Gondolat Kiadó

Könyvek - Ókortudomány

Acél Zsolt: A látható könyvtár - A palatiumi Apollo-könyvtár és a római irodalmi élet

Budapest, 2018
Ókortudomány

Bács Tamás: Bevezetés az ókori Egyiptom művészetébe

Budapest, 2017
Ókortudomány

Brelich, Angelo: Római variációk az eredet témájára

Fordító: Nagy Andrea
Budapest, 2008
Ókortudomány

Darab Ágnes: A természet történetei. Plinius Természetrajzának anekdotikus elbeszélésmódja

Budapest, 2021
Ókortudomány

Darab Ágnes: Plinius Természetrajza - Anekdotikus narráció és enciklopédikus gondolkodás

Budapest, 2012
Ókortudomány

Epiktétosz: Epiktétosz összes művei + 2., javított kiadás (2016)

Fordító: Steiger Kornél
Budapest, 2014
Ókortudomány

Ferenczi Attila: Vergilius harmadik évezrede

Budapest, 2010
Ókortudomány

Grüll Tibor: A Római Birodalom gazdasága

Budapest, 2017
Ókortudomány

Grüll Tibor: Rómaiak, zsidók, keresztények a karthágói Tertullianus életművében

Budapest, 2023
Irodalom, Ókortudomány

Hegyi W. György: Mos és res publica. Politikai kultúra a köztársaságkori Rómában

Budapest, 2018
Ókortudomány

Hieroklész: Kommentár a püthagoreus Aranyvershez. A gondviselés

Fordító: Steiger Kornél
Budapest, 2018
Ókortudomány

Horváth Judit: Tengeristennő az Olymposon. Mítoszok szóban és képben

Budapest, 2015
Ókortudomány

Kárpáti András: Múzsák ellenfényben - A régi görög újzene: vázakép, popkultúra, politika

Budapest, 2014
Ókortudomány

Komoróczy Géza (szerk.): Szilágyi János György - Örvények fölé épülő harmónia I. Interjúk, dokumentumok, levelek

Budapest, 2018
Ókortudomány

Komoróczy Géza (szerk.): Szilágyi János György - Örvények fölé épülő harmónia II. Levélben többet

Budapest, 2018
Ókortudomány

Krétai, Dictys - Frígiai, Dares - Philosztratosz: Szemtanúk a trójai háborúról. Krétai Dictys, Frígiai Dares és Philosztratosz szövegei

Fordító: Hajdu Péter
Budapest, 2011
Ókortudomány

Meijer, Fik: Gladiátorok

Fordító: Dióssi Adrienn
Budapest, 2009
Ókortudomány

Mogyoródi Emese: Akhilleusz és Szókratész - Morálpszichológia és politikafilozófia a görög archaikus és klasszikus korban

Budapest, 2012
Ókortudomány

Nagy Árpád Miklós (szerk.): Az Olympos mellett - Mágikus hagyományok az ókori Mediterraneumban I.

Budapest, 2013
Ókortudomány

Nagy Árpád Miklós (szerk.): Az Olympos mellett - Mágikus hagyományok az ókori Mediterraneumban II.

Budapest, 2013
Ókortudomány

Németh György: Sötét varázslatok. Átoktáblák az ókori mágikus szertartásokban

Budapest, 2019
Ókortudomány

Németh György - Kovács Péter: Bevezetés a görög és a római felirattanba

Budapest, 2011
Ókortudomány

Pataricza Dóra: Kísértethistóriák és egyéb csodák. Phlegón Csodálatos történetei

Budapest, 2011
Ókortudomány

Simon Attila: Barátság és megértés Arisztotelész filozófiájában

Budapest, 2021
Ókortudomány

Steiger Kornél: Tanulmányok a sztoikus etika köréből

Budapest, 2021
Ókortudomány

Steiger Kornél: Tanulmányok az antik görög filozófiáról

Budapest, 2010
Ókortudomány

Steiger Kornél (szerk.): Hieroklész: Kommentár a püthagoreus aranyvershez. A gondviselés

Fordító: Steiger Kornél
Budapest, 2018
Ókortudomány

Steiger Kornél (szerk.): Musonius Rufus és Sztoikus Hieroklész töredékei. Kebész táblaképe

Fordító: Steiger Kornél
Budapest, 2019
Ókortudomány

Szilágyi János György: A tenger fölött. Írások ókori görög és itáliai kultúrákról

Budapest, 2011
Ókortudomány

Szimplikiosz: Szimplikiosz kommentárja Epiktétosz Kézikönyvecskéjéhez

Fordító: Steiger Kornél
Budapest, 2016
Ókortudomány

KBART