Gondolat Kiadó

Könyvek - Vallás

  • 1
  • 2
Szücs László Gergely: A kommunikatív hatalom és az emberi jogok - J. Habermas politikai filozófiája a kilencvenes években

Budapest, 2015
Filozófia, Vallás

Tamás Véghseő: Catholice Reformare. Ágoston Benkovich O.S.P.P.E. missionario apostolico, vescovo di Várad 1631-1702

Budapest, 2007
Vallás

Tóth Krisztina: A szombathelyi egyházmegye története Grősz József egyházkormányzása idején 1936-1944

Budapest, 2015
Vallás

Tóth Krisztina - Tusor Péter: Inventarium Vaticanum I. A Budapesti Apostoli Nunciatúra levéltára 1920-1939

Budapest, 2016
Vallás

Tóth Tamás: „Si nullus incipiat, nullus finiet”. La rinascita della Chiesa d’Ungheria dopo la conquista turca nell’attivita di Gábor Patachich e di Ádám Patachich, Arcivescovi di Kalocsa-Bács 1733-1784

Budapest, 2011
Vallás

Török József - Tusor Péter - Tóth Krisztina: Katolicizmus Magyarországon a II. vatikáni zsinat korában. Tanulmányok és inventárium

Budapest, 2015
Vallás

Tusor Péter: „Írom kegyelmednek, mint igaz magyar igaz magyarnak…” Lippay György veszprémi és egri püspök, esztergomi érsek levelei magyar arisztokratákhoz, nemesekhez 1635-1665

Budapest, 2015
Vallás

Tusor Péter: A pápai konzisztóriumok és Magyarország a 15-16. században. A magyar királyi főkegyúri jog történetéhez

Budapest, 2012
Vallás

Tusor Péter: Pázmány a jezsuita érsek

Budapest, 2016
Vallás

Tusor Péter: Purpura Pannonica. Az esztergomi „bíborosi szék” kialakulásának előzményei a 17. században

Budapest - Róma, 2005
Vallás

Tusor Péter - Nemes Gábor: Consistorialia Documenta Pontificia de Regnis Sacrae Coronae Hungariae 1426-1605

Budapest, 2011
Vallás

Tusor Péter (szerk.): Magyarország és a Római Szentszék. Források és távlatok. Tanulmányok Erdő bíboros tiszteletére

Budapest, 2012
Vallás

Ujvári Márta (szerk.): Érvek és kontextusok. Kortárs analitikus filozófiai tanulmányok

Budapest, 2003
Filozófia, Vallás

Weber, Max: Világvallások gazdasági etikája

Fordító: Ábrahám Zoltán et al.
Budapest, 2007
Filozófia, Vallás

Weil, Simone: Begyökerezettség - Előfelvetések az emberrel szembeni kötelességekről szóló nyilatkozatához

Fordító: Gutbrod Gizella
Budapest, 2012
Filozófia, Vallás

  • 1
  • 2

KBART