Balassi Kiadó

A Balassi Kiadót 1991-ben alapították magyar magánszemélyek. Azzal a céllal hozták létre, hogy a magyar humán tudományok művelőinek publikálási lehetőséget biztosítsanak, a tudományos kutatás legfrissebb eredményeit eljuttassák az érdeklődő szakemberekhez, felsőoktatási intézményekhez, könyvtárakhoz és a művelődni vágyó szélesebb közönséghez. A Kiadó érdeklődése kiterjed a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, az irodalomelmélet, a nyelvészet és nyelvtörténet, a történettudomány, régészet, művészettörténet, művészetelmélet, építészet, szociológia, pszichológia, néprajz, könyvtörténet, zenetudomány, színháztörténet, színházelmélet területére.

E témakörökből jelentet meg monográfiákat, tanulmányköteteket, kézikönyveket és felsőoktatási tankönyveket, mind magyar, mind külföldi szerzőktől, magyar és idegen (latin, görög, olasz, francia, angol, német, szláv, kínai) nyelven. Ugyancsak kezdetektől érdeklődési körébe tartoznak a művészeti kiadványok (főként a zene és a képzőművészet), közöttük számos album, zenetörténeti kuriózum is található.

A Kiadó sorozatairól – köztük több mint két évtizede folyamatosan megjelenő is van – honlapunkon (www. balassikiado.hu) részletesen tájékozódhatnak az érdeklődők. Álljon itt néhány példa: Humanizmus és Reformáció, Őstörténeti Könyvtár, Magyar Népköltészet Tára, A Magyar Folklór Szövegvilága, Vallásantropológiai Tanulmányok Közép-Kelet-Európából, Tanulmányok a Transzcendensről, Hungaria Typographica.

Fakszimile kiadványai közül kiemelkedően fontos a Bibliotheca Hungarica Antiqua sorozat, amely a régi magyar könyvek közül a legértékesebbeket, esetenként hozzáférhető példányban már nem is található (korábban mikrofilmen archivált) kiadványokat tesz közzé.

A Kiadó legismertebb és legnagyobb vállalkozása a Magyar Művelődéstörténeti Lexikon 14 kötetének megjelentetése volt.

Könyvek

Bohár András: Papp Tibor

Budapest, 2002
Irodalomtudomány

Boka László: Peremek és középpontok

Budapest, 2018
Irodalomtudomány

Boka László: Peremek és középpontok. Tanulmányok a 20. század első felének magyar irodalmáról

Budapest, 2018
Irodalomtudomány

Bollobás Enikő: Egy képlet nyomában

Budapest, 2012
Irodalomtudomány

Bollobás Enikő: Vendégünk a végtelenből

Budapest, 2015
Irodalomtudomány

Bolonyai Gábor (szerk.): Lysias beszédei

Fordító: Adamik Tamás et al.
Budapest, 2003
Ókortudomány

Bonfini, Antonio: A magyar történelem tizedei

Fordító: Kulcsár Péter
Budapest, 1995
Történettudomány

Bónis Ferenc: A Budapesti Filharmóniai Társaság százötven esztendeje, 1853–2003

Budapest, 2005
Zenetudomány

Bónis Ferenc: Bartók Béla - Paul Sacher levelezése 1936-1940

Fordító: Bónis Ferenc
Budapest, 2013
Zenetudomány

Bónis Ferenc: Béla Bartók. Pictures of a life

Fordító: Sollosy, Judith
Budapest, 2016
Zenetudomány

Bónis Ferenc: Élet-képek: Bartók Béla

Budapest, 2006
Zenetudomány

Bónis Ferenc: Rákóczi-induló, Kossuth-szimfónia, Székely fonó

Budapest, 2015
Zenetudomány

Bónis Ferenc (szerk.): Bartók Béla - Annie Müller Widmann levelezése

Budapest, 2016
Zenetudomány

Bónis Ferenc (szerk.): Berlioz Rákóczi induló

Budapest, 2009
Zenetudomány

Bónis Ferenc (szerk.): Himnusz. Kölcsey Ferenc költeménye, Erkel Ferenc zenéje

Budapest, 2010
Zenetudomány

Bónus Tibor: Diskurzusok összjátéka

Budapest, 2001
Irodalomtudomány

Borbély Szilárd: Mint. minden. alkalom

Budapest, 1995
Irodalom

Bordás Sándor - Hunčik Péter - Mikulás Domonkos - Stredl Terézia: Együttlét

Budapest, 2004
Szociológia

Bornemisza Péter: Prédikációk egész esztendő által minden vasárnapra rendeltetett Evangéliomból / Detrekő–Rárbok, 1584

