Napvilág Kiadó

2015 – 20 éves lett a Napvilág Kiadó

Talán nem túlzás, ha azt írjuk, története legnehezebb öt évén van túl a kiadó. Öt évvel ezelőtt arculatot váltottunk, frissítettük szemléletünket és kinézetünket, új honlapot indítottunk, nyitottunk a közösségi médiumok felé. Nagy levegőt és lendületet vettünk, történetünk során a legtöbb címmel jelentkeztünk 2010-ben és 2011-ben, ám aztán rajtunk kívül álló okok miatt meglehetősen össze kellett húznunk a nadrágszíjat. Ami változatlan maradt, azok alapvető célkitűzéseink és motivációink voltak: felszínre hozni lappangó, szunnyadó értékeket; nyilvánosságot biztosítani rejtett, adott esetben zárolt anyagoknak; fórumot biztosítani új kutatási eredményeknek; eddig nem ismert szövegeket hozzáférhetővé tenni magyar nyelven; felkutatni a tehetségeket. Mindezt elsősorban a legújabb kori történettudomány, valamint a szélesen értelmezett társadalomtudomány körében. Szerzőink között ott szerepelnek a magyar tudomány és közélet elismert személyiségei; külföldi szerzőnk többek között Pierre Bourdieu, Peter Burke, Manuel Castells, Ralf Dahrendorf, Norbert Elias, Benjamin M. Friedman, Erich Fromm, Anthony Giddens, Pierre Nora, Pierre Rosanvallon, Tzvetan Todorov, Immanuel Wallerstein.

Politikus-életrajzaink, díjnyertes ismeretterjesztő sorozatunk kötetei, forráskiadványaink, nagymonográfiáink és kézikönyveink széles spektrumon nyújtanak korszerű, nélkülözhetetlen ismereteket. Megalapításunk óta összesen 350 művet jelentettünk meg. A kiadót létrehozó Politikatörténeti Alapítvány, illetve a kiadó gárdája tehát méltán lehet büszke e húszéves történetre. E viszonylag rövid idő alatt ismertté és elismertté vált a kiadó.
Nehéz volt az elmúlt öt év, de ami nem öl meg, megerősít – látjuk, hogy merre megy az utunk, hogyan tudjuk folytatni elkötelezett munkánkat. Úgy látjuk, hogy az öt évvel ezelőtt behangolt váltás sikerrel járt – alapjaink megerősödtek, küldetésünk nem változott, ugyanakkor a hangsúlyváltások sikeresek voltak anélkül, hogy a magas szakmai-tudományos színvonalból engedtünk volna. Ehhez mindenekelőtt felkészült, elkötelezett szakembergárdára volt szükség, akár a húsz éve velünk dolgozó kollégáról, akár új munkakapcsolatról van szó.

Ha lehet, a mai társadalmi-politikai környezetben még fontosabbnak tartjuk súlyos társadalmi problémák bemutatását, a XX. század történetének kritikus feldolgozását és a jelenkortörténet-kutatás eredményeinek közlését. Továbbra is fontos feladatunk a reális nemzeti önismeret mélyítése, szolgálata. A magyar társadalom talán legtöbb egyéni traumát magában hordozó évszázadának olyan történelmi és művelődéstörténeti feldolgozása a célunk, amely a társadalom különböző rétegei számára közös platformot teremthet a történelmi és társadalmi folyamatok megértéséhez, a megrázkódtatások feldolgozásához.

A legfontosabbnak azt tartanánk azonban, hogy megtaláljuk azokat a csatornákat, amelyeken keresztül nem csak a szakmai közönséghez, de a véleményformáló értelmiség mellett a fiatal olvasókhoz is eljussanak a kiadványaink. Valljuk be, jelenlegi feladataink között ez a legnehezebb. A fiatal értelmiségiek a jövő döntéshozói, és a közéleti elkötelezettséget vállalók számára felbecsülhetetlen értékkel bírnak kiadványaink, ám a hazai könyvpiac sajátosságai és a kiadó helyzete nehezíti a folyamatot. A közösségi médiumok kihasználása és az e-könyvek piaca olyan utak, amelyeken elindultunk, ám az útnak még csak az elején járunk.

