Osiris kiadó

"Ipsa scientia potestas est"
"A tudás maga a hatalom."

Ez a Francis Bacontől származó mondás lehetne kiadónk jelszava. Az Osiris Kiadó az elmúlt években az egyik legismertebb és legigényesebb magyarországi tudományos és szépirodalmi könyvműhellyé vált. Indulása (1994) óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, s egyben szellemi műhelyként is működik. Olyan elismert kutatók és szerzők kötődnek a kiadóhoz, mint Bihari Mihály, Domokos Mátyás, Ferencz Győző, Hankiss Elemér, Hunyady György, Kerényi Ferenc, Komoróczy Géza, Kósa László, Kosáry Domokos, Körösényi András, Kukorelli István, Lázár Ervin, Mezey Barna, Németh György, Pléh Csaba, Pótó János, Romsics Ignác, Saly Noémi, Szabó István, Tolcsvai Nagy Gábor, Ungváry Krisztián, Vermes Géza, Voigt Vilmos, Zalán Vince stb. Tudományos, felsőoktatási és igényes ismeretterjesztő könyveink a magyar humán értelmiség, az egyetemi hallgatók és a művelt, érdeklődő olvasók számára készülnek. A könyvműhely évente átlag kétszáz címet jelentet meg, amelyek nagy része eredeti magyar mű, kisebb része fordítás.

Legfontosabb sorozataink a következők: az Osiris klasszikusok sorozatban a magyar (Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, József Attila, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Nemes Nagy Ágnes, Németh László, Petőfi Sándor, Pilinszky János, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, Vajda János, Vörösmarty Mihály stb.) és a világirodalom (Arisztophanész, Büchner, Csehov, Moliere, Schiller, Szophoklész stb.) nagyjai jelennek meg. Az Osiris könyvtárban publikáljuk a humán és társadalomtudomány (antropológia, filmelmélet, filozófia, irodalomelmélet, jogtudomány, néprajz, nyelvészet, pedagógia, pszichológia, szociológia, történelem, teológia) klasszikus és - reményeink szerint - klasszikussá váló munkáit. Ugyanezen tudományágak alapvető tankönyvei az Osiris tankönyvek sorozatban jelennek meg. A filozófia és a történetírás meghatározó alapmunkáit (Bahtyin, Heidegger, Kant, Locke, Schopenhauer, Hérodotosz, Plutarkhosz, Suetonius, Thuküdidész, Xenophón) a Sapientia humana sorozatban adjuk ki. Egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk a mai és klasszikus magyar történeti művek megjelentetését (Millenniumi magyar történelem), illetve a történeti közgondolkodás alakítását (Nemzet és emlékezet).

Könyvek - Szépirodalom

Ady Endre: A hajnali táncosnő. Válogatott elbeszélések (Millenniumi könyvtár)

Budapest, 2001
Szépirodalom

Ady Endre: Összes versei I-II. (Osiris klasszikusok)

Budapest, 2006
Szépirodalom

Ady Endre: Válogatott versek (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2006
Szépirodalom

Ajgi, Gennagyij: A sámán templomai avagy korszakadék. Versek

Fordító: Baka István et al.
Budapest, 1998
Szépirodalom

Andruhovics, Jurij: Rekreáció. Regény (JAK világirodalmi sorozat)

Fordító: Körner Gábor
Budapest, 1999
Szépirodalom

Áprily Lajos: Összes költeményei (Osiris klasszikusok)

Budapest, 2006
Szépirodalom

Arany János: Balladák (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2006
Szépirodalom

Arany János: Balladák. Válogatott versek

Budapest, 2019
Szépirodalom

Arany János: Bolond Istók. A nagyidai cigányok (Millenniumi könyvtár 51.)

Budapest, 2000
Szépirodalom

Arany János: Összes költeményei. I. kötet. Versek, versfordítások és elbeszélő költemények (Osiris klasszikusok)

Budapest, 2006
Szépirodalom

Arany János: Összes költeményei. II. kötet. A Toldi-trilógia. A hun trilógia (Osiris klasszikusok)

Budapest, 2006
Szépirodalom

Arany János: Toldi. Toldi estéje. Buda halála (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2009
Szépirodalom

Arany János: Toldi. Toldi estéje. Buda halála (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2018
Szépirodalom

Arany János: Válogatott versek (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2007
Szépirodalom

Arany László: A délibábok hőse. Elbeszélő költemény (Millenniumi könyvtár 17.)

