Argumentum Kiadó

Könyvek - Irodalomtudomány

Adorjáni Zsolt: Archaikus görög kardhal-költészet

Budapest, 2018
Irodalomtudomány

Babits Mihály: Babits Mihály összes versei 1. 1890-1905. Kritikai kiadás

Budapest, 2017
Irodalomtudomány

Bajnok Dániel: Magánélet az agorán. Aischinés vádbeszéde Timarchos ellen

Budapest, 2017
Irodalomtudomány

Balogh F. András: Német-magyar irodalmi együttélések a Kárpát-medencében

Budapest, 2009
Irodalomtudomány

Beke József (szerk.): Radnóti-szótár. Radnóti Miklós költő nyelvének szókészlete

Budapest, 2009
Irodalomtudomány

Bíró Ferenc: A legnagyobb pennaháború. Kazinczy Ferenc és a nyelvkérdés

Budapest, 2010
Irodalomtudomány

Csirkés Ferenc Péter et al. (szerk.): Függőkert. Orientalisztikai tanulmányok

Budapest, 2003
Irodalomtudomány

Géher István (szerk.): Shakespeare-kollégium. Tanulmányok

Budapest, 2000
Irodalomtudomány

Kovács Andrea: A középkori liturgikus költészet magyarországi emlékei. Szekvenciák - kritikai dallamkiadás

Budapest, 2017
Irodalomtudomány

Kovács Árpád - Nagy István: A szótól a szövegig és tovább… Tanulmányok az orosz irodalom és költészettan köréből

Budapest, 1999
Irodalomtudomány

Kovács Árpád (szerk.): A regény nyelvei. Tanulmányok. Az első veszprémi regénykollokvium. Veszprémi Egyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszék 2003. november 20–22.

Budapest, 2005
Irodalomtudomány

Mádl Péter - Annus Ildikó: A svéd irodalom magyarországi fogadtatása a kezdetektől 1900-ig

Budapest, 2018
Irodalomtudomány

Mayer, Erica: Sermones compilati studio generali Quinqueecclesiensi in regno Ungarie

Budapest, 1993
Irodalomtudomány

Monok István - Nyerges Judit (szerk.): A MOKKA-R egyesület 2007. december 17-i felolvasóülésének anyaga

Budapest, 2008
Irodalomtudomány

Nagy Péter: Határkő. Tanulmányok

Budapest, 1996
Irodalomtudomány

Nyilasy Balázs: Szavak tánca és árnyéktánca. Irodalmi tanulmányok A vén cigánytól Harry Potterig

Budapest, 2014
Irodalomtudomány

Pozsvai Györgyi: Visszanéző tükörben. Az Álmok álmodója ezredvégi olvasata

Budapest, 1998
Irodalomtudomány

Réthey-Prikkel Miklós: A forrás költészete: Az attitűdköltészet

Budapest, 2009
Irodalomtudomány

Széchenyi Ágnes (szerk.): Schöpflin Aladár a Vasárnapi Ujságban 1898-1921

Budapest, 2018
Irodalomtudomány

Szitár Katalin (szerk.): A szó élete. Tanulmányok a hatvanéves Kovács Árpád tiszteletére

Budapest, 2004
Irodalomtudomány

Szitár Katalin (szerk.): Kultúra és intellektus. Jurij Lotman válogatott tanulmányai a szöveg, a kultúra és a történelem szemiotikája köréből

Fordító: Szitár Katalin
Budapest, 2002
Irodalomtudomány

Tóth Magdaléna (szerk.): A magyar himnusz képes albuma

Budapest, 2017
Irodalomtudomány

Vilcsek Béla: A drámaíró Babits Mihály

Budapest, 2008
Irodalomtudomány

KBART