Gondolat Kiadó

Könyvek

Paksy Zoltán: Nyilas mozgalom Magyarországon 1932-1939

Budapest, 2013
Történelem

Pápai-Tarr Ágnes: A büntetőeljárás gyorsításáról

Budapest, 2012
Jogtudomány

Papp László: A szabadalmi jogvédelem történeti perspektívái

Budapest, 2015
Jogtudomány

Papp Richárd: Etnikus vallássok a Vajdaságban? Kisebbségi léthelyzetek kulturális antropológiai értelmezései

Budapest, 2003
Szociológia

Pasqualetti Ilona: Balogvilág. Riportregény

Budapest, 2017
Szociológia - Szociográfia

Pataricza Dóra: Kísértethistóriák és egyéb csodák. Phlegón Csodálatos történetei

Budapest, 2011
Ókortudomány

Pavlovits Tamás: Mi egy ember a végtelenben?

Budapest, 2014
Filozófia, Vallás

Pearce, Fred: Népcsuszamlás

Fordító: Magyar László András
Budapest, 2016
Közgazdaságtan

Peremiczky Szilvia: Jeruzsálem a zsidó irodalomban

Budapest, 2012
Történelem

Pete László: Itáliától Olaszországig. A Risorgimento és az olasz egyesítés

Budapest, 2018
Történelem

Peterecz Zoltán: A kivételes Amerika: Az amerikai kivételesség történelmi bemutatása

Budapest, 2016
Történelem

Pintér Márta Zsuzsanna: Édes érzékenység - Tanulmányok Ányos Pálról

Budapest, 2014
Irodalomtudomány

Platania, Gaetano - Sanfilippo, Matteo - Tusor Péter (szerk.): Gli archivi della Santa Sede e il Regno d'Ungheria secc. 15-20

Budapest, 2008
Vallás

Pléh Csaba: A lélek és a lélektan örömei

Budapest, 2008
Pedagógia, Pszichológia

Pléh Csaba - Kampis György - Csányi Vilmos: Az észleléstõl a nyelvig

Budapest, 2004
Pedagógia, Pszichológia

Pócsik Andrea: Átkelések. A romaképkészítés (an)archeológiája

Budapest, 2017
Filmművészet

Polónyi István: Az aranykor vége. Bezárnak-e a papírgyárak?

Budapest, 2013
Szociológia

Polónyi István: Emberi erőforrásaink 21. százada

Budapest, 2016
Szociológia

Polónyi István: Oktatási mozaik a 2010-es évekről

Budapest, 2018
Pedagógia, Pszichológia

Polyák Gábor: Médiapolitikai szöveggyűjtemény

Budapest, 2010
Média - Kommunikáció

Polyák Gábor: Médiaszabályozás, médiapolitika - Technikai, gazdasági és társadalomtudományi összefüggések

Budapest, 2015
Média - Kommunikáció

Poór József - Bóday Pál - Vitay Zsuzsanna (szerk.): Trendek és tendenciák a kelet-európai emberi erõforrás menedzsmentben

Budapest, 2009
Társadalomtudomány

Porosz Tibor: Szubjektív tudomány - objektív tudás. Tanulmányok a buddhizmusról

Budapest, 2018
Vallás

Poser, Hans: Hans Poser Leibniz

Fordító: Kiss Endre - Rathmann János
Budapest, 2018
Filozófia, Vallás

Pozsony Ferenc: A moldvai csángó magyarok

Budapest, 2005
Antropológia

Pukánszky Béla (szerk.): A neveléstörténet-írás új útjai

Budapest, 2008
Pedagógia

Puster János: A gyakorlati marketing alapjai

Budapest, 2011
Közgazdaságtan

Puster János: Gazdaságtan 1x1

Budapest, 2012
Közgazdaságtan

Pusztai Dávid: A szomáliai kísérlet. Az ENSZ Biztonsági Tanácsának útkeresése a hidegháború utáni új világrendben

Budapest, 2015
Történelem

Pusztai Gabriella: Iskola és közösség. Felekezeti középiskolások az ezredfordulón

Budapest, 2004
Pedagógia

Raáb Renáta: Ausztria Schleswigi politikája, 1848-1852

Budapest, 2013
Történelem

Rab Virág: Diagnózisok és terápiák. Javaslatok az európai gazdaság újjáélesztésére az elsõ világháború után

Budapest, 2010
Pedagógia, Pszichológia

Rab Virág - Deák Anita (szerk.): Együttműködés - versengés

Budapest, 2010
Történelem

Rácz Lajos: Rex et regnum. Tanulmányok a magyar politikai gondolkodás történetéből

Budapest, 2016
Politikatudomány

Racsko Réka: Digitális átállás az oktatásban

Budapest, 2017
Pedagógia

Racsmány Mihály - Kéri Szabolcs (szerk.): Architektúra és patológia a megismerésben

Budapest, 2012
Pedagógia, Pszichológia

Radetzky András: A helyi rádió

Budapest, 2011
Média - Kommunikáció

Raffai Judit: A mesélő ember

Budapest, 2001
Néprajz

Rajki Zoltán: A pünkösdi mozgalom története Magyarországon 1945 és 1961 között (8.)

Budapest, 2011
Történelem

Rajki Zoltán: Az Egervári-mozgalom - A Keresztény Advent Közösség kialakulása és vallásszabadsági küzdelmei a Kádár-korszak második felében (1975-1990)

Budapest, 2012
Történelem

Rajki Zoltán - Daniel, Heinz - Simon Ervin (szerk.): Szabadegyházak, vallási kisebbségek és diktatúrák Európában a 20. században

Budapest, 2013
Történelem

Rajki Zoltán - Szigeti Jenő: Szabadegyházak története Magyarországon 1989-ig

Budapest, 2012
Történelem

Rákai Orsolya (szerk.): A háló, a halászok és a halak

Fordító: Baranyai Zsolt
Budapest, 2001
Irodalom, Nyelvtudomány

Reményi József Tamás (szerk.): Sziveri János művei

Budapest, 2011
Irodalom, Nyelvtudomány

Réti Balázs: A brit haditengerészet és a mediterráneum a korabeli magyar források tükrében (1935-1939)

Budapest, 2006
Történelem

Révay Valéria: A nyelvhasználat szintjei a XVII-XIX. században Északkelet-Magyarországon

Veszprém, 2010
Irodalom, Nyelvtudomány

Reybrouck, David Van: A választások ellen

Fordító: Zákányi Viktor
Budapest, 2017
Politikatudomány

Réz Anna (szerk.): Vétkek és választások - A felelősség elméletei

Budapest, 2013
Irodalomtudomány

Rimay Andrea: Rendszerváltó nők

Budapest, 2013
Politika - Politológia, Történelem

Rokolya Gábor: A közjegyzői intézmény fejlődése a polgári korban

Budapest, 2013
Jogtudomány

KBART