Akadémiai Digitális Archívum

  • 1
  • 2
[1] Sóky Dezső: A nemzeti jövedelem nemzetközi összemérésének fő problémái

Budapest, 1962

[2] Drechsler László: Az árváltozások mérése

Budapest, 1962

[3] Szakál Pál: Az öntözéses termelés gazdasági hatékonysága

Budapest, 1963

[4] Benedecki Jánosné et al.: A keresletvizsgálat néhány módszertani kérdése

Budapest, 1963

[5] Cukor György: Az Energiaszukseglet es tervezese

Budapest, 1964

[6] Vargha László: A mezőgazdasági szakemberszükséglet és távlati tervezése

Budapest, 1965

[7] Sándi Ottó: A keveréktakarmánygyártás néhány közgazdasági kérdése

Budapest, 1965

[8] Ollé Lajos: A munkatermelékenység fogalma, az ipari munkatermelékenység mérésének egyes kérdései

Budapest, 1967

[9] Engel Gábor: Gazdaságos árukínálati döntések

Budapest, 1967

[10] Nagy Imre: A szarvasmarha-tenyésztés helyzetének közgazdasági elemzése

Budapest, 1967

[11] Ihrig Károly: A termelőszövetkezetek tagsűrűségének gazdasági következményei. Vitaanyag

Budapest, 1968

[12] Forgács Katalin: Átalakulóban a nyugatnémet mezőgazdaság

Budapest, 1969

[13] Becsky György: Hosszú lejáratú tőkemozgások Nyugat-Európában, különös tekintettel az Európai Gazdasági Közösség helyzetére a hatvanas években

Budapest, 1970

[14] Tóth A. Ernő: A háztáji és kisegítő gazdaságok, földhasznosításuk gazdasági kérdései. A zártkertek és a személyi tulajdonú földek hasznosítása

Budapest, 1970

[15] Szilágyi György: Árstatisztika a makroökonómiában

Budapest, 1970

[16] Bartke István: Az iparilag elmaradott területek ipari fejlesztésének főbb közgazdasági kérdései Magyarországon

Budapest, 1971

[17] Hegedüs Miklós: Az ipar és a mezőgazdaság kapcsolatainak néhány kérdése

Budapest, 1972

[18] Marton Ádám: A magyar külkereskedelmi árak alakulása, 1945-1970

Budapest, 1972

[19] Benet Iván: Az élelmiszertermelés és a mezőgazdaság. Az eszközigényesség vizsgálata

Budapest, 1973

[20] Berényi József: Bérrendszer, bérszerkezet Magyarországon és Ausztriában

Budapest, 1975

[21] Szabó Gábor: A mezőgazdasági termőföld gazdasági értékelése

Budapest, 1975

[22] Marton Ádám: Az osztrák és a magyar fogyasztói árpolitika és áralakulás, 1945-1972

Budapest, 1976

[23] Laczó Ferenc: Mezőgazdasági árpolitika a fejlett tőkésországokban

Budapest, 1976

[24] Fodor László: A termelőerők területi koncentrációja, agglomerációk, Budapest

Budapest, 1976

[25] Vásárhelyi Pál: A népgazdasági tervezés információs alátámasztásának tökéletesítése

Budapest, 1977

[26] Szira Tamás: A gazdasági növekedés és a jövedelemszabályozás kapcsolatának néhány vonása

Budapest, 1978

[27] Glattfelder Péter: Az ágazati kapcsolati mérlegek előrebecslési módszerei

Budapest, 1980

[28] Versztovsek Radmila: A fogyasztás társadalmi osztályok-rétegek szerinti differenciálódása Magyarországon

Budapest, 1981

[29] Ördög Miklós: Árrugalmassági becslések

Budapest, 1982

[30] Csató Katalin: A fogyasztási struktúra szerepe F. Quesnay újratermelési elméletében a gazdasági táblázatok alapján

Budapest, 1982

  • 1
  • 2