"Ipsa scientia potestas est"
"A tudás maga a hatalom."

Ez a Francis Bacontől származó mondás lehetne kiadónk jelszava. Az Osiris Kiadó az elmúlt években az egyik legismertebb és legigényesebb magyarországi tudományos és szépirodalmi könyvműhellyé vált. Indulása (1994) óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, s egyben szellemi műhelyként is működik. Olyan elismert kutatók és szerzők kötődnek a kiadóhoz, mint Bihari Mihály, Domokos Mátyás, Ferencz Győző, Hankiss Elemér, Hunyady György, Kerényi Ferenc, Komoróczy Géza, Kósa László, Kosáry Domokos, Körösényi András, Kukorelli István, Lázár Ervin, Mezey Barna, Németh György, Pléh Csaba, Pótó János, Romsics Ignác, Saly Noémi, Szabó István, Tolcsvai Nagy Gábor, Ungváry Krisztián, Vermes Géza, Voigt Vilmos, Zalán Vince stb. Tudományos, felsőoktatási és igényes ismeretterjesztő könyveink a magyar humán értelmiség, az egyetemi hallgatók és a művelt, érdeklődő olvasók számára készülnek. A könyvműhely évente átlag kétszáz címet jelentet meg, amelyek nagy része eredeti magyar mű, kisebb része fordítás.

Legfontosabb sorozataink a következők: az Osiris klasszikusok sorozatban a magyar (Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, József Attila, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Nemes Nagy Ágnes, Németh László, Petőfi Sándor, Pilinszky János, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, Vajda János, Vörösmarty Mihály stb.) és a világirodalom (Arisztophanész, Büchner, Csehov, Moliere, Schiller, Szophoklész stb.) nagyjai jelennek meg. Az Osiris könyvtárban publikáljuk a humán és társadalomtudomány (antropológia, filmelmélet, filozófia, irodalomelmélet, jogtudomány, néprajz, nyelvészet, pedagógia, pszichológia, szociológia, történelem, teológia) klasszikus és - reményeink szerint - klasszikussá váló munkáit. Ugyanezen tudományágak alapvető tankönyvei az Osiris tankönyvek sorozatban jelennek meg. A filozófia és a történetírás meghatározó alapmunkáit (Bahtyin, Heidegger, Kant, Locke, Schopenhauer, Hérodotosz, Plutarkhosz, Suetonius, Thuküdidész, Xenophón) a Sapientia humana sorozatban adjuk ki. Egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk a mai és klasszikus magyar történeti művek megjelentetését (Millenniumi magyar történelem), illetve a történeti közgondolkodás alakítását (Nemzet és emlékezet).

Könyvek

  • 1
  • 2

Almond, Gabriel A. - Powell, G. Bingham, Jr. - Strom, Kaare - Dalton, Russell J.: Összehasonlító politológia (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2006
Politika - Politológia

Ankerl Géza: Nyugat van, Kelet nincs. Értől az Óceánig

Budapest, 2000
Politika - Politológia

Ash, Timothy Garton: A balsors édes hasznai

Fordító: Láng Zsuzsa Angéla
Budapest, 1991
Politika - Politológia

Forgács Imre - Inotai András - Wéber Attila szerk.: Az Európai Unió évkönyve. 1997-1998 (Magyarország az Európai Unióban)

Budapest, 1999
Politika - Politológia

Balázs Péter: Európai egyesülés és modernizáció (Magyarország az Európai Unióban)

Budapest, 2001
Politika - Politológia

Kéri László szerk.: Békesi László (Politikusportrék)

Fordító: Szakács Kinga
Budapest, 1994
Politika - Politológia

Bihari Mihály: Magyar politika, 1944-2004. Politikai és hatalmi viszonyok (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2005
Politika - Politológia

Biró Gáspár: Bevezetés a nemzetközi politikai viszonyok tanulmányozásába (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2003
Politika - Politológia

Busek, Erhard: Az elképzelt Közép-Európa. Tanulmányok (Mitteleuropa)

Fordító: Farkas János László et al.
Budapest, 1992
Politika - Politológia

Csefko Ferenc - Pálné Kovács Ilona szerk.: Kisebbségi önkormányzatok Magyarországon (Kisebbségek Kelet-Közép-Európában)

Budapest, 1999
Politika - Politológia

Deák Péter szerk.: Biztonságpolitikai kézikönyv (Osiris kézikönyvek)

Fordító: Soltész Erzsébet
Budapest, 2007
Politika - Politológia

Debreczeni József: A győzelem ára

Fordító: Jónás Csaba
Budapest, 2000
Politika - Politológia

Debreczeni József: A miniszterelnök. Antall József és a rendszerváltozás

Budapest, 1998
Politika - Politológia

Debreczeni József: Az új miniszterelnök

Budapest, 2006
Politika - Politológia

Debreczeni József: Orbán Viktor

Budapest, 2003
Politika - Politológia

Dénes Iván Zoltán szerk.: A szabadság kis körei. Tanulmányok Bibó István életművéről

Budapest, 1999
Politika - Politológia

Duray Miklós: Változások küszöbén (Pro minoritate könyvek)

Budapest, 2000
Politika - Politológia

Eger György: Regionalizmus, határok és kisebbségek Kelet-Közép-Európában (Pro minoritate könyvek)

Budapest, 2000
Politika - Politológia

Elek István: Polgár és kora

Budapest, 1997
Politika - Politológia

Enyedi Zsolt - Gombár Csaba - Kende Péter - Romsics Ignác - Szilágyi Akos - Vásárhelyi Mária: Két Magyarország?

