"Ipsa scientia potestas est"
"A tudás maga a hatalom."

Ez a Francis Bacontől származó mondás lehetne kiadónk jelszava. Az Osiris Kiadó az elmúlt években az egyik legismertebb és legigényesebb magyarországi tudományos és szépirodalmi könyvműhellyé vált. Indulása (1994) óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, s egyben szellemi műhelyként is működik. Olyan elismert kutatók és szerzők kötődnek a kiadóhoz, mint Bihari Mihály, Domokos Mátyás, Ferencz Győző, Hankiss Elemér, Hunyady György, Kerényi Ferenc, Komoróczy Géza, Kósa László, Kosáry Domokos, Körösényi András, Kukorelli István, Lázár Ervin, Mezey Barna, Németh György, Pléh Csaba, Pótó János, Romsics Ignác, Saly Noémi, Szabó István, Tolcsvai Nagy Gábor, Ungváry Krisztián, Vermes Géza, Voigt Vilmos, Zalán Vince stb. Tudományos, felsőoktatási és igényes ismeretterjesztő könyveink a magyar humán értelmiség, az egyetemi hallgatók és a művelt, érdeklődő olvasók számára készülnek. A könyvműhely évente átlag kétszáz címet jelentet meg, amelyek nagy része eredeti magyar mű, kisebb része fordítás.

Legfontosabb sorozataink a következők: az Osiris klasszikusok sorozatban a magyar (Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, József Attila, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Nemes Nagy Ágnes, Németh László, Petőfi Sándor, Pilinszky János, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, Vajda János, Vörösmarty Mihály stb.) és a világirodalom (Arisztophanész, Büchner, Csehov, Moliere, Schiller, Szophoklész stb.) nagyjai jelennek meg. Az Osiris könyvtárban publikáljuk a humán és társadalomtudomány (antropológia, filmelmélet, filozófia, irodalomelmélet, jogtudomány, néprajz, nyelvészet, pedagógia, pszichológia, szociológia, történelem, teológia) klasszikus és - reményeink szerint - klasszikussá váló munkáit. Ugyanezen tudományágak alapvető tankönyvei az Osiris tankönyvek sorozatban jelennek meg. A filozófia és a történetírás meghatározó alapmunkáit (Bahtyin, Heidegger, Kant, Locke, Schopenhauer, Hérodotosz, Plutarkhosz, Suetonius, Thuküdidész, Xenophón) a Sapientia humana sorozatban adjuk ki. Egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk a mai és klasszikus magyar történeti művek megjelentetését (Millenniumi magyar történelem), illetve a történeti közgondolkodás alakítását (Nemzet és emlékezet).

Könyvek

Garber, Larry - Bjornlund, Eric C. szerk.: A demokrácia új határvidékei. Választások Közép-Kelet-Európában 1990

Fordító: Kelemen Marianna
Budapest, 1994
Politika - Politológia, Politika – Politológia

Almond, Gabriel A. - Powell, G. Bingham szerk.: Összehasonlító politológia (Osiris tankönyvek)

Fordító: Béndek Péter
Budapest, 1996
Politika - Politológia, Politika – Politológia

Altermatt, Urs: A szarajevói jelzőtűz. Etnonacionalizmus Európában

Fordító: Ódor László - Ódor Bálint dávid
Budapest, 2000
Politika - Politológia, Politika – Politológia

Angelusz Róbert - Tardos Róbert: Pártok között szabadon. Választók és társadalmi környezet a 90-es évek Magyarországán (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2000
Politika - Politológia, Politika – Politológia

Forgács Imre - Inotai András - Wéber Attila szerk.: Az Európai Unió Évkönyve 1999-2000 (Magyarország az Európai Unióban)

Budapest, 2000
Politika - Politológia, Politika – Politológia

Forgács Imre - Inotai András - Wéber Attila szerk.: Az Európai Unió Évkönyve, 2001 (Magyarország az Európai Unióban)

Budapest, 2002
Politika - Politológia, Politika – Politológia

Bíró Gáspár: Az identitásválasztás szabadsága (Pro minoritate könyvek)

Budapest, 1995
Politika - Politológia, Politika – Politológia

Bogár László: Magyarország és a globalizáció (Osiris könyvtár - Politológia)

Budapest, 2003
Politika - Politológia, Politika – Politológia

Bozóki András - Sükösd Miklós szerk.: Anarchizmus (Modern ideológiák)

Budapest, 1991
Politika - Politológia, Politika – Politológia

Czettler Jenő: Mezőgazdaság és szociális kérdés. Tanulmányok és parlamenti beszédek

Budapest, 1995
Politika - Politológia, Politika – Politológia

Dahl, Robert A.: Forradalom után? Autoritás a jó társadalomban (Politikai filozófia)

Fordító: Csobán Eszter
Budapest, 1995
Politika - Politológia, Politika – Politológia

Jasay, Anthony de: Az állam (Osiris könyvtár - Politológia)

Fordító: Orosz István
Budapest, 2002
Politika - Politológia, Politika – Politológia

Fábián György szerk.: Választási rendszerek (Szemeszter)

Budapest, 1997
Politika - Politológia, Politika – Politológia

Fischer András - Levendel Ádám szerk.: Átépítés alatt. Közép- és kelet-európai gazdasági és politikai közvélemény-kutatás (Politika)

Budapest, 1992
Politika - Politológia, Politika – Politológia

Gábor Luca - Levendel Ádám - Stumpf István szerk.: Parlamenti választások 1994

Fordító: Bojtár Péter
Budapest, 1994
Politika - Politológia, Politika – Politológia

Grúber Károly: Európai identitások: régió, nemzet, integráció (Pro minoritate könyvek)

Fordító: Albert Ágnes et al.
Budapest, 2002
Politika - Politológia, Politika – Politológia

