Balassi Kiadó

A Balassi Kiadót 1991-ben alapították magyar magánszemélyek. Azzal a céllal hozták létre, hogy a magyar humán tudományok művelőinek publikálási lehetőséget biztosítsanak, a tudományos kutatás legfrissebb eredményeit eljuttassák az érdeklődő szakemberekhez, felsőoktatási intézményekhez, könyvtárakhoz és a művelődni vágyó szélesebb közönséghez. A Kiadó érdeklődése kiterjed a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, az irodalomelmélet, a nyelvészet és nyelvtörténet, a történettudomány, régészet, művészettörténet, művészetelmélet, építészet, szociológia, pszichológia, néprajz, könyvtörténet, zenetudomány, színháztörténet, színházelmélet területére.

E témakörökből jelentet meg monográfiákat, tanulmányköteteket, kézikönyveket és felsőoktatási tankönyveket, mind magyar, mind külföldi szerzőktől, magyar és idegen (latin, görög, olasz, francia, angol, német, szláv, kínai) nyelven. Ugyancsak kezdetektől érdeklődési körébe tartoznak a művészeti kiadványok (főként a zene és a képzőművészet), közöttük számos album, zenetörténeti kuriózum is található.

A Kiadó sorozatairól – köztük több mint két évtizede folyamatosan megjelenő is van – honlapunkon (www. balassikiado.hu) részletesen tájékozódhatnak az érdeklődők. Álljon itt néhány példa: Humanizmus és Reformáció, Őstörténeti Könyvtár, Magyar Népköltészet Tára, A Magyar Folklór Szövegvilága, Vallásantropológiai Tanulmányok Közép-Kelet-Európából, Tanulmányok a Transzcendensről, Hungaria Typographica.

Fakszimile kiadványai közül kiemelkedően fontos a Bibliotheca Hungarica Antiqua sorozat, amely a régi magyar könyvek közül a legértékesebbeket, esetenként hozzáférhető példányban már nem is található (korábban mikrofilmen archivált) kiadványokat tesz közzé.

A Kiadó legismertebb és legnagyobb vállalkozása a Magyar Művelődéstörténeti Lexikon 14 kötetének megjelentetése volt.

Könyvek - Zenetudomány

Bónis Ferenc: A Budapesti Filharmóniai Társaság százötven esztendeje, 1853–2003

Budapest, 2005
Zenetudomány

Bónis Ferenc: Bartók Béla - Paul Sacher levelezése 1936-1940

Fordító: Bónis Ferenc
Budapest, 2013
Zenetudomány

Bónis Ferenc: Béla Bartók. Pictures of a life

Fordító: Sollosy, Judith
Budapest, 2016
Zenetudomány

Bónis Ferenc: Élet-képek: Bartók Béla

Budapest, 2006
Zenetudomány

Bónis Ferenc: Rákóczi-induló, Kossuth-szimfónia, Székely fonó

Budapest, 2015
Zenetudomány

Bónis Ferenc (szerk.): Bartók Béla - Annie Müller Widmann levelezése

Budapest, 2016
Zenetudomány

Bónis Ferenc (szerk.): Berlioz Rákóczi induló

Budapest, 2009
Zenetudomány

Bónis Ferenc (szerk.): Himnusz. Kölcsey Ferenc költeménye, Erkel Ferenc zenéje

Budapest, 2010
Zenetudomány

D. Nagy András:: Az Erkel család krónikája

Budapest, 2009
Zenetudomány

Dille, Denijs: Bartók Béla családfája

Fordító: Csanák Dóra
Budapest, 1996
Zenetudomány

Dobszay László: Corpus Antiphonarum. Európai örökség és hazai alakítás

Budapest, 2003
Zenetudomány

Dobszay László - Szendrei Janka: Responsories 1-3.

Budapest, 2013
Zenetudomány

Dobszay László - Szendrei Janka: Responsories 4-8.

Budapest, 2013
Zenetudomány

Domokos Mária (szerk.): Népdaltípusok 4.

