Napvilág Kiadó

1995-ös alapításunk óta mintegy négyszáz címet jelentettünk meg; alapfeladatunknak tekintjük a társadalmi problémák bemutatását, a XX. század történetének kritikus feldolgozását és a jelenkortörténet-kutatás eredményeinek bemutatását. A magyar társadalom talán legtöbb egyéni traumát magában hordozó évszázadának olyan feldolgozása a célunk, amely a társadalom különböző rétegei számára közös platformot teremthet a történelmi és társadalmi folyamatok megértéséhez, a megrázkódtatások feldolgozásához. Alapvető célkitűzéseink és motivációink nyilvánosságot biztosítani rejtett, adott esetben zárolt anyagoknak; fórumot biztosítani új kutatási eredményeknek; eddig nem ismert szövegeket hozzáférhetővé tenni magyar nyelven. Mindezt elsősorban a legújabb kori történettudomány, valamint a szélesen értelmezett társadalomtudomány körében. Szerzőink között a magyar tudomány és közélet elismert személyiségei szerepelnek. Politikus-életrajzaink, díjnyertes ismeretterjesztő sorozatunk kötetei, forráskiadványaink, nagymonográfiáink és kézikönyveink széles spektrumon nyújtanak korszerű és nélkülözhetetlen ismereteket elsősorban a társadalomtudományok iránt érdeklődő olvasóknak. Könyveink között a felsőoktatásban használt alapvető szakkönyvek és tankönyvek nagy számmal szerepelnek.

Könyvek

Scheiring Gábor: Az autoriter kapitalizmus és a felhalmozó állam felemelkedése Magyarországon

Budapest, 2019
Politika - Politológia

Sebők Miklós: Paradigmák fogságában. Elitek és ideológiák a magyar pénzügyi kapitalizmusban - Társadalomelméleti Műhely

Budapest, 2019
Politika - Politológia

Szoboszlai György - Wiener György: Választáspolitológia

Budapest, 2016
Politika - Politológia

Takács Ádám (szerk.): Olvasni A TŐKÉt. Louis Althusser, Étienne Balibar, Roger Establet, Pierre Macherey, Jacques Rancière

Fordító: Moldvy Tamás - Szigeti Csaba
Budapest, 2018
Politika - Politológia

Til , Jon van- Krasztev Péter (szerk.): Tarka ellenállás. Kézikönyv rebelliseknek és békéseknek

Fordító: Klopfer Judit - Konok Péter
Budapest, 2013
Politika - Politológia

Vitányi Iván: A szociáldemokrácia jövőképe. Alapértékek

Budapest, 1997
Politika - Politológia

Vitányi Iván: The Social Democratic Vision of the Future

Budapest, 1999
Politika - Politológia

Wéber Attila: Kompok országa. Nézetek, programok, viták - Európáról és az Unióról

Budapest, 2014
Politika - Politológia

Wéber Attila: Metamorfózisok. A magyar jobboldal húsz éve

Budapest, 2010
Politika - Politológia

Wright, Tony: Régi és új szocializmusok

Fordító: Baráth Katalin
Budapest, 1999
Politika - Politológia

Zinn, Howard: Engedetlenség és demokrácia. Kilenc téveszme a törvényről és a rendről

Fordító: Piróth Attila
Budapest - Begles, 2019
Politika - Politológia

Fuller, Steve: Az entellektüel. A negatív gondolkodás pozitív ereje

Fordító: Árvay Alica
Budapest, 2006
Pszichológia

Hunyady György: A társadalmi közérzet hullámverése

Budapest, 2010
Pszichológia

Andor Tamás - Kende Tamás - Szabó B. István: Bacsó-könyv

Budapest, 2007
Szépirodalom - Művészet

Bereményi Géza - Görgey Gábor - Gosztonyi János - Kiss Anna - Nagy András - Pruzsinszky Sándor - Szilágyi Andor: Hét szép magyar komédia

Budapest, 1998
Szépirodalom - Művészet

Czóbel Minka: Két arany hajszál

Budapest, 2013
Szépirodalom - Művészet

Eörsi László: „Megbombáztuk Kaposvárt”. A kaposvári Csiky Gergely Színház és a kultúrpolitika

Budapest, 2013
Szépirodalom - Művészet

Körmendi Ferenc: Júniusi hétköznap

Budapest, 2012
Szépirodalom - Művészet

Menyhért Anna: Női irodalmi hagyomány. Erdős Renée, Nemes Nagy Ágnes, Czóbel Minka, Kosztolányiné Harmos Ilona, Lesznai Anna

Budapest, 2013
Szépirodalom - Művészet

Nagy Attila: Nem lehet visszatérni. Egy színész vallomásai

Budapest, 2017
Szépirodalom - Művészet

Nagy Mónika Zsuzsanna: A rendszerváltás társadalma képekben

Budapest, 2000
Szépirodalom - Művészet

Salamon Mihály: Keresztény voltam Európában. Pesti riportregény a nyilas időkből, 1944-1945

