Balassi Kiadó

EMBLÉMÁNK A TUDÁS FÁJA

A Balassi Kiadót alapítói 1992-ben azzal a céllal indították útjára, hogy a humán tudományok művelőinek publikálási lehetőséget biztosítsanak, a tudományos kutatás legfrissebb eredményeit eljuttassák az érdeklődő szakemberekhez és a művelődni vágyó szélesebb közönséghez.

A Kiadó érdeklődése kiterjed a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, az irodalomelmélet, a nyelvészet és nyelvtörténet, a történettudomány, régészet, művészettörténet, művészetelmélet szociológia, pszichológia, néprajz, könyvtörténet, zenetudomány, színháztörténet, színházelmélet területére.

E témakörökből jelentet meg tanulmányköteteket, monográfiákat kézikönyveket és felsőoktatási tankönyveket mind magyar, mind külföldi szerzőktől, magyar és idegen (latin, görög, olasz, francia, angol, német, szláv, kínai) nyelven egyaránt.

Sorozatai több évtizede élnek és gazdagodnak.

Művészeti kiadványai között számos képzőművészeti album, zenetörténeti kuriózum is található.

Fakszimile kiadványai közül kiemelkedően fontos a Bibliotheca Hungarica Antiqua sorozat, amely a régi magyar könyvek közül a legértékesebbeket, esetenként hozzáférhető példányban már nem is található (korábban mikrofilmen archivált) kiadványokat tesz közzé.

Legismertebb és legnagyobb vállalkozása a Magyar Művelődéstörténeti Lexikon 14 kötete volt.

Megjelent könyveiről naprakészen tájékozódhatnak a honlapról: www. balassikiado.hu.

A Kiadó saját könyvesboltjában, a Balassi Könyvesboltban találják az érdeklődők a legnagyobb választékot könyveinkből a legkedvezőbb áron, ezeket webáruházunkban is megrendelhetik azonos kedvezménnyel, akár személyes átvétellel, akár futárszolgálattal házhoz szállítva.

Az Arcanumtól megrendelhető könyvek sajnos nem fedik le teljesen a három évtized teljes választékát, egyes – elsősorban külföldi jogtulajdonosok – nem járultak hozzá a könyveik digitalizálásához, illetve időközben megszűntek, nem elérhetők.

Balassi Kiadó

Könyvek - Irodalomtudomány

Szabó B. István: Örkény

Budapest, 1997
Irodalomtudomány

Szabó G. Zoltán: Kölcsey Ferenc minden munkái. Levelezés IV. 1834-1836. Kritikai kiadás

Budapest, 2015
Irodalomtudomány

Szabó G. Zoltán: Kölcsey Ferenc minden munkái. Levelezés V. 1837-1838. Kritikai kiadás

Budapest, 2017
Irodalomtudomány

Szabó G. Zoltán: Kölcsey Ferenc minden munkája. Levelezés III. 1832-1833. Kritikai kiadás

Budapest, 2012
Irodalomtudomány

Szabó Tibor: Megkezdett öröklét. Dante a XX. századi Magyarországon

Budapest, 2003
Irodalomtudomány

Szegedy-Maszák Mihály: Minta a szőnyegen. A műértelmezés esélyei

Budapest, 1995
Irodalomtudomány

Szekér Endre: Benedek Marcell

Budapest, 1994
Irodalomtudomány

Szénási Zoltán: Vasadi Péter

Budapest, 2014
Irodalomtudomány

Szenci Molnár Albert: Az keresztyéni religióra és igaz hitre való tanítás, melyet deákul írt Calvinus János… / Hanau, 1624

Budapest, 2009
Irodalomtudomány

Szenci Molnár Albert: Imádságos könyvecske / Heidelberg, 1621

Budapest, 2002
Irodalomtudomány

Szigeti Csaba: Magyar versszak

Budapest, 2005
Irodalomtudomány

Szilasi László: A sas és az apró madarak. Balassi Bálint költői nyelvének utóélete a XVII. század első harmadában

Budapest, 2008
Irodalomtudomány

Szili József: „Légy, ha birsz, te »világköltő«…” A magyar líra a XIX. század második felében

Budapest, 1998
Irodalomtudomány

Szili József: Irodalomtudat-hasadás. Az irodalom interkulturális elmélete

Budapest, 2005
Irodalomtudomány

Szirák Péter (szerk.): Pályák emlékezete. Szirák Péter beszélgetései irodalomtudósokkal

