Argumentum Kiadó

Könyvek - Irodalomtörténet

Adorjáni Zsolt: Szem és tekintet Pindaros költészetében

Budapest, 2014
Irodalomtörténet

Bagi Dániel: Gallus Anonymus és Magyarország. A Geszta magyar adatai, forrásai, mintái, valamint a szerző történetszemlélete a latin Kelet-Közép-Európa 12. század eleji latin nyelvű történetírásának tükrében

Budapest, 2005
Irodalomtörténet

Bajza Kálmán: Az Athenaeum-per. Az első magyar sajtóper története

Budapest, 1997
Irodalomtörténet

Bartha Katalin Ágnes: Shakespeare Erdélyben. XIX. századi magyar nyelvű recepció

Budapest, 2010
Irodalomtörténet

Basch Lóránt: A Baumgarten Alapítvány történetéből. Tanulmányok, cikkek

Budapest, 2004
Irodalomtörténet

Bényi Károly: Utak, keresztek, keresztutak

Budapest, 2002
Irodalomtörténet

Berkes Tamás: Sárkány Oszkár. Egy "apollonista" tudós derékba tört élete

Budapest, 1998
Irodalomtörténet

Bíró Ferenc (szerk.): Tanulmányok a magyar nyelv ügyének 18. századi történetéből

Budapest, 2005
Irodalomtörténet

Botka Ferenc: Déry Tibor és Berlin. A szemtől szembe és forrásvidéke

Budapest, 1994
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Czifra Mariann (szerk.): Kazinczy Ferenc levelezése a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Kézirattárában. Katalógus

Budapest, 2015
Irodalomtörténet

Csáky István: Politica philosophiai Okoskodás-szerint való rendes életnek példája 1664-1674

Budapest, 1992
Irodalomtörténet

Cséve Anna - Papp Mária (szerk.): Babits Mihály kéziratai és levelezése (katalógus) 1.

Budapest, 1993
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Cséve Anna - Papp Mária (szerk.): Babits Mihály kéziratai és levelezése (katalógus) 2.

Budapest, 1993
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Cséve Anna - Papp Mária (szerk.): Babits Mihály kéziratai és levelezése (katalógus) 3.

Budapest, 1993
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Cséve Anna - Papp Mária (szerk.): Babits Mihály kéziratai és levelezése (katalógus) 4.

Budapest, 1993
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Csibra Zsuzsanna: Tenyérnyi selymen végtelen tér. Kínai költők magyar fordításokban

Budapest, 2006
Irodalomtörténet

Csokonai-Illés Sándor: Babits Mihály és Fogaras

Budapest, 2010
Irodalomtörténet

Csorba Sándor: Bessenyei György világa

Budapest, 2000
Irodalomtörténet

Csörsz Rumen István: Szöveg szöveg hátán. A magyar költészet variációs rendszere 1700–1840

Budapest, 2009
Irodalomtörténet

Dávidházi Péter: Hunyt mesterünk. Arany János kritikusi öröksége

Budapest, 1994
Irodalomelmélet, Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Dávidházi Péter: Per passivam resistentiam. Változatok hatalom és írás témájára

Budapest, 1998
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Dávidházi Péter - Karafiáth Judit: Literature and its cults. An anthropological approach

Budapest, 1994
Irodalomtörténet

Demeter Júlia - Kilián István - Pintér Márta Zsuzsanna (szerk.): Ferences iskoladrámák 1. Csíksomlyói passiójátékok 1721–1739

Budapest, 2009
Irodalomtörténet, Open access

Demeter Júlia - Pintér Mária Zsuzsanna: Jöszte poétának. Egy ismeretlen Csokonai-versgyűjtemény

Budapest, 2005
Irodalomtörténet

Deréky Pál (szerk.): A magyar avantgárd irodalom (1915-1930) olvasókönyve

Budapest, 1998
Irodalomelmélet, Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Deréky Pál (szerk.): A magyar avantgárd irodalom (1915-1930) olvasókönyve Kommentált szöveggyűjtemény

