Argumentum Kiadó

Könyvek - Történelem

  • 1
  • 2
B. Szabó János: A honfoglalóktól a huszárokig. A középkori magyar könnyűlovasságról

Budapest, 2010
Történelem

Babus Antal - Seres Attila (szerk.): Egy konzervatív úr a baloldali zarándokok között. Magyary Zoltán szovjetunióbeli útja

Budapest, 2014
Történelem

Balla Tibor: A Nagy-Háború osztrák-magyar tábornokai. Tábornagyok, vezérezredesek, gyalogsági és lovasságio tábornokok, táborszernagyok

Budapest, 2010
Történelem

Bél Mátyás: Ung vármegye leírása

Fordító: Benei Bernadett - Tóth Gergely
Budapest, 2014
Történelem

Bencze László: Az állóháború harcászati és hadászati előzményei

Budapest, 2009
Hadtudomány, Történelem

Bene Sándor: Egy kanonok három királysága. Ráttkay György horvát históriája

Budapest, 2000
Történelem

Berényi Zsuzsanna Ágnes: Kossuth Lajos és a szabadkőművesek

Budapest, 2002
Történelem

Béri-Lichtner János: Együttélés. A zsidóság szerepe Magyarország legújabbkori történetében 1790-1918

Budapest, 1995
Szociológia, Történelem

Berlász Jenő: Erdélyi Jobbágyság – Magyar Gazdaság. (Válogatott tanulmányok)

Budapest, 2010
Történelem

Bertényi Iván: A címertan reneszánsza. Tanulmányok

Budapest, 2010
Történelem

Bibó István: A zsidókérdésről

Budapest, 2010
Történelem

Biró Bertalan: Magyar legendák és geszták

Fordító: Biró Bertalan
Budapest, 1997
Művelődéstörténet, Történelem

Bognár Zalán: Magyarok hadifogságban Magyarországon. Hadifogoly-gyűjtőtáborok Magyarországon 1944–1945

Budapest, 2010
Történelem

Boka László - Emődi András: Tipográfia régtől fogva. A nagyváradi nyomdászat 340 éves története

Budapest, 2016
Történelem

Bokodi-Oláh Gergely: Nemzetőrség 1956

Budapest, 2016
Történelem

Borosy András: Hadakozók, keresztesek, hadi érdemek a középkori Magyarországon. Válogatott tanulmányok

Budapest, 2010
Történelem

Deák István: Európa próbatétele. Együttműködés, ellenállás és megtorlás a második világháború alatt

Fordító: Bánki Vera
Budapest, 2015
Történelem

Dénes Iván Zoltán (szerk.): A bűnbaktól a realista lényeglátóig. A magyar politikai és tudományos diskurzusok Kossuth-képei 1849–2002

Budapest, 2004
Történelem

Dombrády Lóránd: Werth Henrik akiről nem beszéltünk

Budapest, 2005
Történelem

Eötvös József: Az 1848iki forradalom története. Müncheni vázlat

Budapest, 1993
Történelem

Fallenbüchl Zoltán: Magyarország főispánjai 1526-1848. Die Obergespane Ungarns. 1526-1848

Budapest, 1994
Történelem

Fáskerti Mária (szerk.): Mindenki együtt érzett a magyar néppel… 1956-2006, Norvégia - "Alle folte med det ungarske folket…" 1956-2006, Norge

Oslo, 2006
Publicisztika, Történelem

Fenyő István: A centralisták az 1848-as forradalomban

Budapest, 2003
Történelem

Fodor Pál: Magyarország és a török hódítás

Budapest, 1991
Történelem

Gál Ágnes - Gál Julianna: Gál István életműve. Bibliográfia

Budapest, 2003
Történelem

Gall Névtelen: A lengyel fejedelmek avagy hercegek krónikája és tettei

Fordító: Bagi Dániel
Budapest, 2007
Történelem

Germuska Pál: A magyar középgépipar. Hadiipar és haditechnikai termelés Magyarországon 1945 és 1980 között

Budapest, 2014
Történelem

Gömöri György (szerk.): Angol és skót utazók a régi Magyarországon 1542-1737

Budapest, 1994
Történelem, Útleírás

Hausner Gábor: Márs könyvet olvas. Zrínyi Miklós és a 17. századi hadtudományi irodalom

Budapest, 2013
Történelem

Hausner Gábor - Padányi József: Zrínyi-Újvár emlékezete

Budapest, 2012
Történelem

Herényi István: Magyarország nyugati végvidéke 800-1242

Budapest, 1996
Hadtudomány, Történelem

Hermann Róbert: Kossuth hadserege, Kossuth fővezérei

Budapest, 2007
Történelem

Hermann Róbert et al. (szerk.): Von der Revolution zur Reaktion. Quellen zur Militärgeschichte der ungarischen Revolution 1848–49

Budapest, 2005
Történelem

Hornyák Mária (szerk.): Magyarország Veled az Isten! Brunszvik Teréz naplófeljegyzései 1848-1849

Fordító: Rákóczi Katalin - Soós István
Budapest, 1999
Életrajz, Történelem

Jankó Annamária: Magyarország katonai felmérései 1763–1950

Budapest, 2007
Történelem

Kaposi Márton: Machiavelli Magyarországon

Budapest, 2015
Történelem

Kelevéz Ágnes (szerk.): Ahol a maximum volt a minimum. Emlékezések a régi Eötvös Collegiumra

Budapest, 2007
Történelem

Kincses Katalin Mária: Kultusz és hagyomány. Tanulmányok a Rákóczi-szabadságharc 300. évfordulóján

Budapest, 2003
Történelem

Kohl, Johann Georg: Utazás Ausztria országain keresztül. Magyarországi utazás

Fordító: Vizkelety András
Budapest, 2014
Történelem

Kolontári Attila - Seres Attila - Seres Attila (szerk.): A Komintern „védőszárnyai” alatt. Orosz levéltári források Rákosi Mátyás börtönéveiről 1925–1940

Budapest, 2014
Történelem

Körmendi Géza: Kaszinók, kávéházak, vendéglők, kocsmák Tata-Tóvároson (1766-1950)

Budapest, 2012
Történelem

Kubinyi András: Nándorfehérvártól Mohácsig. A Mátyás- és a Jagelló-kor hadtörténete

Budapest, 2007
Hadtudomány, Történelem

Lelkes György: Magyar helységnév-azonosító szótár

Budapest, 2011
Földrajz, Szótár, Történelem

Marosi Ildikó: Örökbe hagyott beszélgetés gróf Teleki Mihállyal

Budapest, 1999
Életrajz, Történelem

Maróti Andor: Sok szemszögből a kultúráról. Irányzatok a kultúra elméletében és filozófiájában

Budapest, 2005
Történelem

Marschal Adrienn: Elítéltek szénbányákban. Táborok Csolnokon, Oroszlányban és Tatabányán

Budapest, 2020
Történelem

Miklós Horváth: Once Again Sovereignty. Studies from the History of ungary after 1945

Budapest, 2016
Történelem

Nagy István (szerk.): Történelem és Mítosz. Szentpétervár 300 éve

Fordító: Gergely Lajos
Budapest, 2003
Helytörténet, Történelem

Nebojszki László: A katymári Vodica

Budapest, 2010
Történelem

Nebojszki László: Felső-bácskai települések néprajzi-helyrajzi leírása 1859-60-ból

Budapest, 2017
Történelem

  • 1
  • 2

KBART