Budapest, 2005
Politika - Politológia

Enyedi Zsolt - Körösényi András: Pártok és pártrendszerek (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2004
Politika - Politológia

Fábián Ernő: A megmaradás parancsolatai. Esszé az erdélyiségről mint politikai entitásról (Pro minoritate könyvek)

Budapest, 1999
Politika - Politológia

Fábián Ernő: Az értelem keresése (Pro minoritate könyvek)

Budapest, 1994
Politika - Politológia

Fábián György - Kovács László Imre: Parlamenti választások az Európai Unió országaiban, 1945-2002. (Osiris tankönyvek - Magyarország az Európai Unióban)

Budapest, 2004
Politika - Politológia

Farkas György: Kamarák és vállalati érdekképviseletek az integrációs felkészülésben (Magyarország az Európai Unióban)

Budapest, 2000
Politika - Politológia

Fertő Imre: Az agrárpolitika modelljei (Osiris tankönyvek)

Budapest, 1999
Politika - Politológia

Fisichella, Domenico: A politikatudomány alapvonalai. Fogalmak, problémák, elméletek (Osiris tankönyvek)

Fordító: Soltész Erzsébet
Budapest, 2000
Politika - Politológia

Gáspár Zoltán: Közjogi villongások. Publicisztikai írások (Ars scribendi)

Fordító: Varga Emese
Budapest, 1990
Politika - Politológia

Gáti, Charles: Magyarország a Kreml árnyékában

Fordító: Racsmány Mihály
Budapest, 1990
Politika - Politológia

Gáti, Charles: Vesztett illúziók. Moszkva, Washington, Budapest és az 1956-os forradalom

Fordító: Thuma Orsolya
Budapest, 2006
Politika - Politológia

Gazdag Ferenc: Az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikája (Osiris tankönyvek - Magyarország az Európai Unióban)

Budapest, 2000
Politika - Politológia

Gazdag Ferenc: Európai integráció és külpolitika (Osiris tankönyvek - Magyarország az Európai Unióban)

Budapest, 2005
Politika - Politológia

Gazdag Ferenc: Európai integrációs intézmények (Osiris tankönyvek - Magyarország az Európai Unióban)

Budapest, 1999
Politika - Politológia

Goodin, Robert E. - Klingemann, Hans-Dieter szerk.: A politikatudomány új kézikönyve (Osiris tankönyvek)

Fordító: Boross Ottilia
Budapest, 2003
Politika - Politológia

Győri Enikő: A nemzeti parlamentek és az Európai Unió (Osiris tankönyvek - Magyarország az Európai Unióban)

Fordító: Pléh Csaba
Budapest, 2004
Politika - Politológia

Győri Szabó Róbert: Kisebbség, autonómia, regionalizmus (Osiris tankönyvek)

Fordító: Pléh Csaba
Budapest, 2006
Politika - Politológia

Gyurgyák János szerk.: Mi a politika? Bevezetés a politika világába

Fordító: Boross Ottilia et al.
Budapest, 1999
Politika - Politológia

Haskó Katalin - Hülvely István: Bevezetés a politikatudományba (Osiris tankönyvek)

Fordító: Lukács Ágnes
Budapest, 2003
Politika - Politológia

Hook, Sidney: A szabadság paradoxonai (Politikai filozófia)

Fordító: Babarczy Eszter - Pásztor Péter
Budapest, 1997
Politika - Politológia

Horváth Gyula: Regionális támogatások az Európai Unióban (Magyarország az Európai Unióban)

Budapest, 2003
Politika - Politológia

Horváth Jenő szerk.: Világpolitikai lexikon 1945-2005 (Osiris kézikönyvek)

Budapest, 2005
Politika - Politológia

Isépy Tamás: Politikai forgácsok

Fordító: Kárpáti Eszter
Budapest, 2000
Politika - Politológia

Jeszenszky Géza: Kísérlet a trianoni trauma orvoslására. Magyarország szomszédsági politikája a rendszerváltozás éveiben

Fordító: Berkics Mihály
Budapest, 2016
Politika - Politológia

Jónás Pál - Pastor, Peter - Tóth Pál Péter szerk.: Király Béla-emlékkönyv. Háború és társadalom. War and society. Guerre et Société. Krieg und Gesellschaft

Fordító: Berkics Mihály et al.
Budapest, 1992
Politika - Politológia

Kardos József - Simándi Irén szerk.: Európai politikai rendszerek (Osiris kézikönyvek)

Fordító: Ehmann Bea et al.
Budapest, 2004
Politika - Politológia

Kántor Zoltán: A nemzet intézményesülése a rendszerváltás utáni Magyarországon (A külpolitika világa)

Budapest, 2014
Politika - Politológia

Kenedi János: A halál és a leányka. Válogatott esszék

Budapest, 1992
Politika - Politológia

Barényi Sándor - Tabajdi Csaba szerk.: Kisebbségi érdekérvényesítés, önkormányzatiság, autonómiaformák

Budapest, 1997
Politika - Politológia

Kiss J. László: Változó utak a külpolitika elméletében és elemzésében (A külpolitika világa)

Budapest, 2009
Politika - Politológia

Kiss J. László szerk.: A huszonötök Európái (Osiris tankönyvek - Magyarország az Európai Unióban)

Fordító: Bíró Balázs
Budapest, 2005
Politika - Politológia

  • 1
  • 2