Argumentum Kiadó

Könyvek

Boda Zsolt: Legitimitás, bizalom, együttműködés. Kollektív cselekvés a politikában

Budapest, 2013
Politikatudomány

Boda Zsolt (szerk.): Bizalom és közpolitika. Jobban működnek-e az intézmények, ha bíznak bennük? Tanulmányok

Budapest, 2015
Társadalomtudomány

Bodnár György: Párbeszéd az idővel. Válogatott tanulmányok, esszék, kritikák

Budapest, 2009
Publicisztika

Bodó Ibolya: Amerikai magyar színjátszás. Adattár, 1869–1970

Budapest, 2001
Művészet, Művészettörténet

Bodor, Pál: Die Schweizer Villa. Roman

Budapest, 1999
Irodalom

Bódy Zsombor - Horváth Sánor - ValuchTibor: Megtalálható-e a múlt? Tanulmányok Gyáni Gábor 60. születésnapjára

Budapest, 2010
Publicisztika

Bódy-Márkus Rozália (szerk.): Deutsche presse aus Ungarn in der ersten halfte des 19. jahrhuderts. Literatur, Theater, Sprache und Aspekte der Identität

Budapest, 2007
Publicisztika

Bogár László: Hálózatok világuralma

Budapest, 2007
Publicisztika

Bognár Zalán: Magyarok hadifogságban Magyarországon. Hadifogoly-gyűjtőtáborok Magyarországon 1944–1945

Budapest, 2010
Történelem

Boka László - Emődi András: Tipográfia régtől fogva. A nagyváradi nyomdászat 340 éves története

Budapest, 2016
Történelem

Bokodi-Oláh Gergely: Nemzetőrség 1956

Budapest, 2016
Történelem

Bollók János: Asztrális misztika és asztrológia Janus Pannonius költészetében

Budapest, 2003
Irodalomelmélet

Bónis Ferenc: Kodály Zoltán és az Universal Edition levélváltása 1938–1966

Fordító: Bónis Ferenc
Budapest, 2013
Zenetudomány

Boronkai Szabolcs (szerk.): Deutschsprachige Literatur und Kultur im Raum Ödenburg/Sopron (1790–1900)

Budapest, 2002
Publicisztika

Borosy András: Hadakozók, keresztesek, hadi érdemek a középkori Magyarországon. Válogatott tanulmányok

Budapest, 2010
Történelem

Borsa Gedeon: Andreas Hess

Budapest, 2013
Könyvtörténet

Borsa Gedeon: Újabb könyvtörténeti írások. Megjelent a szerző 95. születésnapja alkalmából

Budapest, 2018
Könyvtörténet

Botka Ferenc: Déry Tibor és Berlin. A szemtől szembe és forrásvidéke

Budapest, 1994
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Brodericus, Stephanus: Epistulae

Budapest, 2012
Életrajz, Levelezés, Napló

Bródy Zsombor: Az ipari munka társadalma. Szociális kiívások, liberális és korporatív válaszok Magyarországon a 19. század végétől a második világháborúig

Budapest, 2010
Szociológia

Bugán Antal et al.: Csoportmódszerek az iskolában

Budapest, 2003
Pedagógia, Pszichológia

Bujdosó Alpár: Csigalassúsággal

Budapest, 2002
Irodalom

Czifra Mariann (szerk.): Kazinczy Ferenc levelezése a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Kézirattárában. Katalógus

Budapest, 2015
Irodalomtörténet

Czvik Éva - Sziszik Erika: Kísérleti tapasztalatok a kompetencia fejlesztéséről

Budapest, 2004
Pedagógia, Pszichológia

Csáky István: Politica philosophiai Okoskodás-szerint való rendes életnek példája 1664-1674

Budapest, 1992
Irodalomtörténet

Császtvay Tünbde - Halász Ferenc - Ujváry Gábor (szerk.): A konzervatív kortárs. Tanulmányok Angyal Dávidról

Budapest, 2009
Életrajz, Levelezés, Napló

Császtvay Tünde (szerk.): Reviczky Gyula összes verse I. Kritikai kiadás

Budapest, 2007
Vers

Császtvay Tünde (szerk.): Reviczky Gyula összes verse II. Kritikai kiadás

Budapest, 2007
Vers

Csernus Mariann: Ki voltál, Lányom?

Budapest, 1993
Életrajz, Színház

Cséve Anna - Papp Mária (szerk.): Babits Mihály kéziratai és levelezése (katalógus) 1.

Budapest, 1993
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Cséve Anna - Papp Mária (szerk.): Babits Mihály kéziratai és levelezése (katalógus) 2.

Budapest, 1993
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Cséve Anna - Papp Mária (szerk.): Babits Mihály kéziratai és levelezése (katalógus) 3.

Budapest, 1993
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Cséve Anna - Papp Mária (szerk.): Babits Mihály kéziratai és levelezése (katalógus) 4.

Budapest, 1993
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Csibra Zsuzsanna: Tenyérnyi selymen végtelen tér. Kínai költők magyar fordításokban

Budapest, 2006
Irodalomtörténet

Csirkés Ferenc Péter et al. (szerk.): Függőkert. Orientalisztikai tanulmányok

Budapest, 2003
Irodalomtudomány

Csokonai-Illés Sándor: Babits Mihály és Fogaras

Budapest, 2010
Irodalomtörténet

Csokonai-Illés Sándor (szerk.): Körösfői-Kriesch Aladár Naplók

Budapest, 2005
Életrajz, Levelezés, Napló

Csóra Karola: A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1996–2000 Általános rész. Személyi rész A-Zs

Budapest, 2013
Enciklopédia, Lexikon, Szótár

Csorba Sándor: Bessenyei György világa

Budapest, 2000
Irodalomtörténet

Csörsz Rumen István: Szöveg szöveg hátán. A magyar költészet variációs rendszere 1700–1840

Budapest, 2009
Irodalomtörténet

Csurgó Bernadett: Vidéken lakni és vidéken élni. A városból vidékre költözők hatása a vidék átalakulására: a város környéki vidék

Budapest, 2013
Szociológia

D. Mátai Mária: Magyar szófajtörténet

Budapest, 2011
Nyelvtudomány

Dani Erzsébet: Székelyföldi intézményi sors. Két meghatározó kulturális közgyűjtemény történetének tükrében

Budapest, 2015
Társadalomtudomány

Dános Béla: Farmakobotanika. A gyógynövénytan alapjai Kemotaxonómia

Budapest, 2008
Gyógyszerészet

Darvay Nagy Adrienne: Megkönnyezett szabadság. Impressziók román-magyar színpadi kölcsönhatásokról 1989-1999

Budapest, 2000
Művészet, Művészettörténet

Dávid Antal Iván: Háromszék nem alkuszik. Történelmi regény

Budapest, 2005
Irodalom

Dávid Csaba: Azonképpen itt a földön is. Dokumentum és fikció

Budapest, 2014
Irodalom

Dávid Csaba: Dirán és Júlia. Gyergyószentmiklós

Budapest, 2011
Irodalom

Dávid Csaba: Dzurkhithján Ábel útjai

Budapest, 2013
Irodalom

Dávid Csaba: Ókori kalandok

Budapest, 2010
Irodalom

KBART