Napvilág Kiadó

2015 – 20 éves lett a Napvilág Kiadó

Talán nem túlzás, ha azt írjuk, története legnehezebb öt évén van túl a kiadó. Öt évvel ezelőtt arculatot váltottunk, frissítettük szemléletünket és kinézetünket, új honlapot indítottunk, nyitottunk a közösségi médiumok felé. Nagy levegőt és lendületet vettünk, történetünk során a legtöbb címmel jelentkeztünk 2010-ben és 2011-ben, ám aztán rajtunk kívül álló okok miatt meglehetősen össze kellett húznunk a nadrágszíjat. Ami változatlan maradt, azok alapvető célkitűzéseink és motivációink voltak: felszínre hozni lappangó, szunnyadó értékeket; nyilvánosságot biztosítani rejtett, adott esetben zárolt anyagoknak; fórumot biztosítani új kutatási eredményeknek; eddig nem ismert szövegeket hozzáférhetővé tenni magyar nyelven; felkutatni a tehetségeket. Mindezt elsősorban a legújabb kori történettudomány, valamint a szélesen értelmezett társadalomtudomány körében. Szerzőink között ott szerepelnek a magyar tudomány és közélet elismert személyiségei; külföldi szerzőnk többek között Pierre Bourdieu, Peter Burke, Manuel Castells, Ralf Dahrendorf, Norbert Elias, Benjamin M. Friedman, Erich Fromm, Anthony Giddens, Pierre Nora, Pierre Rosanvallon, Tzvetan Todorov, Immanuel Wallerstein.

Politikus-életrajzaink, díjnyertes ismeretterjesztő sorozatunk kötetei, forráskiadványaink, nagymonográfiáink és kézikönyveink széles spektrumon nyújtanak korszerű, nélkülözhetetlen ismereteket. Megalapításunk óta összesen 350 művet jelentettünk meg. A kiadót létrehozó Politikatörténeti Alapítvány, illetve a kiadó gárdája tehát méltán lehet büszke e húszéves történetre. E viszonylag rövid idő alatt ismertté és elismertté vált a kiadó.
Nehéz volt az elmúlt öt év, de ami nem öl meg, megerősít – látjuk, hogy merre megy az utunk, hogyan tudjuk folytatni elkötelezett munkánkat. Úgy látjuk, hogy az öt évvel ezelőtt behangolt váltás sikerrel járt – alapjaink megerősödtek, küldetésünk nem változott, ugyanakkor a hangsúlyváltások sikeresek voltak anélkül, hogy a magas szakmai-tudományos színvonalból engedtünk volna. Ehhez mindenekelőtt felkészült, elkötelezett szakembergárdára volt szükség, akár a húsz éve velünk dolgozó kollégáról, akár új munkakapcsolatról van szó.

Ha lehet, a mai társadalmi-politikai környezetben még fontosabbnak tartjuk súlyos társadalmi problémák bemutatását, a XX. század történetének kritikus feldolgozását és a jelenkortörténet-kutatás eredményeinek közlését. Továbbra is fontos feladatunk a reális nemzeti önismeret mélyítése, szolgálata. A magyar társadalom talán legtöbb egyéni traumát magában hordozó évszázadának olyan történelmi és művelődéstörténeti feldolgozása a célunk, amely a társadalom különböző rétegei számára közös platformot teremthet a történelmi és társadalmi folyamatok megértéséhez, a megrázkódtatások feldolgozásához.

A legfontosabbnak azt tartanánk azonban, hogy megtaláljuk azokat a csatornákat, amelyeken keresztül nem csak a szakmai közönséghez, de a véleményformáló értelmiség mellett a fiatal olvasókhoz is eljussanak a kiadványaink. Valljuk be, jelenlegi feladataink között ez a legnehezebb. A fiatal értelmiségiek a jövő döntéshozói, és a közéleti elkötelezettséget vállalók számára felbecsülhetetlen értékkel bírnak kiadványaink, ám a hazai könyvpiac sajátosságai és a kiadó helyzete nehezíti a folyamatot. A közösségi médiumok kihasználása és az e-könyvek piaca olyan utak, amelyeken elindultunk, ám az útnak még csak az elején járunk.

Ahhoz, hogy utunkat céljaink elérésében töretlenül folytathassuk, és az új csatornák és eszközök megtalálásához húsz év után újra kérjük eddigi és új partnereink támogatását!