Budapest, 1998
Irodalomtörténet, Open access

Ferenczi Attila: Valerius Flaccus és az epikus hagyomány

Budapest, 2003
Irodalomtörténet

Fried István: Ne az író történjen meg, hanem a műve. A politikus és az irodalmi író Márai Sándor

Budapest, 2002
Irodalomtörténet

Fűzfa Balázs: …sem azé, aki fut… Ottlik Géza Iskola a határon című regénye a hagyomány, a prózapoétika, a hipertextualitás és a recepció tükrében

Budapest, 2006
Irodalomtörténet

Gábori Kovács József: A centralista Pesti Hirlap politikai stratégiái 1844-1847

Budapest, 2016
Irodalomtörténet

Gömöri György: A bujdosó Balassitól a meggyászolt Zrínyi Miklósig. Tanulmányok

Budapest, 1999
Irodalomtörténet

Hajdu Péter: Claudius Claudianus eposzai

Budapest, 2002
Irodalomtörténet

Hajdu Péter: Tudás és elbeszélés. A Mikszáth-kispróza rejtelmei

Budapest, 2010
Irodalomtörténet

Hamvas Endre Ádám: A lélek megváltásának Hermési útja. Hermés Trismegistos és a platóni hagyomány

Budapest, 2016
Irodalomtörténet

Hegedüs Béla: Prodromus. Kalmár György (1726-?) világáról

Budapest, 2008
Irodalomtörténet

Horányi Károly: Eredet és jelkép. Kodolányi János és kortársai

Budapest, 2004
Irodalomtörténet

Illés László: Üzenet Thermopüléből. Irodalom- és eszmetörténeti tanulmányok a modernitásról, a szociális gondolatról és a globalizációról

Budapest, 1999
Irodalomtörténet

Illés László - József Farkas: Mítosz és utópia. Irodalom- és eszmetörténeti tanulmányok

Budapest, 1995
Irodalomtörténet

Jászberényi József: A Sz: Sophia' templomában látom én felszentelve nagysádat. A felvilágosodás korának magyar irodalma és a szabadkőművesség

Budapest, 2003
Irodalomtörténet

Juhász Erika: A Húsvéti krónika. Prolegomena

Budapest, 2014
Irodalomtörténet

Kabdebó Lóránt: A magyar költészet az én nyelvemen beszél. A kései Nyugat-líra összegződése Szabó Lőrinc költészetében

Budapest, 1992
Irodalomelmélet, Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Kabdebó Lóránt: Vers és próza a modernség második hullámában

Budapest, 1996
Irodalomtörténet

Kabdebo, Thomas: Attila József. Can you take on this awesome life?

Budapest, 1997
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Karafiáth Judit - Tverdota György: Les avant-gardes nationales et internationales. Libération de la pensée, de l'ame et des instincts par l'avant-garde

Budapest, 1992
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Kelemen Zoltán: Történelmi emlékezet és mitikus történet Krúdy Gyula műveiben

Budapest, 2005
Irodalomtörténet

Kelevéz Ágnes (szerk.): Babits Mihály összes versei. Kritikai kiadás 2.

Budapest, 2023
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Kilián István (szerk.): A magyarországi piarista iskolai színjátszás forrásai és irodalma 1799-ig

Budapest, 1994
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Knapp Éva: Judit képit én viseltem. Kora újkori színház- és drámatörténeti tanulmányok

Budapest, 2007
Irodalomtörténet

Koczkás Sándor - Láng József - Vezér Erzsébet (szerk.): Ady Endre levelezése 2. (1908-1909)

Budapest, 2001
Irodalomtörténet

Koczkás Sándor - Láng József - Vezér Erzsébet (szerk.): Ady Endre összes prózai művei 2. Újságcikkek, tanulmányok (1901. május - 1902. február)

Budapest, 1997
Irodalomtörténet

KBART