"Ipsa scientia potestas est"
"A tudás maga a hatalom."

Ez a Francis Bacontől származó mondás lehetne kiadónk jelszava. Az Osiris Kiadó az elmúlt években az egyik legismertebb és legigényesebb magyarországi tudományos és szépirodalmi könyvműhellyé vált. Indulása (1994) óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, s egyben szellemi műhelyként is működik. Olyan elismert kutatók és szerzők kötődnek a kiadóhoz, mint Bihari Mihály, Domokos Mátyás, Ferencz Győző, Hankiss Elemér, Hunyady György, Kerényi Ferenc, Komoróczy Géza, Kósa László, Kosáry Domokos, Körösényi András, Kukorelli István, Lázár Ervin, Mezey Barna, Németh György, Pléh Csaba, Pótó János, Romsics Ignác, Saly Noémi, Szabó István, Tolcsvai Nagy Gábor, Ungváry Krisztián, Vermes Géza, Voigt Vilmos, Zalán Vince stb. Tudományos, felsőoktatási és igényes ismeretterjesztő könyveink a magyar humán értelmiség, az egyetemi hallgatók és a művelt, érdeklődő olvasók számára készülnek. A könyvműhely évente átlag kétszáz címet jelentet meg, amelyek nagy része eredeti magyar mű, kisebb része fordítás.

Legfontosabb sorozataink a következők: az Osiris klasszikusok sorozatban a magyar (Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, József Attila, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Nemes Nagy Ágnes, Németh László, Petőfi Sándor, Pilinszky János, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, Vajda János, Vörösmarty Mihály stb.) és a világirodalom (Arisztophanész, Büchner, Csehov, Moliere, Schiller, Szophoklész stb.) nagyjai jelennek meg. Az Osiris könyvtárban publikáljuk a humán és társadalomtudomány (antropológia, filmelmélet, filozófia, irodalomelmélet, jogtudomány, néprajz, nyelvészet, pedagógia, pszichológia, szociológia, történelem, teológia) klasszikus és - reményeink szerint - klasszikussá váló munkáit. Ugyanezen tudományágak alapvető tankönyvei az Osiris tankönyvek sorozatban jelennek meg. A filozófia és a történetírás meghatározó alapmunkáit (Bahtyin, Heidegger, Kant, Locke, Schopenhauer, Hérodotosz, Plutarkhosz, Suetonius, Thuküdidész, Xenophón) a Sapientia humana sorozatban adjuk ki. Egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk a mai és klasszikus magyar történeti művek megjelentetését (Millenniumi magyar történelem), illetve a történeti közgondolkodás alakítását (Nemzet és emlékezet).

Könyvek

Gyurgyák János szerk.: Magyarország története képekben. I. (Libri de libris)

Budapest, 2008
Képeskönyvek

Gyurgyák János szerk.: Magyarország története képekben. II. (Libri de libris)

Budapest, 2008
Képeskönyvek

Gyurgyák János szerk.: Magyarország története képekben. III. (Libri de libris)

Budapest, 2008
Képeskönyvek

Gyürey Vera - Lencsó László - Veress József szerk.: A magyar filmtörténet képeskönyve (Libri de libris)

Budapest, 2007
Képeskönyvek

Katona Anikó - Szarka Anita: Képpé formált háború. Az első világháború nemzetközi képes emlékei az Országos Széchényi Könyvtárban. Picture the Great War. International visual documents of the First World War in the National Széchényi Library

Budapest, 2014
Képeskönyvek

Kis Domokos Dániel szerk.: Kodály a színpadon (Libri de libris)

Budapest, 2007
Képeskönyvek

Saly Noémi: Törzskávéházamból zenés kávéházba. Séta a budapesti körutakon

Budapest, 2005
Képeskönyvek

Mezey Barna szerk.: A magyar országgyűlés történetének képeskönyve. History of the Hungarian Parliament. Geschichte des ungarischen Parlaments

Budapest, 1999
Képeskönyvek

Balogh Gábor: Bevezetés a társadalombiztosítás gazdaságtanába. Elmélet és alkalmazás (Osiris tankönyvek)

Budapest, 1999
Közgazdaságtan

Balogh Gábor - Szűcs László: Alkalmazott társadalombiztosítás-tan. Társadalombiztosítási jog és alkalmazása (Osiris tankönyvek)

Budapest, 1998
Közgazdaságtan

Zvi Bodie - Robert C. Merton - David L. Cleeton: A pénzügyek közgazdaságtana (ELTEcon könyvek)

Budapest, 2011
Közgazdaságtan

Gál Róbert Iván szerk.: Apák és fiúk és unokák. Jövedelemáramlás együtt élő korosztályok között (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2003
Közgazdaságtan

Hirshleifer, Jack - Glazer, Amihai - Hirshleifer, David: Mikroökonómia. Árelmélet és alkalmazásai - döntések, piacok és információ (ELTEcon-könyvek)

Budapest, 2009
Közgazdaságtan

Iván Gábor: Bevezetés az Európai Unió költségvetésébe (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2007
Közgazdaságtan

Kaufman, Roger T.: Makroökonómiai munkafüzet és feladatgyűjtemény N. Gregory Mankiw Makroökonómia című tankönyvéhez (Gyakorlókönyvek)

Budapest, 2002
Közgazdaságtan

Kohn, Meir: Bank- és pénzügyek, pénzügyi piacok (Osiris tankönyvek)

