Gondolat Kiadó

Könyvek

Bódi Jenő - Pusztai Bertalan (szerk.): Túl a turistatekinteten. A turizmus kritikai és kultúratudományi perspektívái

Budapest, 2012
Média - Kommunikáció

Bódi Zoltán: A világháló nyelve

Budapest, 2004
Nyelvészet

Bodnárová, Jana: Insomnia

Budapest, 2016
Szépirodalom

Bodnárová, Jana: Nyakék/Nyakörv. Akkor, közben, most

Fordító: Tóth Ozsvald Zsuzsa
Budapest, 2021
Szépirodalom

Bodnárová, Jana: Szinte láthatatlan

Fordító: Archleb Gály Tamara
Budapest, 2018
Szépirodalom

Boethius: Tanítás a zenéről. De istitutione musica

Fordító: Kárpáti András
Budapest, 2023
Zene

Bogdán Mária - Feischmidt Margit - Guld Ádám (szerk.): „Csak másban”. Romareprezentáció a magyar médiában

Budapest, 2013
Szociológia

Bogdanov Edit - Székely László: Észlelés és fantázia. Válogatás Palágyi Menyhért írásaiból

Budapest, 2017
Filozófia, Vallás

Boka László: Egyszólamú kánon? - Tanulmányok és kritikák

Budapest, 2013
Irodalom, Nyelvtudomány

Boka László - Földesi Ferenc - Mikusi Balázs (szerk.): Az identitás forrásai. Hangok, szövegek, gyűjtemények

Budapest, 2012
Irodalom, Nyelvtudomány

Boka László - P. Vásárhelyi Judit: Szöveg - emlék - kép

Budapest, 2011
Irodalom, Nyelvtudomány

Boka László - Rózsafalvi Zsuzsanna (szerk.): „Volt a hazának egy-két énekem”. Arany 200

Budapest, 2018
Szépirodalom

Boka László - Sirató Ildikó: Érték és értelmezés

Budapest, 2011
Szépirodalom

Bókay Antal - M. Sándorfi Edina (szerk.): Keresztez(őd)ések. Dekonstrukció, retorika és megértés a mai irodalomelméletben

Budapest, 2003
Irodalom, Nyelvtudomány

Bókay Antal - Rácz István (szerk.): Modern sorsok és késõ modern poétikák

Budapest, 2002
Irodalom, Nyelvtudomány

Bollobás Enikő (szerk.): Elméletek vonzásában. A „határtalan tudomány” kezdetei a hatvanas-hetvenes évek humán és társadalomtudományi kutatásaiban

Budapest, 2019
Társadalomtudomány

Bolvári-Takács Gábor: Színfalak árnyékában. Színháztörténeti és tánctörténeti források a 20. századból

Budapest, 2023
Művészet

Bolvári-Takács Gábor: Táncosok és iskolák - Fejezetek a hazai táncművészképzés 19-20. századi intézménytörténetéből

Budapest, 2014
Művelődéstörténet

Borbély T. András: Az Ezüst tó. Kurt Weill és elfeledett operája

Budapest, 2022
Zene

Borbély T. András: Mert mi nem tudunk írni és olvasni. Napló - jegyzet

Budapest, 2018
Szépirodalom

Boreczky Ágnes - Földes Petra - Gyebnár Viktória - Solymosi Katalin: Családok távolból és félközelből

Budapest, 2007
Pedagógia, Pszichológia

Boreczky Ágnes - Vincze Beatrix (szerk.): Reformpedagógia és életreform - recepciós tendenciák, intézményesülési folyamatok

Budapest, 2018
Pedagógia, Pszichológia

Boreczky Ágnes (szerk.): Cigányokról - másképpen

Budapest, 2009
Antropológia

Boreczky Ágnes (szerk.): Majdnem száz év. Boreczky Ágnes beszélget Méhes Verával

Budapest, 2009
Pedagógia, Pszichológia

Borlói Rudolf: Gondolatok a magyar nyugdíjrendszerről

Budapest, 2016
Társadalomtudomány

Boros János: A tudomány, a tudás és az egyetem - Tudományfilozófiai és felsőoktatás-elméleti vázlatok

Budapest, 2010
Filozófia, Vallás

Boros János: Etika és politika. A demokrácia egyéni felelősség

Budapest, 2016
Politika - Politológia, Történelem

Boros János: Filozófia!

