Osiris kiadó

"Ipsa scientia potestas est"
"A tudás maga a hatalom."

Ez a Francis Bacontől származó mondás lehetne kiadónk jelszava. Az Osiris Kiadó az elmúlt években az egyik legismertebb és legigényesebb magyarországi tudományos és szépirodalmi könyvműhellyé vált. Indulása (1994) óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, s egyben szellemi műhelyként is működik. Olyan elismert kutatók és szerzők kötődnek a kiadóhoz, mint Bihari Mihály, Domokos Mátyás, Ferencz Győző, Hankiss Elemér, Hunyady György, Kerényi Ferenc, Komoróczy Géza, Kósa László, Kosáry Domokos, Körösényi András, Kukorelli István, Lázár Ervin, Mezey Barna, Németh György, Pléh Csaba, Pótó János, Romsics Ignác, Saly Noémi, Szabó István, Tolcsvai Nagy Gábor, Ungváry Krisztián, Vermes Géza, Voigt Vilmos, Zalán Vince stb. Tudományos, felsőoktatási és igényes ismeretterjesztő könyveink a magyar humán értelmiség, az egyetemi hallgatók és a művelt, érdeklődő olvasók számára készülnek. A könyvműhely évente átlag kétszáz címet jelentet meg, amelyek nagy része eredeti magyar mű, kisebb része fordítás.

Legfontosabb sorozataink a következők: az Osiris klasszikusok sorozatban a magyar (Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, József Attila, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Nemes Nagy Ágnes, Németh László, Petőfi Sándor, Pilinszky János, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, Vajda János, Vörösmarty Mihály stb.) és a világirodalom (Arisztophanész, Büchner, Csehov, Moliere, Schiller, Szophoklész stb.) nagyjai jelennek meg. Az Osiris könyvtárban publikáljuk a humán és társadalomtudomány (antropológia, filmelmélet, filozófia, irodalomelmélet, jogtudomány, néprajz, nyelvészet, pedagógia, pszichológia, szociológia, történelem, teológia) klasszikus és - reményeink szerint - klasszikussá váló munkáit. Ugyanezen tudományágak alapvető tankönyvei az Osiris tankönyvek sorozatban jelennek meg. A filozófia és a történetírás meghatározó alapmunkáit (Bahtyin, Heidegger, Kant, Locke, Schopenhauer, Hérodotosz, Plutarkhosz, Suetonius, Thuküdidész, Xenophón) a Sapientia humana sorozatban adjuk ki. Egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk a mai és klasszikus magyar történeti művek megjelentetését (Millenniumi magyar történelem), illetve a történeti közgondolkodás alakítását (Nemzet és emlékezet).

Könyvek - Képeskönyvek

Barna Gábor - Stemler Ágnes - Voigt Vilmos szerk.: »Igniculi Sapientiae«. János-Baranyai-Decsi-Festschrift (Libri de libris)

Budapest, 2004
Képeskönyvek

Baróti Judit: Belváros. Die Innenstadt. Inner Town (Budapesti Photographiák)

Fordító: Kiss Zsuzsa - Litván Péter
Budapest, 1993
Képeskönyvek

Belitska-Scholtz Hedvig - Rajnai Edit - Somorjai Olga szerk.: Színháztörténeti képeskönyv (Libri de libris)

Budapest, 2005
Képeskönyvek

Burda Zita - Kis Domokos Dániel szerk.: Bartók a színpadon (Libri de libris)

Budapest, 2006
Képeskönyvek

Császtvay Tünde szerk.: Éjjeli lepkevadászat. Bordélyvilág a történeti Magyarországon

Budapest, 2009
Képeskönyvek

Cseh Mária szerk.: A nemzeti könyvtár kisnyomtatványtára (Libri de libris)

Fordító: Dunay Ervin - Keller Judit
Budapest, 2002
Képeskönyvek

Cseh Mária szerk.: Magyar plakát, 1885-2005 (Libri de libris)

