Argumentum Kiadó

Könyvek - Társadalomtudomány

Antal Z. László: A gyógyítás társadalmi beágyazottsága

Budapest, 2017
Társadalomtudomány

Balog Iván: Politikai hisztériák Közép- és Kelet-Európában. Bibó István fasizmusról, nacionalizmusról, antiszemitizmusról

Budapest, 2004
Társadalomtudomány

Bartal Anna Mária - Ferencz Zoltán: A vörösiszap-katasztófa társadalmi hatásai

Budapest, 2015
Társadalomtudomány

Boda Zsolt (szerk.): Bizalom és közpolitika. Jobban működnek-e az intézmények, ha bíznak bennük? Tanulmányok

Budapest, 2015
Társadalomtudomány

Dani Erzsébet: Székelyföldi intézményi sors. Két meghatározó kulturális közgyűjtemény történetének tükrében

Budapest, 2015
Társadalomtudomány

Fábri Anna - Várkonyi Gábor: A nők világa. Művelődés- és társadalomtörténeti tanulmányok

Budapest, 2007
Művelődéstörténet, Társadalomtudomány

Katona Tamás - Szász Zoltán (szerk.): Hegedüs Sándor, a százkezű politikus. Tanulmányok, dokumentumok

Budapest, 2014
Társadalomtudomány

Kovách Imre: A vidék az ezredfordulón. A jelenkori magyar vidéki társadalom szerkezeti és hatalmi változásai

Budapest, 2012
Társadalomtudomány

Kovách Imre et al. (szerk.): Társadalmi integráció a jelenkori Magyarországon. Tanulmányok

Budapest, 2012
Társadalomtudomány

Kulcsár Péter (szerk.): Tásadalombölcseleti írások 1771-1778

Budapest, 1992
Társadalomtudomány

Ladányi Andor: A gazdasági válságtól a háborúig. A magyar felsőoktatás az 1930-as években

Budapest, 2002
Társadalomtudomány

Lajtai L. László: „Magyar nemzet vagyok”. Az első magyar nyelvű és hazai tárgyú történelemtankönyvek nemzetdiskurzusa

Budapest, 2013
Társadalomtudomány

Németh Krisztina: Életvilág-értelmezések. Utak felbomlott világokhoz

Budapest, 2018
Társadalomtudomány

Ormos Mária (szerk.): Megroppan a világrend. A nagyhatalmak úton egy új világ felé

Budapest, 2016
Társadalomtudomány

Perczel György - Szabó Szabolcs (szerk.): 100 éve született Mendöl Tibor. Emlékkötet

Budapest, 2005
Szociológia, Társadalomtudomány

Radnóti Sándor: Krédó és rezignáció. Esztétikai-politikai tanulmány Walter Benjaminról

Budapest, 1999
Társadalomtudomány

Rózsa György: Ante-equilibrium. Vitairat a fejlődő országok esélyegyenlőségéről

Budapest, 2004
Társadalomtudomány

Rózsa György: Kulturális örökség és információs társadalom

Budapest, 1995
Társadalomtudomány

Szabó Szabolcs (szerk.): Közép-magyarországi mozaik

Budapest, 2008
Szociológia, Társadalomtudomány

Szabó Szabolcs (szerk.): Vidéki térségek Magyarországon

Budapest, 2011
Szociológia, Társadalomtudomány

Sziklay László: Pest-Buda szellemi élete a 18-19. század fordulóján

Budapest, 1991
Szociológia, Társadalomtudomány, Történelem

Tóth Magdaléna (szerk.): Megroppan a világrend. 1989–1991 célok, szereplők, következmények. Az Egy Emberibb Világért Alapítvány által 2012. szeptember 28-án azonos címmel rendezett konferencia előadásai

Budapest, 2013
Társadalomtudomány

Varga Rózsa (szerk.): Tardoson, a téren és a pázsiton. Tardosi szlovák balladák, dalok, imák

Budapest, 2000
Társadalomtudomány

Virág Tünde: Törésvonalak. Szegénység és etnicitás vidéki terekben

Budapest, 2015
Társadalomtudomány

Volter Edina: Magyarország keleti és nyugati határ menti kistérségeinek helyzete és perspektívái a rendszerváltozást követő években

Budapest, 2008
Szociológia, Társadalomtudomány

KBART