Gondolat Kiadó

Könyvek

Halász Péter: Bokrétába kötögetem vala. A moldvai magyarok néprajzához

Budapest, 2002
Néprajz

Hallin, Daniel C. - Mancini, Paolo: Médiarendszerek. A média- és politikai rendszerek három modellje

Fordító: Orosz Ildikó
Budapest, 2008
Média - Kommunikáció

Halmos Sándor: Adatok Bereg és Szabolcs vármegye zsidósága történetéhez a letelepedéstl napjainkig

Budapest, 2009
Szociológia

Hammer Ferenc: Közbeszéd és társadalmi igazságosság

Budapest, 2006
Média - Kommunikáció

Hargita Árpádné: Vissza Európába - rögös úton. Egy közreműködő szemével

Budapest, 2012
Történelem

Hári Gyula: Név és környezet viszonya a létesítménynevekben

Budapest, 2010
Irodalom, Nyelvtudomány

Hárs Endre: Én - túl a nyelven

Budapest, 2004
Irodalom, Nyelvtudomány

Havasréti József: Széteső dichotómiák. Színterek és diskurzusok a magyar neoavantgárdban

Budapest, 2009
Irodalom, Nyelvtudomány

Havasréti József - Szijártó Zsolt (szerk.): Reflexió(k) vagy „mélyfúrások”? A kultúrakutatás változatai a „kulturális fordulat” után

Budapest, 2008
Antropológia

Haynal André: Párbeszéd vagy párviadal?

Fordító: Ehmann Bea
Budapest, 2003
Pedagógia, Pszichológia

Hegyi Ádám: A Bázeli Egyetem magyar vonatkozású kéziratai, (1575) 1660-1798 (1815)

Budapest, 2010
Művelődéstörténet

Hegyi W. György: Mos és res publica. Politikai kultúra a köztársaságkori Rómában

Budapest, 2018
Ókortudomány

Heijmans, Toine: A tengeren

Fordító: Máthé Veronika
Budapest, 2013
Szépirodalom

Helle Mária: Vásári céduláktól az agrárszakkönyvekig. A magyaróvári Czéh-nyomda kiadványainak bibliográfiája 1836-tól 1909-ig

Budapest, 2015
Művelődéstörténet

Heller Ágnes: Tragédia és filozófia. Párhuzamos történet

Fordító: Berényi Gábor
Budapest, 2021

Hernádi Miklós: A zsidó vicc világképe

Budapest, 2014
Művelődéstörténet

Hetesi István (szerk.): Hamlet mi vagyunk

Budapest, 2004
Irodalom, Nyelvtudomány

Hidas Zoltán: Törékeny értelemvilágaink. A világalakítás rendje és szabadsága

Budapest, 2018
Művelődéstörténet

Hieroklész: Kommentár a püthagoreus Aranyvershez. A gondviselés

Fordító: Steiger Kornél
Budapest, 2018
Ókortudomány

Hildesheimer, Wolfgang: Mozart

Fordító: Györffy Miklós
Budapest, 2006
Életrajz

Hódosy Annamária: Shakespeare metaszonettjei

Budapest, 2004
Irodalom, Nyelvtudomány

Hoffmann Tamás: Bábel tornya

Budapest, 2004
Néprajz

Hoffmann Zsuzsanna: Antik nevelés

Budapest, 2009
Pedagógia, Pszichológia

Hojdák Gergely: A tragédia színeváltozása. Tragikum és medialitás a késő romantikus magyar irodalomban

Budapest, 2021

Hoppál Mihály: Folklór és hagyomány. Válogatott tanulmányok

Budapest, 2004
Néprajz

Hoppál Mihály: Jelek és sámánok a sziklarajzokon

Budapest, 2016
Néprajz

Hoppál Mihály: Kis magyar rádió néprajz

Budapest, 2018
Néprajz

Hoppál Mihály (szerk.): Elbeszélés és emlékezet

Budapest, 2001
Néprajz

Horkay Hörcher Ferenc: Esztétikai gondolkodás a felvilágosodás korában

Budapest, 2013
Művészettörténet

Horváth H. Attila: Informális tanulás az Aranycsapat korában

Budapest, 2011
Művelődéstörténet

Horváth József: Íráspedagógiai tanulmányok

Budapest, 2012
Pedagógia

Horváth Judit: Tengeristennő az Olymposon. Mítoszok szóban és képben

Budapest, 2015
Ókortudomány

Horváth Kornélia: Költészet és forma - Líraszemléleti kérdések a magyar irodalomban

Budapest, 2014
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Horváth Kornélia: Letteratura italiana e forme poetiche

Budapest, 2015
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Horváth Kornélia: Petri György költészete verselméleti és líratörténeti megközelítésben

Budapest, 2017
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Horváth Kornélia - Osztroluczky Sarolta (szerk.): Az ideál mindazonáltal megőrződik - Tanulmányok Bécsy Ágnes tiszteletére

Budapest, 2013
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Horváth Péter: Pártok és koalíciók

Budapest, 2014
Politikatudomány

Hudi József: Könyv és társadalom. Könyvkultúra és művelődés a XVIII-XX. századi Veszprém megyében

Budapest, 2009
Bibliográfia

Ignotius Pál - Bozóki András (szerk.): Jegyzetek a szabadságról

Budapest, 2010
Irodalom, Nyelvtudomány

Illés Gábor: A realista politikus. A cselekvés perspektívái a realista politikaelméletben

Budapest, 2021

Isaszegi János: A 21. század élettérháborúi a földért, a vízért, az élelemért, a …létezésért! Válságövezetek konfliktusai és háborúi

Budapest, 2015
Politikatudomány

Iser, Wolfgang: Az értelmezés világa

Fordító: Lajosi Krisztina
Budapest, 2004
Filozófia, Vallás

Jakab András - Takács Péter (szerk.): A magyar jogrendszer átalakulása I.

Budapest, 2007
Jogtudomány

Janky Béla: Összjáték. Erkölcs és racionalitás. Egy kutatási program regénye

Budapest, 2019
Társadalomtudomány

Janky Béla: Szervezet, konfliktus, mediáció - Tanulmányok a 100 éve született Rézler Gyula emlékére

Budapest, 2011
Művelődéstörténet

Jernyei Kiss János: Barokk mennyország.

Budapest, 2009
Művelődéstörténet

Joris, Lieve: A melankolikus forradalom

Fordító: Törő Krisztina Noémi
Budapest, 2009
Politika - Politológia, Történelem

Joris, Lieve: Vissza Kongóba

Fordító: Törő Krisztina Noémi
Budapest, 2008
Művelődéstörténet

Josephi Rozgonyi: Kétségek a kanti transzcendentális idealizmus alapvetéseivel kapcsolatban. Dubia de initiis transcendentalis idealismi Kantiani

Fordító: Guba Ágoston
Budapest, 2017
Filozófia, Vallás

Józan Ildikó - Szegedy-Maszák Mihály (szerk.): A boldog Bábel

Budapest, 2005
Irodalomtudomány

KBART