Múlt és Jövő Kiadó

A kiadó az 1988-ban indult, Múlt és Jövő negyedéves folyóiratból nőtte ki magát, első könyvét – Scheiber Sándor beszédeit – 1994-ben adta ki.

A kapcsolat a 30 éve élő negyedéves folyóirattal meghatározó. Ugyanis a folyóirat is, a Patai József alapította (1911) havonta megjelenő (1944 márciusáig) folyóirat hagyományainak az újjáélesztése.

A hagyomány pedig: a zsidó kultúra népszerűsítése, bemutatása, követése, feltárása benne - ez különösen a holokauszt előtti természetes állapota – kánonjának megrajzolása, s beleemelése az egyetemes magyar és világkultúrába. (Jó néhány könyvünknél elértük, hogy világnyelveken jelenjenek meg.)

A folyóirat és könyvkiadó eleven kapcsolata a témákban és a szerzőkben is megmutatkozik – egymást támogatják. Sok Múlt és Jövő könyv indult folyóirat közléssel.

A kiadó egyik fő szempontja, hogy a könyvei az oktatásban, a felső és a középiskolaiban egyaránt felhasználhatóak legyenek – és reprezentálják – ha posztumusz módon is – a magyar zsidó részvételt a magyar és egyetemes kultúrában.

A folyóirat nyomába lépő, azonos nevű kiadó tehát azonos célokat követ. Ahogy egy adott érdeklődésű folyóirat szám, sokféle műfajt tartalmaz, ugyanígy a könyvkiadó is. A zsidó kultúra vonatkozásában szines, s némely elemében megkerülhetetlen műveket és szerzőket képvisel. S mint a katalógus is mutatja, a keretek nem szigorúak.

Kiadónk fő profilja Szépirodalom, Történelem, Tudomány (Zsidó tudományok, amit a szakirodalom Jewish Studies néven tart számon.) Az összes műfajt magyar és fordított művek képviselik.

 • Életmű kiadások, Pap Károly, Szomory Dezső, Somlyó Zoltán
 • Költészet, ezen belül, klasszikusok (mint pl. Kiss József, Somlyó Zoltán), antológiák, mai költők (pl. Gergely Ágnes)
 • Próza, ezen belül klasszikus és mai regények, novelláskötetek, antológiák
 • Zsidó tudományok, a magyar zsidó klaszikus tudósok művei: Goldziher Ignác, Blau Lajos, Bacher Vilmos, Scheiber Sándor ... stb.
 • Irodalomtörténet. A magyar zsidó irodalomtörténet összefoglaló és részproblémáit tárgyaló művek. De idetartozik például Kertész Imre repcióját összegző antológia, és egy kismonográfia friss Nobel díja alkalmából.
 • Filozófia. Ebből kiemelkedik Heller Ágnes 13 könyve, mert az utolsó két évtizedben művei kizárólagos kiadói voltunk Magyarországon – s a többi könyvünk is hozzá közel állók munkái. (Vajda Mihály, Tordai Zádor)
 • Vallástörténet. Ebben a kategóriában a legszámottevőbbek, amelyek a zsidó Jézus történetével, aspektusaival foglalkoznak. Így pl. a kérdés legnagyobb kutatójának David Flussernak három alapvető munkája.
 • Történelem: A zsidó történelem egy-egy területét megvilágító munkák – kiemelkedő ezek közül Jakov Katz a világhírű történész két könyve. Vagy a holokauszt történelmének alap munkái, Saul Friedlander, Lucy Dawidowicz, Randolph. L. Braham monográfiái. De van néhány cionizmus történetével kapcsolatos könyvünk is.
 • Holokauszt irodalom. Ebben a témában közöltük a legtöbb könyvet. Mégpedig vegyes műfajokban, ami művészeti, irodalmi, történelmi, önéletrajzi visszaemlékezések formájában. Ebben van egy sorozatunk: Holokauszt életek címmel, ahol nemrég jelent meg a hatodik kötet.
 • Valóságirodalom. A nagy magyar műfaj, a szociográfia sajnos mára oly ritka művei, elsősorban Bacskai Sándor, Kőbányai János munkái.
 • Képzőművészet. Ebben a tárgyban minden kiadványunk egy jelentős, szerintünk világszínvonalú művészhez, Ámos Imréhez kapcsolódik – öt kiadvány, amiből angol, német, francia nyelvű kiadványok, vagy változatok is vannak.
 • Életrajzok. Sok korszakból van életrajzunk, híres és kevésbé híres emberektől-ről – egyet emelnénk ki, Heller Ágnes Bicikliző majom-ját (Kőbányai interjúregényét), amelynek hamarosan megjelenik a harmadik, lábjegyzetekkel ellátott kiadása is.