Ahhoz, hogy utunkat céljaink elérésében töretlenül folytathassuk, és az új csatornák és eszközök megtalálásához húsz év után újra kérjük eddigi és új partnereink támogatását!

Dr. Schneider Márta
(ügyvezető igazgató)

Könyvek

Romsics Ignác: Nemzet, nemzetiség és állam. Kelet-Közép- és Délkelet-Európában a 19. és 20. században

Budapest, 2005
Történelem - Magyar

Ságvári Ágnes: Studies on the History of Hungarian Holocaust

Fordító: Nagy János
Budapest, 2002
Történelem - Magyar

Ságvári Ágnes: Tanulmányok a magyarországi holokauszt történetéből

Budapest, 2002
Történelem - Magyar

Sipos Balázs: A politikai újságírás mint hivatás. Nyilvánosság, polgári sajtó és a hírlapírók a Horthy-korszak első felében

Budapest, 2004
Történelem - Magyar

Sipos Levente: Dokumentumok a magyar nőmozgalom történetéből 1944–1948

Budapest, 2014
Történelem - Magyar

Sipos Levente - Tóth Pál Péter: A népi mozgalom és a magyar társadalom. Tudományos tanácskozás a szárszói találkozó 50. évfordulója alkalmából

Budapest, 1997
Történelem - Magyar

Sipos Levente (szerk.): Kovács Imre centenáriuma. Tudományos emlékülés a Politikatörténeti Intézetben

Budapest, 2013
Történelem - Magyar

Sipos Levente (szerk.): Magyar agrárpolitikusok a XIX. és a XX. században

Budapest, 2010
Történelem - Magyar

Sipos Péter: Horthytól Rákosiig. Írások Magyarország 20. századi történetéből

Budapest, 2017
Történelem - Magyar

Somlyai Magda: Elszámolás nyolcvan évemmel. Villanások életemből - lírából, történelemből, politikából levezetve

Budapest, 2009
Történelem - Magyar

Standeisky Éva: Demokrácia negyvenötben

Budapest, 2015
Történelem - Magyar

Strassenreiter Erzsébet: Kéthly Anna válogatott levelei 1921-1976

Budapest, 2012
Történelem - Magyar

Szabó Éva (szerk.): Böhm Vilmos válogatott politikai levelei 1914-1949

Budapest, 1997
Történelem - Magyar

Takács Róbert: A származási megkülönböztetés megszüntetése. 1962-1963

Budapest, 2008
Történelem - Magyar

Takács Róbert: Politikai újságírás a Kádár-korban. Hatalom és újságírás viszonya, 1956—1988

Budapest, 2011
Történelem - Magyar

Tóth Antal: Érdekviszonyok a magyar társadalomban a rendszerváltás után

Budapest, 2000
Történelem - Magyar

Tóth Eszter Zsófia: „Puszi Kádár Jánosnak”. Munkásnők élete a Kádár-korszakban mikrotörténeti megközelítésben

Budapest, 2007
Történelem - Magyar

Turbucz Dávid: Horthy Miklós

Budapest, 2014
Történelem - Magyar

Valuch Tibor: Magyar hétköznapok. Fejezetek a mindennapi élet történetéből Magyarországon a második világháborútól az ezredfordulóig

Budapest, 2013
Történelem - Magyar

Varga Lajos: A magyar szociáldemokrácia kézikönyve

Budapest, 1999
Történelem - Magyar

Varga Lajos: Garami Ernő. Politikai életrajz

Budapest, 1996
Történelem - Magyar

Varga Lajos: Háború, forradalom, szociáldemokrácia Magyarországon, 1914–1919. március

Budapest, 2010
Történelem - Magyar

Varga Lajos: Kormányok, pártok és a választójog Magyarországon 1916-1918

Budapest, 2004
Történelem - Magyar

Varga Zsuzsanna: Politika, paraszti érdekérvényesítés és szövetkezetek Magyarországon 1956-1967

Budapest, 2001
Történelem - Magyar

Varsányi Erika: A Szociáldemokrata Párt várospolitikája Budapesten a két világháború között

Budapest, 2011
Történelem - Magyar

Vonyó József: Gömbös Gyula

Budapest, 2014
Történelem - Magyar

Wéber Attila: A FIDESZ-jelenség

Budapest, 1996
Történelem - Magyar

Zalai Katalin (szerk.): A PTI levéltárának fond- és állagjegyzéke

Budapest, 1997
Történelem - Magyar

Zimmermann, Susan: Die bessere Hälfte?

