Osiris kiadó

"Ipsa scientia potestas est"
"A tudás maga a hatalom."

Ez a Francis Bacontől származó mondás lehetne kiadónk jelszava. Az Osiris Kiadó az elmúlt években az egyik legismertebb és legigényesebb magyarországi tudományos és szépirodalmi könyvműhellyé vált. Indulása (1994) óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, s egyben szellemi műhelyként is működik. Olyan elismert kutatók és szerzők kötődnek a kiadóhoz, mint Bihari Mihály, Domokos Mátyás, Ferencz Győző, Hankiss Elemér, Hunyady György, Kerényi Ferenc, Komoróczy Géza, Kósa László, Kosáry Domokos, Körösényi András, Kukorelli István, Lázár Ervin, Mezey Barna, Németh György, Pléh Csaba, Pótó János, Romsics Ignác, Saly Noémi, Szabó István, Tolcsvai Nagy Gábor, Ungváry Krisztián, Vermes Géza, Voigt Vilmos, Zalán Vince stb. Tudományos, felsőoktatási és igényes ismeretterjesztő könyveink a magyar humán értelmiség, az egyetemi hallgatók és a művelt, érdeklődő olvasók számára készülnek. A könyvműhely évente átlag kétszáz címet jelentet meg, amelyek nagy része eredeti magyar mű, kisebb része fordítás.

Legfontosabb sorozataink a következők: az Osiris klasszikusok sorozatban a magyar (Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, József Attila, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Nemes Nagy Ágnes, Németh László, Petőfi Sándor, Pilinszky János, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, Vajda János, Vörösmarty Mihály stb.) és a világirodalom (Arisztophanész, Büchner, Csehov, Moliere, Schiller, Szophoklész stb.) nagyjai jelennek meg. Az Osiris könyvtárban publikáljuk a humán és társadalomtudomány (antropológia, filmelmélet, filozófia, irodalomelmélet, jogtudomány, néprajz, nyelvészet, pedagógia, pszichológia, szociológia, történelem, teológia) klasszikus és - reményeink szerint - klasszikussá váló munkáit. Ugyanezen tudományágak alapvető tankönyvei az Osiris tankönyvek sorozatban jelennek meg. A filozófia és a történetírás meghatározó alapmunkáit (Bahtyin, Heidegger, Kant, Locke, Schopenhauer, Hérodotosz, Plutarkhosz, Suetonius, Thuküdidész, Xenophón) a Sapientia humana sorozatban adjuk ki. Egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk a mai és klasszikus magyar történeti művek megjelentetését (Millenniumi magyar történelem), illetve a történeti közgondolkodás alakítását (Nemzet és emlékezet).

Könyvek - Szépirodalom

Hafner Zoltán szerk.: Pilinszky János összegyűjtött művei. Tanulmányok, esszék, cikkek 2. (1966-1981)

Budapest, 1993
Szépirodalom

Pilinszky János: Pilinszky János összegyűjtött versei (Literatura)

Budapest, 1992
Szépirodalom

Jeleníts István szerk.: Pilinszky János összegyűjtött versei (Literatura)

Budapest, 1992
Szépirodalom

Pilinszky János: Összes versei (Osiris klasszikusok)

Budapest, 2006
Szépirodalom

Pilinszky János: Publicisztikai írások (Osiris klasszikusok)

Budapest, 1999
Szépirodalom

Pilinszky János: Széppróza (Osiris klasszikusok)

Budapest, 2004
Szépirodalom

Pilinszky János: Válogatott versek (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2003
Szépirodalom

Polcz Alaine: Asszony a fronton. Egy fejezet életemből

Budapest, 1994
Szépirodalom

Polcz Alaine: Meghalok én is? A halál és a gyermek

Budapest, 1993
Szépirodalom

Porogi András: Venus & Mars

Budapest, 1993
Szépirodalom

Puskin, Alekszandr Szergejevics: Mesék

Fordító: Áprily Lajos et al.
Budapest, 2003
Szépirodalom

Queneau, Raymond: Mindig agyonkényeztetjük a nőket. Ír regény Sally Mara tollából

Fordító: Bognár Róbert
Budapest, 2008
Szépirodalom

Rabelais, Francois: Gargantua (Osiris diákkönyvtár)

Fordító: Gulyás Adrienn - Imreh András
Budapest, 2015
Szépirodalom

Rabelais, François: Pantagruel (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2010
Szépirodalom

Radnóti Miklós: Ikrek hava. Napló (Osiris klasszikusok - Radnóti Miklós prózai művei)

Budapest, 2003
Szépirodalom

Radnóti Miklós: Összegyűjtött prózai írásai (Osiris klasszikusok - Radnóti Miklós prózai művei)

