TIT Gondolat Kiadó

TIT Gondolat Kiadó 1957-1995

A Gondolat Kiadót 1957-ben alapították, profilja kiterjedt a természet-, a társadalomtudományok és a művészetek teljes területére. Nagy hangsúlyt fektettek a nemzetközi szakirodalom legfontosabb műveinek magyar kiadására, beleértve a nyugati szerzők, kutatók műveit is. A több mint 2700 kötetet tartalmazó portfólió valóban átfogott minden fontosabb szakterületet, de a tudományterületek közül külön érdemes kiemelni a történelem, irodalom, ókor, művészettörténet, filozófia, szociológia, csillagászat, fizika-matematika, természetismeret, földrajz és néprajz-antropológiai útleírás témaköröket. Ez a hatalmas szakkönyv adatbázis számtalan olyan alapművet tartalmaz, ami a mai napig meghatározó forrásnak számít a maga területén.

Könyvek

Béládi Miklós - Bodnár György (szerk.): A magyar irodalom története 1905-től napjainkig

Budapest, 1967

Béládi Miklós - Pomogáts Béla - Rónay László: A nyugati magyar irodalom 1945 után

Budapest, 1986

Belia György (szerk.): Babits-Juhász-Kosztolányi levelezése

Budapest, 1959

Belinszkij: Esztétikai szemelvények

Fordító: Honti Rezső
Budapest, 1955

Bellay Ágnes, Rábai Imre: Ez is, az is az elemi matematikából. Metafizikai feladatok az egyetemi matematika tanlására készülők számára

Budapest, 1975

Bellon Tibor: Nagykunság

Budapest, 1979

Belouszov, Roman: Amiről a könyvek nem beszélnek

Fordító: Soproni András
Budapest, 1974

Belouszov, Roman: Irodalmi hősök

Fordító: Soproni András
Budapest, 1979

Bencédy József et al.: Az alakuló ember

Budapest, 1976

Bencze Imre - Katona Sándor: Francia föld - francia nép

Budapest, 1970

Benda Kálmán: Emberbarát vagy hazafi? Tanulmányok a felvilágosodás korának magyarországi történetéből

Budapest, 1978

Benda Kálmán et al.: Hogyan éltek elődeink? Fejezetek a magyar művelődés történetéből

Budapest, 1980

Benedek András: O'Neill

Budapest, 1964

Benedek András: Színházi dramaturgia nézőknek

Budapest, 1975

Benedek Elek: Nagy magyarok élete. Válogatás

Budapest, 1969

Benedek István: A gyógyítás gyógyítása. Orvosi és orvostörténeti tanulmányok

Budapest, 1978

Benedek István: A tudás útja

Budapest, 1972

Benedek István: Aranyketrec. Egy elmeosztály élete

Budapest, 1974

Benedek István: Csavargás az Alpokban

Budapest, 1963

Benedek István: Ideges emberek

Budapest, 1981

Benedek István: Lamarck és kora

Budapest, 1963

Benedek István: Mandragóra. Kultúrtörténeti tanulmány különös tekintettel a varázslásra és gyógyításra. India

Budapest, 1979

Benedek István: Mandragóra. Kultúrtörténeti tanulmány különös tekintettel a varázslásra és gyógyításra. Tibet

Budapest, 1979

Benedek István: Semmelweis

Budapest, 1980

Benedek István: Semmelweis és kora

Budapest, 1967

Benedek István: Semmelweis és kora. 2., bővített kiadás

Budapest, 1973

Benedek István: Tibeti orvoslás és varázslás

Budapest, 1987

Benedek Marcel: Arany János

Budapest, 1970

Benedek Marcel: Az olvasás művészete. Új, átdolgozott, bővített kiadás

Budapest, 1970

Benedek Marcel: Kis könyv a drámáról

Budapest, 1964

Benedek Marcel: Naplómat olvasom

Budapest, 1965

Benedek Marcell: Az olvasás művészete

Budapest, 1957

Benedek Marcell: Babits Mihály

Budapest, 1969

Benedek Marcell: G. B. Shaw

Budapest, 1963

Benedek Marcell: Hajnaltól alkonyatig. Vallomások egy élet nagy olvasmányairól

Budapest, 1966

Benedek Marcell: Irodalmi hármaskönyv. Vers, dráma, regény

Budapest, 1966

Benedek Marcell: Kis könyv a regényről

Budapest, 1965

Benedek Marcell: Kis könyv a versről

Budapest, 1960

Benedek Marcell: Romain Rolland

Budapest, 1961

Benedek Marcell: Shakespeare

Budapest, 1963

Benedek Marcell (szerk.): Romain Rolland. Napló a háborús évekből 1914-1919. Válogatás

Fordító: Benedek Marcell
Budapest, 1960

Benjamin, Walter: Kommentár és prófécia

Fordító: Barlay László et al.
Budapest, 1969

Beregszászi György - Patay László: Vadásztűznél

Budapest, 1973

Berend Mihály: Genetikai ábécé

Budapest, 1980

Berend T. Iván: Válságos évtizedek. Közép- és Kelet-Európa a két világháború között

Budapest, 1982

Berényi Andrásné: Nagy Rozália a nevem

Budapest, 1975

Berey Géza: Hitler-Allee

Budapest, 1979

Bergson, Henri: A nevetés

Fordító: Szávai Nándor
Budapest, 1971

Berkó Pál - Fehér Béla: Ki mit gyűjt?

Budapest, 1980

Bernal, J: A fizika fejlődése Einsteinig

Fordító: Mátrai Mária
Budapest, 1977

KBART