Balassi Kiadó

EMBLÉMÁNK A TUDÁS FÁJA

A Balassi Kiadót alapítói 1992-ben azzal a céllal indították útjára, hogy a humán tudományok művelőinek publikálási lehetőséget biztosítsanak, a tudományos kutatás legfrissebb eredményeit eljuttassák az érdeklődő szakemberekhez és a művelődni vágyó szélesebb közönséghez.

A Kiadó érdeklődése kiterjed a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, az irodalomelmélet, a nyelvészet és nyelvtörténet, a történettudomány, régészet, művészettörténet, művészetelmélet szociológia, pszichológia, néprajz, könyvtörténet, zenetudomány, színháztörténet, színházelmélet területére.

E témakörökből jelentet meg tanulmányköteteket, monográfiákat kézikönyveket és felsőoktatási tankönyveket mind magyar, mind külföldi szerzőktől, magyar és idegen (latin, görög, olasz, francia, angol, német, szláv, kínai) nyelven egyaránt.

Sorozatai több évtizede élnek és gazdagodnak.

Művészeti kiadványai között számos képzőművészeti album, zenetörténeti kuriózum is található.

Fakszimile kiadványai közül kiemelkedően fontos a Bibliotheca Hungarica Antiqua sorozat, amely a régi magyar könyvek közül a legértékesebbeket, esetenként hozzáférhető példányban már nem is található (korábban mikrofilmen archivált) kiadványokat tesz közzé.

Legismertebb és legnagyobb vállalkozása a Magyar Művelődéstörténeti Lexikon 14 kötete volt.

Megjelent könyveiről naprakészen tájékozódhatnak a honlapról: www. balassikiado.hu.

A Kiadó saját könyvesboltjában, a Balassi Könyvesboltban találják az érdeklődők a legnagyobb választékot könyveinkből a legkedvezőbb áron, ezeket webáruházunkban is megrendelhetik azonos kedvezménnyel, akár személyes átvétellel, akár futárszolgálattal házhoz szállítva.

Az Arcanumtól megrendelhető könyvek sajnos nem fedik le teljesen a három évtized teljes választékát, egyes – elsősorban külföldi jogtulajdonosok – nem járultak hozzá a könyveik digitalizálásához, illetve időközben megszűntek, nem elérhetők.

Balassi Kiadó

Könyvek - Irodalomtudomány

Ács Pál: Elváltozott idők. Irányváltások a régi magyar irodalomban

Budapest, 2006
Irodalomtudomány

Ács Pál - Jankovics József - Kőszeghy Péter (szerk-): Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény I. Humanizmus

Budapest, 1998
Irodalomtudomány

Ács Pál et al. (szerk.): Bogáti Fazakas Miklós históriás énekei és bibliai parafrázisai

Budapest, 2018
Irodalomtudomány

Agárdi Péter: Irodalomról vagy más ily fontos emberi lomról

Budapest, 2013
Irodalomtudomány

Albert Gábor: Szemere Bertalan leveleskönyve, 1849–1865

Fordító: Frank Tibor
Budapest, 1999
Irodalomtudomány

Andreas Capellanus: A szerelemről

Fordító: Rajnavölgyi Géza
Budapest, 2012
Irodalomtudomány

Bagi Zsolt: Az irodalmi nyelv fenomenológiája

Budapest, 2006
Irodalomtudomány

Bakó Endre: Kiss Tamás

Budapest, 1992
Irodalomtudomány

Bakonyi István: Bella István

Budapest, 2001
Irodalomtudomány

Bakonyi István: Takács Imre

Budapest, 2006
Irodalomtudomány

Balassa M. Iván - Bálint Zsuzsa (szerk.): Koleszár Ferenc mesél. Egy zempléni pásztorember meséi. Egy zempléni pásztorember meséi

Budapest, 2021
Irodalomtudomány, Néprajz

Balassa Péter: Átkelés I. Mi tanulható az Újholdtól?