Dr. Schneider Márta
(ügyvezető igazgató)

Könyvek

Salamon Mihály: Keresztény voltam Európában. Pesti riportregény a nyilas időkből, 1944–1945

Budapest, 2016
Szépirodalom - Művészet

Stein, Benjamin (szerk.): A vászon

Fordító: Makai Tóth Mária
Budapest, 2014
Szépirodalom - Művészet

Székely Sárika: Szurika, Éva lánya

Budapest, 2008
Szépirodalom - Művészet

Antal Attila - Földes György (szerk.): Holtpont. Társadalomkritikai tanulmányok Magyarország elmúlt 25 évéről

Budapest, 2016
Szociológia - Szociográfia

Bognár Virág - Kabai Imre - Somlai Péter - Tóth Olga: Új ifjúság. Szociológiai tanulmányok a posztadoleszcensekről

Budapest, 2007
Szociológia - Szociográfia

Bourdieu, Pierre: A gyakorlat elméletének vázlata & Három kabil etnológiai tanulmány

Fordító: Gelléri Gábor - Sebes Anna - Berényi Gábor
Budapest, 2009
Szociológia - Szociográfia

Bourdieu, Pierre: A gyakorlati észjárás

Fordító: Berkovits Balázs
Budapest, 2002
Szociológia - Szociográfia

Bourdieu, Pierre: Férfiuralom

Fordító: N. Kiss Zsuzsa
Budapest, 2000
Szociológia - Szociográfia

Castells, Manuel: A tudás világa. Manuel Castells és Martin Ince beszélgetése

Fordító: Árokszállássy Zoltán
Budapest, 2006
Szociológia - Szociográfia

Csizmadia Zoltán: Együttműködés és újítóképesség. Kapcsolati hálózatok és innovációs rendszerek regionális sajátosságai

Budapest, 2009
Szociológia - Szociográfia

Diamond, Patrick - Giddens, Anthony: Írások az egyenlőtlenségről, az egyenlősdiről - és az új egyenlőségről

Fordító: Bikics Milán
Budapest, 2006
Szociológia - Szociográfia

Dósa Mariann - Udvarhelyi Éva Tessza: Anya kiáll és beszél. Anyák önmagukról, közéletről és aktivizmusról

Budapest, 2017
Szociológia - Szociográfia

Dósa Mariann - Udvarhelyi Éva Tessza (szerk.): Velünk beszélj, ne rólunk!. Hátrányokkal induló aktivisták beszélnek életükről és munkájukról

Budapest, 2016
Szociológia - Szociográfia

Edwards, Griffith: Az „anyag” természete. Drogok… és miért nyúlnak hozzá oly sokan?

Fordító: Kácsor Lóránt
Budapest, 2006
Szociológia - Szociográfia

Elias, Norbert: A szociológia lényege

Fordító: Berényi Gábor
Budapest, 2005
Szociológia - Szociográfia

Erdélyi Ágnes - Erényi Tibor - Cs. Kiss Lajos - Somlai Péter - Szigeti Péter: Max Weber és a 20. század társadalomtudományi gondolkodása

Budapest, 1999
Szociológia - Szociográfia

Fáber Ágoston: Pierre Bourdieu: elmélet és politika

Budapest, 2018
Szociológia - Szociográfia

Feitl István - Sipos András: Iskolák, diákok, oktatáspolitika a 19-20. században

Budapest, 2004
Szociológia - Szociográfia

Fellegi Borbála: Út a megbékéléshez. A helyreállító igazságszolgáltatás intézményesülése Magyarországon

Budapest, 2009
Szociológia - Szociográfia

Ferge Zsuzsa: Társadalmi áramlatok és egyéni szerepek. Adalékok a rendszerstruktúra és a társadalmi struktúra átalakulásának dinamikájához

Budapest, 2010
Szociológia - Szociográfia

Fleck Zoltán: Szociológia jogászoknak

Budapest, 2004
Szociológia - Szociográfia

Fromm, Erich: Utak egy egészséges társadalom felé

Fordító: Szalay Virág
Budapest, 2010
Szociológia - Szociográfia

Gazsó Ferenc - Laki László: Fiatalok az újkapitalizmusban

Budapest, 2004
Szociológia - Szociográfia

Gedeon Péter - Pál Eszter - Somlai Péter: Az evolúció elméletei és metaforái a társadalomtudományokban

Budapest, 2004
Szociológia - Szociográfia

Gellériné Lázár Márta - Karádi Éva - Cs. Kiss Lajos: Mannheim-tanulmányok. Írások Mannheim Károlytól és Mannheim Károlyról

Budapest, 2003
Szociológia - Szociográfia

Gellner, Ernest: A nemzetek és a nacionalizmus

Fordító: Barabás András
Budapest, 2009
Szociológia - Szociográfia

Giddens, Anthony: Elszabadult világ. Hogyan alakítja át életünket a globalizáció?

