Balassi Kiadó

EMBLÉMÁNK A TUDÁS FÁJA

A Balassi Kiadót alapítói 1992-ben azzal a céllal indították útjára, hogy a humán tudományok művelőinek publikálási lehetőséget biztosítsanak, a tudományos kutatás legfrissebb eredményeit eljuttassák az érdeklődő szakemberekhez és a művelődni vágyó szélesebb közönséghez.

A Kiadó érdeklődése kiterjed a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, az irodalomelmélet, a nyelvészet és nyelvtörténet, a történettudomány, régészet, művészettörténet, művészetelmélet szociológia, pszichológia, néprajz, könyvtörténet, zenetudomány, színháztörténet, színházelmélet területére.

E témakörökből jelentet meg tanulmányköteteket, monográfiákat kézikönyveket és felsőoktatási tankönyveket mind magyar, mind külföldi szerzőktől, magyar és idegen (latin, görög, olasz, francia, angol, német, szláv, kínai) nyelven egyaránt.

Sorozatai több évtizede élnek és gazdagodnak.

Művészeti kiadványai között számos képzőművészeti album, zenetörténeti kuriózum is található.

Fakszimile kiadványai közül kiemelkedően fontos a Bibliotheca Hungarica Antiqua sorozat, amely a régi magyar könyvek közül a legértékesebbeket, esetenként hozzáférhető példányban már nem is található (korábban mikrofilmen archivált) kiadványokat tesz közzé.

Legismertebb és legnagyobb vállalkozása a Magyar Művelődéstörténeti Lexikon 14 kötete volt.

Megjelent könyveiről naprakészen tájékozódhatnak a honlapról: www. balassikiado.hu.

A Kiadó saját könyvesboltjában, a Balassi Könyvesboltban találják az érdeklődők a legnagyobb választékot könyveinkből a legkedvezőbb áron, ezeket webáruházunkban is megrendelhetik azonos kedvezménnyel, akár személyes átvétellel, akár futárszolgálattal házhoz szállítva.

Az Arcanumtól megrendelhető könyvek sajnos nem fedik le teljesen a három évtized teljes választékát, egyes – elsősorban külföldi jogtulajdonosok – nem járultak hozzá a könyveik digitalizálásához, illetve időközben megszűntek, nem elérhetők.

Balassi Kiadó

Könyvek - Művészettörténet

  • 1
  • 2
Agárdi Péter et al. (szerk.): A hetvenes évek kultúrája. Tanácskozás a Fiatal Művészek Klubjában 1980. április 10–12.

Budapest, 2002
Művészettörténet

Alberti, Leon Battista: A festészetről / Della pittura, 1436

Budapest, 1997
Művészettörténet

Bakos Tamás - Bálványos Huba - Preisinger Zsuzsa - Sándor Zsuzsa: A vizuális nevelés pedagógiája a 6–12 éves korosztályban

Budapest, 2001
Művészettörténet

Bakos Tamás - Bálványos Huba - Preisinger Zsuzsa - Sándor Zsuzsa: A vizuális nevelés pedagógiája a 6–12 éves korosztályban. Harmadik kiadás

Budapest, 2003
Művészettörténet

Bálványos Huba: Esztétikai-művészeti ismeretek, esztétikai-művészeti nevelés. Képzőművészet, tárgy- és környezetkultúra

Budapest, 1998
Művészettörténet

Bálványos Huba: Esztétikai-művészeti ismeretek, nevelés

Budapest, 2003
Művészettörténet

Bálványos Huba - Sánta László: Vizuális megismerés, vizuális kommunikáció

Budapest, 1998
Művészettörténet

Bálványos Huba - Sánta László: Vizuális megismerés, vizuális kommunikáció. Negyedik kiadás

Budapest, 2003
Művészettörténet

Bálványos Huba (szerk.): Látás és szemléltetés. Szöveggyűjtemény

Budapest, 2003
Művészettörténet

Baum, Peter - Beke László et al.: Konok

Fordító: Berthonnet, Caroline -Schulcz Katalin et al.
Budapest, 2001
Művészettörténet

Beke László: Médium/Elmélet. Tanulmányok 1972–1992

Budapest, 1997
Művészettörténet

Beke László: Művészet/Elmélet. Tanulmányok 1970–1991

Budapest, 1994
Művészettörténet

Beke László (szerk.): Dadaizmus-antológia

Fordító: Beke László et al.
Budapest, 1998
Művészettörténet

Böhringer, Hannes: Kísérletek és tévelygések. A filozófiától a művészetig és vissza

