"Ipsa scientia potestas est"
"A tudás maga a hatalom."

Ez a Francis Bacontől származó mondás lehetne kiadónk jelszava. Az Osiris Kiadó az elmúlt években az egyik legismertebb és legigényesebb magyarországi tudományos és szépirodalmi könyvműhellyé vált. Indulása (1994) óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, s egyben szellemi műhelyként is működik. Olyan elismert kutatók és szerzők kötődnek a kiadóhoz, mint Bihari Mihály, Domokos Mátyás, Ferencz Győző, Hankiss Elemér, Hunyady György, Kerényi Ferenc, Komoróczy Géza, Kósa László, Kosáry Domokos, Körösényi András, Kukorelli István, Lázár Ervin, Mezey Barna, Németh György, Pléh Csaba, Pótó János, Romsics Ignác, Saly Noémi, Szabó István, Tolcsvai Nagy Gábor, Ungváry Krisztián, Vermes Géza, Voigt Vilmos, Zalán Vince stb. Tudományos, felsőoktatási és igényes ismeretterjesztő könyveink a magyar humán értelmiség, az egyetemi hallgatók és a művelt, érdeklődő olvasók számára készülnek. A könyvműhely évente átlag kétszáz címet jelentet meg, amelyek nagy része eredeti magyar mű, kisebb része fordítás.

Legfontosabb sorozataink a következők: az Osiris klasszikusok sorozatban a magyar (Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, József Attila, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Nemes Nagy Ágnes, Németh László, Petőfi Sándor, Pilinszky János, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, Vajda János, Vörösmarty Mihály stb.) és a világirodalom (Arisztophanész, Büchner, Csehov, Moliere, Schiller, Szophoklész stb.) nagyjai jelennek meg. Az Osiris könyvtárban publikáljuk a humán és társadalomtudomány (antropológia, filmelmélet, filozófia, irodalomelmélet, jogtudomány, néprajz, nyelvészet, pedagógia, pszichológia, szociológia, történelem, teológia) klasszikus és - reményeink szerint - klasszikussá váló munkáit. Ugyanezen tudományágak alapvető tankönyvei az Osiris tankönyvek sorozatban jelennek meg. A filozófia és a történetírás meghatározó alapmunkáit (Bahtyin, Heidegger, Kant, Locke, Schopenhauer, Hérodotosz, Plutarkhosz, Suetonius, Thuküdidész, Xenophón) a Sapientia humana sorozatban adjuk ki. Egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk a mai és klasszikus magyar történeti művek megjelentetését (Millenniumi magyar történelem), illetve a történeti közgondolkodás alakítását (Nemzet és emlékezet).

Könyvek

Bausinger, Hermann: Népi kultúra a technika korszakában (Osiris könyvtár - Folklór)

Fordító: Szijártó Zsolt
Budapest, 1995
Néprajz - Antropológia, Néprajz – Antropológia

Berta Péter szerk.: Halál és kultúra. Tanulmányok a társadalomtudományok köréből 1.

Budapest, 2001
Néprajz - Antropológia, Néprajz – Antropológia

Descola, Philippe - Lenclud, Gérard - Severi, Carlo - Taylor, Anne-Christine: A kulturális antropológia eszméi (Osiris-Századvég könyvtár - Antropológia)

Fordító: Saly Noémi
Budapest, 1994
Néprajz - Antropológia, Néprajz – Antropológia

Hoppál Mihály szerk.: Elbeszélés és emlékezet (Örökség)

Budapest, 2001
Néprajz - Antropológia, Néprajz – Antropológia

Hoffmann Tamás: Európai parasztok. Életmódjuk története I. A munka (Osiris tankönyvek)

Budapest, 1998
Néprajz - Antropológia, Néprajz – Antropológia

Hoffmann Tamás: Európai parasztok. Életmódjuk története II. Az étel és az ital (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2001
Néprajz - Antropológia, Néprajz – Antropológia

Leach, Edmund: Szociálantropológia (Osiris könyvtár - Antropológia)

Fordító: Pusztai Anikó - Sajó Tamás
Budapest, 1996
Néprajz - Antropológia, Néprajz – Antropológia

Magyar Zoltán: Szent István a néphagyományban (Osiris könyvtár - Folklór)

Budapest, 2000
Néprajz - Antropológia, Néprajz – Antropológia

Magyar Zoltán: Szent László a magyar néphagyományban (Osiris könyvtár - Folklór)

Budapest, 1998
Néprajz - Antropológia, Néprajz – Antropológia

Magyar Zoltán: Torna megyei népmondák (Magyar népköltészet tára)

Budapest, 2001
Néprajz - Antropológia, Néprajz – Antropológia

Pócs Éva szerk.: Sors, áldozat, divináció (Janus/Osiris - Studia ethnologia Hungarica)

Budapest, 2001
Néprajz - Antropológia, Néprajz – Antropológia

Raffai Judit: A mesélő ember. Szűcs László bácskai parasztember meséi (Magyar népköltészet tára)

Budapest, 2001
Néprajz - Antropológia, Néprajz – Antropológia

Réső Ensel Sándor: Magyarországi népszokások

Budapest, 2000
Néprajz - Antropológia, Néprajz – Antropológia

Zentai Violetta szerk.: Politikai antropológia (Szemeszter)

Fordító: Farkas Krisztina - Nagy László
Budapest, 1997
Néprajz - Antropológia, Néprajz – Antropológia