Argumentum Kiadó

Könyvek - Irodalomtörténet

  • 1
  • 2
Adorjáni Zsolt: Szem és tekintet Pindaros költészetében

Budapest, 2014
Irodalomtörténet

Bagi Dániel: Gallus Anonymus és Magyarország. A Geszta magyar adatai, forrásai, mintái, valamint a szerző történetszemlélete a latin Kelet-Közép-Európa 12. század eleji latin nyelvű történetírásának tükrében

Budapest, 2005
Irodalomtörténet

Bajza Kálmán: Az Athenaeum-per. Az első magyar sajtóper története

Budapest, 1997
Irodalomtörténet

Bartha Katalin Ágnes: Shakespeare Erdélyben. XIX. századi magyar nyelvű recepció

Budapest, 2010
Irodalomtörténet

Basch Lóránt: A Baumgarten Alapítvány történetéből. Tanulmányok, cikkek

Budapest, 2004
Irodalomtörténet

Bényi Károly: Utak, keresztek, keresztutak

Budapest, 2002
Irodalomtörténet

Berkes Tamás: Sárkány Oszkár. Egy "apollonista" tudós derékba tört élete

Budapest, 1998
Irodalomtörténet

Bíró Ferenc (szerk.): Tanulmányok a magyar nyelv ügyének 18. századi történetéből

Budapest, 2005
Irodalomtörténet

Czifra Mariann (szerk.): Kazinczy Ferenc levelezése a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Kézirattárában. Katalógus

Budapest, 2015
Irodalomtörténet

Csibra Zsuzsanna: Tenyérnyi selymen végtelen tér. Kínai költők magyar fordításokban

Budapest, 2006
Irodalomtörténet

Csokonai-Illés Sándor: Babits Mihály és Fogaras

Budapest, 2010
Irodalomtörténet

Csorba Sándor: Bessenyei György világa

Budapest, 2000
Irodalomtörténet

Csörsz Rumen István: Szöveg szöveg hátán. A magyar költészet variációs rendszere 1700–1840

Budapest, 2009
Irodalomtörténet

Dávidházi Péter - Karafiáth Judit: Literature and its cults. An anthropological approach

Budapest, 1994
Irodalomtörténet

Demeter Júlia - Kilián István - Pintér Márta Zsuzsanna (szerk.): Ferences iskoladrámák 1. Csíksomlyói passiójátékok 1721–1739

Budapest, 2009
Irodalomtörténet

Demeter Júlia - Pintér Mária Zsuzsanna: Jöszte poétának. Egy ismeretlen Csokonai-versgyűjtemény

Budapest, 2005
Irodalomtörténet

Deréky Pál (szerk.): A magyar avantgárd irodalom (1915-1930) olvasókönyve Kommentált szöveggyűjtemény

Budapest, 1998
Irodalomtörténet

Ferenczi Attila: Valerius Flaccus és az epikus hagyomány

Budapest, 2003
Irodalomtörténet

Fried István: Ne az író történjen meg, hanem a műve. A politikus és az irodalmi író Márai Sándor

Budapest, 2002
Irodalomtörténet

Fűzfa Balázs: …sem azé, aki fut… Ottlik Géza Iskola a határon című regénye a hagyomány, a prózapoétika, a hipertextualitás és a recepció tükrében

Budapest, 2006
Irodalomtörténet

Gábori Kovács József: A centralista Pesti Hirlap politikai stratégiái 1844-1847

Budapest, 2016
Irodalomtörténet

Gömöri György: A bujdosó Balassitól a meggyászolt Zrínyi Miklósig. Tanulmányok

Budapest, 1999
Irodalomtörténet

Hajdu Péter: Claudius Claudianus eposzai

Budapest, 2002
Irodalomtörténet

Hajdu Péter: Tudás és elbeszélés. A Mikszáth-kispróza rejtelmei

Budapest, 2010
Irodalomtörténet

Hamvas Endre Ádám: A lélek megváltásának Hermési útja. Hermés Trismegistos és a platóni hagyomány