Könyvek

Kőbányai János: Szétszálazás és újraszövés. A Mult és Jövő, a Nyugat és a modern zsidó kultúra megteremtése (Osiris)

Budapest, 2014
Irodalomtörténet

Kőbányai János: Vonzások és választások a Magyarország villamoson. Egy új korszak delelőjén

Budapest, 2018
Történelem

Kőbányai János: Zsidó reformkor

Budapest, 2000
Történelem

Kőbányai János: Zsidó szellem ma. Interjúk

Budapest, 1999
Nemzetközi zsidóság

Kőbányai János (szerk.): „Minden hiábavalóság…” Novellaantológia száz év zsidó prózájából 1848-1949

Budapest, 1999
Irodalom, Próza

Kőbányai János (szerk.): Ámos Jelenései. Ámos Imre grafikái

Budapest, 2001
Művészettörténet

Kőbányai János (szerk.): Az ember mélye. Írások Kertész Imréről a Múlt és Jövőben

Budapest, 2003
Holokauszt

Kőbányai János (szerk.): Az út szélén

Budapest, 2004
Holokauszt

Kőbányai János (szerk.): Budapesti aggadák. Novellaantológia. Holocaust utáni próza

Budapest, 1999
Irodalom, Próza

Kőbányai János (szerk.): Holokauszt olvasókönyv

Budapest, 2016
Holokauszt

Kőbányai János (szerk.): Kertész napló. Saul fia-napló

Budapest, 2016
Holokauszt

Kroó András: A Crackshaw-hagyaték. Regény

Budapest, 1999
Irodalom, Próza

Lapid, Jair: Síron túli emlékeim. Tomi Lapid története

Fordító: Popper Miriam
Budapest, 2012
Holokauszt

Lengyel András: Ignotus Hugó-tanulmányok. Modernizáció a pallérozódás és a barbarizálódás sodrában

Budapest, 2020
Irodalomtörténet

Lesznai Anna: Kezdetben volt a kert, I., a kísérő tanulmányt Kőbányai János írta

Budapest, 2019
Irodalom, Próza

Lesznai Anna: Kezdetben volt a kert, II., a kísérő tanulmányt Kőbányai János írta

Budapest, 2019
Irodalom, Próza

Lévai Jenő - Dési János (szerk.): „…csak az ember kezébe ne essek én…” Deportáció, Telach, Schutzpass… Napló 1944-45