Horváth Jenő: Az európai integráció története napról napra 1945-2002 (Magyarország az Európai Unióban)

Budapest, 2003
Politika - Politológia, Politika – Politológia

Huoranszki Ferenc szerk.: Modern politikai filozófia (Szemeszter)

Fordító: Krokovay Zsolt
Budapest, 1998
Politika - Politológia, Politika – Politológia

Janda, Kenneth - Berry, Jeffrey M. - Goldman, Jerry: Az amerikai demokrácia (Osiris tankönyvek)

Fordító: Csobán Eszter
Budapest, 1996
Politika - Politológia, Politika – Politológia

Jászi Oszkár: A kommunizmus kilátástalansága és a szocializmus reformációja. Válogatás politikaelméleti írásaiból (Századvég füzetek)

Budapest, 1989
Politika - Politológia, Politika – Politológia

Kende Péter: A köztársaság törékeny rendje. Államiság a kommunizmus után

Budapest, 2000
Politika - Politológia, Politika – Politológia

Kende Péter: Az én Magyarországom

Budapest, 1997
Politika - Politológia, Politika – Politológia

Kende Péter: Miért nincs rend Kelet-Közép-Európában?

Fordító: Bujdosó Bori
Budapest, 1994
Politika - Politológia, Politika – Politológia

Kiss J. László szerk.: A tizenötök európái. Közösségi politikák - nemzeti politikák (Osiris tankönyvek - Magyarország az Európai Unióban)

Budapest, 2000
Politika - Politológia, Politika – Politológia

Kontler László szerk.: Konzervativizmus 1593-1872. Szöveggyűjtemény (Osiris tankönyvek)

Fordító: Babarczy Eszter
Budapest, 2000
Politika - Politológia, Politika – Politológia

Kovács Imre: Népiség, radikalizmus, demokrácia. Publicisztikai írások (Ars scribendi)

Fordító: Kiss Paszkál
Budapest, 1992
Politika - Politológia, Politika – Politológia

Körösényi András: Értelmiség, politikai gondolkodás és kormányzat (Osiris könyvtár - Politológia)

Budapest, 2000
Politika - Politológia, Politika – Politológia

Arizpe, Lourdes - Preis, Ann-Belinda S. szerk.: Kulturális világjelentés. Kultúra, kreativitás, piac, 1998 (UNESCO könyvek)

Fordító: Láng Zsuzsa Angéla
Budapest, 2000
Politika - Politológia, Politika – Politológia

Lipset, Seymour Martin: Homo politicus. A politika társadalmi alapjai (Osiris könyvtár - Politológia)

Budapest, 1995
Politika - Politológia, Politika – Politológia

Keszthelyi Gyula szerk.: Magyarország - 2000. Magyarország képe a nagyvilágban. Külföldi és hazai magyarok tanácskozása az országról. 1997. május 30-31

Budapest, 1997
Politika - Politológia, Politika – Politológia

Manent, Pierre: Politikai filozófia felnőtteknek. A demokratikus társadalom látlelete (Osiris könyvtár - Politológia)

Fordító: Győri Miklós et al.
Budapest, 2003
Politika - Politológia, Politika – Politológia

Melman, Josszi - Raviv, Dan: Igaz barátok. Az amerikai-izraeli szövetség valódi története (Osiris könyvtár - Modern újságírás)

Budapest, 1997
Politika - Politológia, Politika – Politológia

Mészáros József - Szakadát István: Magyarország Politikai Atlasza 1998

Budapest, 1999
Politika - Politológia, Politika – Politológia

Pászka Imre: Román eszmetörténet 1866-1945. Önismeret és modernizáció a román gondolkodásban (Aetas-Századvég könyvek)

Fordító: Hotopan Ana
Szeged – Budapest, 1994
Politika - Politológia, Politika – Politológia

Sartori, Giovanni: Demokrácia (Osiris tankönyvek)

Fordító: Soltész Erzsébet
Budapest, 1999
Politika - Politológia, Politika – Politológia

Scruton, Roger: Mi a konzervativizmus? Válogatott esszék (Osiris könyvtár - Politikai gondolkodók)

Fordító: Jónás Csaba
Budapest, 1995
Politika - Politológia, Politika – Politológia

Stillman, Richard J.: Közigazgatás. Public Administration (Osiris-Századvég tankönyvek)

Budapest, 1994
Politika - Politológia, Politika – Politológia

Szabó Zoltán: Diaszpóranemzet (Szabó Zoltán összegyűjtött munkái)

Fordító: Körner Gábor
Budapest, 1999
Politika - Politológia, Politika – Politológia

Kozák Gyula szerk.: Szemle. Válogatás a brüsszeli Nagy Imre Intézet folyóiratából ('56)

Budapest, 1992
Politika - Politológia, Politika – Politológia

Balla Bálint szerk.: Sztálinizmus és desztálinizáció Magyarországon. Felszámoltuk-e a szovjet rendszert? Politikai tanulmányok

Bern – Budapest, 1990
Politika - Politológia, Politika – Politológia

Tatár György: Izrael. Tájkép csata közben

Budapest, 2000
Politika - Politológia, Politika – Politológia

Vajda Mihály: A fasizmusról

Budapest, 1995
Politika - Politológia, Politika – Politológia

Vajda Mihály: Orosz szocializmus Közép-Európában (Politika)

Budapest, 1994
Politika - Politológia, Politika – Politológia

Vámbéry Rusztem: A mennyei Pilvax (Ars scribendi)

Budapest, 1994
Politika - Politológia, Politika – Politológia

Woodward, Bob: A parancsnokok (Osiris könyvtár - Modern újságírás)

Fordító: Bojtár Péter
Budapest, 1996
Politika - Politológia, Politika – Politológia