Gondolat Kiadó

Könyvek

Boros Oszkár et al. (szerk.): „…kettős, egymást tükröző világban”. Poétikai formációk a késő- és posztmodern magyar lírában

Budapest, 2015
Irodalom, Nyelvtudomány

Boros Oszkár et al. (szerk.): Test-konceptusok és test-reprezentációk az irodalomban és a kultúrában

Budapest, 2015
Irodalom, Nyelvtudomány

Boross Imre: Visszaemlékezés a változó világra

Budapest, 2007
Politika - Politológia, Történelem

Borsa Gedeon: Brassói román nyomda a 18. század elsõ felében

Budapest, 2010
Művelődéstörténet

Bourdieu, Pierre: A tudomány tudománya és a reflexivitás - A Collége de France 2000-2001. évi előadás-sorozata

Fordító: Házas Nikoletta - Simon Vanda
Budapest, 2005
Filozófia, Vallás

Bozóki András: Virtuális köztársaság

Budapest, 2012
Társadalomtudomány

Bőthe Csaba: Egy menedzser tűnődései - Blogkönyv

Budapest, 2011
Szépirodalom

Bőthe Csaba: Üdv a harmadik évezredben!

Budapest, 2012
Szépirodalom

Brelich, Angelo: Római variációk az eredet témájára

Fordító: Nagy Andrea
Budapest, 2008
Ókortudomány

Bruner, Jerome: Az oktatás kultúrája

Fordító: Egyed Katalin et al.
Budapest, 2004
Pedagógia

Buda Attila - Pataky Adrienn (szerk.): „…olvasd el szigorú szemmel cikkemet”. Babits Mihály és Gellért Oszkár Nyugat-levelezése 1929-1941

Budapest, 2017
Irodalom, Nyelvtudomány

Bugovics Zoltán: A torz(ító)szülött. Médiakritikai megközelítés

Budapest, 2004
Média - Kommunikáció

Bús Éva: E diribdarab élet ösvényein. Az életírás mestertrópusai Laurence Sterne műveiben

Budapest, 2016
Irodalom, Nyelvtudomány

Canguilhem, Georges: A normális és a kóros

Fordító: Gervain Judit
Budapest, 2004
Pedagógia, Pszichológia

Cardano, Girolamo: Életem

Fordító: Magyar László
Budapest, 2013
Szépirodalom

Castells, Manuel: Az évezred vége - Az információ kora. Gazdaság, társadalom és kultúra III. kötet

Budapest, 2006
Média - Kommunikáció

Castells, Manuel: Az identitás hatalma - Az információ kora. Gazdaság, társadalom és kultúra II. kötet

Budapest, 2006
Média - Kommunikáció

Changeux, Jean-Pierre: Az igazságkereső ember

Fordító: Pléh Csaba
Budapest, 2007
Antropológia

Christensen, Laars Saabye: A féltestvér

Fordító: Patat Bence
Budapest, 2015
Szépirodalom

Church, Gene: Vér nélkül

Fordító: Berényi Gábor
Budapest, 2018
Életrajz

Cicero - Böröczki Tamás (szerk.): A törvények

Fordító: Simon Attila et al.
Budapest, 2008
Filozófia, Vallás

Cipkin, Leonyid: Nyár Badenben

Fordító: Gábor Sámuel
Budapest, 2013
Szépirodalom

Cole, Michael: Kulturális pszichológia

Fordító: Ragó Anett
Budapest, 2005
Pedagógia, Pszichológia

Combüchen, Sigrid: Resztli

Fordító: Papolczy Péter
Budapest, 2013
Szépirodalom

Czapinska, Wieslawa: Az irodalmi Európa mágikus városai

Fordító: Csisztay Gizella
Budapest, 2010
Művelődéstörténet

Czifra Mariann (szerk.): Leleplezett mellszobor. Nyomozások Kazinczy birtokán

Budapest, 2009
Irodalomtudomány

Czigler István - Halász László - Marton Magda (szerk.): Az általánostól a különösig

Budapest, 2002
Pedagógia, Pszichológia

Czike Bernadett: Saját élményű pedagógusképzés

Budapest, 2012
Pedagógia, Pszichológia

Czövek Judit (szerk.): Imádságos asszony. Erdélyi Zsuzsanna köszöntése

Budapest, 2003
Néprajz

Cs. Kiss Lajos (szerk.): Carl Schmitt jogtudománya

Budapest, 2004
Jogtudomány

Csányi Vilmos: Társadalom és ember (9.)

Budapest, 2011
Antropológia

Császi Lajos: A Mónika-jelenség kulturális szociológiája

Budapest, 2011
Média - Kommunikáció

Cséfalvay Zoltán: Kapuk, falak, sorompók - A lakóparkok világa

Budapest, 2008
Társadalomtudomány

Csehi Zoltán: A civil társadalom szervezeteinek joga Magyarországon

Budapest, 2007
Jogtudomány

Csehi Zoltán: Alapjogok és nemzetközi magánjog - a német fejlődés

Budapest, 2012
Jogtudomány

Csehi Zoltán: Boytha György válogott írásai

Budapest, 2015
Jogtudomány

Cserne Péter: Közgazdaságtan és jogfilozófia - Rendszertelen áttekintés a jog gazdasági elemzésének elméleti és módszertani alapjairól

Budapest, 2015
Jogtudomány

Csernicskó István: Államok, nyelvek, államnyelvek. Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén 1867-2010

Budapest, 2013
Nyelvészet

Cseszka Éva: Gazdasági típusú perek, különös tekintettel az FM-perre (1945-1953)

Budapest, 2012
Jogtudomány

Csicsery-Rónay István: Otthon a világban

Budapest, 2009
Történelem

Csíkos Csaba: Mintavétel a kvantitatív pedagógiai kutatásban

Budapest, 2009
Pedagógia, Pszichológia

Csink Lóránt - Fröhlich Johanna: Egy alkotmány margójára - Alkotmányelméleti és értelmezési kérdések az Alaptörvényről

Budapest, 2012
Jogtudomány

Csizmadia Ervin: A magyar politikai fejlődés logikája. Összehasonlítható-e a jelen a múlttal, s ha igen, hogyan?

Budapest, 2017
Politika - Politológia, Történelem

Csizmadia Ervin: Miért „alaptalan” a magyar demokrácia? Pártok, konfliktusok, társadalmi kohézió és állampolgári nevelés

Budapest, 2014
Politika - Politológia, Történelem

Csizmady Adrienne: A lakótelep

Budapest, 2003
Szociológia

Csorba Zoltán: Több mint két évtized a roma közéletben

Budapest, 2014
Életrajz

Csúri Ákos: Arany, ember. Egy magyar világpolgár rendhagyó portréja

Budapest, 2010
Életrajz

Csúri Ákos: Honfoglalók albérletben

Budapest, 2014
Művelődéstörténet

Csúri Károly - Mihály Csilla - Szabó Judit (szerk.): Határátlépések. Kulturális határok reprezentációi

Budapest, 2009
Művelődéstörténet

Darab Ágnes: Plinius Természetrajza - Anekdotikus narráció és enciklopédikus gondolkodás

Budapest, 2012
Ókortudomány

KBART