Budapest, 2016
Holokauszt

Lichtmann Tamás: Az igazságkereső Pap Károly. Monográfia

Budapest, 2001
Irodalomtörténet

Lidergaard, Bo: Honfitársak. A dán zsidók menekülése 1943 októberében

Budapest, 2023
Holokauszt, Nemzetközi zsidóság, Open access, Történelem

Magosh M. György: Vadfa

Budapest, 1994
Történelem

Magyar László András: A gondmegőrző. Zsidó történetek

Budapest, 2022
Irodalom, Próza

Mandler Dávid: Kelet és Nyugat mezsgyéjén. Vámbéry Ármin és a Brit Birodalom

Budapest, 2014
Zsidó Tudományok

Manger, Icik: Az édenkert könyve

Fordító: Lichtmann Tamás - Kiss Zsuzsa
Budapest, 2009
Nemzetközi zsidóság

Marczali Henrik: Emlékeim

Fordító: Gunst Péter
Budapest, 2000
Történelem

Mezei András: Két égbolt alatt. Versek

Budapest, 2000
Irodalom, Vers

Miskolczy Ambrus: A zsidóemancipáció Magyarországon 1849-ben. Az 1849-es magyar zsidóemancipációs törvény és ismeretlen iratai

Budapest, 1999
Történelem

Mitscherlich, Alexander - Mitscherlich, Margarete: A gyászolásra képtelenül. A közösségi viselkedés alapjai

Fordító: Huszár Ágnes
Budapest, 2014
Holokauszt

Molnár Ákos: A hitehagyott. Fortunátus Imre

Budapest, 2005
Irodalom, Próza

Molnár Ákos: Tizenkét lépés

Budapest, 2005
Irodalom, Próza

Molnár Ákos: Végre egy jó házasság

Budapest, 2006
Irodalom, Próza

Molnár Judit - Tibori Szabó Zoltán (szerk.): Tanulmányok a holokausztról XI. Sorozatszerkesztő Randolph L. Braham

Budapest, 2021
Holokauszt

Munk, Méir Ávrahám: Életem történetei, Michael K. Silber előszavával

Fordító: Ardai Simon - Fábián Miksa
Budapest, 2002
Történelem

Novák Attila: Átmenetben, a cionista mozgalom négy éve Magyarországon

Budapest, 2000
Történelem

Ormos Mária: A történelem vonatán. Európa és Magyarország a 20. században

Budapest, 2005
Történelem

Pap Károly: Azarel

Budapest, 1998
Irodalom

Pap Károly: Drámák

Budapest, 2000
Irodalom

Pap Károly: Megszabadítottál a haláltól. Osvát Ernő emlékének

Budapest, 1998
Irodalom

Pap Károly: Novellák I.

Budapest, 1999
Irodalom

Pap Károly: Novellák II.

Budapest, 1999
Irodalom

Pap Károly: Nyolcadik stáció

Budapest, 1998
Irodalom

Papp Richárd: Van -e zsidó reneszánsz?

Budapest, 2004
Szociológia - Szociográfia, Történelem

Patai József: A középső kapu. Egy kis gyermek és egy nagy könyv élete

Budapest, 1997
Történelem

Perec, Georges: Ellis Island. A bolyongás és a remény történetei

Fordító: Kádár Krisztina
Budapest, 2003
Nemzetközi zsidóság

Peresz Simon: Az új Közel-Kelet

Fordító: Félix Pál
Budapest, 1995
Izrael

Peresz, Simon - Landau, David: Ben-Gurion, a politikus. Simon Peresz beszélget David Landauval

Fordító: Berényi Gábor
Budapest, 2021
Történelem

Perutz, Leo: A svéd lovas

Fordító: Tatár Sándor
Budapest, 2022
Irodalom, Történelem

Petrányi Ilona et al. (szerk.): Zsidó sebek és bűnök és más publicisztikák

Budapest, 2000
Irodalom, Próza

Pogány József: Lemberg (Tíz hónap az orosz cárizmus uralma alatt). A meghódított Oroszországon keresztül. A földreszállt pokol (Az Isonzo eposza). Első világháborús riportok

Budapest, 2016
Első világháború

Pressburger, Giorgio - Pressburger, Nicola : Nyolcadik kerületi történetek

Fordító: Dorogi Katalin - Magyarósi Gizella - V. Pánczél Éva
Budapest, 2002
Nemzetközi zsidóság

Révész Béla: Vonagló falvak, regény

Budapest, 2015
Irodalom, Próza

KBART