Fordító: Tillmann J. A.
Budapest, 1995
Művészettörténet

Cennerné Wilhelmb Gizella (szerk.): A Zrínyi család ikonográfiája

Budapest, 1997
Művészettörténet

Ébli Gábor: Záborszky Gábor

Budapest, 2004
Művészettörténet

Entz Géza - Kovács András: A kolozsvári Farkas utcai templom címerei

Budapest, 1995
Művészettörténet

Gábor Anna: A jeruzsálemi szentély. Egy 16. századi metszetsorozat nyomán

Budapest, 2019
Művészettörténet

Gellér Katalin: Mester, hol lakol? Nagy Sándor művészete

Budapest, 2003
Művészettörténet

Gottdank Tibor: Vidor Emil, a műépítész

Budapest, 2022
Iparművészet, Művészettörténet

Halász László - Hantos Károly - Faa Balázs: Az interaktív művészeti CD-ROM hatása

Budapest, 2002
Művészettörténet

Hencsey Gusztáv: Hencsey gyűjtemény

Fordító: Bendik József
Budapest, 2018
Művészettörténet

Jankovich Júlia: Az újjászületett gobelin

Budapest, 2001
Művészettörténet

Kaprow, Allan: Assemblage, environmentek & happeningek

Fordító: Horányi Attila
Budapest, 1998
Művészettörténet

Klaniczay Júlia - Sasvári Edig (szerk.): Törvénytelen avantgárd. Galántai György balatonboglári kápolnaműterme 1970-1973

Budapest, 2003
Művészettörténet

Knapp Éva - Tüskés Gábor: Populáris grafika a 17–18. században

Budapest, 2004
Művészettörténet

Koppány Márton (szerk.): Idegen az ajtóban. Újfajta jelölési rendszerek a huszadik század második felének művészetében és irodalmában

Fordító: Koppány Márton
Budapest, 1999
Művészettörténet

Koppány Tibor: Kastélyok a végvárak mögött

Budapest, 2014
Művészettörténet

Kós Károly: Erdélyország népének építése, hasonmás és mai olvasata

Budapest, 1996
Művészettörténet

Kozák Csaba - Wehner Tibor: Záborszky Gábor. Vizuális és anyagkísérletek. Muráliák

Budapest, 2009
Művészettörténet

Kozák Gyula - Soóky Andrea (szerk.): Vajda Júlia

Budapest, 2004
Művészettörténet

Marosi Ernő - Erőss Nikolett et al. (szerk.): Lossonczy Tamás – Lossonczy Ibolya

Budapest, 1999
Művészettörténet

Marosi Ernő - Wehli Tünde (szerk.): Az Árpád-kor művészeti emlékei – Képes atlasz

Budapest, 1997
Művészettörténet

Marosi Ernő (szerk.): A középkori művészet történetének olvasókönyve. XI–XV. század,

Fordító: Babits Mihály et al.
Budapest, 1997
Művészettörténet

Maurer Dóra: Fényelvtan. A fotogramról

Budapest, 2001
Művészettörténet

Mezei Árpád: Elmélkedések a művészetről

Budapest, 1994
Művészettörténet

Nagy Elemér: Az építő Kós Károly

Budapest, 1995
Művészettörténet

Nagy Márta: Aknay és az ikon

Budapest, 2013
Művészettörténet

Nagy Zoltán: A magyar litográfia története a XIX. században

Budapest, 2001
Művészettörténet

Orosz István: Grafikák, plakátok, filmek

Fordító: Whitehouse, Carl
Budapest, 1994
Művészettörténet

Orosz István: Könyv a tükörben (avagy a megevett tengerészek)

Budapest, 2021
Irodalom, Művelődéstörténet, Művészettörténet

P. Szűcs Julianna: Nagytotál.Magyar összképek a úzeumban, a tárlaton és a nyilvános térben 2009 és 2018 között

Budapest, 2019
Művészettörténet

Papp Szilárd: A királyi udvar építkezései Magyarországon, 1480–1515

Budapest, 2005
Művészettörténet

Parti Nagy Lajos (szerk.): A magyar értelmező képtára. Kemény György százhat rajza

Budapest, 1999
Művészettörténet

Passuth Krisztina: Avantgarde kapcsolatok Prágától Bukarestig 1907–1930

Budapest, 1998
Művészettörténet

Passuth Krisztina: Treffpunkte der Avantgarden Ostmitteleuropa 1907–1930

Fordító: Harmath Anikó
Budapest, 2003
Művészettörténet

Peternák Miklós: Új képfajtákról

Budapest, 1993
Művészettörténet

Redő Ferenc: Az első 50 év

Budapest, 2013
Művészettörténet

Redő Ferenc - Redő Katalin (szrk.): Vörös Rozália festőművész

Budapest, 2018
Művészettörténet

Riegl, Alois: Művészettörténeti tanulmányok

Fordító: Adamik Lajos
Budapest, 1998
Művészettörténet

  • 1
  • 2

KBART