Budapest, 2009
Irodalomtudomány

Balassa Péter: Átkelés II. Lélekkertészet

Budapest, 2009
Irodalomtudomány

Balassa Péter: Magatartások találkozója

Budapest, 2007
Irodalomtudomány

Balassa Péter: Mindnyájan benne vagyunk. Nádas Péter művei

Budapest, 2007
Irodalomtudomány

Balassa Péter: Segédigék. Esterházy Péter prózájáról

Budapest, 2005
Irodalomtudomány

Balázs Mihály: Felekezetiség és fikció. Tanulmányok 16–17. századi irodalmunkról

Budapest, 2006
Irodalomtudomány

Balázs Mihály: Teológia és irodalom. Az Erdélyen kívüli antitrinitarizmus kezdetei

Budapest, 1998
Irodalomtudomány

Balogh Magdolna: Kiúttalan utakon. A katasztrofista irodalom Közép- és Kelet-Európában

Budapest, 1993
Irodalomtudomány

Balogh Magdolna: Rabul ejtett értelmek

Budapest, 2017
Irodalomtudomány

Balogh Magdolna - Berkes Tamás - Krasztev Péter: Áttűnések. A századforduló irodalma Közép- és Kelet-Európában

Budapest, 1992
Irodalomtudomány

Bataille, Georges: Az Irodalom és a Rossz

Fordító: Dusnoki Katalin
Budapest, 2021
Irodalomtudomány

Bayo, Gérard: L’autre Rimbaud

Budapest, 1999
Irodalomtudomány

Békés Enikő (szerk.): Janus Pannonius. Válogatott bibliográfia

Budapest, 2002
Irodalomtudomány

Békés Enikő (szerk.): Janus Pannonius. Válogatott bibliográfia. Második, javított, bővített kiadás

Budapest, 2006
Irodalomtudomány

Bél Mátyás: Bél Mátyás levelezése

Budapest, 1993
Irodalomtudomány

Berkes Tamás: A cseh eszmetörténet antinómiái

Budapest, 2003
Irodalomtudomány

Berkes Tamás (szerk.): Keresztirányok. Közép- és kelet-európai összehasonlító kultúrtörténet

Budapest, 1999
Irodalomtudomány

Bessenyei György: Időskori költemények

Budapest, 1999
Irodalomtudomány

Bezeczky Gábor: Véres aranykor, hosszú zsákutca

Budapest, 2006
Irodalomtudomány

Bíró Ferenc: A felvilágosodás korának magyar irodalma

Budapest, 1995
Irodalomtudomány

Bíró Ferenc: A felvilágosodás korának magyar irodalma. Harmadik, javított és bővített kiadás

Budapest, 1998
Irodalomtudomány

Bíró Ferenc: A felvilágosodás korának magyar irodalma. Negyedik kiadás

Budapest, 2003
Irodalomtudomány

Bíró Ferenc: Katona József Monográfia

Budapest, 2002
Irodalomtudomány

Bíró Ferenc - Debreczeni Attila et al. (szerk.): Amade László versei

Budapest, 2004
Irodalomtudomány

Bitskey István (kísérő tan.): Formulae puerilium colloquiorum. Dicta Graeciae sapientum. Libellus elegantissimus. Civilitas morum / Debrecen, 1591

Budapest, 2007
Irodalomtudomány

Bodnár György: Jövő múlt időben. Tanulmányok, esszék, kritikák

Budapest, 1998
Irodalomtudomány

Bodnár György: Juhász Ferenc

Budapest, 1994
Irodalomtudomány

Bodnár György: Juhász Ferenc. Második, javított, bővített kiadás

Budapest, 2005
Irodalomtudomány

Bodnár György: Kaffka Margit

Budapest, 2001
Irodalomtudomány

Bodor Pál (Diurnus): Apám könyve. Haldoklás anyanyelven

Budapest, 1994
Irodalomtudomány

Bohár András: Papp Tibor

Budapest, 2002
Irodalomtudomány

Boka László: Peremek és középpontok

Budapest, 2018
Irodalomtudomány

Boka László: Peremek és középpontok. Tanulmányok a 20. század első felének magyar irodalmáról

Budapest, 2018
Irodalomtudomány

Bollobás Enikő: Egy képlet nyomában

Budapest, 2012
Irodalomtudomány

Bollobás Enikő: Kölcsönösségek. Irodalomelmélet, szövegolvasás, kultúraközvetítés

Budapest, 2020
Irodalomtudomány

Bollobás Enikő: Vendégünk a végtelenből

Budapest, 2015
Irodalomtudomány

Bónus Tibor: Diskurzusok összjátéka

Budapest, 2001
Irodalomtudomány

Bornemisza Péter: Prédikációk egész esztendő által minden vasárnapra rendeltetett Evangéliomból / Detrekő–Rárbok, 1584

Budapest, 2000
Irodalomtudomány

Borzsák István et al. (szerk.): Iani Pannonii opera quae manserunt omnia. Epigrammata

Budapest, 2006
Irodalomtudomány

KBART