Gondolat Kiadó

Könyvek - Filozófia

  • 1
  • 2
Ambrus Gergely: A tudat metafizikája

Budapest, 2007
Filozófia, Vallás

András Ferenc: A kommunikációs tér filozófiája

Budapest, 2011
Filozófia, Vallás

Arisztotelész: Organon. Logikai értekezések

Fordító: Steiger Kornél
Budapest, 2023
Filozófia

Ayer, Alfred J.: Nyelv, igazság és logika

Fordító: Tuboly Ádám Tamás
Budapest, 2022
Filozófia

Békefy Lajos: Kereszttűzben - A keresztényüldözés rövid históriája Jézustól napjainkig, a vallások jövője és szerepe a 21. században

Budapest, 2015
Filozófia, Vallás

Benyhe István (szerk.): Megoldóképlet - Így működik a világunk(?)

Budapest, 2016
Filozófia, Vallás

Betegh Gábor - Böröczki Tamás (szerk.): A formák és a tudás. Tanulmányok Platón metafizikájáról és ismeretelméletéről

Fordító: Bene László et al.
Budapest, 2007
Filozófia, Vallás

Bogdanov Edit - Székely László: Észlelés és fantázia. Válogatás Palágyi Menyhért írásaiból

Budapest, 2017
Filozófia, Vallás

Boros János: A tudomány, a tudás és az egyetem - Tudományfilozófiai és felsőoktatás-elméleti vázlatok

Budapest, 2010
Filozófia, Vallás

Boros János: Filozófia!

Budapest, 2009
Filozófia, Vallás

Bourdieu, Pierre: A tudomány tudománya és a reflexivitás - A Collége de France 2000-2001. évi előadás-sorozata

Fordító: Házas Nikoletta - Simon Vanda
Budapest, 2005
Filozófia, Vallás

Castoriadis, Cornelius: A társadalom mint képzeleti intézmény

Fordító: Kicsák Lóránt
Budapest, 2022
Filozófia

Cicero - Böröczki Tamás (szerk.): A törvények

Fordító: Simon Attila et al.
Budapest, 2008
Filozófia, Vallás

Descartes, René: Dioptrika

Fordító: Kékedi Bálint - Schmal Dániel - Tóth Zita Veronika
Budapest, 2016
Filozófia, Vallás

Dilthey, Wilhelm: A történelmi világ felépítése a szellemtudományokban

Fordító: Erdélyi Ágnes
Budapest, 2004
Filozófia, Vallás

Duló Károly: Párhuzamok

Budapest, 2010
Filozófia, Művelődéstörténet

Földesi Tamás: A Janus arcú titok. A titkok titka

Budapest, 2005
Filozófia, Vallás

Galla Ferenc et al.: Pápai kinevezések, megbízások és felhatalmazások Erdély, a Magyar Királyság és a Hódoltság területére 1550-1711

Budapest, 2010
Filozófia, Vallás

Gurka Dezső (szerk.): A középkor vetületei. A 18-19. századi középkor-értelmezések filozófiai, tudományos és művészeti aspektusai

Budapest, 2011
Filozófia, Művelődéstörténet, Művészettörténet

Habermas, Jürgen: A kommunikatív cselekvés elmélete

Budapest, 2011
Filozófia, Vallás

Heller Ágnes: Tragédia és filozófia. Párhuzamos történet

Fordító: Berényi Gábor
Budapest, 2021
Filozófia

Iser, Wolfgang: Az értelmezés világa

Fordító: Lajosi Krisztina
Budapest, 2004
Filozófia, Vallás

Josephi Rozgonyi: Kétségek a kanti transzcendentális idealizmus alapvetéseivel kapcsolatban. Dubia de initiis transcendentalis idealismi Kantiani

Fordító: Guba Ágoston
Budapest, 2017
Filozófia, Vallás

Laki János: A tudomány természete. Thomas Kuhn és a tudományfilozófia történeti fordulata