Budapest, 2016
Irodalomtörténet

Hegedüs Béla: Prodromus. Kalmár György (1726-?) világáról

Budapest, 2008
Irodalomtörténet

Horányi Károly: Eredet és jelkép. Kodolányi János és kortársai

Budapest, 2004
Irodalomtörténet

Illés László: Üzenet Thermopüléből. Irodalom- és eszmetörténeti tanulmányok a modernitásról, a szociális gondolatról és a globalizációról

Budapest, 1999
Irodalomtörténet

Illés László - József Farkas: Mítosz és utópia. Irodalom- és eszmetörténeti tanulmányok

Budapest, 1995
Irodalomtörténet

Jászberényi József: A Sz: Sophia' templomában látom én felszentelve nagysádat. A felvilágosodás korának magyar irodalma és a szabadkőművesség

Budapest, 2003
Irodalomtörténet

Juhász Erika: A Húsvéti krónika. Prolegomena

Budapest, 2014
Irodalomtörténet

Kabdebó Lóránt: Vers és próza a modernség második hullámában

Budapest, 1996
Irodalomtörténet

Kelemen Zoltán: Történelmi emlékezet és mitikus történet Krúdy Gyula műveiben

Budapest, 2005
Irodalomtörténet

Knapp Éva: Judit képit én viseltem. Kora újkori színház- és drámatörténeti tanulmányok

Budapest, 2007
Irodalomtörténet

Koczkás Sándor - Láng József - Vezér Erzsébet (szerk.): Ady Endre levelezése 2. (1908-1909)

Budapest, 2001
Irodalomtörténet

Koczkás Sándor - Láng József - Vezér Erzsébet (szerk.): Ady Endre összes prózai művei 2. Újságcikkek, tanulmányok (1901. május - 1902. február)

Budapest, 1997
Irodalomtörténet

Koczkás Sándor - Láng József - Vezér Erzsébet (szerk.): Ady Endre összes versei. 3. (1906. jan. 28.–1907.)

Budapest, 1995
Irodalomtörténet

Kopeczky Rita: Homéros-fordítás az archaikus római irodalomban

Budapest, 2014
Irodalomtörténet

Kovács Ápád (szerk.): Puskintól Tolsztojig és tovább... Tanulmányok az orosz irodalom és költészettan köréből 2.

Budapest, 2006
Irodalomtörténet

Kovács Árpád (szerk.): A regény és a trópusok. Tanulmányok. A második veszprémi regénykollokvium, Pannon Egyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszék, 2005. szeptember 29.–október 1.

Budapest, 2007
Irodalomtörténet

Kovács László: Csalóka lidércfény nyomában. A szibériai Petőfi-kutatás csődje

Budapest, 2003
Irodalomtörténet

Kozocsa Sándor Géza (szerk.): Peer-kódex. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel

Budapest, 2000
Irodalomtörténet

Kulcsár Szabó Ernő: Beszédmód és horizont. Formációk az irodalmi modernségben

Budapest, 1996
Irodalomtörténet

Latzkovits Miklós: A drámaírás gyakorlata a 16-17. századi Magyarországon

Budapest, 2007
Irodalomtörténet

Lukácsy Sándor: Petőfi eszmerokonai

Budapest, 2001
Irodalomtörténet

Márfai Molnár László: Ahol a szerző megtörténik. Tanulmányok a 20. századi magyar irodalomtörténet köréből

Budapest, 2007
Irodalomtörténet

Maróti Egon: A delphoi Pythia sportversenyeinek győztesei

Budapest, 2000
Irodalomtörténet

Melczer Tibor: Ha minden összetört… Radnóti Miklós költészete utolsó versei tükrében

Budapest, 2003
Irodalomtörténet

Nagy Levente: Zrínyi és Erdély. A költő Zrínyi Miklós irodalmi és politikai kapcsolata Erdéllyel

Budapest, 2003
Irodalomtörténet

Némediné Kiss Adrien: A magyar ördögregény. Babits Mihály: Halálfiai

Budapest, 2008
Irodalomtörténet

  • 1
  • 2

KBART