Argumentum Kiadó

Könyvek - Irodalomelmélet

Abádi Nagy Zoltán: Az amerikai minimalista próza

Budapest, 1994
Irodalomelmélet, Irodalomtudomány

Abaffy Csilla - Reményi Andrea - Madas Edit (szerk.): Debreceni kódex 1519. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel

Budapest, 1997
Irodalomelmélet

Agárdi Péter - Székely Mária (szerk.): A valóság fellazulása. A 70 éves Sziklai László tiszteletére

Budapest, 2012
Irodalomelmélet

Bollók János: Asztrális misztika és asztrológia Janus Pannonius költészetében

Budapest, 2003
Irodalomelmélet

Dávidházi Péter: Hunyt mesterünk. Arany János kritikusi öröksége

Budapest, 1994
Irodalomelmélet, Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Deréky Pál (szerk.): A magyar avantgárd irodalom (1915-1930) olvasókönyve

Budapest, 1998
Irodalomelmélet, Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Déri Balázs: A részek és az egész. Prudentius Cathemerinon című himnuszciklusának szerkezete

Budapest, 2001
Irodalomelmélet

Hajdu Péter - Kucserka Zsófia (szerk.): Mikszáth Kálmán Elbeszélések 17. [XVII.] 1898–1903

Budapest, 2015
Irodalomelmélet

Hajdu Péter (szerk.): Mikszáth Kálmán Elbeszélések 13. [XIII.] 1888

Budapest, 2001
Irodalomelmélet

Hajdu Péter (szerk.): Mikszáth Kálmán Elbeszélések 16. [XVI.] 1893–1897

Budapest, 2007
Irodalomelmélet

Hibsch Sándor - Pienták Attila (szerk.): Babits Mihály Esszék, tanulmányok, kritikák 1900–1911

Budapest, 2010
Irodalomelmélet

Kabdebó Lóránt: A magyar költészet az én nyelvemen beszél. A kései Nyugat-líra összegződése Szabó Lőrinc költészetében

Budapest, 1992
Irodalomelmélet, Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Kelevéz Ágnes: A keletkező szöveg esztétikája. Genetikai közelítés Babits költészetéhez

Budapest, 1998
Irodalomelmélet

Kisdi Klára: Egy rejtélyes középkori enciklopédia. Virgilius Grammaticus: Kivonatok és Levelek

Budapest, 2010
Irodalomelmélet

Kovács Árpád: Prózamű és elbeszélés. Regénypoétikai írások

Budapest, 2010
Irodalomelmélet

Kovács Árpád: Versbe írt szavak

Budapest, 2011
Irodalomelmélet

Kovács Árpád - Szitár Katalin (szerk.): Regényművészet és íráskultúra. Tanulmányok. A negyedik veszprémi regénykollokvium. Pannon Egyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszék, 2010. szeptember 16-18.

Budapest, 2012
Irodalomelmélet

Kovács Gábor: A történetképző versidom. Arany János elbeszélő költészete

Budapest, 2010
Irodalomelmélet

Kovács Gábor (szerk.): A diszkurzus hermeneutikája. Paul Ricoeur válogatott tanulmányai

Budapest, 2010
Irodalomelmélet, Open access

Kovács Gábor (szerk.): Regények, médiumok, kultúrák

Budapest, 2010
Irodalomelmélet

Kristó Gyula: A történeti irodalom Magyarországon a kezdetektől 1241-ig

Budapest, 1994
Irodalomelmélet, Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Madách Imre: Az ember tragédiája. Kritikai kiadás

Budapest, 2005
Irodalomelmélet, Open access

Márfai Molnár László: Jelentés a dialógus nyomán. Tanulmányok a fiatal Fülep Lajos művészeti írásairól

Budapest, 2001
Irodalomelmélet

Nagy István: A szabadító költő. Marina Cvetajeva Puskin-olvasata

Budapest, 2006
Irodalomelmélet

S. Horváth Géza: Dosztojevszkij költői formái. A személyes elbeszélés A kamasz című regényben

Budapest, 2002
Irodalomelmélet

Sárközy Péter: Kiterítenek úgyis. József Attila kései költészete

Budapest, 1996
Irodalomelmélet

Schweitzer Pál: Ady és Mylitta. Mű és élmény kapcsolata egy szerelem harminc versében

Budapest, 2000
Irodalomelmélet

Sipos Lajos: Új klasszicizmus felé…

Budapest, 2002
Irodalomelmélet

Sz. Nagy Csaba: József Attila és az istenek

Budapest, 2009
Irodalomelmélet

Szabó Magda: A lepke logikája. Színképelemzés: Vörösmarty-költemények

Budapest, 1996
Irodalomelmélet, Irodalomtudomány

Szitár Katalin: A regény költészete – Németh László

Budapest, 2010
Irodalomelmélet

Tátrai Szilárd: Az "ÉN" az elbeszélésben. A perszonális narráció szövegtani megközelítése

Budapest, 2002
Irodalomelmélet

Tóth-Matolcsi László: Műhely a lehetetlenséghez. Kapcsolódási pontok Bibó István és Ravasz László életművében

Budapest, 2005
Irodalomelmélet

Tőkei Ferenc (szerk.): A kínai költészet elméletéből

Fordító: Tőkei Ferenc
Budapest, 1998
Irodalomelmélet

Vadász Géza: A korai humanizmus lírája. Tanulmányok

Budapest, 1999
Irodalomelmélet

KBART