Budapest, 1999
Történelem - Magyar

Briggs, Asa - Burke, Peter: A média társadalomtörténete. Gutenbergtől az internetig

Fordító: Göbölyös Magdolna - Konok Péter - Gelléri Gábor
Budapest, 2004
Média - Kommunikáció

Briggs, Asa - Burke, Peter: A média társadalomtörténete. Gutenbergtől az internetig. Második, bővített, átdolgozott kiadás

Fordító: Göbölyös Magdolna - Gelléri Gábor - Konok Péter - Takács Róbert
Budapest, 2012
Média - Kommunikáció

Silverstone, Roger: Médiaerkölcs. A médiapolisz felemelkedése

Fordító: Kerényi Szabina
Budapest, 2010
Média - Kommunikáció

Sipos Balázs: Média és demokrácia Magyarországon. A politikai média jelenkor-története

Budapest, 2010
Média - Kommunikáció

Szegvári Katalin: Hogy vagytok, ti régi játszótársak? Beszélgetések

Budapest, 2012
Média - Kommunikáció

Szegvári Katalin: Nem celeb, csak híres. Beszélgetések

Budapest, 2016
Média - Kommunikáció

Boglár Lajos: A kultúra arcai. Mozaikok a kulturális antropológia köréből

Budapest, 2001
Néprajz - Antropológia

Fleck Gábor - Szuhay Péter: Kérdések és válaszok a cigányságról

Budapest, 2013
Néprajz - Antropológia

Béni Kornél - László Ádám: Aranyelme Képességtár 4. - Természettudomány

Budapest, 2014
Pedagógia

Demeter Lázár Katalin - Szűcs Imre: Aranyelme Képességtár 1. - Nyelv és kommunikáció

Budapest, 2013
Pedagógia

Demeter Lázár Katalin - Váradi Ágnes: Aranyelme Képességtár 3. - Iskolaérettség

Budapest, 2013
Pedagógia

Győrffy Magdolna - Nagy Gergely Gábor - Szakolczai Katalin - Szilágyi Sándor: Aranyelme Képességtár 2. - Logika és matematika

Budapest, 2013
Pedagógia

Andor László: Eltévedt éllovas. Siker és kudarc a rendszerváltó gazdaságpolitikában

Budapest, 2010
Politika - Politológia

Andor László - Berend T. Iván - Erdős Tibor - Földes György - Havas Péter - Matolcsy György - Surányi György - Szigeti Péter: Akik nyomot hagytak a XX. századon 1.. Eszmetörténeti előadások

Budapest, 1996
Politika - Politológia

Andor László - Galló Béla - Hegyi Gyula: Tíz év után…. Három írás a rendszerváltásról és annak szükséges korrekciójáról

Budapest, 2000
Politika - Politológia

Balázs Péter: Magyarország és Európa

Budapest, 2011
Politika - Politológia

Bayer József: A politikai legitimitás. Elméletek és viták a legitimitásról és a legitimációs válságról

Budapest, 1997
Politika - Politológia

Bayer József: A politikatudomány alapjai

Budapest, 2000
Politika - Politológia

Bíró Dávid: A globális felmelegedés politikatörténete

Budapest, 2003
Politika - Politológia

Bíró-Nagy András - Lakner Zoltán (szerk.): Az igazságos kormányzás felé. A jövő baloldala, a baloldal jövője

Budapest, 2013
Politika - Politológia

Boda Zsolt - Szabó Andrea (szerk.): Trendek a magyar politikában – 2. A Fidesz és a többiek: pártok, mozgalmak, politikák

Budapest, 2017
Politika - Politológia

KBART