Budapest, 2006
Képeskönyvek

Csipes Antal: Divattükör

Budapest, 2006
Képeskönyvek

Domokos Mátyás - Cseh Mária - Szarka Anita - Környei Anikó szerk.: A régi Magyarország képeslapokon (Libri de libris)

Budapest, 2003
Képeskönyvek

Febvre, Lucien - Martin, Henri-Jean: Gróf Széchényi Ferenc térképeinek és atlaszainak katalógusa. The Catalogue of Count Ferenc Széchényi’s Maps and Atlases (Libri de libris)

Fordító: Gercsák Gábor - Timár Eszter
Budapest, 2002
Képeskönyvek

Gál Éva: Margitsziget. Die Margareteninsel. Margaret Island (Budapesti Photographiák)

Budapest, 1993
Képeskönyvek

Gyurgyák János - Környei Anikó - Saly Noémi szerk.: Élet a régi Magyarországon (Libri de libris)

Budapest, 2004
Képeskönyvek

Gyurgyák János szerk.: Magyarország története képekben. I. (Libri de libris)

Budapest, 2008
Képeskönyvek

Gyurgyák János szerk.: Magyarország története képekben. II. (Libri de libris)

Budapest, 2008
Képeskönyvek

Gyurgyák János szerk.: Magyarország története képekben. III. (Libri de libris)

Budapest, 2008
Képeskönyvek

Gyürey Vera - Lencsó László - Veress József szerk.: A magyar filmtörténet képeskönyve (Libri de libris)

Budapest, 2007
Képeskönyvek

Karsay Orsolya - Wehli Tünde - Mikó Árpád: Három kódex. Az Országos Széchényi Könyvtár millenniumi kiállítása 2000. augusztus 17 - november 17. (Libri de libris)

Budapest, 2000
Képeskönyvek

Karsay Orsolya szerk.: Cimélia. Az Országos Széchényi Könyvtár kincsei (Libri de libris)

Fordító: Elayne M. Antalffy
Budapest, 2000
Képeskönyvek

Katona Anikó - Szarka Anita: Képpé formált háború. Az első világháború nemzetközi képes emlékei az Országos Széchényi Könyvtárban. Picture the Great War. International visual documents of the First World War in the National Széchényi Library

Budapest, 2014
Képeskönyvek

Mezey Barna szerk.: A magyar országgyűlés történetének képeskönyve. History of the Hungarian Parliament. Geschichte des ungarischen Parlaments

Fordító: Bódiné Beliznai Kinga et al.
Budapest, 1999
Képeskönyvek

P. Vásárhelyi Judit szerk.: Fejezetek 17. századi nyomdászatunkból (Libri de libris)

Budapest, 2001
Képeskönyvek

Plihál Katalin - Reisz T. Csaba - Török Enikő szerk.: A magyar térképészet nagyjai. Tudományos emlékülések előadásai és kiállítási katalógus (Libri de libris)

Budapest, 2001
Képeskönyvek

Saly Noémi: Törzskávéházamból zenés kávéházba. Séta a budapesti körutakon

Budapest, 2005
Képeskönyvek

Szabó András szerk.: Dictionarium 1604 - Szenci Molnár Albert szótára. Az Országos Széchényi Könyvtár és a Károli Gáspár Református Egyetem tudományos ülésszaka, 2004. október 29. (Libri de libris)

Budapest, 2007
Képeskönyvek

W. Salgó Ágnes - Stemler Ágnes szerk.: Honterus-emlékkönyv. Emlékülés és kiállítás Johannes Honterus halálának 450. évfordulója alkalmából az Országos Széchényi Könyvtárban, 1999. (Libri de libris)

Budapest, 2001
Képeskönyvek

Kis Domokos Dániel szerk.: Kodály a színpadon (Libri de libris)

Budapest, 2007
Képeskönyvek, Open access

KBART