Balassi Kiadó

A Balassi Kiadót 1991-ben alapították magyar magánszemélyek. Azzal a céllal hozták létre, hogy a magyar humán tudományok művelőinek publikálási lehetőséget biztosítsanak, a tudományos kutatás legfrissebb eredményeit eljuttassák az érdeklődő szakemberekhez, felsőoktatási intézményekhez, könyvtárakhoz és a művelődni vágyó szélesebb közönséghez. A Kiadó érdeklődése kiterjed a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, az irodalomelmélet, a nyelvészet és nyelvtörténet, a történettudomány, régészet, művészettörténet, művészetelmélet, építészet, szociológia, pszichológia, néprajz, könyvtörténet, zenetudomány, színháztörténet, színházelmélet területére.

E témakörökből jelentet meg monográfiákat, tanulmányköteteket, kézikönyveket és felsőoktatási tankönyveket, mind magyar, mind külföldi szerzőktől, magyar és idegen (latin, görög, olasz, francia, angol, német, szláv, kínai) nyelven. Ugyancsak kezdetektől érdeklődési körébe tartoznak a művészeti kiadványok (főként a zene és a képzőművészet), közöttük számos album, zenetörténeti kuriózum is található.

A Kiadó sorozatairól – köztük több mint két évtizede folyamatosan megjelenő is van – honlapunkon (www. balassikiado.hu) részletesen tájékozódhatnak az érdeklődők. Álljon itt néhány példa: Humanizmus és Reformáció, Őstörténeti Könyvtár, Magyar Népköltészet Tára, A Magyar Folklór Szövegvilága, Vallásantropológiai Tanulmányok Közép-Kelet-Európából, Tanulmányok a Transzcendensről, Hungaria Typographica.

Fakszimile kiadványai közül kiemelkedően fontos a Bibliotheca Hungarica Antiqua sorozat, amely a régi magyar könyvek közül a legértékesebbeket, esetenként hozzáférhető példányban már nem is található (korábban mikrofilmen archivált) kiadványokat tesz közzé.

A Kiadó legismertebb és legnagyobb vállalkozása a Magyar Művelődéstörténeti Lexikon 14 kötetének megjelentetése volt.

Könyvek - Művészettörténet

Agárdi Péter et al. (szerk.): A hetvenes évek kultúrája. Tanácskozás a Fiatal Művészek Klubjában 1980. április 10–12.

Budapest, 2002
Művészettörténet

Bakos Tamás - Bálványos Huba - Preisinger Zsuzsa - Sándor Zsuzsa: A vizuális nevelés pedagógiája a 6–12 éves korosztályban

Budapest, 2001
Művészettörténet

Bakos Tamás - Bálványos Huba - Preisinger Zsuzsa - Sándor Zsuzsa: A vizuális nevelés pedagógiája 6–12 éves korosztályban

Budapest, 2003
Művészettörténet

Bálványos Huba: Esztétikai-művészeti ismeretek, esztétikai-művészeti nevelés. Képzőművészet, tárgy- és környezetkultúra

Budapest, 1998
Művészettörténet

Bálványos Huba: Esztétikai-művészeti ismeretek, nevelés

Budapest, 2003
Művészettörténet

Bálványos Huba (szerk.): Látás és szemléltetés. Szöveggyűjtemény

Budapest, 2003
Művészettörténet

Baum, Peter - Beke László et al.: Konok

Fordító: Berthonnet, Caroline -Schulcz Katalin et al.
Budapest, 2001
Művészettörténet

Beke László: Médium/Elmélet. Tanulmányok 1972–1992

Budapest, 1997
Művészettörténet

Beke László (szerk.): Dadaizmus-antológia

Fordító: Beke László et al.
Budapest, 1998
Művészettörténet

Cennerné Wilhelmb Gizella (szerk.): A Zrínyi család ikonográfiája

Budapest, 1997
Művészettörténet

Gellér Katalin: Mester, hol lakol? Nagy Sándor művészete

Budapest, 2003
Művészettörténet

Halász László - Hantos Károly - Faa Balázs: Az interaktív művészeti CD-ROM hatása

Budapest, 2002
Művészettörténet

Hencsey Gusztáv - Bendik József (szerk.): Hencsey gyűjtemény

Fordító: Bendik József
Budapest, 2018
Művészettörténet

Jankovich Júlia: Az újjászületett gobelin

Budapest, 2001
Művészettörténet

Maurer Dóra: Fényelvtan. A fotogramról

Budapest, 2001
Művészettörténet

Mezei Árpád: Elmélkedések a művészetről

Budapest, 1994
Művészettörténet

Orosz István: Grafikák, plakátok, filmek

Fordító: Whitehouse, Carl
Budapest, 1994
Művészettörténet

Peternák Miklós: Új képfajtákról

Budapest, 1993
Művészettörténet

Riegl, Alois: Művészettörténeti tanulmányok

Fordító: Adamik Lajos
Budapest, 1998
Művészettörténet

Ruzsa György: A régi orosz festészet kapcsolatai. A kezdetektől a XVI. század végéig

Budapest, 1998
Művészettörténet

S. Nagy Katalin: A lakáskultúra története

Budapest, 2003
Művészettörténet

Szarka Klára: Fotográfia nőnemben

Budapest, 2002
Művészettörténet

Szőke Annamária - Beke László: Székely Bertalan mozgástanulmányai

Budapest, 1992
Művészettörténet

Takács Imre: A francia gótika recepciója Magyarországon II. András korában

Budapest, 2018
Művészettörténet

Virilio, Paul: Az eltűnés esztétikája

Fordító: Klimó Ágnes
Budapest, 1993
Művészettörténet

Virilio, Paul - Lotringer, Sylvère: Tiszta háború

Fordító: Bánki Dezső
Budapest, 1993
Művészettörténet

KBART