Argumentum Kiadó

Könyvek - Irodalomtudomány

  • 1
  • 2
Abádi Nagy Zoltán: Az amerikai minimalista próza

Budapest, 1994
Irodalomelmélet, Irodalomtudomány

Adorjáni Zsolt: Archaikus görög kardhal-költészet

Budapest, 2018
Irodalomtudomány

Babits Mihály: Babits Mihály összes versei 1. 1890-1905. Kritikai kiadás

Budapest, 2017
Irodalomtudomány

Bajnok Dániel: Magánélet az agorán. Aischinés vádbeszéde Timarchos ellen

Budapest, 2017
Irodalomtudomány

Balogh F. András: Német-magyar irodalmi együttélések a Kárpát-medencében

Budapest, 2009
Irodalomtudomány

Beke József (szerk.): Radnóti-szótár. Radnóti Miklós költő nyelvének szókészlete

Budapest, 2009
Irodalomtudomány

Bíró Ferenc: A legnagyobb pennaháború. Kazinczy Ferenc és a nyelvkérdés

Budapest, 2010
Irodalomtudomány

Botka Ferenc: Déry Tibor és Berlin. A szemtől szembe és forrásvidéke

Budapest, 1994
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Cséve Anna - Papp Mária (szerk.): Babits Mihály kéziratai és levelezése (katalógus) 1.

Budapest, 1993
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Cséve Anna - Papp Mária (szerk.): Babits Mihály kéziratai és levelezése (katalógus) 2.

Budapest, 1993
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Cséve Anna - Papp Mária (szerk.): Babits Mihály kéziratai és levelezése (katalógus) 3.

Budapest, 1993
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Cséve Anna - Papp Mária (szerk.): Babits Mihály kéziratai és levelezése (katalógus) 4.

Budapest, 1993
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Csirkés Ferenc Péter et al. (szerk.): Függőkert. Orientalisztikai tanulmányok

Budapest, 2003
Irodalomtudomány

Dávidházi Péter: Hunyt mesterünk. Arany János kritikusi öröksége

Budapest, 1994
Irodalomelmélet, Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Dávidházi Péter: Per passivam resistentiam. Változatok hatalom és írás témájára

Budapest, 1998
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Deréky Pál (szerk.): A magyar avantgárd irodalom (1915-1930) olvasókönyve

Budapest, 1998
Irodalomelmélet, Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Géher István (szerk.): Shakespeare-kollégium. Tanulmányok

Budapest, 2000
Irodalomtudomány

Kabdebó Lóránt: A magyar költészet az én nyelvemen beszél. A kései Nyugat-líra összegződése Szabó Lőrinc költészetében

Budapest, 1992
Irodalomelmélet, Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Kabdebo, Thomas: Attila József. Can you take on this awesome life?

Budapest, 1997
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Karafiáth Judit - Tverdota György: Les avant-gardes nationales et internationales. Libération de la pensée, de l'ame et des instincts par l'avant-garde

Budapest, 1992
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Kelevéz Ágnes (szerk.): Babits Mihály összes versei. Kritikai kiadás 2.

Budapest, 2023
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Kilián István (szerk.): A magyarországi piarista iskolai színjátszás forrásai és irodalma 1799-ig

Budapest, 1994
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Kovács Andrea: A középkori liturgikus költészet magyarországi emlékei. Szekvenciák - kritikai dallamkiadás

Budapest, 2017
Irodalomtudomány

Kovács Árpád - Nagy István: A szótól a szövegig és tovább… Tanulmányok az orosz irodalom és költészettan köréből

Budapest, 1999
Irodalomtudomány

Kovács Árpád (szerk.): A regény nyelvei. Tanulmányok. Az első veszprémi regénykollokvium. Veszprémi Egyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszék 2003. november 20–22.

Budapest, 2005
Irodalomtudomány

Kristó Gyula: A történeti irodalom Magyarországon a kezdetektől 1241-ig

Budapest, 1994
Irodalomelmélet, Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Kulcsár Szabó Ernő: A magyar irodalom története 1945-1991

Budapest, 1993
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Lakatos István (szerk.): Az író-vállalkozás. Németh László. Életrajzi kronológia 1901-1948

Budapest, 1997
Életrajz, Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Mádl Péter - Annus Ildikó: A svéd irodalom magyarországi fogadtatása a kezdetektől 1900-ig

Budapest, 2018
Irodalomtudomány

Mayer, Erica: Sermones compilati studio generali Quinqueecclesiensi in regno Ungarie

Budapest, 1993
Irodalomtudomány

Mezei Márta: Nyilvánosság és műfaj a Kazinczy-levelezésben

Budapest, 1994
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Monok István - Nyerges Judit (szerk.): A MOKKA-R egyesület 2007. december 17-i felolvasóülésének anyaga

Budapest, 2008
Irodalomtudomány

Nagy Imre: Nemzet és egyéniség. Drámairodalmunk az 1810-es években: a hazafiság drámái

Budapest, 1993
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Nagy Péter: Határkő. Tanulmányok

Budapest, 1996
Irodalomtudomány

Nyilasy Balázs: Szavak tánca és árnyéktánca. Irodalmi tanulmányok A vén cigánytól Harry Potterig

Budapest, 2014
Irodalomtudomány

P. Müller Péter: Drámaforma és nyilvánosság. A magyar dráma alakulása Örkény Istvántól Nádas Péterig

Budapest, 1997
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Penke Olga (szerk.): Rómának viselt dolgai 1.

Budapest, 1992
Irodalomtudomány

Penke Olga (szerk.): Rómának viselt dolgai 2.

Budapest, 1992
Irodalomtudomány

Pintér Márta Zsuzsanna: Ferences iskolai színjátszás a XVIII. században

Budapest, 1993
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Pozsvai Györgyi: Visszanéző tükörben. Az Álmok álmodója ezredvégi olvasata

Budapest, 1998
Irodalomtudomány

Réthey-Prikkel Miklós: A forrás költészete: Az attitűdköltészet

Budapest, 2009
Irodalomtudomány

Sz. Fehér Judit et al. (szerk.): Móricz Zsigmond, a Kelet népe szerkesztője. Levelek 1.

Budapest, 1988
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány, Levelezés

Sz. Fehér Judit et al. (szerk.): Móricz Zsigmond, a Kelet népe szerkesztője. Levelek 2.

Budapest, 1999
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány, Levelezés

Szabó Magda: A lepke logikája. Színképelemzés: Vörösmarty-költemények

Budapest, 1996
Irodalomelmélet, Irodalomtudomány

Széchenyi Ágnes (szerk.): Schöpflin Aladár a Vasárnapi Ujságban 1898-1921

Budapest, 2018
Irodalomtudomány

Szilágyi Laura Menta: Kolophóni Nikandros Alexipharmakája. Egy ókori költő-orvos világképe és modern recepciója

Budapest, 2023
Biológia - Orvostudomány, Irodalomtudomány, Ókortudomány, Open access

Szili József: Arany hogy istenül. Az Arany-líra posztmodernsége

Budapest, 1996
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Szitár Katalin (szerk.): A szó élete. Tanulmányok a hatvanéves Kovács Árpád tiszteletére

Budapest, 2004
Irodalomtudomány

Szitár Katalin (szerk.): Kultúra és intellektus. Jurij Lotman válogatott tanulmányai a szöveg, a kultúra és a történelem szemiotikája köréből

Fordító: Szitár Katalin
Budapest, 2002
Irodalomtudomány

Taxner-Tóth Ernő: Rend, kételyek, nyugtalanság. A Csongor és Tünde kérdései

Budapest, 1993
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

  • 1
  • 2

KBART