Akadémiai Digitális Archívum

  • 1
  • 2
[1] Justné Kéry Hedvig: Az iskolai osztályközösség kialakulására ható tényezők

Budapest, 1963

[2] Mencsinszkaja, N. A. - Kalmikova, Z. J. - Jakobszon, P. M.: Az ismeretek alkalmazása a tanulók iskolai gyakorlatában

Fordító: Gergencsik Eszter - Kövendi Dénes
Budapest, 1964

[3] Gálfi Béla: Munkaterápia a pszichiátriai gyakorlatban

Budapest, 1964

[4] Semjakin, F. N.: A gondolkodás és a beszéd

Fordító: Vajda Mihály
Budapest, 1965

[5] Lantosyné Dabas Erzsébet: A felbomló család gyermeke

Budapest, 1965

[6] Adorjáni Csaba - Gálfi Béla: A pszichotikusok csoportpszichoterápiája

Budapest, 1965

[8] Ligeti Róbert: Gyermekek olvasászavarai. Dyslexia

Budapest, 1967

[9] Várnagy László: A személyiségformálás és a szakmaiság elve a munkadarabok megtervezésében

Budapest, 1967

[10] Meixner Ildikó - Justné Kéry Hedvig: Az olvasástanítás pszichológiai alapjai

Budapest, 1967

[11] Tóth Béla: Irodalmi érdeklődés az olvasástanulás kezdetén

Budapest, 1967

[12] Justné Kéry Hedvig: Az óvodás korú gyermekek gondolkodási sajátosságai. A tartalom és a kérdések szerepe az óvodás korú gyermekek gondolkodásában

Budapest, 1968

[13] Pálhegyi Ferenc: Formaészlelés tapintással

Budapest, 1969

[14] Kiss Tihamér: Az író-rajzoló mozgás fejlettségének vizsgálata iskoláskorba lépő gyermeknél

Budapest, 1969

[15] Kürti Istvánné - Szilágyi Lilla: Új személyiségvizsgáló módszer óvodások és alsó tagozatos iskolások számára

Budapest, 1969

[16] Halász László - Sipos Kornél: Művészeti kommunikáció hatása faji előitéletre. Egy cigánykérdésről szóló ifjúsági színmü vizsgálata 10-14 éves tanulók körében

Budapest, 1969

[17] Klein Sándor: Kísérlet egy új típusú intelligencia-teszt kialakítására

Budapest, 1970

[18] Ignatyev, E. I. et al.: Tanulmányok az iskola előtti és a kisiskolás korcsoport pszichológiájának köréből

Fordító: Sági Antalné - Bartha Lajosné
Budapest, 1970

[19] Kóbor Enikő: Vizsgafeszültség és egyetemi teljesítmény

Budapest, 1972

[20] Halász László: Adalékok a műértékelő tevékenység pszichológiai kutatásához

Budapest, 1972

[21] Cvetkova, L. Sz.: Lokális agysérülések nyomán keletkező számolási zavarok és megszüntetésük

Fordító: Baik Éva
Budapest, 1973

[22] Hepp Ferenc: A mozgásérzékelés kísérleti vizsgálata sportolókon

Budapest, 1973

[23] Kozéki Béla: Az idegen nyelvek tanulására való alkalmasság pszichológiai vizsgálata

Budapest, 1973

[24] Szekeres Józsefné: Az otthoni tanulás pedagógiai-pszichológiai problémái az általános iskola alsó tagozatán

Budapest, 1974

[25] Nemes Lívia: Pszichogén tünetképződés a kisiskolás korban

Budapest, 1974

[26] Pethő Bertalan: Technikai javaslatok pszichológiai tesztek alkotására és a vizsgálatok lefolytatására

Budapest, 1974

[27] Rupp Mária: Kísérlet a véletlen átélésének pszichológiai vizsgálatára

Budapest, 1974

[28] Justné Kéry Hedvig: Ősi és népi játékok élménylefolyása és jelentőségük

Budapest, 1975

[29] Benson Katalin - Gálfi Béla - Schenker László: Pszichofarmakonok klinikai hatásának objektív pszichológiai vizsgáló módszerei

Budapest, 1976

[30] Pálhegyi Ferenc: Gyermekek frusztrációs próbája

Budapest, 1976

[31] Herskovits Mária: Az igényszintvizsgálat felhasználása a pályaválasztási tanácsadásban

Budapest, 1976

  • 1
  • 2