Balassi Kiadó

EMBLÉMÁNK A TUDÁS FÁJA

A Balassi Kiadót alapítói 1992-ben azzal a céllal indították útjára, hogy a humán tudományok művelőinek publikálási lehetőséget biztosítsanak, a tudományos kutatás legfrissebb eredményeit eljuttassák az érdeklődő szakemberekhez és a művelődni vágyó szélesebb közönséghez.

A Kiadó érdeklődése kiterjed a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, az irodalomelmélet, a nyelvészet és nyelvtörténet, a történettudomány, régészet, művészettörténet, művészetelmélet szociológia, pszichológia, néprajz, könyvtörténet, zenetudomány, színháztörténet, színházelmélet területére.

E témakörökből jelentet meg tanulmányköteteket, monográfiákat kézikönyveket és felsőoktatási tankönyveket mind magyar, mind külföldi szerzőktől, magyar és idegen (latin, görög, olasz, francia, angol, német, szláv, kínai) nyelven egyaránt.

Sorozatai több évtizede élnek és gazdagodnak.

Művészeti kiadványai között számos képzőművészeti album, zenetörténeti kuriózum is található.

Fakszimile kiadványai közül kiemelkedően fontos a Bibliotheca Hungarica Antiqua sorozat, amely a régi magyar könyvek közül a legértékesebbeket, esetenként hozzáférhető példányban már nem is található (korábban mikrofilmen archivált) kiadványokat tesz közzé.

Legismertebb és legnagyobb vállalkozása a Magyar Művelődéstörténeti Lexikon 14 kötete volt.

Megjelent könyveiről naprakészen tájékozódhatnak a honlapról: www. balassikiado.hu.

A Kiadó saját könyvesboltjában, a Balassi Könyvesboltban találják az érdeklődők a legnagyobb választékot könyveinkből a legkedvezőbb áron, ezeket webáruházunkban is megrendelhetik azonos kedvezménnyel, akár személyes átvétellel, akár futárszolgálattal házhoz szállítva.

Az Arcanumtól megrendelhető könyvek sajnos nem fedik le teljesen a három évtized teljes választékát, egyes – elsősorban külföldi jogtulajdonosok – nem járultak hozzá a könyveik digitalizálásához, illetve időközben megszűntek, nem elérhetők.

Balassi Kiadó

Könyvek - Művelődéstörténet

  • 1
  • 2
Láng Benedek: Titkosírás a kora újkori Magyarországon

Budapest, 2015
Művelődéstörténet

Magyar László András (szerk.): A vámpírokról 1755-1756

Fordító: Magyar László András
Budapest, 2021
Művelődéstörténet, Néprajz

Márai Sándor - Varga Béla - Eckhardt Tibor et al.: Posztumusz interjú. Válogatás Thassy Jenő hangarchívumából

Budapest, 2004
Művelődéstörténet

Martin Baker: Twenty hungary years

Budapest, 2016
Művelődéstörténet

Molnár Antal: Elfelejtett végvidék. Tanulmányok a hódoltsági katolikus művelődés történetéből

Budapest, 2008
Művelődéstörténet

Molnár Antal: Katolikus missziók a hódolt Magyarországon I. 1572–1647

Budapest, 2002
Művelődéstörténet

Monok István (szerk.): A művelődéstörténet problémái

Budapest, 2003
Művelődéstörténet

Nagy László: A Föld gömbölyű. Nyolcvan év a világ körül

Budapest, 2001
Művelődéstörténet

Orosz István: Könyv a tükörben (avagy a megevett tengerészek)

Budapest, 2021
Irodalom, Művelődéstörténet, Művészettörténet

Pál József - Újvári Edit (szerk.): Szimbólumtár. Jelképek, motívumok, témák az egyetemes és a magyar kultúrából

Budapest, 1997
Művelődéstörténet

Papp Júlia: Bitnicz Lajos és a régiségtudomány

Budapest, 2009
Művelődéstörténet

Petneki Áron: Hazahozni Polóniát

Budapest, 2021
Művelődéstörténet, Történettudomány

Petneki Áron (szerk.): Krakkót látni - és megírni. Krakkó magyar szemmel. XIX. század

