Szent István Társulat

  • 1
  • 2
[71] Bódiss Jusztin: Xenophon „Sokrates emléke” című munkájának hiperkritikusai és pedagógia értéke

Budapest, 1909
Filozófia

[72] Áldásy Antal: A görög búcsú ügye a Baseli Zsinaton. Felolvasta a Szent István Társulat Tud. És Irod. Oszt. 1908. március 19-ikén tartott ülésében

Budapest, 1909
Ismeretterjesztés

[73] Molla Haszán Elkjáfi: Az egri török emlékirat a kormányzás módjáról. Eger vára elfoglalása alkalmával az 1596. évben írta Molla Haszán Elkjáfi, a Konstantinápolyban őrzött török kéziratból fordította és magyarázatát írta Dr. Karácson Imre

Fordító: Karácson Imre
Budapest, 1909
Ismeretterjesztés

[74] Pór Antal: Az Esztergam-várbeli Szent István első vértanúról nevezett prépostság története. Felolvastatott a Szent István Társulat Tud. És Irod. Oszt. 1909 március 4-én tartott ülésében

Budapest, 1909
Ismeretterjesztés, Történelem

[75] Kmoskó Mihály: Unu-Amon papyrusa. Felolvastatott a Szent István Társulat Tud. És Irod. Oszt. 1909 április 29-én tartott ülésében

Budapest, 1909
Ismeretterjesztés

[76] Platz Bonifác: Tudásunk korlátai

Budapest, 1910
Ismeretterjesztés

[79] Márki Sándor: Du Maine herceg és felesége. Felolvasta a Szent István Társulat Tud. És Irod. Oszt. 1911. március 9-én tartott ülésén

Budapest, 1911
Ismeretterjesztés

[81] Concha Győző: A keresztény vallás a társadalom harcaiban

Budapest, 1912
Ismeretterjesztés

[86] Márki Sándor: Kresznerics Ferenc leveleskönyve

Budapest, 1914
Ismeretterjesztés, Történelem

[88] Platz Bonifác: Az ember származása a legújabb kutatások nyomán

Budapest, 1914
Ismeretterjesztés

[89] Luttor Ferenc (szerk.): Mária Terézia halála és a Római Kuria. Nézeteltérések a bécsi udvar és a Vatikán között a "Capella Papale"-ra vonatkozólag

Budapest, 1914
Ismeretterjesztés, Történelem

[90] Kmoskó Mihály: A sémi népek ősvallásának főbb problémái. Felolvasta a Szent István Társulat Tud. És Irod. Oszt. 1914. március hó 26-án tartott ülésén

Budapest, 1914
Ismeretterjesztés

[92] Mohl Adolf: Horvátok bevándorlása 1533-ban. Felolvasta a Szent István Társulat Tud. És Irod. Oszt. 1914. december 10-én tartott ülésében

Budapest, 1915
Ismeretterjesztés

[94] Divéki Adorján: Felső-Magyarország kereskedelmi összeköttetése Lengyelországgal, főleg a XVI-XVII. században

Budapest, 1905
Ismeretterjesztés, Történelem

Margalits Ede: Emlékbeszéd Szabó István magyar hellenista fölött

Budapest, 1897
Magyar irodalom

Platz Bonifácz: Ó-Egyiptom irodalma

Budapest, 1897
Magyar irodalom, Művészet - Kultúra, Világirodalom

Prohászka Ottokár: Produktiv-e a pénz?. Nemzetgazdasági tanulmány

Budapest, 1897
Jog - Társadalomtudomány

Franciscy Lajos: Az általános választói jog

Budapest, 1898
Jog - Társadalomtudomány

Kuhn Lajos: A ragadozó madarak. Torontál vármegye madárvilágában

Budapest, 1898
Ismeretterjesztés

Leskó József: Szaicz Leó, a katholikus ujságirás magyar úttörője. Irodalomtörténeti tanulmány

Budapest, 1898
Magyar irodalom

Suták József: Geometriai axiomák

Budapest, 1898
Ismeretterjesztés

A Rigómezei ütközet. Szerb népdal a XIV. századból

Fordító: Margalits Ede
Budapest, 1898
Magyar irodalom, Világirodalom

Bartha József: A Toldi-monda. Irodalomtörténeti tanulmány

Budapest, 1899
Magyar irodalom

  • 1
  • 2