Budapest, 2002
Irodalomtudomány

Szolláth Dávid: A kommunista aszketizmus esztétikája

Budapest, 2011
Irodalomtudomány

Szörényi László: Andreae Dugonicii: Argonauticorum, fakszimile kiadás. Dugonics Argonauticája

Budapest, 2006
Irodalomtudomány

Szörényi László: Memoria Hungarorum. Tanulmányok a régi magyar irodalomról

Budapest, 1996
Irodalomtudomány

Szörényi László: Önfiloszhattyú. Irodalomtörténeti rejtélyek

Budapest, 2010
Irodalomtudomány

T. Erdélyi Ilona: Értékek és eszmények a reformkor hajnalán. Politikai restauráció és irodalmi újjászületés

Budapest, 1998
Irodalomtudomány

Tábor Ádám: A váratlan kultúra. Esszék a magyar neoavantgárd irodalomról és művészetről

Budapest, 1997
Irodalomtudomány

Tamás Zsuzsanna - Kőszeghy Péter (szerk.): Heltai Gáspár: Háló

Budapest, 2000
Irodalomtudomány

Tarnóc Márton: Mátyás király és a magyarországi reneszánsz, 1450–1541

Budapest, 1994
Irodalomtudomány

Tót H. Zsolt: Széttaposott ösvény. Karácsony Benő élete és műve

Budapest, 1994
Irodalomtudomány

Tóth Sándor: Dicsőséges kudarcaink a diktatúra korszakából. Gaál Gábor sorsa és utóélete Romániában 1946–1986

Budapest, 1997
Irodalomtudomány

Tüskés Gábor - Kovács Ilona - Köpeczi Béla (szerk.): Correspondance de François II. Rákóczi et de la Palatie Elżbieta Sieniawska 1704–1727

Budapest, 1999
Irodalomtudomány

Tverdota György: Németh Andor. Egy középeurópai értelmiségi a XX. század első felében I.

Budapest, 2009
Irodalomtudomány

Tverdota György - Veres András (szerk.): Testet öltött érv. Az értekező József Attila

Budapest, 2003
Irodalomtudomány

Tverdota György:: Németh Andor. Változatok az otthontalanságra II.

Budapest, 2010
Irodalomtudomány

Újfalvi Imre: Keresztyéni énekek / Debrecen, 1602

Budapest, 2004
Irodalomtudomány

Urbán László (szerk.): Gépes Képes Krónika

Budapest, 1996
Irodalomtudomány

Urkom Aleksander: Szerb gyakorlati fonetika

Budapest, 2010
Irodalomtudomány

Vályi Nagy Ferenc - Sobor András (szerk.): Ódák Horátz’ mértékeinn / 1807

Budapest, 1999
Irodalomtudomány

Varga László: A nem-lineáris dráma értelmezése

Budapest, 2002
Irodalomtudomány

Vasy Géza: Kormos István

Budapest, 2002
Irodalomtudomány

Vasy Géza: Nagy László

Budapest, 1995
Irodalomtudomány

Veres András: Kosztolányi Ady-komplexuma

Budapest, 2012
Irodalomtudomány

Veres András: Lukács György irodalomszociológiája

Budapest, 2000
Irodalomtudomány

Veres András - Kálmán C. György (szerk.): Bonyhai Gábor összegyűjtött munkái 1/A

Budapest, 2000
Irodalomtudomány

Veres András - Kálmán C. György (szerk.): Bonyhai Gábor összegyűjtött munkái 1/B

Budapest, 2000
Irodalomtudomány

Veres András (szerk.): Lukács-olvasókönyv I. kötet

Budapest, 2013
Filozófia, Irodalomtudomány

Veres András szerk.: A lélek, a lét türelme. Tanulmányok József Attiláról

Budapest, 2017
Irodalomtudomány

Vermes Gábor: Kulturális változások sodrában

Budapest, 2011
Irodalomtudomány

Vilcsek Béla: Az irodalomtudomány „provokációja”. Az irodalmi folyamat

Budapest, 1995
Irodalomtudomány

Visy Beatrix: Nem ahogy ma szokás

Budapest, 2017
Irodalomtudomány

Vörös Imre (szerk.): Péczeli József: Henriás, 1792

Budapest, 1996
Irodalomtudomány

Z. Varga Zoltán: Önéletrajzi töredék, talált szöveg

Budapest, 2014
Irodalomtudomány

Zahár Zsófia (szerk.): Encounters. A Hungarian Quarterly Reader

Budapest, 1999
Irodalomtudomány

Zsadányi Edit: Bazsali, rezeda meg kisasszonycipő

Budapest, 2017
Irodalomtudomány

KBART