Budapest, 2019
Művelődéstörténet

Petneki Áron (szerk.): Krakkót látni - és megírni. Krakkó magyar szemmel. XX. század

Budapest, 2020
Művelődéstörténet

Ritoókné Szalay Ágnes: Kutak. Tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből

Budapest, 2012
Művelődéstörténet

Rosti Pál: Uti emlékezetek Amerikából / Pest, 1861

Budapest, 1992
Művelődéstörténet

Sas Péter (szerk.): Kelemen Lajos levelezése I. 1889-1909

Budapest, 2016
Művelődéstörténet

Sebestyén Éva (szerk.): Magyar László utazása Dél-Afrika belsejében az 1849-1857-es években

Budapest, 2012
Művelődéstörténet

Sebestyén Éva (szerk.): Magyar László útinaplója és levelei Afrika belsejéből

Budapest, 2008
Művelődéstörténet

Seetzen, Ulrich Jasper: Úton a Duna mentén Magyarországon

Fordító: Katona Tünde
Budapest, 2020
Művelődéstörténet, Néprajz, Történettudomány

Simon Melinda: Hoffmann Alfréd és a dualizmus könyvkereskedelme

Budapest, 2016
Művelődéstörténet

Stemler Ágnes - Varga Bernadett (szerk.): „…mint az gyümölczös és termett szölöveszszöc…” Tanulmányok P. Vásárhelyi Judit tiszteletére

Budapest, 2010
Művelődéstörténet

Szabó András: Coetus Ungaricus. A wittenbergi magyar diáktársaság 1555-1613

Budapest, 2017
Művelődéstörténet

Szabó András: Respublica litteraria. Irodalom- és művelődéstörténeti tanulmányok a késői humanizmus koráról

Budapest, 1999
Művelődéstörténet

Széchenyi István, gróf: Buda-pesti por és sár

Budapest, 1995
Művelődéstörténet

Szentesi Edit (szerk.): Henszlmann Imre levelezése és iratai I.

Budapest, 2016
Művelődéstörténet

Szentesi Edit (szerk.): Henszlmann Imre levelezése és iratai II.

Budapest, 2016
Művelődéstörténet

Szili József: Önéletrajz-töredék

Budapest, 2018
Művelődéstörténet

Teleki Domokos: Egynehány hazai utazások leírása

Budapest, 1993
Művelődéstörténet

Újlaki-Nagy Réka (szerk.): Zsidó Székelyek. A bözödújfalusi szombatos közösség emlékezete

Budapest, 2019
Művelődéstörténet, Néprajz, Vallástudomány

V. Bálint Éva (szerk.): Damjanich utca 26/B. Történetek - történelem

Budapest, 2020
Művelődéstörténet, Szociológia

Vígh Éva: Híres hölgyek az itáliai reneszánsz és barokk korban

Budapest, 2008
Művelődéstörténet

Vígh Éva (szerk.): Állatszimbólumtár. A-Z

Budapest, 2019
Művelődéstörténet

Vizkelety András et al. (szerk.): Mittelalterliche lateinische Handschriftenfragmente in Győr

Budapest, 1998
Művelődéstörténet

Voit Pál: Régi magyar otthonok

Budapest, 1993
Művelődéstörténet

Zeke Gyula: Borbélyok, frizőrnők, fodrászok. Egy szakma és társadalma a modern kori Budapesten

Budapest, 2021
Művelődéstörténet, Történettudomány

Zeke Gyula: Volt egy feketém

Budapest, 2014
Művelődéstörténet

Zeke Gyula (szerk.): Kártya, lóverseny, kávéház. Palásthy Marcell szrencsejátékos hírlapíró cikksorozatai az 1920-as évekből

Budapest, 2018
Művelődéstörténet

Zvara Edina: „Az keresztyén olvasóknak”. Magyar nyelvű bibliafordítások és -kiadások előszavai és ajánlásai a 16-17. századból

Budapest, 2003
Művelődéstörténet, Vallástudomány

  • 1
  • 2

KBART