Argumentum Kiadó

Könyvek - Politikatudomány

Adriányi Gábor (szerk.): Documenta Vaticana. Vatikáni okmányok a magyar katolikus autonómiáról 1891–1920

Budapest, 2012
Politikatudomány

Balog Iván: Bibó István recepciója. Politikai átértelmezések

Budapest, 2010
Politikatudomány

Bárdi Nándor - Tóth Ágnes (szerk.): Önazonosság és tagoltság. Elemzések a kulturális megosztottságról

Budapest, 2013
Politikatudomány

Bibó István: A demokratikus közösségi értékelés és magatartás mintái

Budapest, 2012
Politikatudomány

Bibó István: A jogfilozófiától a politikáig

Budapest, 2012
Politikatudomány

Bibó István: A kelet-európai kisállamok nyomorúsága

Budapest, 2011
Politikatudomány

Bibó István: A magyar demokrácia válsága

Budapest, 2011
Politikatudomány

Bibó István: A nemzetközi államközösség bénultsága és annak orvosságai. Önrendelkezés, nagyhatalmi egyetértés, politikai döntőbíráskodás

Budapest, 2011
Politikatudomány

Bibó István: Az európai politikai fejlődés értelme

Budapest, 2012
Politikatudomány

Bibó István: Eltorzult magyar alkat, zsákutcás magyar történelem

Budapest, 2012
Politikatudomány

Bibó István: Politikai hisztériák

Budapest, 2011
Politikatudomány

Bibó István: Visszaemlékezések

Budapest, 2012
Politikatudomány

Bibó István: Zsidókérdés

Budapest, 2012
Politikatudomány

Boda Zsolt: Legitimitás, bizalom, együttműködés. Kollektív cselekvés a politikában

Budapest, 2013
Politikatudomány

Dénes Iván Zoltán: Az „illúzió” realitása. Kollektív identitásprogramok

Budapest, 2011
Politikatudomány

Dénes Iván Zoltán: Liberális kihívásra adott konzervatív válasz

Budapest, 2008
Politikatudomány

Dénes Iván Zoltán: Szabadság – közösség. Programok és értelmezések

Budapest, 2008
Politikatudomány

Dénes Iván Zoltán (szerk.): Bibó 100. Recepciók, értelmezések, alkalmazási kísérletek

Budapest, 2012
Politikatudomány

Dénes Iván Zoltán (szerk.): Liberalizmus és nemzettudat. Dialógus Szabó Miklós gondolataival

Budapest, 2008
Politikatudomány

Erdődy Gábor: Kényszerpályán. A magyar külpolitikai gondolkodás 1849-ben

Budapest, 1998
Politikatudomány

Erdődy Gábor: Szabadságot mindenben és mindenkinek. A belga alkotmányos rendszer létrejötte és működése 1831–1848

Budapest, 2006
Politikatudomány

Fedinec Csilla - Vehes Mikola (szerk.): Kárpátalja 1919-2009 történelem, politika, kultúra

Budapest, 2010
Politikatudomány

Fenyő István: A centralisták. Egy liberális csoport a reformkori Magyarországon

Budapest, 1997
Politikatudomány

Fenyő István: Adolf Fischhof és a Habsburg Monarchia

Budapest, 2002
Politikatudomány

Frank Tibor (szerk.): Honszeretet és felekezeti hűség. Wahrmann Mór 1831–1892

Budapest, 2006
Politikatudomány

Germuska Pál: Vörös Arzenál. Magyarország részvétele a nemzetközi hadiipari együttműködésben a KGST keretei között

Budapest, 2010
Politikatudomány

Horváth Miklós - Pahirya, Olekszandr : Kényszerkirándulás a Szovjetunióba. Magyar deportáltak a KGB fogságában – 1956

Fordító: Fedinec Csilla
Budapest, 2012
Politikatudomány

Kecskeméti Károly: Magyar liberalizmus 1790–1848

Budapest, 2008
Politikatudomány

Kovách Imre (szerk.): Elitek a válság korában. Magyarországi elitek, kisebbségi magyar elitek

Budapest, 2011
Politikatudomány

Kovács Gábor: Az európai egyensúlytól a kölcsönös szolgáltatások társadalmáig. Bibó István, a politikai gondolkodó

Budapest, 2004
Politikatudomány

Kulin Ferenc: Készenlét

Budapest, 2008
Politikatudomány

Kulin Ferenc: Küldetéstudat és szerepkeresés

Budapest, 2012
Politikatudomány

Markó György: A Honvédelmi Minisztérium szervezete. 1945–1956

Budapest, 2011
Politikatudomány

Mester Béla: Szabadságunk születése. A modern politikai közösség antropológiája Kálvin Jánostól John Locke-ig

Budapest, 2010
Politikatudomány

Pálmány Béla: A reformkori magyar országgyűlések történeti almanachja 1825-1848. 1.

Budapest, 2011
Politikatudomány

Pálmány Béla: A reformkori magyar országgyűlések történeti almanachja 1825-1848. 2.

Budapest, 2011
Politikatudomány

Perecz László: Nemzet, filozófia, „nemzeti filozófia”

Budapest, 2008
Politikatudomány

Pruzsinszky Sándor: Hatalom és hóhérbárd. Felségsértési perek az újkori Európában, 1534-1938

Budapest, 2009
Politikatudomány

Rácz Sándor: Lehetséges-e a politikai közösség igazságos újraalkotása? Erkölcsi érvelés a demokratikus politikában

Budapest, 2013
Politikatudomány

Sipos Balázs: Sajtó és hatalom a Horthy-korszakban. Politika- és társadalomtörténeti vázlat

Budapest, 2011
Politikatudomány

Standeisky Éva: Antiszemitizmusok

Budapest, 2007
Politikatudomány

Sziklai László: Proletárforradalom után. A kominternált Lukács György 1930–1945

Budapest, 2004
Politikatudomány

Szmodis Jenő: A görögökről Nietzsche és Spengler nyomán

Budapest, 2012
Politikatudomány

Trencsényi Balázs: A nép lelke. Nemzetkarakterológiai viták Kelet-Európában

Budapest, 2011
Politikatudomány

Trencsényi Balázs: A politika nyelvei. Eszmetörténeti tanulmányok

Budapest, 2007
Politikatudomány

KBART