Balassi Kiadó

EMBLÉMÁNK A TUDÁS FÁJA

A Balassi Kiadót alapítói 1992-ben azzal a céllal indították útjára, hogy a humán tudományok művelőinek publikálási lehetőséget biztosítsanak, a tudományos kutatás legfrissebb eredményeit eljuttassák az érdeklődő szakemberekhez és a művelődni vágyó szélesebb közönséghez.

A Kiadó érdeklődése kiterjed a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, az irodalomelmélet, a nyelvészet és nyelvtörténet, a történettudomány, régészet, művészettörténet, művészetelmélet szociológia, pszichológia, néprajz, könyvtörténet, zenetudomány, színháztörténet, színházelmélet területére.

E témakörökből jelentet meg tanulmányköteteket, monográfiákat kézikönyveket és felsőoktatási tankönyveket mind magyar, mind külföldi szerzőktől, magyar és idegen (latin, görög, olasz, francia, angol, német, szláv, kínai) nyelven egyaránt.

Sorozatai több évtizede élnek és gazdagodnak.

Művészeti kiadványai között számos képzőművészeti album, zenetörténeti kuriózum is található.

Fakszimile kiadványai közül kiemelkedően fontos a Bibliotheca Hungarica Antiqua sorozat, amely a régi magyar könyvek közül a legértékesebbeket, esetenként hozzáférhető példányban már nem is található (korábban mikrofilmen archivált) kiadványokat tesz közzé.

Legismertebb és legnagyobb vállalkozása a Magyar Művelődéstörténeti Lexikon 14 kötete volt.

Megjelent könyveiről naprakészen tájékozódhatnak a honlapról: www. balassikiado.hu.

A Kiadó saját könyvesboltjában, a Balassi Könyvesboltban találják az érdeklődők a legnagyobb választékot könyveinkből a legkedvezőbb áron, ezeket webáruházunkban is megrendelhetik azonos kedvezménnyel, akár személyes átvétellel, akár futárszolgálattal házhoz szállítva.

Az Arcanumtól megrendelhető könyvek sajnos nem fedik le teljesen a három évtized teljes választékát, egyes – elsősorban külföldi jogtulajdonosok – nem járultak hozzá a könyveik digitalizálásához, illetve időközben megszűntek, nem elérhetők.

Balassi Kiadó

Könyvek - Szociológia

Alexander, Jeffrey C.: Szociológiaelmélet a II. világháború után

Fordító: Berényi Gábor
Budapest, 1996
Szociológia

Bakó Boglárka - Papp Richárd - Szarka László (szerk.): Mindennapi előítéletek. Társadalmi távolságok és etnikai sztereotípiák

Budapest, 2007
Szociológia

Balázs András: Család és szomszédság a Magdolna negyedben. Gettó-e a szegregátum?

Budapest, 2021
Szociológia

Banerjee, Abhijit V. - Duflo, Esther: A szegények gazdálkodása. A szegénység elleni küzdelem teljes újragondolása

Fordító: Hudecz András
Budapest, 2016
Szociológia

Bordás Sándor - Hunčik Péter - Mikulás Domonkos - Stredl Terézia: Együttlét

Budapest, 2004
Szociológia

Braidotti, Rosi: Egy nomád térképei. Feminizmus a posztmodern után

Fordító: Vándor Judit - Agárdi Izabella
Budapest, 2007
Szociológia, Történettudomány

Butler, Judith: Problémás nem. Feminizmus és az identitás felforgatása

Fordító: Berán Eszter - Vándor Judit
Budapest, 2006
Szociológia, Történettudomány

Epstein, Helen: Anyám nyomában

Fordító: Vándor Judit
Budapest, 2004
Szociológia, Történettudomány

Fejős Anna - Szikra Dorottya (szerk.): Támogatás és támadás. Női civil szervezetek az illiberális demokráciában

