Napvilág Kiadó

1995-ös alapításunk óta mintegy négyszáz címet jelentettünk meg; alapfeladatunknak tekintjük a társadalmi problémák bemutatását, a XX. század történetének kritikus feldolgozását és a jelenkortörténet-kutatás eredményeinek bemutatását. A magyar társadalom talán legtöbb egyéni traumát magában hordozó évszázadának olyan feldolgozása a célunk, amely a társadalom különböző rétegei számára közös platformot teremthet a történelmi és társadalmi folyamatok megértéséhez, a megrázkódtatások feldolgozásához. Alapvető célkitűzéseink és motivációink nyilvánosságot biztosítani rejtett, adott esetben zárolt anyagoknak; fórumot biztosítani új kutatási eredményeknek; eddig nem ismert szövegeket hozzáférhetővé tenni magyar nyelven. Mindezt elsősorban a legújabb kori történettudomány, valamint a szélesen értelmezett társadalomtudomány körében. Szerzőink között a magyar tudomány és közélet elismert személyiségei szerepelnek. Politikus-életrajzaink, díjnyertes ismeretterjesztő sorozatunk kötetei, forráskiadványaink, nagymonográfiáink és kézikönyveink széles spektrumon nyújtanak korszerű és nélkülözhetetlen ismereteket elsősorban a társadalomtudományok iránt érdeklődő olvasóknak. Könyveink között a felsőoktatásban használt alapvető szakkönyvek és tankönyvek nagy számmal szerepelnek.

Könyvek - Történelem - Magyar

Papp István: A népi kollégiumi mozgalom története 1944-ig. Népi tehetségek gondozása, vagy tudatos elitnevelési kísérlet?

Budapest, 2008
Történelem - Magyar

Patakfalvi-Czirják Ágnes: A székely zászló a politikától a hétköznapokig. Tárgy, identitás, régió

Budapest, 2021
Történelem - Magyar

Petrák Katalin: Emberi sorsok a 20. században. Magyar hadifoglyok és emigránsok a Szovjetunióban a két világháború között

Budapest, 2012
Történelem - Magyar

Petrák Katalin: Magyarok a Szovjetunióban 1922-1945

Budapest, 2000
Történelem - Magyar

Pihurik Judit: Naplók és memoárok a Don-kanyarból, 1942-1943. Második, javított kiadás

Budapest, 2015
Történelem - Magyar

Pogány Mária: A „fényes szelek” fényében és árnyékában. Kardos László 1918-1980

Budapest, 2005
Történelem - Magyar

Püski Levente: A magyar felsőház története 1927-1945

Budapest, 2005
Történelem - Magyar

Ripp Zoltán: Eltékozolt esélyek? A rendszerváltás értelme és értelmezései

Budapest, 2009
Történelem - Magyar

Ripp Zoltán: Rendszerváltás Magyarországon 1987-1990

Budapest, 2006
Történelem - Magyar

Ripp Zoltán - Antal Attila (szerk.): Kérdések és válaszok a rendszerváltásról, 1987-1990

Budapest, 2019
Történelem - Magyar

Ripp Zoltán (szerk.): Influences, Pressures Pro and Con, and Opportunities. Studies on Political Interactions in and Involving Hungary in the Twentieth Century

Fordító: Austin, Patricia - Fehérvári, Ervin
Budapest, 2014
Történelem - Magyar

Romsics Ignác: Nemzet, nemzetiség és állam. Kelet-Közép- és Délkelet-Európában a 19. és 20. században

Budapest, 2005
Történelem - Magyar

Ságvári Ágnes: Studies on the History of Hungarian Holocaust

Fordító: Nagy János
Budapest, 2002
Történelem - Magyar

Ságvári Ágnes: Tanulmányok a magyarországi holokauszt történetéből

Budapest, 2002
Történelem - Magyar

Sipos Balázs: A politikai újságírás mint hivatás. Nyilvánosság, polgári sajtó és a hírlapírók a Horthy-korszak első felében

