Argumentum Kiadó

Könyvek - Publicisztika

  • 1
  • 2
Agárdi Péter: „… a multat be kell vallani”. Nemzeti kultúra – baloldali tradíció

Budapest, 2006
Publicisztika

András Edit: Kulturális átöltözés. Művészet a szocializmus romjain

Budapest, 2009
Publicisztika

Bardoly István - Jurecskó László - Sümegi György )sdzerk.): A feledés árja alól új földeket hódítok vissza. Írások Tímár Árpád tiszteletére

Budapest, 2009
Publicisztika

Belitska-Scholtz Hedvig - Somorjai Olga: Deutsche Theater in Pest und Ofen 1770-1850. 1.

Budapest, 1995
Publicisztika

Belitska-Scholtz Hedvig - Somorjai Olga: Deutsche Theater in Pest und Ofen 1770-1850. 2.

Budapest, 1995
Publicisztika

Bibó István: 1956

Budapest, 2011
Publicisztika

Bibó István: Az államhatalmak elválasztása

Budapest, 2011
Publicisztika

Biró Sey Katalin et al. (szerk.): In memoriam Ludovici Huszár

Budapest, 2005
Publicisztika

Bitó László: A korruptokrácia és a belső gyarmatosítás évei 2012-2016. Publicisztikák - esszék

Budapest, 2016
Publicisztika

Bitó László: Ahogy láttam … 2004-2006 Két reményteljes, nehéz év

Budapest, 2006
Publicisztika

Bitó László: Nekünk kell megváltanunk magunkat. Egy humanista hitvallása

Budapest, 2004
Publicisztika

Bodnár György: Párbeszéd az idővel. Válogatott tanulmányok, esszék, kritikák

Budapest, 2009
Publicisztika

Bódy Zsombor - Horváth Sánor - ValuchTibor: Megtalálható-e a múlt? Tanulmányok Gyáni Gábor 60. születésnapjára

Budapest, 2010
Publicisztika

Bódy-Márkus Rozália (szerk.): Deutsche presse aus Ungarn in der ersten halfte des 19. jahrhuderts. Literatur, Theater, Sprache und Aspekte der Identität

Budapest, 2007
Publicisztika

Bogár László: Hálózatok világuralma

Budapest, 2007
Publicisztika

Boronkai Szabolcs (szerk.): Deutschsprachige Literatur und Kultur im Raum Ödenburg/Sopron (1790–1900)

Budapest, 2002
Publicisztika

Dávid Csaba: Város és költője

Budapest, 2007
Publicisztika

Dávid Gábor Csaba: Célunk tökéletesedésünk. A nemzetnevelő Wesselényi Miklós

Budapest, 2013
Publicisztika

Fáskerti Mária (szerk.): Mindenki együtt érzett a magyar néppel… 1956-2006, Norvégia - "Alle folte med det ungarske folket…" 1956-2006, Norge

Oslo, 2006
Publicisztika, Történelem

Fehér Ferenc - Heller Ágnes: Marx és a modernitás

Fordító: Ábrahám Zoltán et al.
Budapest, 2002
Publicisztika

Gál István: Magyarország és az angolszász világ

Budapest, 2005
Publicisztika

Gál István (szerk.): Apollo. Középeurópai humanista folyóirat. 1934-1939. 1-4. Hasonmás kiadás

Budapest, 2001
Publicisztika

Gál István (szerk.): Apollo. Középeurópai humanista folyóirat. 1934-1939. 5-10. Hasonmás kiadás

Budapest, 2001
Publicisztika

Gál István (szerk.): Apollo. Középeurópai humanista folyóirat. 1934-1939. Dokumentumok

Budapest, 2001
Publicisztika

Gangas, Helena: Az én Magyarországom. Cikkek, riportok 1943-1944

Fordító: Labádi-Bertényi Gizella
Budapest, 2001
Publicisztika

Gere Zsolt: Szebb idők. Vörösmarty epikus korszakának rétegei

Budapest, 2013
Publicisztika

Gosztonyi János: És téged is láttalak, és téged is elmeséllek. Arcképek és emlékezések

Budapest, 2006
Publicisztika

Határ Győző: Antibarbarorum libri. Bölcseleti írások 1.

Budapest, 2001
Publicisztika

Határ Győző: Antibarbarorum libri. Bölcseleti írások 2.

Budapest, 2001
Publicisztika

Hausner Gábor (szerk.): Az értelem bátorsága. Tanulmányok Perjés Géza emlékére

Budapest, 2005
Publicisztika

Heltai Nándor: Kodály Zoltán és szülővárosa, Kecskemét. Dokumentumok, emlékek

Budapest, 2008
Publicisztika

József Farkas (szerk.): Álmok és tények. Magyar írók a demokráciáról és a nemzeti kérdésről a Monarchia felbomlása idején

Budapest, 2001
Publicisztika

Kovách Imre et al. (szerk.): Vidék- és falukép a változó időben

Budapest, 2007
Publicisztika

Kulin Ferenc - Veliky János (szerk.): Zengett Szíonon a zsoltár. A magyar kálvinizmus kulturális és civilizációs hatásai

Budapest, 2010
Publicisztika

Ladányi Andor: Klebelsberg felsőoktatási politikája. Monográfia

Budapest, 2000
Publicisztika

László Tarnói: Literatur und Kultur im Königreich Ungarn um 1800. Im Spiegel Deutschsprachiger prosatexte

Fordító: András Balogh - László Tarnói
Budapest, 2000
Publicisztika

Márkus György - Vajda Mihály: A Budapesti Iskola 2. Tanulmányok Lukács Györgyről

Budapest, 1997
Publicisztika

Mártonfi Attila - Papp Kornélia - Slíz Mariann (szerk.): 101 írás Pusztai Ferenc tiszteletére

Budapest, 2006
Publicisztika

Miru György: Szabadság és politikai közösség. Kossuth Lajos politikai alapfogalmai

Budapest, 2011
Publicisztika

Molnár Angelika: Goncsarov hármaskönyve. Ivan Goncsarov regényei a XIX. századi irodalomban

Budapest, 2012
Publicisztika

Molnár József: A betű szolgálatában. Negyven év az Új Látóhatárért és a nyugati magyar irodalomért. Válogatott írások

Budapest, 2002
Publicisztika

Monostori Imre (szerk.): »Én sosem kívántam más emlékművet...« Vonulatok Németh László recepció történetéből. Az író születésének 100. évfordulójára

Budapest, 2003
Publicisztika

N. Mandl Erika: Színház a magyar sajtóban a két világháború között. A sajtóforrások szerepe az összehasonlító színháztörténeti kutatásokban, különös tekintettel a Napkelet és a Magyar Szemle színházi rovatára

Budapest, 2012
Publicisztika

Nemerkényi Előd (szerk.): Magistrae Discipuli. Tanulmányok Madas Edit tiszteletére

Budapest, 2009
Publicisztika

Nyilasy Balázs: A 19. századi modern magyar románc

Budapest, 2011
Publicisztika

Paksa Rudolf (szerk.): Keresztury Dezső, az Eötvös Collegium igazgatója (1945-1948). Tanulmányok

Budapest, 2004
Publicisztika

Palotai Mária: Pásztortűz 1921-1944. Egy erdélyi irodalmi folyóirat története

Budapest, 2008
Publicisztika

Péter László: József Attila nyomában. Válogatott írások

Budapest, 2000
Publicisztika

Rónay László: Lélek és szó. Esszék, tanulmányok

Budapest, 2004
Publicisztika

Rónay László: Szoborpark

Budapest, 2008
Publicisztika

  • 1
  • 2

KBART