TIT Gondolat Kiadó

TIT Gondolat Kiadó 1957-1995

A Gondolat Kiadót 1957-ben alapították, profilja kiterjedt a természet-, a társadalomtudományok és a művészetek teljes területére. Nagy hangsúlyt fektettek a nemzetközi szakirodalom legfontosabb műveinek magyar kiadására, beleértve a nyugati szerzők, kutatók műveit is. A több mint 2700 kötetet tartalmazó portfólió valóban átfogott minden fontosabb szakterületet, de a tudományterületek közül külön érdemes kiemelni a történelem, irodalom, ókor, művészettörténet, filozófia, szociológia, csillagászat, fizika-matematika, természetismeret, földrajz és néprajz-antropológiai útleírás témaköröket. Ez a hatalmas szakkönyv adatbázis számtalan olyan alapművet tartalmaz, ami a mai napig meghatározó forrásnak számít a maga területén.

Sorozatok

Könyvek - Művészettörténet

Szabadi Judit: Gulácsy Lajos

Budapest, 1983
Művészettörténet

Szárján, Martirosz: Életemből

Fordító: Dalos György
Budapest, 1980
Művészettörténet

Székely András: Kandinszkij

Budapest, 1979
Művészettörténet

Székely András (szerk.): A kubizmus. Válogatás a mozgalom dokumentumaiból

Budapest, 1975
Művészettörténet

Szilágyi János György: A görög művészet késő-klasszikus kora

Budapest, 1961
Művészettörténet

Szilágyi János György: A görög művészet kezdetei

Budapest, 1958
Művészettörténet

Szilágyi János György: A görög művészet világa II. A görög képzőművészetek archaikus és klasszikus korának írott forrásaiból

Budapest, 1962
Művészettörténet

Szilágyi János György: A hellenisztikus görög művészet. Görög művészet a hellénisztikus korszakban

Budapest, 1959
Művészettörténet

Tordai György : Pernyét hord a szél. Györök Leó életregénye

Budapest, 1959
Művészettörténet

Vadas József: Le Corbusier

Budapest, 1983
Művészettörténet

Vámos Imre: Az NSZK csoda és valóság

Budapest, 1969
Művészettörténet

Vámossy Ferenc: A XX. század építészete

Budapest, 1961
Művészettörténet

Vámossy Ferenc: Korunk építészete

Budapest, 1974
Művészettörténet

Végvári Lajos: Munkácsy és kora

Budapest, 1962
Művészettörténet

Wehner Tibor: Köztéri szobraink

Budapest, 1986
Művészettörténet

Wittkower, Rudolf: A humanizmus korának építészeti elvei

Fordító: Tatai Mária
Budapest, 1986
Művészettörténet

Wright, Frank Lloyd: Testamentum

Fordító: Falvay Mihály et al.
Budapest, 1974
Művészettörténet

Ybl Ervin: Francia és angol művészet a barokk századokban

Budapest, 1958
Művészettörténet

Ybl Ervin: Spanyolország és Portugália művészete a reneszánsztól a klasszicizmusig

Budapest, 1958
Művészettörténet

KBART