Budapest, 2009
Filozófia, Vallás

Boros Oszkár et al. (szerk.): „…kettős, egymást tükröző világban”. Poétikai formációk a késő- és posztmodern magyar lírában

Budapest, 2015
Irodalom, Nyelvtudomány

Boros Oszkár et al. (szerk.): Test-konceptusok és test-reprezentációk az irodalomban és a kultúrában

Budapest, 2015
Irodalom, Nyelvtudomány

Boross Imre: Visszaemlékezés a változó világra

Budapest, 2007
Politika - Politológia, Történelem

Borsa Gedeon: Brassói román nyomda a 18. század elsõ felében

Budapest, 2010
Művelődéstörténet

Bourdieu, Pierre: A tudomány tudománya és a reflexivitás - A Collége de France 2000-2001. évi előadás-sorozata

Fordító: Házas Nikoletta - Simon Vanda
Budapest, 2005
Filozófia, Vallás

Bozóki András: Virtuális köztársaság

Budapest, 2012
Társadalomtudomány

Bőthe Csaba: Egy menedzser tűnődései - Blogkönyv

Budapest, 2011
Szépirodalom

Bőthe Csaba: Üdv a harmadik évezredben!

Budapest, 2012
Szépirodalom

Brelich, Angelo: Római variációk az eredet témájára

Fordító: Nagy Andrea
Budapest, 2008
Ókortudomány

Bruner, Jerome: Az oktatás kultúrája

Fordító: Egyed Katalin et al.
Budapest, 2004
Pedagógia

Buda Attila - Pataky Adrienn (szerk.): „…olvasd el szigorú szemmel cikkemet”. Babits Mihály és Gellért Oszkár Nyugat-levelezése 1929-1941

Budapest, 2017
Irodalom, Nyelvtudomány

Bugovics Zoltán: A torz(ító)szülött. Médiakritikai megközelítés

Budapest, 2004
Média - Kommunikáció

Burke, Jason: Az új fenyegetés. Az iszlám militáns mozgalom múltja, jelene és jövője

Fordító: Huppert Anna
Budapest, 2019
Társadalomtudomány

Bús Éva: E diribdarab élet ösvényein. Az életírás mestertrópusai Laurence Sterne műveiben

Budapest, 2016
Irodalom, Nyelvtudomány

Canguilhem, Georges: A normális és a kóros

Fordító: Gervain Judit
Budapest, 2004
Pedagógia, Pszichológia

Capus, Alex: Idő kérdése

Fordító: Tatár Sándor
Budapest, 2022
Szépirodalom

Capus, Alex: Léon és Louise

Fordító: Tatár Sándor
Budapest, 2019
Szépirodalom

Cardano, Girolamo: Életem

Fordító: Magyar László
Budapest, 2013
Szépirodalom

Castells, Manuel: Az évezred vége - Az információ kora. Gazdaság, társadalom és kultúra III. kötet

Budapest, 2006
Média - Kommunikáció

Castells, Manuel: Az identitás hatalma - Az információ kora. Gazdaság, társadalom és kultúra II. kötet

Budapest, 2006
Média - Kommunikáció

Castoriadis, Cornelius: A társadalom mint képzeleti intézmény

Fordító: Kicsák Lóránt
Budapest, 2022
Filozófia

Chan Kim-Kwong: A keresztény vallás Kínában

Fordító: Sólyom László
Budapest, 2023
Kultúrtörténet

KBART