Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek - Idegen nyelvű irodalom

Alter, Tomus: Officia Propria Dioecesium Hungariae. Tomus prior

Budapest, 1964
Idegen nyelvű irodalom

Andreas Szörényi: Psalmen und kult im Alten Testament

Budapest, 1961
Biblia - Biblikum, Idegen nyelvű irodalom

Andrusch-Fóti Mária - Müller Márta: Iwan Kauncn Joa Über das ganze Jahr. Ein Dialektbuch für Werischwar

Budapest, 2009
Idegen nyelvű irodalom

Andrusch-Fóti Mária - Müller Márta: Kriaz kaut! Grüß Gott! Ein Werischwarer Dialektbuch

Budapest, 2009
Idegen nyelvű irodalom

Bándi Gyula et al.: The Environmental Jusrisprudence of the European court of Justice. The Development of the Instruments of Environmental Law and the Judical Practice

Budapest, 2008
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Bárány, Ignacz - Fuchs, Johann: Drittes Lesebuch

Budapest, 1905
Idegen nyelvű irodalom

Bárány, Ignacz - Fuchs, Johann: Erste Lesebuch

Budapest, 1903
Idegen nyelvű irodalom

Bárány, Ignacz - Fuchs, Johann: Erstes Lesebuch. XVII. Anflage

Budapest, 1907
Idegen nyelvű irodalom

Berzeviczy Klára - Jónácsik László - Lőkös Péter - Sarbak Gábor (szerk.): Ad fontes. Ünnepi kötet Vizkelety András 80. születésnapjára

Budapest, 2011
Idegen nyelvű irodalom, Történelem, Világirodalom

Bolberitz Pál: The beginnings of Hungarian Philosophy

Budapest, 2004
Filozófia, Idegen nyelvű irodalom

Cserne Péter et al.: Theatrum Legale Mundi. Symbola Cs. Varga Oblata

Budapest, 2007
Idegen nyelvű irodalom

Danielné Lamács Lujza: Mein dritters Deutsches Buch. Harmadik német könyvem

Budapest, 1911
Idegen nyelvű irodalom, Nyelvkönyv

Danielné Lamács Lujza: Mein viertes Deutsches Buch. Negyedik német könyvem

Budapest, 1912
Idegen nyelvű irodalom, Nyelvkönyv

Daubner, Alojz: Mesiac Božského srdca ježišovho

Budapest, 1908
Idegen nyelvű irodalom, Lelkiségi irodalom

Edmund Dölle: Zweites Lesebuch für die zweite klasse

Budapest, 1904
Idegen nyelvű irodalom

Ember, Karl - Székely, Karl: Lehr- und Lesebuch für den 3-4. Jahrgang

Budapest, 1905
Idegen nyelvű irodalom

Fábry Kornél - Bors Katalin (szerk.): Sessioni

Budapest, 2022
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány, Lelkiségi irodalom

Fábry Kornél - Bors Katalin (szerk.): Simposio Teologico

Budapest, 2022
Egyéb teológia, Idegen nyelvű irodalom, Lelkiségi irodalom

Fábry Kornél (szerk.): Catechesi, testimonianze, omelie, discorsi

Budapest, 2022
Idegen nyelvű irodalom, Lelkiségi irodalom

Ferenc pápa: Christ is our future! The speeches of His Holiness Pope Francis during his apostolic visit to Hungary. Krisztus a jövőnk! Őszentsége Ferenc pápa magyarországi apostoli látogatásán elmondott beszédei négy nyelven

Budapest, 2023
Egyéb teológia, Idegen nyelvű irodalom, Lelkiségi irodalom, Open access

Fraknói Guglielmo - Fógel Giuseppe - Gulyás Paolo - Hoffmann Edit: Bibliotheca Corvina. La biblioteca di Mattia corvino re D'Ungheria

Budapest, 1927
Idegen nyelvű irodalom, Történelem

Gajzago, Ladislas: Le Comte Albert Apponyi Juriste International Son Role dans la vie entre nations (1846-1933)

Budapest, 1943
Idegen nyelvű irodalom, Történelem

Galambos Ferenc (összeáll.): Neuer Rosengarten der ewigen Liebe. Eine Sammlung von Gebeten und Liedern für das christkatholische Volk

Budapest, 1959
Idegen nyelvű irodalom, Lelkiségi irodalom

Gerencsér Balázs - Takács Péter (szerk.): Ratio legis, ratio iuris. Liber amicorum. Studia A. Tamás septuagenario dedicata. Ünnepi tanulmányok Tamás András tiszteletére 70. születésnapja alkalmából