Budapest, 1999
Szépirodalom

Arany László - Benedek Elek - Illyés Gyula: Fehérlófia. Népmesék

Budapest, 2010
Szépirodalom

Arisztophanész: Vígjátékai (Osiris klasszikusok)

Budapest, 2002
Szépirodalom

Arsenijevic, Vladimir: A hajófenéken. Szappanopera (JAK világirodalmi sorozat)

Budapest, 2000
Szépirodalom

Asbóth János: Álmok álmodója (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2009
Szépirodalom

Babits Mihály: A gólyakalifa

Budapest, 2020
Szépirodalom

Babits Mihály: A gólyakalifa (Millenniumi könyvtár 83.)

Budapest, 2000
Szépirodalom

Babits Mihály: A gólyakalifa (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2006
Szépirodalom

Babits Mihály: Elza pilóta vagy a tökéletes társadalom (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2010
Szépirodalom

Babits Mihály: Összegyűjtött versei (Osiris klasszikusok)

Budapest, 2007
Szépirodalom

Babits Mihály: Timár Virgil fia. Válogatott novellák (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2009
Szépirodalom

Babits Mihály: Válogatott versek (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2005
Szépirodalom

Balassi Bálint: Összes művei (Osiris klasszikusok)

Budapest, 2004
Szépirodalom

Balassi Bálint: Összes versei (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2004
Szépirodalom

Balassi Bálint: Szép magyar komédia (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2004
Szépirodalom

Basara, Svetislav: Feljegyzések a biciklistákról. Regény (JAK világirodalmi sorozat)

Fordító: Bognár Antal
Budapest, 2000
Szépirodalom

Bayer Zsolt: Tündértemető

Budapest, 1995
Szépirodalom

Békés Pál: A kétbalkezes varázsló

Budapest, 1999
Szépirodalom

Békés Pál: Bélyeggyűjtemény

Budapest, 1999
Szépirodalom

Bellman, Carl Michael: Fredman episztolái és dalai

Fordító: Baka István et al.
Budapest, 1993
Szépirodalom

Bertók László: Priusz

Budapest, 1994
Szépirodalom

Berze Nagy János: Szőlőszem királyfi. Magyar népmesék

Budapest, 2004
Szépirodalom

Berzsenyi Dániel: Művei (Osiris klasszikusok)

Budapest, 2004
Szépirodalom

Berzsenyi Dániel: Válogatott versek (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2008
Szépirodalom

Bojtár Endre szerk.: A csodamalom. Balti népmesék

Fordító: Bojtár Anna
Budapest, 2000
Szépirodalom

Bojtár Endre szerk.: Aki utoljára nevet (Arany Közép Európa)

Fordító: Bojtár Endre et al.
Budapest, 2000
Szépirodalom

Bojtár Endre szerk.: Az aranycipellő. Ukrán népmesék

Fordító: Barzsó Tibor - Bojtár Anna - Drávai Gizella - Fincicky Mihály
Budapest, 1999
Szépirodalom

Bunyin, Iván: Az emésztő tűz. Elbeszélések a szerelemről és halálról (Osiris klasszikusok)

Fordító: Bagi Ibolya et el.
Budapest, 2003
Szépirodalom

Burroughs, William: A vörös éjszaka városai (JAK világirodalmi sorozat)

Budapest, 2003
Szépirodalom

Büchner, Georg: Összes művei (Osiris klasszikusok)

Fordító: Halasi Zoltán et al.
Budapest, 2003
Szépirodalom

Cervantes Saavedra, Miguel de: Don Quijote

Fordító: Győry Vilmos
Budapest, 2006
Szépirodalom

Cholnoky László: Bertalan éjszakája. Prikk mennyei útja. Ritter von Toggenburg utolsó csalódása (Millenniumi könyvtár 1.)

Budapest, 1999
Szépirodalom

Cholnoky Viktor: A máltai láz. Válogatott novellák (Millenniumi könyvtár 99.)

Budapest, 2000
Szépirodalom

Conrad, Joseph - Koestler, Arthur - Černý, Václav: Folytatásos önéletrajz (Arany Közép Európa)

Fordító: Bojtár Péter et al.
Budapest, 1994
Szépirodalom

Császár István: Csak képzelet, mi? Válogatott novellák (Osiris könyvtár - Irodalom)

Budapest, 1998
Szépirodalom

Csehov, Anton Pavlovics: A fekete barát. Elbeszélések, 1892-1903 (Osiris klasszikusok)

Fordító: Devecseriné Guthi Erzsébet et al.
Budapest, 2004
Szépirodalom

KBART