Budapest, 2007
Szépirodalom

Radnóti Miklós: Összegyűjtött versei és versfordításai (Osiris klasszikusok)

Budapest, 2006
Szépirodalom

Radnóti Miklós: Válogatott versek. Ikrek hava (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2008
Szépirodalom

Reviczky Gyula: Apai örökség. Válogatott versek (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2005
Szépirodalom

Rezzori, Gregor von: Egy antiszemita emlékiratai (Arany Közép Európa)

Fordító: Szijj Ferenc
Budapest, 1996
Szépirodalom

Röggla, Kathrin: Lekopni (JAK Világirodalmi Sorozat)

Fordító: Rácz Erzsébet
Budapest, 1999
Szépirodalom

Sajó László: A kavics helye (Literatura)

Budapest, 1992
Szépirodalom

Sajó László: Éjszakai járat

Budapest, 2001
Szépirodalom

Sajó László: A futball ábécéje és más történetek

Budapest, 2014
Szépirodalom

Sajó László: Fényszög

Budapest, 1995
Szépirodalom

Sajó László: Földön vonuló felhők

Budapest, 1994
Szépirodalom

Sajó László: Öt és feles

Budapest, 2008
Szépirodalom

Sajó László: Szünetjelek az égből. Válogatott versek

Budapest, 2006
Szépirodalom

Sajó László: Válasz búcsúlevélre

Budapest, 2003
Szépirodalom

Sajó László: Vendégkönyv

Budapest, 1997
Szépirodalom

Györffy Miklós szerk.: Friedrich Schiller összes drámái 1. (Osiris klasszikusok)

Fordító: Déry Tibor et al.
Budapest, 2002
Szépirodalom

Györffy Miklós szerk.: Friedrich Schiller összes drámái 2. (Osiris klasszikusok)

Fordító: Kálnoky László et al.
Budapest, 2002
Szépirodalom

Kiss Ilona - M. Nagy Miklós szerk.: Se apák, se fiúk. Poszt szovjet dekameron (Arany Közép Európa)

Fordító: M. Nagy Miklós
Budapest, 1995
Szépirodalom

Sebők Zsigmond: Dörmögő Dömötör

Budapest, 2002
Szépirodalom

Sinka István: Válogatott versek (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2007
Szépirodalom

Somlyó Zoltán: Nyitott könyv. A titkos írás (Millenniumi könyvtár 108.)

Budapest, 2000
Szépirodalom

Stasiuk, Andrzej: Galíciai történetek (JAK világirodalmi sorozat)

Fordító: Mihályi Zsuzsa
Budapest, 2001
Szépirodalom

Szabó Dezső: Az elfelejtett arc. Elbeszélések (Millenniumi könyvtár 77.)

Budapest, 2000
Szépirodalom

Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások (Osiris klasszikusok)

Budapest, 2003
Szépirodalom

Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák (Osiris klasszikusok)

Budapest, 2013
Szépirodalom

Shakespeare, William: Romeo és Júlia. Hamlet, dán királyfi. Szentivánéji álom (Osiris diákkönyvtár)

Fordító: Kosztolányi Dezső – Arany János
Budapest, 2011
Szépirodalom

Shakespeare, William: Romeo és Júlia. Hamlet, dán királyfi. Szentivánéji álom (Osiris diákkönyvtár)

Fordító: Kosztolányi Dezső – Arany János
Budapest, 2018
Szépirodalom

Szabó Lőrinc: Örök barátaink. A költő kisebb lírai versfordításai I. (Osiris klasszikusok)

Budapest, 2002
Szépirodalom

Szabó Lőrinc: Örök barátaink. A költő kisebb lírai versfordításai II. (Osiris klasszikusok)

Budapest, 2002
Szépirodalom

Szabó Lőrinc: Összes versei I. (Osiris klasszikusok)

Budapest, 2003
Szépirodalom

Szabó Lőrinc: Összes versei II. (Osiris klasszikusok)

Budapest, 2003
Szépirodalom

Szabó Lőrinc: Tücsökzene. Rajzok egy élet tájairól, 1945-1957 I. (Millenniumi Könyvtár)

Budapest, 2008
Szépirodalom

Szabó Lőrinc: Tücsökzene. Rajzok egy élet tájairól, 1945-1957 II. (Millenniumi Könyvtár)

Budapest, 2008
Szépirodalom

Szabó Lőrinc: Vallomások. Naplók, beszélgetések, levelek (Osiris klasszikusok)

Budapest, 2008
Szépirodalom

Szabó Lőrinc: Válogatott versek (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2004
Szépirodalom

KBART