Fordító: Pokoly Judit
Budapest, 1995
Zenetudomány

Domokos Mária (szerk.): Népdaltípusok 6.

Fordító: Pokoly Judit
Budapest, 2011
Zenetudomány

Ferenc Bónis (szerk.): Béla Bartók - Dance Suite for Orchestra

Fordító: Bodoczky, Nicholas
Budapest, 1998
Zenetudomány

Ferenc Bónis (szerk.): Tánc-suite – Bónis Ferenc: Bartók Béla Tánc-szvitje

Fordító: Bodoczky, Nicholas
Budapest, 1998
Zenetudomány

Ferenc Bónis (szerk.): Tanz-Suite – Bónis Ferenc: Die Tanz-Suite von Béla Bartók

Fordító: Bónis Ferenc
Budapest, 1998
Zenetudomány

Gracza Lajos: Ő volt Weimar napja. Liszt-olvasókönyv kezdőknek és haladóknak, közös kiadás a Liszt Ferenc Archívummal (Göppingen–Budapest),

Fordító: Gracza Lajos
Budapest, 2008
Zenetudomány

Hamburger Klára: Liszt Ferenc zenéje

Budapest, 2010
Zenetudomány

Király Péter: Magyarország és Európa. Zenetörténeti írások

Budapest, 2003
Zenetudomány

Komor Ágnes: Apám, Komor Vilmos

Budapest, 2009
Zenetudomány

Paksa Katalin (szerk.): Népdaltípusok 5.

Fordító: Pokoly Judit
Budapest, 1997
Zenetudomány

Paksa Katalin (szerk.): Népdaltípusok 7.

Fordító: Pokoly Judit
Budapest, 2011
Zenetudomány

Sárosi Bálint: A hangszeres magyar népzenei hagyomány

Budapest, 2008
Zenetudomány

Sipos János: Bartók nyomában Anatóliában. Hasonló magyar és török dallamok

Budapest, 2002
Zenetudomány

Szalay Olga - Rudasné Bajcsay Márta (szerk.): Kodály Zoltán nagyszalontai gyűjtése

Budapest, 2001
Zenetudomány

Szendrei Janka: A „mos patriae” kialakulása 1341 előtti hangjegyes forrásaink tükrében

Budapest, 2005
Zenetudomány

Tallián Tibor: Magyar képek. Fejezetek a magyar zeneélet és zeneszerzés történetéből, 1940-1956

Budapest, 2014
Zenetudomány

Tallián Tibor: Schodel Rozália és a hivatásos magyar operajátszás kezdetei

Budapest, 2015
Zenetudomány

Tari Lujza: Kodály Zoltán, a hangszeres népzene kutatója

Budapest, 2001
Zenetudomány

Tari Lujza (szerk.): Különbféle magyar nóták a 19. század elejéről / Allerlei ungarische Melodien von Beginn des 19. Jahrhunderts

Fordító: Gubi Anna
Budapest, 1998
Zenetudomány

Tokaji András: Zene a sztálinizmusban és a Harmadik Birodalomban

Budapest, 2000
Zenetudomány

Vargyas Lajos (szerk.): A Magyar Népzene Tára VIII/A, Népdaltípusok 3

Budapest, 1992
Zenetudomány

Vargyas Lajos (szerk.): A Magyar Népzene Tára VIII/B, Népdaltípusok 3

Budapest, 1992
Zenetudomány

Vikárius László (szerk.): Bartók Béla: A kékszakállú herceg vára

Budapest, 2007
Zenetudomány

Vikárius László (szerk.): Béla Bartók: Duke Bluebeard's Castle (1911), fakszimile kiadás

Budapest, 2007
Zenetudomány

Vikárius László (szerk.): Béla Bartók: Herzog Blaubarts Burg (1911), fakszimile kiadás

Budapest, 2007
Zenetudomány

Vikárius László (szerk.): Béla Bartók: Le château de Barbe-Bleue (1911), fakszimile kiadás

Budapest, 2007
Zenetudomány

KBART