Fordító: Gárdos János
Budapest, 2005
Szociológia - Szociográfia

Horváth Sándor - Pethő László - Tóth Eszter Zsófia (szerk.): Munkástörténet - munkásantropológia

Budapest, 2003
Szociológia - Szociográfia

Huszár Ákos: A kritikai elmélet rekonstrukciója. Újosztály-elméletek és civiltársadalom-elméletek a rendszerváltás időszakában

Budapest, 2009
Szociológia - Szociográfia

Izsák Éva: A városfejlődés természeti és társadalmi tényezői

Budapest, 2003
Szociológia - Szociográfia

Kende Anna - Vajda Róza (szerk.): Rasszizmus a tudományban

Budapest, 2008
Szociológia - Szociográfia

Kósáné Kovács Magda - Pető Andrea: Mérleg. Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok Magyarországon 2007-ben

Budapest, 2007
Szociológia - Szociográfia

Kósáné Kovács Magda - Pető Andrea (szerk.): Balance Sheet. Disadvantaged Social Groups in Hungary in 2007

Budapest, 2007
Szociológia - Szociográfia

Kovách Imre: Társadalmi metszetek. Érdekek és hatalmi viszonyok, individualizáció és egyenlőtlenség a mai Magyarországon

Budapest, 2006
Szociológia - Szociográfia

Kovách Imre (szerk.): Hatalom és társadalmi változás. A posztszocializmus vége

Budapest, 2002
Szociológia - Szociográfia

Krémer Balázs: Bevezetés a szociálpolitikába

Budapest, 2009
Szociológia - Szociográfia

Krémer Balázs: Mi is a kétségbeejtő abban, hogy tovább élünk? avagy Az idősödési válság és a halál egyenlőtlenségei

Budapest, 2015
Szociológia - Szociográfia

Krémer Ferenc: A rendőri hatalom természete. Társadalmi szerep és foglalkozási kultúra

Budapest, 2003
Szociológia - Szociográfia

Ladányi János - Szelényi Iván: A kirekesztettség változó formái. Közép- és délkelet-európai romák történeti és összehasonlító szociológiai vizsgálata

Budapest, 2003
Szociológia - Szociográfia

Lévi-Strauss, Claude: Faj és történelem

Fordító: Bojtár Péter
Budapest, 1999
Szociológia - Szociográfia

Misetics Bálint (szerk.): Polgári engedetlenség és erőszakmentes ellenállás

Budapest, 2016
Szociológia - Szociográfia

Némedi Dénes: Klasszikus szociológia 1890-1945. Második, változatlan kiadás

Budapest, 2010
Szociológia - Szociográfia

Némedi Dénes (szerk.): Modern szociológiai paradigmák

Budapest, 2008
Szociológia - Szociográfia

Palasik Mária - Sipos Balázs (szerk.): Házastárs? Munkatárs? Vetélytárs? A női szerepek változása a 20. századi Magyarországon

Budapest, 2005
Szociológia - Szociográfia

Perényi Roland: A nyomor felfedezése Bécsben és Budapesten. Szociális riportok a 19–20. század fordulóján

Budapest, 2018
Szociológia - Szociográfia

Polhemus, Robert M.: Lót leányai. Szex, megváltás és a nők önérvényesítési törekvései

Fordító: Bozai Ágota
Budapest, 2007
Szociológia - Szociográfia

Rona Jutka: Magyar cigányok - Hungarian gypsies. Túlélők vallanak - Suvivor's Stories

Budapest, 2012
Szociológia - Szociográfia

Sebály Bernadett - Vojtonovszki Bálint (szerk.): A hatalom társadalma vagy a társadalom hatalma? A közösségszervezés alapjai

Budapest, 2016
Szociológia - Szociográfia

Somlai Péter: Család 2.0

Budapest, 2013
Szociológia - Szociográfia

Somlai Péter: Társas és társadalmi. Válogatott tanulmányok

Budapest, 2008
Szociológia - Szociográfia

KBART