

Hartmann, Nicolai: Lételméleti vizsgálódások

Fordító: Redl Károly
Budapest, 1972
Filozófia

Hauser Arnold: A művészet szociológiája

Fordító: Görög Lívia
Budapest, 1982
Filozófia

Hauser, Arnold: A művészettörténet filozófiája

Fordító: Tandori Dezső
Budapest, 1978
Filozófia

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Esztétika. Rövidített kiadás

Fordító: Tandori Dezső
Budapest, 1974
Filozófia

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Ifjúkori írások. Válogatás

Fordító: Révai Gábor
Budapest, 1982
Filozófia

Heller Ágnes: A morál szociológiája vagy a szociológia morálja

Budapest, 1964
Filozófia

Heller Ágnes: Az ösztönök. Az érzelmek elmélete

Budapest, 1978
Filozófia

Heller Ágnes: Portrévázlatok az etika történetéből

Budapest, 1976
Filozófia

Herder, Johann Gottfried: Eszmék az emberiség történetének filozófiájáról és más írások

Fordító: Imre Katalin - Rozsnyai Ervi
Budapest, 1978
Filozófia

Hermann István: A szfinx rejtvénye. Tanulmánykötet

Budapest, 1973
Filozófia

Hermann István: Teológia és történetiség

Budapest, 1979
Filozófia

Hernádi Miklós (szerk.): A fenomenológia a társadalomtudományban. Válogatás

Fordító: Hernádi Miklós - Szalai Pál - Zemplényi Ferenc
Budapest, 1984
Filozófia

Hume, David: Értekezés az emberi természetről

Fordító: Ludassy Mária
Budapest, 1976
Filozófia

Huszár Tibor (szerk.): Olasz marxista filozófusok írásaiból

Fordító: Rozsnyai Ervin
Budapest, 1970
Filozófia

Huszár Tibor (szerk.): Történelem és filozófia. Új törekvések a szovjet filozófiai kutatásokban

Fordító: Könczöl Csaba
Budapest, 1974
Filozófia

Jegorov, A.: A művészet és a társadalmi élet

Fordító: S. Nyírő József
Budapest, 1961
Filozófia

KBART