Budapest, 2000
Irodalomtudomány

Boros István: A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár

Budapest, 1994
Könyvtártudomány

Boros István: Bibliothek des Münsters von Kalocsa, übers. von Ottó Zwickl

Fordító: Zwickl, Otto
Budapest, 1994
Könyvtártudomány

Borzsák István et al. (szerk.): Iani Pannonii opera quae manserunt omnia. Epigrammata

Budapest, 2006
Irodalomtudomány

Botka Ferenc (szerk.): Déry Tibor levelezése 1901–1926

Budapest, 2006
Irodalomtudomány

Botka Ferenc (szerk.): Déry Tibor levelezése I/B. 1927–1935

Budapest, 2007
Irodalomtudomány

Botka Ferenc (szerk.): Déry Tibor levelezése I/C. 1936–1944

Budapest, 2007
Irodalomtudomány

Botka Ferenc (szerk.): Déry Tibor levelezése II/A. 1945–1950

Budapest, 2008
Irodalomtudomány

Botka Ferenc (szerk.): Déry Tibor levelezése II/B. 1951–1955

Budapest, 2009
Irodalomtudomány

Botka Ferenc (szerk.): Déry Tibor levelezése II/C. 1956-1960

Budapest, 2010
Irodalomtudomány

Botka Ferenc (szerk.): Liebe Mamuskám. Déry Tibor levelezése édesanyjával

Budapest, 1998
Irodalomtudomány

Botka Ferenc (szerk.): Tere-fere. Kosztolányi Dezső írásai a Bácsmegyei Naplóból 1923–1926

Budapest, 2004
Irodalomtudomány

Bozóki András - Sükösd Miklós (szerk.): Magyar anarchizmus 1884–1919. A magyarországi anarchizmus történeti forrásaiból

Budapest, 1998
Történettudomány

Böhringer, Hannes: Kísérletek és tévelygések. A filozófiától a művészetig és vissza

Fordító: Tillmann J. A.
Budapest, 1995
Művészettörténet

Braham, Randolph (szerk.): Tanulmányok a holokausztról V.

Budapest, 2011
Történettudomány

Braham, Randolph L. (szerk.): Tanulmányok a holokausztról II.

Budapest, 2002
Történettudomány

Braham, Randolph L. (szerk.): Tanulmányok a holokausztról III.

Budapest, 2004
Történettudomány

Buda Attila: Macskatéka

Budapest, 2014
Művelődéstörténet

Butön Rincsendrub: Buddha élete

Fordító: Tóth Erzsébet
Budapest, 1999
Orientalisztika

Büky Barna: Visszapillantás a hidegháborúra

Budapest, 2001
Történettudomány

Cennerné Wilhelmb Gizella (szerk.): A Zrínyi család ikonográfiája

Budapest, 1997
Művészettörténet

Clari, Robert de: Konstantinápoly hódoltatása

Fordító: Csernus Sándor - Cs. Tóth Annamária
Budapest, 2013
Történettudomány

Czeizel Endre: Az eufénika. A genetikai megelőzés új lehetősége

Budapest, 1996
Genetika

Czigány István: Reform vagy kudarc? Kísérletek a magyarországi katonaság beillesztésére a Habsburg Birodalom hadseregébe 1600–1700

Budapest, 2004
Történettudomány

Czigány István - Hankó Ágnes et al. (szerk.): Napló Buda, avagy Offen erős városának híres ostromáról…

Budapest, 1998
Történettudomány

Csáki Éva: Magyar–török szótár

Budapest, 1997
Szótár

Csáki Éva: Török–magyar szótár

Budapest, 1995
Szótár

Csáktornyai Mátyás: Gróbián

Budapest, 1999
Irodalomtudomány

Cseke Péter: Horváth István

Budapest, 2000
Irodalomtudomány

Csepregi Zoltán: A reformáció nyelve

Budapest, 2013
Művelődéstörténet

Csipes Antal: A divatról komolyan

Budapest, 2011
Iparművészet

Csőgör András: Gondolatok fekete kabátban

Budapest, 2005
Irodalom

KBART