Balassi Kiadó

A Balassi Kiadót 1991-ben alapították magyar magánszemélyek. Azzal a céllal hozták létre, hogy a magyar humán tudományok művelőinek publikálási lehetőséget biztosítsanak, a tudományos kutatás legfrissebb eredményeit eljuttassák az érdeklődő szakemberekhez, felsőoktatási intézményekhez, könyvtárakhoz és a művelődni vágyó szélesebb közönséghez. A Kiadó érdeklődése kiterjed a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, az irodalomelmélet, a nyelvészet és nyelvtörténet, a történettudomány, régészet, művészettörténet, művészetelmélet, építészet, szociológia, pszichológia, néprajz, könyvtörténet, zenetudomány, színháztörténet, színházelmélet területére.

E témakörökből jelentet meg monográfiákat, tanulmányköteteket, kézikönyveket és felsőoktatási tankönyveket, mind magyar, mind külföldi szerzőktől, magyar és idegen (latin, görög, olasz, francia, angol, német, szláv, kínai) nyelven. Ugyancsak kezdetektől érdeklődési körébe tartoznak a művészeti kiadványok (főként a zene és a képzőművészet), közöttük számos album, zenetörténeti kuriózum is található.

A Kiadó sorozatairól – köztük több mint két évtizede folyamatosan megjelenő is van – honlapunkon (www. balassikiado.hu) részletesen tájékozódhatnak az érdeklődők. Álljon itt néhány példa: Humanizmus és Reformáció, Őstörténeti Könyvtár, Magyar Népköltészet Tára, A Magyar Folklór Szövegvilága, Vallásantropológiai Tanulmányok Közép-Kelet-Európából, Tanulmányok a Transzcendensről, Hungaria Typographica.

Fakszimile kiadványai közül kiemelkedően fontos a Bibliotheca Hungarica Antiqua sorozat, amely a régi magyar könyvek közül a legértékesebbeket, esetenként hozzáférhető példányban már nem is található (korábban mikrofilmen archivált) kiadványokat tesz közzé.

A Kiadó legismertebb és legnagyobb vállalkozása a Magyar Művelődéstörténeti Lexikon 14 kötetének megjelentetése volt.

Könyvek - Orientalisztika

Butön Rincsendrub: Buddha élete

Fordító: Tóth Erzsébet
Budapest, 1999
Orientalisztika

Csü Jüan: Kilenc varázsének

Fordító: Weöres Sándor
Budapest, 1998
Orientalisztika

Csü Jüan: Száműzetés

Fordító: Nagy László
Budapest, 1994
Orientalisztika

Fehér Judit - Horváth Z. Zoltán: Buddhista logika

Fordító: Agócs Tamás
Budapest, 1995
Orientalisztika

Fehér Judit (szerk.): Tibeti buddhista filozófia

Budapest, 1997
Orientalisztika

Gergely Júlia: Akita Japán északnyugati kapuja

Budapest, 2002
Orientalisztika

Hamar Imre: Buddha megjelenése a világban

Budapest, 2002
Orientalisztika

Hamar Imre: Kínai buddhizmus a középkorban. Cs’eng-kuan élete és filozófiája

Budapest, 1998
Orientalisztika

Hamar Imre - Salát Gergely (szerk.): Kínai filozófia és vallás a középkor hajnalán

Budapest, 2005
Orientalisztika

Hamar Imre - Salát Gergely (szerk.): Kínai nyelv és irodalom. Tanulmányok Csongor Barnabás 80. születésnapjára

Budapest, 2003
Orientalisztika

Hamar Imre - Salát Gergely (szerk.): Kínai történelem és kultúra. Tanulányok Ecsedy Ildikó emlékére

Budapest, 2009
Orientalisztika

Hamar Imre - Salát Gergely (szerk.): Modern kínai elbeszélők. Tanulmányok és fordítások Galla Endre 80. születésnapjára

Budapest, 2007
Orientalisztika

Hamar Imre et al. (szerk.): Mítoszok és vallások Kínában,

Budapest, 2000
Orientalisztika

Jen Hai-Csen: A Tea és a Bor vetélkedése

Fordító: Csongor Barnabás - Donga György
Budapest, 1996
Orientalisztika

Lao-ce: Az út és erény könyve

Fordító: Tőkei Ferenc
Budapest, 1996
Orientalisztika

Nacuisi Banja: A tenger világa

Fordító: Banja, Nacuisi - Galmitz, Jack - Vihar Judit
Budapest, 2011
Orientalisztika

Nacuisi Banja: Madarak. 50 haiku

Fordító: Banja, Naculsi - Galmitz, Jack - Vihar Judit
Budapest, 2007
Orientalisztika

Puskás Ildikó: Lélek a körforgásban. A hinduizmus születése

Budapest, 2000
Orientalisztika

Salát Gergely: Büntetőjog az ókori Kínában

Budapest, 2003
Orientalisztika

Szun-ce: A hadviselés törvényei

Fordító: Tőkei Ferenc
Budapest, 1995
Orientalisztika

Tellér Gyula (szerk.): Tizenkilenc Régi Vers

Fordító: Tellér Gyula
Budapest, 1996
Orientalisztika

Tőkei Ferenc: Kínai buddhista filozófia

Budapest, 1996
Orientalisztika

Tőkei Ferenc (szerk.): A szeretkezés kínai tankönyveiből

Fordító: Tőkei Ferenc - Vámos Péter
Budapest, 1998
Orientalisztika

Tőkei Ferenc (szerk.): A Zenepalota verseiből (Jo-fu)

Budapest, 1997
Orientalisztika

Tőkei Ferenc (szerk.): Kínai szofisztika és logika

Fordító: Tőkei Ferenc
Budapest, 1997
Orientalisztika

Tőkei Ferenc (szerk.): Régi versek forrása, szemelvények

Fordító: Tokaji Zsolt - Tőkei Ferenc
Budapest, 1999
Orientalisztika

Vaskó Péter: Árnyéklovasság. Vang So verseskönyve

Budapest, 2002
Orientalisztika

KBART