Osiris kiadó

"Ipsa scientia potestas est"
"A tudás maga a hatalom."

Ez a Francis Bacontől származó mondás lehetne kiadónk jelszava. Az Osiris Kiadó az elmúlt években az egyik legismertebb és legigényesebb magyarországi tudományos és szépirodalmi könyvműhellyé vált. Indulása (1994) óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, s egyben szellemi műhelyként is működik. Olyan elismert kutatók és szerzők kötődnek a kiadóhoz, mint Bihari Mihály, Domokos Mátyás, Ferencz Győző, Hankiss Elemér, Hunyady György, Kerényi Ferenc, Komoróczy Géza, Kósa László, Kosáry Domokos, Körösényi András, Kukorelli István, Lázár Ervin, Mezey Barna, Németh György, Pléh Csaba, Pótó János, Romsics Ignác, Saly Noémi, Szabó István, Tolcsvai Nagy Gábor, Ungváry Krisztián, Vermes Géza, Voigt Vilmos, Zalán Vince stb. Tudományos, felsőoktatási és igényes ismeretterjesztő könyveink a magyar humán értelmiség, az egyetemi hallgatók és a művelt, érdeklődő olvasók számára készülnek. A könyvműhely évente átlag kétszáz címet jelentet meg, amelyek nagy része eredeti magyar mű, kisebb része fordítás.

Legfontosabb sorozataink a következők: az Osiris klasszikusok sorozatban a magyar (Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, József Attila, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Nemes Nagy Ágnes, Németh László, Petőfi Sándor, Pilinszky János, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, Vajda János, Vörösmarty Mihály stb.) és a világirodalom (Arisztophanész, Büchner, Csehov, Moliere, Schiller, Szophoklész stb.) nagyjai jelennek meg. Az Osiris könyvtárban publikáljuk a humán és társadalomtudomány (antropológia, filmelmélet, filozófia, irodalomelmélet, jogtudomány, néprajz, nyelvészet, pedagógia, pszichológia, szociológia, történelem, teológia) klasszikus és - reményeink szerint - klasszikussá váló munkáit. Ugyanezen tudományágak alapvető tankönyvei az Osiris tankönyvek sorozatban jelennek meg. A filozófia és a történetírás meghatározó alapmunkáit (Bahtyin, Heidegger, Kant, Locke, Schopenhauer, Hérodotosz, Plutarkhosz, Suetonius, Thuküdidész, Xenophón) a Sapientia humana sorozatban adjuk ki. Egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk a mai és klasszikus magyar történeti művek megjelentetését (Millenniumi magyar történelem), illetve a történeti közgondolkodás alakítását (Nemzet és emlékezet).

Könyvek - Szépirodalom

Csehov, Anton Pavlovics: Unalmas történet. Elbeszélések, 1887-1891. (Osiris klasszikusok)

Fordító: Devecseriné Guthi Erzsébet et al.
Budapest, 2005
Szépirodalom

Csokonai Vitéz Mihály: Összes művei I. Költemények (Osiris klasszikusok)

Budapest, 2003
Szépirodalom

Csokonai Vitéz Mihály: Összes művei II. Prózai művek (Osiris klasszikusok)

Budapest, 2003
Szépirodalom

Csokonai Vitéz Mihály: Válogatott versek. Dorottya. Az özvegy Karnyóné (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2006
Szépirodalom

Csukás István: Étellift a pokolba. Versek

Budapest, 1995
Szépirodalom

Csukás István: Keménykalap és krumpliorr

Budapest, 1993
Szépirodalom

Csukás István: Költők éhkoppon. Összegyűjtött prózai írások

Budapest, 1996
Szépirodalom

Csukás István: Süsü, a sárkány

Budapest, 1993
Szépirodalom

Domokos Mátyás szerk.: A magyar esszé antológiája. I. Sorskérdések. A honfoglalástól a felvilágosodásig (Osiris klasszikusok)

Budapest, 2006
Szépirodalom

Domokos Mátyás szerk.: A magyar esszé antológiája. II. Sorskérdések (Osiris klasszikusok)

Budapest, 2006
Szépirodalom

Domokos Mátyás szerk.: A magyar novella antológiája. I. (Osiris klasszikusok)

Budapest, 2003
Szépirodalom

Domokos Mátyás szerk.: A magyar novella antológiája. II. (Osiris klasszikusok)

Budapest, 2003
Szépirodalom

Domokos Mátyás - Lakatos András: A magyar esszé antológiája. III. Irodalom (Osiris klasszikusok)

Budapest, 2007
Szépirodalom

Takáts József: A magyar esszé antológiája IV. Esszék a kultúráról (Osiris klasszikusok)