Budapest, 2016
Szépirodalom - Művészet

Stein, Benjamin (szerk.): A vászon

Fordító: Makai Tóth Mária
Budapest, 2014
Szépirodalom - Művészet

Székely Sárika: Szurika, Éva lánya

Budapest, 2008
Szépirodalom - Művészet

Antal Attila - Földes György (szerk.): Holtpont. Társadalomkritikai tanulmányok Magyarország elmúlt 25 évéről

Budapest, 2016
Szociológia - Szociográfia

Bognár Virág - Kabai Imre - Somlai Péter - Tóth Olga: Új ifjúság. Szociológiai tanulmányok a posztadoleszcensekről

Budapest, 2007
Szociológia - Szociográfia

Bourdieu, Pierre: A gyakorlat elméletének vázlata & Három kabil etnológiai tanulmány

Fordító: Gelléri Gábor - Sebes Anna - Berényi Gábor
Budapest, 2009
Szociológia - Szociográfia

Bourdieu, Pierre: A gyakorlati észjárás

Fordító: Berkovits Balázs
Budapest, 2002
Szociológia - Szociográfia

Bourdieu, Pierre: Férfiuralom

Fordító: N. Kiss Zsuzsa
Budapest, 2000
Szociológia - Szociográfia

Castells, Manuel: A tudás világa. Manuel Castells és Martin Ince beszélgetése

Fordító: Árokszállássy Zoltán
Budapest, 2006
Szociológia - Szociográfia

Csizmadia Zoltán: Együttműködés és újítóképesség. Kapcsolati hálózatok és innovációs rendszerek regionális sajátosságai

Budapest, 2009
Szociológia - Szociográfia

Diamond, Patrick - Giddens, Anthony: Írások az egyenlőtlenségről, az egyenlősdiről - és az új egyenlőségről

Fordító: Bikics Milán
Budapest, 2006
Szociológia - Szociográfia

Dósa Mariann - Udvarhelyi Éva Tessza: Anya kiáll és beszél. Anyák önmagukról, közéletről és aktivizmusról

Budapest, 2017
Szociológia - Szociográfia

Dósa Mariann - Udvarhelyi Éva Tessza (szerk.): Velünk beszélj, ne rólunk!. Hátrányokkal induló aktivisták beszélnek életükről és munkájukról

Budapest, 2016
Szociológia - Szociográfia

Edwards, Griffith: Az „anyag” természete. Drogok… és miért nyúlnak hozzá oly sokan?

Fordító: Kácsor Lóránt
Budapest, 2006
Szociológia - Szociográfia

Elias, Norbert: A szociológia lényege

Fordító: Berényi Gábor
Budapest, 2005
Szociológia - Szociográfia

Erdélyi Ágnes - Erényi Tibor - Cs. Kiss Lajos - Somlai Péter - Szigeti Péter: Max Weber és a 20. század társadalomtudományi gondolkodása

Budapest, 1999
Szociológia - Szociográfia

Fáber Ágoston: Pierre Bourdieu: elmélet és politika

Budapest, 2018
Szociológia - Szociográfia

Feitl István - Sipos András: Iskolák, diákok, oktatáspolitika a 19-20. században

Budapest, 2004
Szociológia - Szociográfia

Fellegi Borbála: Út a megbékéléshez. A helyreállító igazságszolgáltatás intézményesülése Magyarországon

Budapest, 2009
Szociológia - Szociográfia

Ferge Zsuzsa: Társadalmi áramlatok és egyéni szerepek. Adalékok a rendszerstruktúra és a társadalmi struktúra átalakulásának dinamikájához

Budapest, 2010
Szociológia - Szociográfia

Fleck Zoltán: Szociológia jogászoknak

Budapest, 2004
Szociológia - Szociográfia

Fromm, Erich: Utak egy egészséges társadalom felé

Fordító: Szalay Virág
Budapest, 2010
Szociológia - Szociográfia

Gazsó Ferenc - Laki László: Fiatalok az újkapitalizmusban

Budapest, 2004
Szociológia - Szociográfia

Gedeon Péter - Pál Eszter - Somlai Péter: Az evolúció elméletei és metaforái a társadalomtudományokban

Budapest, 2004
Szociológia - Szociográfia

Gellériné Lázár Márta - Karádi Éva - Cs. Kiss Lajos: Mannheim-tanulmányok. Írások Mannheim Károlytól és Mannheim Károlyról

Budapest, 2003
Szociológia - Szociográfia

Gellner, Ernest: A nemzetek és a nacionalizmus

Fordító: Barabás András
Budapest, 2009
Szociológia - Szociográfia

Giddens, Anthony: Elszabadult világ. Hogyan alakítja át életünket a globalizáció?

Fordító: Gárdos János
Budapest, 2005
Szociológia - Szociográfia

Horváth Sándor - Pethő László - Tóth Eszter Zsófia (szerk.): Munkástörténet - munkásantropológia

Budapest, 2003
Szociológia - Szociográfia

Huszár Ákos: A kritikai elmélet rekonstrukciója. Újosztály-elméletek és civiltársadalom-elméletek a rendszerváltás időszakában

Budapest, 2009
Szociológia - Szociográfia

KBART