Balassi Kiadó

A Balassi Kiadót 1991-ben alapították magyar magánszemélyek. Azzal a céllal hozták létre, hogy a magyar humán tudományok művelőinek publikálási lehetőséget biztosítsanak, a tudományos kutatás legfrissebb eredményeit eljuttassák az érdeklődő szakemberekhez, felsőoktatási intézményekhez, könyvtárakhoz és a művelődni vágyó szélesebb közönséghez. A Kiadó érdeklődése kiterjed a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, az irodalomelmélet, a nyelvészet és nyelvtörténet, a történettudomány, régészet, művészettörténet, művészetelmélet, építészet, szociológia, pszichológia, néprajz, könyvtörténet, zenetudomány, színháztörténet, színházelmélet területére.

E témakörökből jelentet meg monográfiákat, tanulmányköteteket, kézikönyveket és felsőoktatási tankönyveket, mind magyar, mind külföldi szerzőktől, magyar és idegen (latin, görög, olasz, francia, angol, német, szláv, kínai) nyelven. Ugyancsak kezdetektől érdeklődési körébe tartoznak a művészeti kiadványok (főként a zene és a képzőművészet), közöttük számos album, zenetörténeti kuriózum is található.

A Kiadó sorozatairól – köztük több mint két évtizede folyamatosan megjelenő is van – honlapunkon (www. balassikiado.hu) részletesen tájékozódhatnak az érdeklődők. Álljon itt néhány példa: Humanizmus és Reformáció, Őstörténeti Könyvtár, Magyar Népköltészet Tára, A Magyar Folklór Szövegvilága, Vallásantropológiai Tanulmányok Közép-Kelet-Európából, Tanulmányok a Transzcendensről, Hungaria Typographica.

Fakszimile kiadványai közül kiemelkedően fontos a Bibliotheca Hungarica Antiqua sorozat, amely a régi magyar könyvek közül a legértékesebbeket, esetenként hozzáférhető példányban már nem is található (korábban mikrofilmen archivált) kiadványokat tesz közzé.

A Kiadó legismertebb és legnagyobb vállalkozása a Magyar Művelődéstörténeti Lexikon 14 kötetének megjelentetése volt.

Könyvek - Szociológia

Alexander, Jeffrey C.: Szociológiaelmélet a II. világháború után

Fordító: Berényi Gábor
Budapest, 1996
Szociológia

Bakó Boglárka - Papp Richárd - Szarka László (szerk.): Mindennapi előítéletek. Társadalmi távolságok és etnikai sztereotípiák

Budapest, 2007
Szociológia

Banerjee, Abhijit V. - Duflo, Esther: A szegények gazdálkodása. A szegénység elleni küzdelem teljes újragondolása

Fordító: Hudecz András
Budapest, 2016
Szociológia

Bordás Sándor - Hunčik Péter - Mikulás Domonkos - Stredl Terézia: Együttlét

Budapest, 2004
Szociológia

Feldman Andrea (szerk.): A nők Horvátországban. Nőtörténelem és női művelődés

Fordító: Radics Viktoria
Budapest, 2008
Szociológia

Gazsi Judit - Pető Andrea - Toronyi Zsuzsa: Gender, Memory, and Judaism

Budapest, 2007
Szociológia

Gerhard, Ute: Lélegzetvételnyi szünet

Fordító: Mesés Péter
Budapest, 2006
Szociológia

Hadas Miklós:: A férfiasság kódjai

Budapest, 2010
Szociológia

Hamp Gábor - Kelemen Gábor: A család

Budapest, 2000
Szociológia

Kovács Nóra - Osvát Anna - Szarka László: Etnikai identitás, politikai lojalitás

Budapest, 2006
Szociológia

Kozák Gyula: A hazugság mindennapi életünkben

Budapest, 2002
Szociológia

Miles, Rosalind: Az idő leányai. A nők világtörténelme

Fordító: Juhász Borbála
Budapest, 2000
Szociológia

Ö. Kovács József: Vidéki Magyarország 1945-1970. Dokumentumok földről, hatalomról, emberi sorsokról

Budapest, 2015
Szociológia

Örkény Antal - Székelyi Mária - Csepeli György - Poór János - Várhalmi Zoltán:: Nemzeti érzés és európai identitás

Budapest, 2008
Szociológia

Passerini, Luisa et al. (szerk.): A nők migrációja Keletről Nyugatra. Társadalmi nem, mobilitás és azonosulás a jelenkori Európában

Fordító: Szári Péter
Budapest, 2008
Szociológia

Pető Andrea (szerk.): Női esélyegyenlőség Európában

Budapest, 2003
Szociológia

Tóth Zoltán: Társadalomfogalmak az osztrák és a magyar társadalomstatisztikában

Budapest, 2015
Szociológia

Tsuneo, Morita: Változás és örökség. Ferdeszemmel Magyarországról

Budapest, 2009
Szociológia

Turai Tünde: Hierarchiák fogságában

Budapest, 2018
Szociológia

Varsányi Erika (szerk.): Megfigyelés és cselekvés. Válogatás a közösségi munka elméleteiből

Fordító: Varsámyo Erika
Budapest, 1999
Szociológia

KBART