Budapest, 2007
Szépirodalom

Dsida Jenő: Válogatott versek (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2009
Szépirodalom

Erpenbeck, Jenny: A lelenc (JAK világirodalmi sorozat)

Fordító: Nádori Lídia
Budapest, 2000
Szépirodalom

Fazekas Mihály: Lúdas Matyi. Válogatott művek (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2006
Szépirodalom

Arany László - Benedek Elek - Illyés Gyula: Fehérlófia. Népmesék

Budapest, 2010
Szépirodalom

Ferencz Győző szerk.: A magyar költészet antológiája (Osiris klasszikusok)

Budapest, 2003
Szépirodalom

Füst Milán: Nevetők (Millenniumi könyvtár 2.)

Budapest, 1999
Szépirodalom

Galgóczi Erzsébet: Fogódzó nélkül. Válogatott novellák (Századvég könyvtár - Irodalom)

Budapest, 1994
Szépirodalom

Galgóczi Erzsébet: Mama öltözik. Válogatott elbeszélések (Millenniumi könyvtár 18.)

Budapest, 1999
Szépirodalom

Gárdonyi Géza: Egri csillagok (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2005
Szépirodalom

Gárdonyi Géza: Egri csillagok (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2018
Szépirodalom

Gárdonyi Géza: Isten rabjai. I. (Millenniumi könyvtár 118.)

Budapest, 2001
Szépirodalom

Gárdonyi Géza: Isten rabjai. II. (Millenniumi könyvtár 119.)

Budapest, 2001
Szépirodalom

Gárdonyi Géza: Láthatatlan ember (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2009
Szépirodalom

Gelléri Andor Endre: Egy fillér. Elbeszélések (Millenniumi könyvtár 43.)

Budapest, 2000
Szépirodalom

Gelléri Andor Endre: Egy önérzet története. I. (Millenniumi könyvtár 87.)

Budapest, 2000
Szépirodalom

Gelléri Andor Endre: Egy önérzet története. II. (Millenniumi könyvtár 88.)

Budapest, 2000
Szépirodalom

Gion Nándor: A kárókatonák még nem jöttek vissza

Budapest, 1999
Szépirodalom

Gion Nándor: Aranyat talált

Budapest, 2002
Szépirodalom

Gion Nándor: Ez a nap a miénk

Budapest, 1997
Szépirodalom

Gion Nándor: Jéghegyen, szalmakalapban. Válogatott novellák (Osiris könyvtár - Irodalom)

Budapest, 1998
Szépirodalom

Gion Nándor: Latroknak is játszott

Budapest, 1999
Szépirodalom

Gion Nándor: Mint a felszabadítók. Elbeszélések (Osiris könyvtár - Irodalom)

Budapest, 1996
Szépirodalom

Gozsdu Elek: Köd. Regény (Millenniumi könyvtár 97.)

Budapest, 2000
Szépirodalom

Grimm, Jacob - Grimm, Wilhelm: Mesék

Fordító: Adamik Lajos - Márton László
Budapest, 2005
Szépirodalom

Grunberg, Arnon: Uborkaszezon (JAK Világirodalmi Sorozat)

Fordító: Wekerle Szabolcs
Budapest, 2000
Szépirodalom

Gyulai Pál: Egy régi udvarház utolsó gazdája (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2004
Szépirodalom

Gyulai Pál - Arany László: Romhányi - A délibábok hőse (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2012
Szépirodalom

Gyurgyák János szerk.: Élet és Halál könyve 1.

Budapest, 2010
Szépirodalom

Gyurgyák János szerk.: Élet és Halál könyve 2.

Budapest, 2010
Szépirodalom

Hajnóczy Péter: A halál kilovagolt Perzsiából. Kisregények és szociográfia (Millenniumi könyvtár 80.)

Budapest, 2000
Szépirodalom

Hajnóczy Péter: A halál kilovagolt Perzsiából Válogatott írások (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2007
Szépirodalom

Hajnóczy Péter: A véradó. Válogatott elbeszélések (Millenniumi könyvtár 20.)

Budapest, 1999
Szépirodalom

Hajnóczy Péter: Összegyűjtött írásai (Osiris klasszikusok)

Budapest, 2007
Szépirodalom

Mátis Lívia - Reményi József Tamás szerk.: Hajnóczy Péter összegyűjtött munkái. Elbeszélések

Budapest, 1992
Szépirodalom

Mátis Lívia - Reményi József Tamás (szerk.): Hajnóczy Péter összegyűjtött munkái. Kisregények és más írások

Budapest, 1993
Szépirodalom

Háy János - Faltisz Alexandra: Alfabéta és a negyvennégy rabló

Budapest, 2002
Szépirodalom

KBART