Budapest, 2004
Történelem - Magyar

Sipos Levente: Dokumentumok a magyar nőmozgalom történetéből 1944-1948

Budapest, 2014
Történelem - Magyar

Sipos Levente - Tóth Pál Péter: A népi mozgalom és a magyar társadalom. Tudományos tanácskozás a szárszói találkozó 50. évfordulója alkalmából

Budapest, 1997
Történelem - Magyar

Sipos Levente (szerk.): Kovács Imre centenáriuma. Tudományos emlékülés a Politikatörténeti Intézetben

Budapest, 2013
Történelem - Magyar

Sipos Levente (szerk.): Magyar agrárpolitikusok a XIX. és a XX. században

Budapest, 2010
Történelem - Magyar

Sipos Péter: Horthytól Rákosiig. Írások Magyarország 20. századi történetéből

Budapest, 2017
Történelem - Magyar

Somlyai Magda: Elszámolás nyolcvan évemmel. Villanások életemből - lírából, történelemből, politikából levezetve

Budapest, 2009
Történelem - Magyar

Standeisky Éva: Demokrácia negyvenötben

Budapest, 2015
Történelem - Magyar

Strassenreiter Erzsébet: Kéthly Anna válogatott levelei 1921-1976

Budapest, 2012
Történelem - Magyar

Szabó Éva (szerk.): Böhm Vilmos válogatott politikai levelei 1914-1949

Budapest, 1997
Történelem - Magyar

Takács Róbert: A származási megkülönböztetés megszüntetése. 1962-1963

Budapest, 2008
Történelem - Magyar

Takács Róbert: Politikai újságírás a Kádár-korban. Hatalom és újságírás viszonya, 1956—1988

Budapest, 2011
Történelem - Magyar

Takács Róbert (szerk.): Kérdések és válaszok a Kádár-korról

Budapest, 2013
Történelem - Magyar

Tóth Antal: Érdekviszonyok a magyar társadalomban a rendszerváltás után

Budapest, 2000
Történelem - Magyar

Tóth Eszter Zsófia: „Puszi Kádár Jánosnak”. Munkásnők élete a Kádár-korszakban mikrotörténeti megközelítésben

Budapest, 2007
Történelem - Magyar

Turbucz Dávid: Horthy Miklós

Budapest, 2014
Történelem - Magyar

Valuch Tibor: Magyar hétköznapok. Fejezetek a mindennapi élet történetéből Magyarországon a második világháborútól az ezredfordulóig

Budapest, 2013
Történelem - Magyar

Varga Lajos: A magyar szociáldemokrácia kézikönyve

Budapest, 1999
Történelem - Magyar

Varga Lajos: Garami Ernő. Politikai életrajz

Budapest, 1996
Történelem - Magyar

Varga Lajos: Háború, forradalom, szociáldemokrácia Magyarországon, 1914-1919. március

Budapest, 2010
Történelem - Magyar

Varga Lajos: Kormányok, pártok és a választójog Magyarországon 1916-1918

Budapest, 2004
Történelem - Magyar

Varga Zsuzsanna: Politika, paraszti érdekérvényesítés és szövetkezetek Magyarországon 1956-1967

Budapest, 2001
Történelem - Magyar

Varsányi Erika: A Szociáldemokrata Párt várospolitikája Budapesten a két világháború között

Budapest, 2011
Történelem - Magyar

Vonyó József: Gömbös Gyula

Budapest, 2014
Történelem - Magyar

Wéber Attila: A FIDESZ-jelenség

Budapest, 1996
Történelem - Magyar

Zalai Katalin (szerk.): A PTI levéltárának fond- és állagjegyzéke

Budapest, 1997
Történelem - Magyar

Zimmermann, Susan: Die bessere Hälfte?

Budapest, 1999
Történelem - Magyar

KBART