Budapest, 2006
Filozófia, Vallás

Lovász Ádám: Az érzet deterritorializációja. A kiterjesztett észlelés filozófiája

Budapest, 2018
Filozófia, Vallás

Lukács Ágnes - Király Ildikó - Racsmány Mihály - Pléh Csaba: A téri megismerés és a nyelv

Fordító: Bíró Gábor et al.
Budapest, 2003
Filozófia, Vallás

Lukács György: Történelem és osztálytudat

Budapest, 2023
Filozófia

Makai Péter: A mélység arcai

Budapest, 2011
Filozófia, Vallás

Malebranche, Nicolas: Értekezések a természetről és a kegyelemről

Fordító: Schmal Dániel
Budapest, 2017
Filozófia, Vallás

Mester Béla – Mészáros András (szerk.): A magyar filozófia történetírása. Módszertan és kutatói gyakorlat

Budapest, 2023
Filozófia

Neumer Katalin: A lélek aspektusai. Wittgenstein a Filozófiai vizsgálódások után

Budapest, 2006
Filozófia, Vallás

Neumer Katalin: Identitások és médiák I. - Identitások és váltások

Budapest, 2015
Filozófia, Vallás

Neumer Katalin: Identitások és médiák II. - Médiák és váltások

Budapest, 2016
Filozófia, Vallás

Neumer Katalin - Laki János (szerk.): Minden filozófia

Budapest, 2004
Filozófia, Vallás

Orbán Jolán (szerk.): Jacques Derrida szakmai hitvallása

Veszprém, 2009
Filozófia

Ősz Sándor Előd: A Görgényi Református Egyházmegye történeti névtára a kezdetektől 1848-ig

Budapest, 2013
Filozófia

Pavlovits Tamás: Mi egy ember a végtelenben?

Budapest, 2014
Filozófia, Vallás

Pléh Csaba - Nyíri Kristóf (szerk.): A tények utáni világ mítosza

Budapest, 2022
Filozófia, Pszichológia

Poser, Hans: Hans Poser Leibniz

Fordító: Kiss Endre - Rathmann János
Budapest, 2018
Filozófia, Vallás

Schmal Dániel: A kezdet nélküli kezdet. Descartes és a kartezianizmus problémái

Budapest, 2012
Filozófia, Vallás

Schmal Dániel: Az elme filozófiája a kora újkorban

Budapest, 2016
Filozófia, Vallás

Schmal Dániel - Pavlovits Tamás: Perspektíva és érzékelés a kora újkorban

Budapest, 2015
Filozófia, Vallás

Simon, Herbert A.: Az ésszerűség szerepe az emberi életben

Fordító: Berényi Eszter
Budapest, 2004
Filozófia, Vallás

Stehr, Nico: A szabadság a tudás leánya

Fordító: Kiss Endre - Berényi Gábor
Budapest, 2017
Filozófia, Vallás

Szécsi Gábor, Tóth I. János (szerk.): Társadalom a világjárvány hálójában. Alkalmazott filozófiai tanulmányok a pandémia társadalmi és kulturális hatásairól

Budapest, 2023
Filozófia

Szécsi József (szerk.): A Tízparancsolat

Budapest, 2010
Filozófia, Vallás

Szécsi József (szerk.): Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv 2009

Budapest, 2009
Filozófia, Vallás

Szilágyi-Gál Mihály: A félreértés esélyei. Filozófiai, politikaelméleti és retorikai írások

Budapest, 2018
Filozófia, Vallás

Szücs László Gergely: A kommunikatív hatalom és az emberi jogok - J. Habermas politikai filozófiája a kilencvenes években

Budapest, 2015
Filozófia, Vallás

Tóth Levente: A Sepsi Református Egyházmegye történeti névtára 1900-ig

Budapest, 2013
Filozófia

  • 1
  • 2

KBART