Argumentum Kiadó

Könyvek - Pedagógia

  • 1
  • 2
Bácskai Júlia: Kezdeti tapasztalatok, saját élményem az iskolapszichológiáról

Budapest, 2003
Pedagógia, Pszichológia

Bácskai Júlia: Önismereti csoportok céljai és módszerei. Alkalmazásuk egészséges kamaszok csoportjában

Budapest, 2005
Pedagógia, Pszichológia

Bugán Antal et al.: Csoportmódszerek az iskolában

Budapest, 2003
Pedagógia, Pszichológia

Czvik Éva - Sziszik Erika: Kísérleti tapasztalatok a kompetencia fejlesztéséről

Budapest, 2004
Pedagógia, Pszichológia

Dehelán Éva: Tapasztalataim a komplex mentálhigiénés prevenció lehetőségeiről az óvodában

Budapest, 2003
Pedagógia, Pszichológia

Dehelán Éva - Szász Balázsné - Sárossy Györgyné: Egy pályaválasztási érettséget fejlesztő módszer alkalmazásának néhány iskolai tapasztalatáról

Budapest, 2004
Pedagógia, Pszichológia

Fodorné Földi Rita: Testnevelési játékok a tanulási zavarok prevenciójában és korrekciójában

Budapest, 2005
Pedagógia, Pszichológia

Frücht László et al.: Tanulási készség tréning serdülők számára

Budapest, 2005
Pedagógia, Pszichológia

Gefferth Éva - Herskovits Mária: Csak keresni kell… A tehetséges gyerekekrő nevelőknek

Budapest, 2009
Pedagógia, Pszichológia

Gutkin, T.B. - Curtis, M.J.: Az iskolai konzultáció elmélete és technikái

Budapest, 2005
Pedagógia, Pszichológia

Gyenei Melinda: Iskolai tanulás – tanulási képességek – fejlesztés

Budapest, 2007
Pedagógia, Pszichológia

Gyenei Melinda: Tanulási zavarok korrekciója a tanórákon

Budapest, 2004
Pedagógia, Pszichológia

Hunyady Györgyné - M. Nádasi Mária - Serfőző Mónika: Fekete pedagógia. Értékelés az iskolában

Budapest, 2006
Pedagógia, Pszichológia

Jávorné Dr. Kolozsváry Judit: Serdülők az iskolában

Budapest, 2005
Pedagógia, Pszichológia

Kalamár Hajnalka: Kreativitás- és kommunikációfejlesztés serdülők önismereti csoportjában

Budapest, 2003
Pedagógia, Pszichológia

Kalamár Hajnalka: Tanulási zavarok korrekciója és személyiségfejlesztés

Budapest, 2005
Pedagógia, Pszichológia

Kalamár Hajnalka: Tíz alkalom. Tanulási zavarok korrekciójához kapcsolódó fejlesztő program tapasztalatai és lehetőségei

Budapest, 2005
Pedagógia, Pszichológia

Kalamár Hajnalka - Sziszik Erika: A CAT bemutatása és használati lehetőségei az iskolában. A JEPQ személyiségkérdőív ismertetése

Budapest, 2005
Pedagógia, Pszichológia

Karczag Judit: Iskolakerülő. Egy pszichológus vallomásai

Budapest, 2005
Pedagógia, Pszichológia

Kivovicsné Horváth Ágnes - Mátyás Krisztina - Szilágyiné Oravecz Márta: Módszer és fejlesztést szolgáló feladatok a matematikaoktatásban kisiskolásoknak

Budapest, 2006
Pedagógia, Pszichológia

Körmendi Géza (szerk.): A tatai gimnázium névtára. 1765-2007

Budapest, 2007
Pedagógia, Pszichológia

Körmendi Géza (szerk.): A Tatai gimnázium öregdiákjainak évkönyve 2005-2009

Budapest, 2009
Évkönyv, Pedagógia

Kreácsik Judit: A Wartegg-teszt bemutatása és iskolai alkalmazásának lehetőségei

Budapest, 2005
Pedagógia, Pszichológia

Kuhn Gabriella: Dinamikus gyakorlatok az írás előkészítésére. Óvodásoknak és kisiskolásoknak (… hogy az írás, ne legyen sírás!)

