Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek - Lelkiségi irodalom

Szalai János: Igehirdetés és liturgia

Budapest, 1970
Lelkiségi irodalom, Liturgia - Zene

Szalai János: Igehirdetés és Liturgia 2.

Budapest, 1970
Lelkiségi irodalom, Liturgia - Zene

Szalai János: Igehirdetés és Liturgia 3.

Budapest, 1970
Lelkiségi irodalom, Liturgia - Zene

Szalóki Pelbárt O.F.M.: Az elmélyülés napjai. Elmélkedések

Budapest, 1942
Lelkiségi irodalom

Számord Ignác (szerk.): Kicsinyek áhitata. Vallásos vezérkönyv kisdedóvó-intézetek, elemi iskolák, óvónőképzők, nevelők és családok számára

Budapest, 1909
Lelkiségi irodalom

Szeghy Ernő: A belső várkastély kapuja. Gondolatok az imáról

Budapest, 1990
Lelkiségi irodalom

Szendi József - Gyűrű Géza: Hétköznap is szól az Úr

Budapest, 1989
Lelkiségi irodalom

Szennay András: Rejtőző Istenség. Hívők és nemhívők a dialógus útján

Budapest, 1969
Lelkiségi irodalom

Szennay András (szerk.): Régi és új a liturgia világából – Vetera et Nova rerum liturgicarum. Prof. Radó Polikárp OSB 1899-1974 emlékének

Budapest, 1975
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom, Liturgia - Zene, Open access

Szent Ágoston: Szent Ágoston breviárium (reprint)

Fordító: Kecskés Pál
Budapest, 1998
Lelkiségi irodalom

Szent Jeromos: Az igaz hit védelmében

Fordító: Adamik Tamás - Takács László - Tuhári Attila et al.
Budapest, 2021
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Szent-Gálya Kata: Napról napra. Gondolatok az év minden napjára

Budapest, 1987
Lelkiségi irodalom

Széppataki Viktória (szerk.): A fény felé. Nők imakönyve

Budapest, 2017
Lelkiségi irodalom

Sziénai Szent Katalin: Levelek

Fordító: Csertő György
Budapest, 1983
Egyháztörténelem, Lelkiségi irodalom

Szinek Sándor (összeáll.): A mi Urunk Jézus Krisztus élete

Budapest, 1925
Biblia - Biblikum, Lelkiségi irodalom

Szivós Donát: Diák lelkigyakorlatok

Budapest, 1938
Lelkiségi irodalom

Szuromi Szabolcs Anzelm: „Lelkem Hozzád emelem, Uram”. Elmélkedések a „B” liturgikus év egyes vasárnapjaira és ünnepeire

Budapest, 2008
Lelkiségi irodalom

T. Pelikán Krizsó (szerk.): Orosz Ádám néhai eger-szalóky plébános egyházi beszédei urunk ünnepeire

Budapest, 1903
Lelkiségi irodalom

Takács Menyhért: Tudnivalók a katholikus autonomiáról. A magyar katholikus közönség számára - Népiratkák 321.

Budapest, 1917
Lelkiségi irodalom

Tárkányi B. József (szerk.): Lelki manna. Imádságos és énekeskönyv a ker. katholikus ifjuság számára

Budapest, 1899
Gyermek - ifjúsági irodalom, Lelkiségi irodalom

Tárkányi B. József (szerk.): Vezérkönyv a Kath. Ker. Anyaszentegyházban tartatni szokott Processiókhoz

Budapest, 1890
Lelkiségi irodalom, Liturgia - Zene

Teréz, Aviliai Szent: A tökéletesség útja. A belső várkastély

Budapest, 1979
Lelkiségi irodalom

Theurer, Andreas: Miért ne lehetnék katolikus? Egy evangélikus lelkész „illetlen” gondolatai

Fordító: Paulik Péter
Budapest, 2013
Dogmatika, Lelkiségi irodalom

Toldy Ferenc: Immaculata, a régi magyar Anyaszentegyház hét szent beszédében. Régi codexekből, részben nyomtatványból, nyelvjegyzetekkel

Budapest, 1855
Lelkiségi irodalom

Tomka Ferenc: A miseliturgia logikája és lelke

Budapest, 2020
Lelkiségi irodalom, Liturgia - Zene

Tomka Ferenc: Istenkeresés a magyar irodalomban

Budapest, 2015
Lelkiségi irodalom, Magyar irodalom

Tóth József: A Miatyánk a szomorúaknak, szenvedőknek

Budapest, 1917
Lelkiségi irodalom

Tóth Kálmán: Az Isten országa

Budapest, 1917
Lelkiségi irodalom

Tóth Kálmán: Krisztus titokzatos teste Szent Pál tanításában

Budapest, 1917
Lelkiségi irodalom

Tóth Tihamér: Szentbeszédek Krisztus királyságáról. A budapesti Pázmány-Egyetem templomában az 1926-27. tanévben

Budapest, 1927
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Tower Vilmos: A katholikus hitvallás

Budapest, 1926
Lelkiségi irodalom

Trefán Leonard O.F.M.: Hegyen-völgyön-rónaságon

Budapest, 1943
Lelkiségi irodalom

Trikál József: A lélek

Budapest, 1911
Lelkiségi irodalom

Trikál József: A lélek teremtő tevékenysége

Budapest, 1919
Lelkiségi irodalom

Trikál József: Új élet a régi romjain

Budapest, 1934
Lelkiségi irodalom

Unger Zsuzsa: A Miatyánk és kincsei

Budapest, 2013
Lelkiségi irodalom

Vágássy Gyula: Van-e Isten, van-e lélek?

Budapest, 1913
Lelkiségi irodalom

Vágássy Gyula: Van-e Isten, van-e lélek? - Keresztény kiskönyvtár 25.

Budapest, 1928
Lelkiségi irodalom

Vajda József: Megszentelt élet

Budapest, 1978
Lelkiségi irodalom

Valnicsek Béla: Jegyesek Kátéja. Szükséges tudnivalók a házasulandóknak

Budapest, 1912
Család - Párkapcsolat, Lelkiségi irodalom

Varillon, Francois: Isten alázata és szenvedése

Fordító: Szabó Ferenc
Budapest, 2002
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Varjas Győző: Találkozás Jézussal. Ima- és énekeskönyv katolikus gyermekek számára

Budapest, 1973
Gyermek - ifjúsági irodalom, Lelkiségi irodalom

Vass József: Magyarok vigasztalása

Budapest, 1916
Lelkiségi irodalom

Verkade, Willibrord: Istenkeresés

Budapest, 1923
Lelkiségi irodalom

Verlinde atya, Joseph-Marie: A tiltott tapasztalat. Az asramtól a monostorig

Fordító: Karsai Nóra
Budapest, 2017
Lelkiségi irodalom

Vigyázó Gabriella - Gyorgyovich Miklós (szerk.): A Biblia válaszol

Budapest, 2008
Lelkiségi irodalom

Vigyázó Gabriella (szerk.): Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok!. Imák Medjugorjéból

Budapest, 2004
Lelkiségi irodalom

Vincze József: Magyar szentek legendái. Szemelvények az Érdy-Kódexből - Irodalomtörténeti olvasmányok 2.

Budapest, 1905
Lelkiségi irodalom

Walker, Jean-Raphael: Az Oltáriszentség imádása

Fordító: Szabó Ráhel
Budapest, 2016
Lelkiségi irodalom

Walter János: Isten képe a természetben

Budapest, 1924
Lelkiségi irodalom

KBART