TIT Gondolat Kiadó

TIT Gondolat Kiadó 1957-1995

A Gondolat Kiadót 1957-ben alapították, profilja kiterjedt a természet-, a társadalomtudományok és a művészetek teljes területére. Nagy hangsúlyt fektettek a nemzetközi szakirodalom legfontosabb műveinek magyar kiadására, beleértve a nyugati szerzők, kutatók műveit is. A több mint 2700 kötetet tartalmazó portfólió valóban átfogott minden fontosabb szakterületet, de a tudományterületek közül külön érdemes kiemelni a történelem, irodalom, ókor, művészettörténet, filozófia, szociológia, csillagászat, fizika-matematika, természetismeret, földrajz és néprajz-antropológiai útleírás témaköröket. Ez a hatalmas szakkönyv adatbázis számtalan olyan alapművet tartalmaz, ami a mai napig meghatározó forrásnak számít a maga területén.

Sorozatok

Könyvek - Fizika - Matematika

Grätzer György: Elmesport egy esztendőre

Budapest, 1959
Fizika - Matematika

Györgyi Géza (szerk.): Az atomkor enciklopédiája 1. Atomfizika. Nukleáris energia. Atomtechnika

Fordító: Nagy Imre
Budapest, 1967
Fizika - Matematika

Halmos, Paul R.: Mértékelmélet

Fordító: Kászonyi László
Budapest, 1984
Fizika - Matematika

Heisenberg, Werner: A mai fizika világképe

Fordító: Morlin Zoltán
Budapest, 1958
Fizika - Matematika

Heisenberg, Werner: A rész és az egész. Beszélgetések az atomfizikáról

Fordító: Falvay Mihály
Budapest, 1975
Fizika - Matematika

Heisenberg, Werner: Válogatott tanulmányok [Heisenberg]

Fordító: Morlin Zoltán
Budapest, 1967
Fizika - Matematika

Herneck, Friedrich: Az atomkorszak úttörői

Fordító: Avarosy Éva
Budapest, 1969
Fizika - Matematika

Hilbert, David - Cohn-Vossen, Stefan: Szemléletes geometria [Hilbert - Cohn-Vossen]

Fordító: Strommer Gyula - Bognár Mátyás
Budapest, 1982
Fizika - Matematika

Hódi Endre (szerk.): Matematikai érdekességek

Budapest, 1969
Fizika - Matematika

Infeld, Leopold: Akit az istenek szeretnek

Fordító: Tarján Rezsőné
Budapest, 1976
Fizika - Matematika

Infeld, Leopold: Einstein műve és hatása korunkra

Fordító: Magay Tamás - Baternay Béla
Budapest, 1959
Fizika - Matematika

Jaglom, Isaak Molsejevics: Galilei relativitási elve egy nemeuklideszi geometria

Fordító: Gerner Józsa
Budapest, 1985
Fizika - Matematika

Jánossy Lajos: Relativitáselmélet és fizikai valóság

Budapest, 1967
Fizika - Matematika

Jánossy Lajos: Relativitáselmélet és fizikai valóság. 3. kiadás

Budapest, 1969
Fizika - Matematika

Juskevics, Adolf Pavlovics: A középkori matematika története

Fordító: Nagy Imre - Wirth Lajos
Budapest, 1982
Fizika - Matematika

Kaganov, Mojsej Isaakovic - Lifsic, I. M.: Kvázirészecskék

Fordító: Zsolt Gábor
Budapest, 1984
Fizika - Matematika

Kantor, Iszaj Lvovics - Szolodovnyikov, Alexandr Szamuilovics: Hiperkomplex számok

Fordító: Cseh Sándor
Budapest, 1985
Fizika - Matematika

Kapica, Pjotr Leonyidovics: Kísérlet, elmélet, gyakorlat

Fordító: Fái György
Budapest, 1982
Fizika - Matematika

Karlin, Samuel - Taylor, Howard M.: Sztochasztikus folyamatok

Fordító: Michaletzky György
Budapest, 1985
Fizika - Matematika

Károlyházi Frigyes: Igaz varázslat

Budapest, 1976
Fizika - Matematika

Kárteszi Ferenc: Szemléletes geometria [Kárteszi]

Budapest, 1966
Fizika - Matematika

Kastler, Alfred: Az a különös anyag

Fordító: Fényes Imréné
Budapest, 1980
Fizika - Matematika

Katona Zoltán: Elemi részek

Budapest, 1978
Fizika - Matematika

Kaufmann, William J. III.: Relativitás és kozmológia

Fordító: Kun Mária
Budapest, 1985
Fizika - Matematika

Kitajgorodszkij, A. I.: Fizika mindenkinek II.