Budapest, 2011
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Goullet, Monique - Parisse, Michel: Középkori latin nyelvkönyv. Egyetemi hallgatóknak

Fordító: Sarbak Gábor
Budapest, 2019
Idegen nyelvű irodalom, Nyelvkönyv

Győrffy, Johann: Geographie für die katholischen Volkschulen

Budapest, 1902
Idegen nyelvű irodalom

Győrffy, Johann: Naturlehre und Schemie

Budapest, 1904
Idegen nyelvű irodalom

Horváth Barna: The Bases of Law. A jog alapjai

Budapest, 2006
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Janda, Jozef N.: Hrdinská Láska a či neslobodno luhať. Krátke deje z doby prenasledovania krest'anov

Budapest, 1907
Idegen nyelvű irodalom, Lelkiségi irodalom

Johann Győrffy: Naturgeschichte

Budapest, 1904
Idegen nyelvű irodalom

Jozef Zelliger: Prvá Cítanka

Budapest, 1911
Idegen nyelvű irodalom, Tankönyv

Juhász Márta - Müller Márta: Didaktische Grammatik mit ausgewahlten Übungen

Budapest, 2011
Idegen nyelvű irodalom

Kováts, Josepho: Compendium systematis Theologiae moralis

Budapest, 1855
Egyéb teológia, Erkölcsteológia, Idegen nyelvű irodalom

König Stephan der Heilige: Sitten Lehrendes Büchlein

Budapest, 2019
Idegen nyelvű irodalom, Ismeretterjesztés, Történelem

Kráľ svätý Štefan: Knižka o Morálke. Libellus de institutione morale

Budapest, 2019
Idegen nyelvű irodalom, Ismeretterjesztés, Történelem

Laki Bennó: Rendszeres német nyelvtan

Budapest, 1918
Idegen nyelvű irodalom, Nyelvkönyv, Tankönyv

Laki Bennó (szerk.): Német olvasókönyv 3. rész. A gimnáziumok V-VI., a reáliskolák III-IV. osztálya számára

Budapest, 1909
Idegen nyelvű irodalom, Tankönyv

Losonczy István: Abriss eines realistischen rechtsphilosophischen systems

Budapest, 2002
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány, Open access

Mailáth, Josephi: Leo XIII. et societas aevi nostri

Budapest, 1903
Egyháztörténelem, Idegen nyelvű irodalom

Mihály Kránitz (szerk.): Two centuries of the search for christian unity in Hungary. Lectures on the aims of Christian Unity

Budapest, 2023
Idegen nyelvű irodalom, Open access

Mócsy - Petrovácz - Schultz: Zweites Lehr- und Lesebuch für den 5. und 6. Jahrgang

Budapest, 1911
Idegen nyelvű irodalom

Molnár-Vid, Bartolomej: Modlitebná Knižka pre Vojakov. Modlitby a naucenia pre slovenskych katolickyh vojakov

Budapest, 1917
Idegen nyelvű irodalom, Lelkiségi irodalom

Moór Gyula - Varga Csaba (szerk.): Schriften zur Rechtsphilosophie

Budapest, 2006
Filozófia, Idegen nyelvű irodalom

Németh László Imre: In memoriam Card. Mindszenty. Omelie a Roma (1999-2018)

Fordító: Márta, Vertse
Budapest, 2018
Idegen nyelvű irodalom, Lelkiségi irodalom

Németh László Imre: The Chapel of the Hungarians in Rome

Fordító: Héberger Iris
Budapest, 2016
Idegen nyelvű irodalom, Művészet - Kultúra

Oca, Montes de - Cerda, Susana: Placing Oneself. Representation of urban experiences in crónicas de viajes

Budapest, 2015
Idegen nyelvű irodalom

Ogoljuk-Berzsenyi Anett - Németh Szilvia (szerk.): Clio bűvöletében. Válogatott tanulmányok Pandula Attila 65. születésnapjára

Budapest, 2022
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány, Történelem

Őze Sándor (szerk.): Critical autumn 1956. Studies about the hungarian october

Fordító: Paulin Kata - Bethlenfalvy Bálint - Misits Éva
Budapest, 2020
Idegen nyelvű irodalom, Történelem

Péter Erdő - Péter Szabó (szerk.): Territorialita e personalita nel diritto canonico ed ecclesiastico. Il diritto canonico di fronte al terzo millennio

Budapest, 2002
Idegen nyelvű irodalom, Világirodalom

Pokorny, Emanuel: Kleine Bibel für die 3-6 klasse der elementarvolksschulen

Budapest, 1913
Biblia - Biblikum, Idegen nyelvű irodalom

KBART