Budapest, 2022
Szociológia

Feldman Andrea (szerk.): A nők Horvátországban. Nőtörténelem és női művelődés

Fordító: Radics Viktoria
Budapest, 2008
Szociológia

Gábriel Dóra: A boldogulás útvesztői. Idősgondozás külföldön, vidéki nők élettörténetében

Budapest, 2022
Szociológia

Gazsi Judit - Pető Andrea - Toronyi Zsuzsa: Gender, Memory, and Judaism

Budapest, 2007
Szociológia

Gerhard, Ute: Lélegzetvételnyi szünet

Fordító: Mesés Péter
Budapest, 2006
Szociológia

Hadas Miklós:: A férfiasság kódjai

Budapest, 2010
Szociológia

Hagemann, Gro (szerk.): A norvég modell. A társadalmi nemek esélyegyenlősége és egyenjogúsága

Fordító: A. Dobos Éva
Budapest, 2011
Szociológia, Történettudomány

Hamp Gábor - Kelemen Gábor: A család

Budapest, 2000
Szociológia

Kovács Nóra - Osvát Anna - Szarka László: Etnikai identitás, politikai lojalitás

Budapest, 2006
Szociológia

Kozák Gyula: A hazugság mindennapi életünkben

Budapest, 2002
Szociológia

Miles, Rosalind: Az idő leányai. A nők világtörténelme

Fordító: Juhász Borbála
Budapest, 2000
Szociológia

Mosse, George L.: Férfiasságnak tüköre. A modern férfieszmény kialakulása

Fordító: Székely András
Budapest, 2001
Szociológia, Történettudomány

Nikolcsina, Miglena: Jelentés és anyagyilkosság. Virginia Woolf Julia Kristeva olvasatában

Fordító: Csíkhelyi Lenke
Budapest, 2004
Szociológia, Történettudomány

Ö. Kovács József: Vidéki Magyarország 1945-1970. Dokumentumok földről, hatalomról, emberi sorsokról

Budapest, 2015
Szociológia

Örkény Antal - Székelyi Mária - Csepeli György - Poór János - Várhalmi Zoltán:: Nemzeti érzés és európai identitás

Budapest, 2008
Szociológia

Passerini, Luisa: A nők és a feministák története

Fordító: Dorogi Katalin - Kotsis Orsolya
Budapest, 2003
Szociológia, Történettudomány

Passerini, Luisa et al. (szerk.): A nők migrációja Keletről Nyugatra. Társadalmi nem, mobilitás és azonosulás a jelenkori Európában

Fordító: Szári Péter
Budapest, 2008
Szociológia

Pető Andrea (szerk.): Női esélyegyenlőség Európában

Budapest, 2003
Szociológia

Scott, Joan Wallach (szerk.): Van-e a nőknek történelmük?

Fordító: Greskovits Endre
Budapest, 2001
Szociológia, Történettudomány

Szalai Júlia: A nem polgárosuló középosztály. Az „államfüggőség” társadalmi konfliktusai a jelenkori Magyarországon

Budapest, 2020
Politika - Politológia, Szociológia

Tóth Zoltán: Társadalomfogalmak az osztrák és a magyar társadalomstatisztikában

Budapest, 2015
Szociológia

Tsuneo, Morita: Változás és örökség. Ferdeszemmel Magyarországról

Budapest, 2009
Szociológia

Turai Tünde: Hierarchiák fogságában

Budapest, 2018
Szociológia

V. Bálint Éva (szerk.): Damjanich utca 26/B. Történetek - történelem

Budapest, 2020
Művelődéstörténet, Szociológia

Varsányi Erika (szerk.): Megfigyelés és cselekvés. Válogatás a közösségi munka elméleteiből

Fordító: Varsámyo Erika
Budapest, 1999
Szociológia

Wieser, Margot: Csendes lázadás. Nők a rendszerváltásról

Fordító: Németh Zita - Katona Eszter
Budapest, 2004
Szociológia, Történettudomány

KBART