Budapest, 1998
Közgazdaságtan

Koop, Gary: Közgazdasági adatok elemzése (ELTEcon-könyvek)

Budapest, 2008
Közgazdaságtan

Kornai János: A gondolat erejével. Rendhagyó önéletrajz

Budapest, 2005
Közgazdaságtan

Köllö János: A pálya szélén. Iskolázatlan munkanélküliek a posztszocialista gazdaságban

Budapest, 2009
Közgazdaságtan

Mankiw, N. Gregory: Makroökonómia (Osiris tankönyvek)

Budapest, 1999
Közgazdaságtan

N. Gregory Mankiw: A közgazdaságtan alapjai (ELTEcon könyvek)

Budapest, 2011
Közgazdaságtan

Pete Péter: Bevezetés a monetáris makroökonómiába (Osiris tankönyvek)

Budapest, 1996
Közgazdaságtan

Petschnig Mária Zita: Örökségtől örökségig. A magyar gazdaság, 1990-1994

Budapest, 1994
Közgazdaságtan

Rabár Ferenc: A kötéltáncos magányossága. Válogatott írások

Budapest, 2002
Közgazdaságtan

Pogátsa Zoltán: Magyarország politikai gazdaságtana. Az északi modell esélyei (A mai Magyarország)

Budapest, 2016
Közgazdaságtan

Simon András: Útmutató a makroökonómiához (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2002
Közgazdaságtan

Williamson, Stephen D.: Makroökonómia (ELTEcon-könyvek)

Budapest, 2009
Közgazdaságtan

Barbier, Frédéric: A könyv története (Osiris kézikönyvek)

Budapest, 2005
Média - Kommunikáció

Barbier, Frédéric - Bertho-Lavenir, Catherine: A média története. Diderot-tól az internetig (Osiris kézikönyvek)

Budapest, 2004
Média - Kommunikáció

Bart István: A könyvkiadás mestersége (Osiris kézikönyvek)

Budapest, 2005
Média - Kommunikáció

Béres István - Horányi Özséb szerk.: Társadalmi kommunikáció (Osiris tankönyvek)

Budapest, 1999
Média - Kommunikáció

Csermely Péter - Gegely Pál - Koltay Tibor - Tóth János: Kutatás és közlés a természettudományokban (Osiris kézikönyvek)

Budapest, 1999
Média - Kommunikáció

Csillag András: Joseph Pulitzer és az amerikai sajtó

Budapest, 2000
Média - Kommunikáció

Demeter Tamás: Az eszmék tipográfiája. A modern filozófia kezdetei kommunikációelméleti nézőpontból (Jel-kép könyvtár)

Budapest, 2002
Média - Kommunikáció

Febvre, Lucien - Martin, Henri-Jean: A könyv születése. A nyomtatott könyv és története a XV-XVIII. században (Osiris kézikönyvek)

Budapest, 2005
Média - Kommunikáció

Funke, Fritz: Könyvismeret. Könyvtörténeti áttekintés (Osiris kézikönyvek)

Budapest, 2004
Média - Kommunikáció

Gyurgyák János: Szerkesztők és szerzők kézikönyve (Osiris kézikönyvek)

Budapest, 2005
Média - Kommunikáció

Horváth Tibor - Papp István szerk.: Könyvtárosok kézikönyve. 1. Alapvetés (Osiris kézikönyvek)

Budapest, 1999
Média - Kommunikáció

Horváth Tibor - Papp István szerk.: Könyvtárosok kézikönyve. 2. Feltárás és visszakeresés (Osiris kézikönyvek)

Budapest, 2001
Média - Kommunikáció

Horváth Tibor - Papp István szerk.: Könyvtárosok kézikönyve. 3. A könyvtárak rendszere (Osiris kézikönyvek)

Budapest, 2001
Média - Kommunikáció

Horváth Tibor - Papp István szerk.: Könyvtárosok kézikönyve. 4. Határterületek (Osiris kézikönyvek)

Budapest, 2002
Média - Kommunikáció

Horváth Tibor - Papp István szerk.: Könyvtárosok kézikönyve. 5. Segédletek (Osiris kézikönyvek)

Budapest, 2003
Média - Kommunikáció

Kemény Mária: A Magyar Tudományos Akadémia palotája

Budapest, 2015
Média - Kommunikáció

Körmendy Lajos szerk.: Levéltári kézikönyv (Osiris kézikönyvek)

Budapest, 2009
Média - Kommunikáció

Nagy Anikó szerk.: Szentmihályi-emlékkötet (Nemzeti téka)

Budapest, 2000
Média - Kommunikáció

Németh Erzsébet: Közszereplés. A társadalmi szintű kommunikáció kézikönyve

Budapest, 2006
Média - Kommunikáció

Szabó Henriette szerk.: A Dévai Ferences Rendház 1850 előtti könyvei. Katalógus (Nemzeti téka)

Budapest, 2002
Média - Kommunikáció

Szűts Zoltán: A világháló metaforái. Bevezetés az új média művészetébe (Osiris kézikönyvek)

Budapest, 2013
Média - Kommunikáció

Terestyéni Tamás szerk.: Közszolgálatiság a médiában. Ábránd vagy realitás? (Jel-kép könyvtár)

Budapest, 1995
Média - Kommunikáció

Terestyéni Tamás szerk.: Médiakritika. Tanulmányok a média kritikai megközelítéseinek témaköréből (Jel-kép könyvtár)

Budapest, 1997
Média - Kommunikáció