Budapest, 2008
Pedagógia, Pszichológia

Kuhn Gabriella - Gyarmathy Éva: A beszédészlelés fejlesztése óvodásoknál és kisiskolásoknál. Játékkatalógus

Budapest, 2003
Pedagógia, Pszichológia

Kulcsár Éva: A serdülőkori fejlődés pszichológiai jellemzői

Budapest, 2005
Pedagógia, Pszichológia

Kulcsár Zsuzsanna: Komplex humán emóciók, összetartozás és felépülés

Budapest, 2007
Pedagógia, Pszichológia

Kulcsár Zsuzsanna: Korai személyiségfejlődés és énfunkció. Pszichoanalitikus elméletek biopszichológiai elemzésben

Budapest, 2006
Pedagógia, Pszichológia

Kulcsár Zsuzsanna: Traumafeldolgozás és vallás

Budapest, 2009
Pedagógia, Pszichológia

Kulcsár Zsuzsanna - Rózsa Sándor - Reinhardt Melinda: A poszttraumás növekedés feltételei és empirikus vizsgálata

Budapest, 2006
Pedagógia, Pszichológia

Kulcsár Zsuzsanna (szerk.): Teher alatt... Pozitív traumafeldolgozás és poszttraumás személyiségfejlődés

Fordító: Kulcsár Zsuzsanna et al.
Budapest, 2005
Pedagógia, Pszichológia

M. Tamás Márta (szerk.): Integráció és inklúzió. Fejlesztő módszerek a közoktatásban

Budapest, 2006
Pedagógia, Pszichológia

Magyar Judit: Egy kiscsoportos fejlesztő program kísérlete. Tanulási és magatartási gondokkal küzdő gyerekek számára

Budapest, 2004
Pedagógia, Pszichológia

Martonné Tamás Márta - Sallay Hedvig - Perge Judit: Pályaválasztás és szelekció. A szociometriai módszer alkalmazása alsó és középfokú oktatási intézményekben

Budapest, 2007
Pedagógia, Pszichológia

Nagyné Elek Eszter - Gyenei Melinda: A diagnosztikai és a fejlesztő munka lehetőségei a gimnáziumban. Kísérleti tapasztalatok az iskolai motiváció mérése terén

Budapest, 2004
Pedagógia, Pszichológia

Nagyné Falucskai Anna: Játékgyűjtemény a testtudat, téri tájékozódás fejlesztéséhez

Budapest, 2008
Pedagógia, Pszichológia

Pála Károly (szerk.): Tankönyvháború. Viták a gimnáziumi irodalomoktatás reformjáról a hetvenes-nyolcvanas években

Budapest, 1991
Irodalom, Irodalomtörténet, Pedagógia

Pásztor Zsuzsanna (szerk.): Új utak a zeneoktatásban. A fizikai gondozás eszméjének térhódítása a zenében és az általános oktatásban

Budapest, 2007
Pedagógia, Pszichológia

Pásztor Zsuzsanna (szerk.): Új utak a zeneoktatásban. A Kovács-módszer alkalmazása a kezdetektől a foglalkozási ártalmak megelőzéséig

Budapest, 2007
Pedagógia, Pszichológia

Pintérné Tasnádi Ágnes: Mozgásfoglalkozások az óvodában. A Kovács-módszer alkalmazása

Budapest, 2006
Pedagógia, Pszichológia

Porkolábné Balogh Katalin: Módszerek a tanulási zavarok csoportos szűrésére és korrekciójára

Budapest, 2005
Pedagógia, Pszichológia

Porkolábné Balogh Katalin - Balázsné Szűcs Judit - Szaitzné Gregorits Anna: Komplex prevenciós óvodai program. Kudarc nélkül az iskolában. Óvodai fejlesztő program a tanulási zavarok megelőzésée

Budapest, 2009
Pedagógia, Pszichológia

Porkolábné Dr. Balogh Katalin: Az iskolapszichológia néhány alapkérdése

Budapest, 2004
Pedagógia, Pszichológia

Porkolábné Dr. Balogh Katalin: Készségfejlesztő eljárások tanulási zavarral küzdő kisiskolásoknak

Budapest, 2005
Pedagógia, Pszichológia

Rektor Orsolya: Adaptivitás a vizuális nevelésben

Budapest, 2005
Pedagógia, Pszichológia

Roeders, Paul - Gefferth Éva: A hatékony tanulás titka. A hatékony tanítás és tanulás dinamikája

Fordító: Damokos Katalin - Gefferth Éva
Budapest, 2007
Pedagógia, Pszichológia

Schróth Ágnes (szerk.): Környezeti nevelés a középiskolában

Budapest, 2004
Pedagógia, Pszichológia

Sütőné Koczka Ágota: Szociális készségek fejlesztése kamaszkorban

Budapest, 2005
Pedagógia, Pszichológia

Szakács Béla - Kerekes Barnabás: Szöveggyűjtemény és útmutató a középfokú iskolák Kazinczy-versenyéhez

Budapest, 2002
Nyelvtudomány, Pedagógia

Szitó Imre: A tanulási stratégiák fejlesztése

Budapest, 2005
Pedagógia, Pszichológia

  • 1
  • 2

KBART