Szent István Társulat

  Bejelentkezés

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Könyvek - Idegen nyelvű irodalom

Alter, Tomus: Officia Propria Dioecesium Hungariae. Tomus prior

Budapest, 1964
Idegen nyelvű irodalom

Andrusch-Fóti Mária - Müller Márta: Iwan Kauncn Joa Über das ganze Jahr. Ein Dialektbuch für Werischwar

Budapest, 2009
Idegen nyelvű irodalom

Andrusch-Fóti Mária - Müller Márta: Kriaz kaut! Grüß Gott! Ein Werischwarer Dialektbuch

Budapest, 2009
Idegen nyelvű irodalom

Bándi Gyula et al.: The Environmental Jusrisprudence of the European court of Justice. The Development of the Instruments of Environmental Law and the Judical Practice

Budapest, 2008
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Berzeviczy Klára - Jónácsik László - Lőkös Péter - Sarbak Gábor (szerk.): Ad fontes. Ünnepi kötet Vizkelety András 80. születésnapjára

Budapest, 2011
Idegen nyelvű irodalom, Történelem, Világirodalom

Horváth Barna: The Bases of Law. A jog alapjai

Budapest, 2006
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Juhász Márta - Müller Márta: Didaktische Grammatik mit ausgewahlten Übungen

Budapest, 2011
Idegen nyelvű irodalom

Moór Gyula - Varga Csaba (szerk.): Schriften zur Rechtsphilosophie

Budapest, 2006
Filozófia, Idegen nyelvű irodalom

Németh László Imre: The Chapel of the Hungarians in Rome

Fordító: Héberger Iris
Budapest, 2016
Idegen nyelvű irodalom, Művészet - Kultúra

Németh László Imre: In memoriam Card. Mindszenty. Omelie a Roma (1999-2018)

Fordító: Márta, Vertse
Budapest, 2018
Idegen nyelvű irodalom, Lelkiségi irodalom

Oca, Montes de - Cerda, Susana: Placing Oneself. Representation of urban experiences in crónicas de viajes

Budapest, 2015
Idegen nyelvű irodalom

Péter Erdő - Péter Szabó (szerk.): Territorialita e personalita nel diritto canonico ed ecclesiastico. Il diritto canonico di fronte al terzo millennio

Budapest, 2002
Idegen nyelvű irodalom, Világirodalom

Romhányi Beatrix F. - Sarbak Gábor: Formularium maius Ordinis S. Pauli Primi Heremite

Budapest, 2013
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány, Művészet - Kultúra

Rónai András (szerk.): Atlas of Central Europe

Budapest, 1993
Idegen nyelvű irodalom, Történelem

Sárközy Péter: „Roma Est Patria Omnium Fuitque”

Budapest, 2017
Idegen nyelvű irodalom, Művészet - Kultúra

Schanda Balázs: The Constitution of The Republic of Hungary

Budapest, 2007
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Sólya Miklós: Osvunto Evandyeliomo Sar o Mathe Ramosardya Les

Fordító: Choli Daróczi József
Budapest, 1991
Biblia - Biblikum, Idegen nyelvű irodalom

Stoeger, Franz Xaver (szerk.): Oratio Dominika Polyglotta singularum linguarum characteribus expressa et delineationibus. Az Úr imádsága több nyelven

Budapest, 1991
Idegen nyelvű irodalom, Lelkiségi irodalom, Művészet - Kultúra

Szabó Ferencz S.J.: The Life and Work of Ottokár Prohászka (1858-1927)

Fordító: Miklósházy Attila
Budapest, 2007
Életrajz, Idegen nyelvű irodalom

Szabolcs Anzelm Szuromi O. Praem.: Medieval Canon Law. Sources and Theory

Budapest, 2009
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Szabolcs Anzelm Szuromi O. Praem.: Scare Disciplinae Leges

Budapest, 2008
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Szabolcs Anzelm Szuromi O.Praem.: Il quindicesimo anniversario dell'instituto di diritto canonico „ad instar facultatis” dell'universitá cattolica Pázmány Péter

Budapest, 2011
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Szabolcs Anzelm Szuromi O.Praem.: Laudatio del Prof. P. Szabolcs Anzelm Szuromi O.Praem., in ocassione del conferimento del „Premio Stephanus”

Budapest, 2017
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Szuromi Szabolcs Anzelm (szerk.): Medieval Canon Law Collections and European ius Commune

Budapest, 2006
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Szuromi Szabolcs Anzelm (szerk.): Parare Viam Domino. Commemorative Studies on the occasion of Rt. Rev. Polikárp F. Takar OCist.’s 75 th Birthday

Budapest, 2005
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Takács László - Tuhári Attila: Two Renaissance Commentaries on Persius. Bartolomaeus Fontius andIoannes Britannicus Commentaries on Presius

Budapest, 2015
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Ujházi Lóránd István: Psychological suitability in relation to holy orders. Thesis ad Doctoratum in Iure Canonico totaliter edita

Budapest, 2007
Idegen nyelvű irodalom, Pszichológia - Szociológia

Varga Csaba: Codification as a socio-historical Phenomenon

Fordító: Esztenyi Sándor et al.
Budapest, 2011
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Varga Csaba: Comparative Legal Cultures

Budapest, 2012
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Varga Csaba: The Paradigms of Legal Thinking

Budapest, 2012
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Varga Csaba: The place of Law in Lukács world concept

Fordító: Petrányi Judit -Esztenyi Sándor - Varga Csaba
Budapest, 2012
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Varga Csaba: Theory of Law. Norm, logic, system, doctrine & technique in legal processes, with appendix on European law

Budapest, 2012
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Varga Csaba: Theory of the judicial Process. The Establishment of Facts

Budapest, 2015
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Album Congressus XXXIV Eucharistici Internationalis. Budapest, 25-30 Maii 1938.

Budapest, 1938
Egyháztörténelem, Idegen nyelvű irodalom

Développement de la signification théologico-canonique du canon 605 á Laide des principes des canons 17 et 19 du cic 1983

Budapest, 2013
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Dodjite K' Meni

Budapest, 1962
Idegen nyelvű irodalom, Lelkiségi irodalom

Our responsibility for the created world. Circular Letter of the Hungarian Catholic Bishops Conference on the Protection of the Created World

Fordító: Sarolta Laura - Sáringer Zoltán Baritz OP
Budapest, 2009
Egyházi dokumentum, Idegen nyelvű irodalom

A Szentmise rendje nyolc nyelven

Budapest, 2017
Idegen nyelvű irodalom, Liturgia - Zene

Temetési Szertartáskönyv Lovari nyelven

Fordító: Vesho-Farkas Zoltán et al.
Budapest, 2015
Idegen nyelvű irodalom, Liturgia - Zene

KBART