Argumentum Kiadó

Könyvek - Szociológia

B. Juhász Erzsébet: Hősök vagy balekok? A társadalmi beilleszkedés zavarai a hetvenes évek irodalmában

Budapest, 2011
Szociológia

Bárdi Nándor - Tóth Ágnes (szerk.): Asszimiláció, integráció, szegregáció. Párhuzamos értelmezések és modellek a kisebbségkutatásban

Budapest, 2011
Kulturális antropológia, Szociológia

Bródy Zsombor: Az ipari munka társadalma. Szociális kiívások, liberális és korporatív válaszok Magyarországon a 19. század végétől a második világháborúig

Budapest, 2010
Szociológia

Csurgó Bernadett: Vidéken lakni és vidéken élni. A városból vidékre költözők hatása a vidék átalakulására: a város környéki vidék

Budapest, 2013
Szociológia

Dobos Balázs: A kisebbség joga. Kisebbségi törvénykezés Magyarországon (1988–2006)

Budapest, 2011
Szociológia

Eiler Ferenc: Németek, helyi társadalom és hatalom. Harta, 1920–1989

Budapest, 2011
Szociológia

Finta Gábor (szerk.): A Nyugat párbeszédei. A magyar irodalmi modernizáció kérdései

Budapest, 2011
Szociológia

Fűzfa Balázs: Gyalogjáró történelem [szociográfiák]

Budapest, 2005
Szociológia

Kiss László (szerk.): A cselekvő értelmiségi. Tanulmányok Huszár Tibor 80. születésnapjára

Budapest, 2010
Szociológia

Kovács Katalin - Váradi Monika Mária (szerk.): Hátrányban vidéken

Budapest, 2013
Szociológia

Segesváry Viktor: Civilizációk dialógusa. Bevezetés a civilizációk tanulmányozásába

Budapest, 2010
Szociológia

Szász Anna (szerk.): A Váltó-Ház. Hajléktalan alkoholisták útja a józanodáshoz

Budapest, 2005
Szociológia

Vári András: Urak és gazdászok. Arisztokrácia, agrárértelmiség és agrárius mozgalom Magyarországon 1821–1898

Budapest, 2009
Szociológia

KBART