Fordító: Tóth Judit
Budapest, 1984
Fizika - Matematika

Kitajgorodszkij, Alekszandr Isaakovics: Rend és rendezetlenség az atomok világában

Fordító: Katona Zoltán
Budapest, 1983
Fizika - Matematika

Kofler, Edward: Fejezetek a matematika történetéből

Fordító: Andorka Rudolf
Budapest, 1965
Fizika - Matematika

Kolmogorov, Andrej Nyikolajevics: A valószínűségszámítás alapfogalmai

Fordító: Zibolen Edre
Budapest, 1982
Fizika - Matematika

Korgyemszkij, Boris Anastasevic: Matematikai fejtörők

Fordító: Illy József
Budapest, 1962
Fizika - Matematika

Korjakin, Jurij I.: Az atom története

Fordító: Faragó László
Budapest, 1962
Fizika - Matematika

Lakatos Imre: Bizonyítások és cáfolatok. A matematikai felfedezés logikája

Fordító: Boreczky Elemér
Budapest, 1981
Fizika - Matematika

Lánczos Kornél: A geometriai térfogalom fejlődése. A geometriai fogalmak fejlődése Püthagorasztól Hilbertig és Einsteinig

Fordító: Herza József
Budapest, 1976
Fizika - Matematika

Lánczos Kornél: Számok mindenütt

Fordító: Sztrókay Kálmán
Budapest, 1972
Fizika - Matematika

Landau, Lev Davidovic - Kitajgorodszkij, A. I.: Fizika mindenkinek

Fordító: Katona Zoltán
Budapest, 1975
Fizika - Matematika

Laue, von Max: A fizika története [Laue]

Fordító: Svékus Olivér
Budapest, 1960
Fizika - Matematika

Lehmann, Johannes: Furfangos matematika

Fordító: Freud Róbert
Budapest, 1976
Fizika - Matematika

Lindner, Helmut: Atomenergia

Fordító: Nagy Imre
Budapest, 1975
Fizika - Matematika

Lukács Ernőné - Rábai Imre: Feladatok és megoldások

Budapest, 1968
Fizika - Matematika

Lukács Ernőné - Rábai Imre: Feladatok és megoldások. 3. kiadás

Budapest, 1969
Fizika - Matematika

Lukács Ernőné - Tarján Rezsőné: Játékos matematika

Budapest, 1975
Fizika - Matematika

Lukács Ernőné - Tarján Rezsőné: Megmérjük a világot

Budapest, 1978
Fizika - Matematika

Lukács Ernőné - Tarján Rezsőné (szerk.): Matematikai kisenciklopédia

Budapest, 1968
Fizika - Matematika

Makra Zsigmond: Sugárözönben élük

Budapest, 1983
Fizika - Matematika

Mansfield, D. E. - Thompson, D.: Matematika új felfogásban. Első kötet

Fordító: Lukács Ernőné - Tarján Rezsőné
Budapest, 1970
Fizika - Matematika

Mansfield, D. E. - Thompson, D.: Matematika új felfogásban. Harmadik kötet

Fordító: Lukács Ernőné
Budapest, 1973
Fizika - Matematika

Mansfield, D. E. - Thompson, D.: Matematika új felfogásban. Második kötet

Fordító: Tarján Rezsőné
Budapest, 1972
Fizika - Matematika

Mansfield, D. E. - Thompson, D.: Matematika új felfogásban. Negyedik kötet

Fordító: Varga Tamás
Budapest, 1974
Fizika - Matematika

Marx György: Túl az atomfizikán

Budapest, 1961
Fizika - Matematika

Mendelssohn, Kurt: Az abszolút zérus fok

Fordító: Bánkuti József
Budapest, 1983
Fizika - Matematika

Menninger, Karl: A hétköznapok matematikája

Fordító: Szász Domokos
Budapest, 1963
Fizika - Matematika

KBART