Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek - Filozófia

  • 1
  • 2
Alszeghy Zoltán et al. (szerk.): Teológiai vázlatok 5. Tanulmányok a filozófia és a teológia köréből a II. Vatikáni Zsinat után

Budapest, 1983
Egyéb teológia, Filozófia

Alszeghy Zoltán et al. (szerk.): Teológiai vázlatok 6. Tanulmányok a filozófia és a teológia köréből a II. Vatikáni Zsinat után

Budapest, 1983
Egyéb teológia, Filozófia

Anzenbacher, Arno: Keresztény társadalometika

Fordító: Vaik Dóra - Papp Tibor - Bitter Ákos - Gáspár Csaba László
Budapest, 2001
Etika - Bioetika, Filozófia

Bergson, Henri: Az erkölcs és a vallás két forrása

Fordító: Dienes Valéria
Budapest, 2002
Filozófia

Blazovich Jákó: A nagy Szfinx. Újkori emberarcok

Budapest, 1936
Filozófia

Bódiss Jusztin: Xenophon „Sokrates emléke” című munkájának hiperkritikusai és pedagógia értéke

Budapest, 1909
Filozófia

Bognár Cecil: Értékelmélet

Budapest, 1924
Filozófia

Bolberitz Pál: The beginnings of Hungarian Philosophy

Budapest, 2004
Filozófia, Idegen nyelvű irodalom

Bolberitz Pál: Bevezetés a logikába

Budapest, 2010
Filozófia

Bolberitz Pál: A keresztény bölcselet alapjai

Budapest, 2011
Filozófia

Bolberitz Pál: A magyar filozófia kezdetei. Nicolaus Cusanus recepciója Lasóki Csókás Monedolatus Péter „De Homine” c. művében

Budapest, 2004
Filozófia

Bolberitz Pál - Hosszú Lajos: Bölcselettörténet

Budapest, 2017
Filozófia

Bolzano, Bernard: A lélek halhatatlansága, avagy Athanasia. Mi a filozófia?

Fordító: Csiklós Ella - Mezei Balázs
Budapest, 2001
Filozófia

Brandenstein Béla: Nietzsche

Budapest, 2002
Életrajz, Filozófia

Brandenstein Béla, báró: Művészetfilozófia

Budapest, 1939
Filozófia

Brandenstein Béla, báró: Platon

Budapest, 1941
Filozófia

Brugger, Walter: Filozófiai lexikon

Fordító: Balázs István et al.
Budapest, 2005
Filozófia, Kézikönyv

Chardin, Teilhard de: Hit az emberben. Válogatott tanulmányok

Fordító: Dienes Valéria
Budapest, 1968
Egyéb teológia, Filozófia

Chesterton, G.K.: Aquinói Szent Tamás

Fordító: Boldizsár Iván
Budapest, 1938
Életrajz, Filozófia

Chesterton, Gilbert K.: Igazságot!

Fordító: Lukácsi Huba
Budapest, 1985
Egyéb teológia, Filozófia

Corrigan, Felicitas: Barátok egy életre. Az apáca, a hitetlen és a felsőbbrendű ember. Bernard Shaw, dame Laurentia és Sydney Cockerell levelezése

Fordító: Tandori Dezső
Budapest, 1997
Filozófia

Cusanus, Nicolaus: A hit békéje. Paul Richard Blum Bevezető tanulmányával

Fordító: Mezei Balázs - Szeiler Zsolt
Budapest, 2017
Filozófia

Danielik János: A történet szelleme. Történet-bölcselmi értekezés

Pest, 1857
Filozófia

Erdey Ferenc: Kant valláserkölcsi világnézete

Budapest, 1929
Filozófia

Erdey Ferenc: A XIII. század bölcseletének válsága és Aquinói Szent Tamás

Budapest, 1930
Filozófia

Eriugena, Johannes Scottus: A természetekről (Periphyseon) I.

Fordító: Vassányi Miklós
Budapest, 2015
Filozófia

Fichte, Johann Gottlieb: A boldog élet útmutatója avagy a vallás tana

Fordító: Hankovszky Tamás
Budapest, 2010
Filozófia

Ficino, Marsilio: Platonikus írások

Fordító: Vassányi Miklós
Budapest, 2003
Filozófia

Frenyó Zoltán: A filozófia tankönyve

Budapest, 2016
Filozófia, Tankönyv

G. Havas Katalin: Így logikus!

Budapest, 2002
Filozófia, Tankönyv

Giesswein Sándor: Társadalmi problémák és keresztény világnézet

Budapest, 1907
Filozófia, Jog - Társadalomtudomány

H. Szilágyi István: A jogi antropológia főbb irányai

Budapest, 2005
Filozófia, Jog - Társadalomtudomány

Havas Katalin, G.: Arisztotelésztől napjainkig. Logika vagy logikák?

Budapest, 2001
Filozófia, Ismeretterjesztés

Horváth Sándor: Aquinói Szent Tamás világnézete

Budapest, 1924
Egyéb teológia, Filozófia

Jánosi József: Bölcselet és valóság. A filozófia és a valóságmegismerés természetének vizsgálata

Budapest, 1940
Filozófia

Jánosi József: Az erkölcs metafizikai gyökerei. Az önkifejtődés és a cél-érték problémája

Budapest, 1943
Filozófia

Jelenits István et al.: Emberismeret és etika

Budapest, 2013
Etika - Bioetika, Filozófia, Tankönyv

Kecskés Pál: A bölcselet története főbb vonásaiban

Budapest, 1933
Filozófia

Kókay József - Magyar Imre (szerk.): Elmosta-e az evolúciót az özönvíz. A neokreacionista csapda

Budapest - Bécs, 1995
Filozófia

Kreeft, Peter: Menny és pokol között. Párbeszéd valahol a túlvilágon. John F. Kennedy, C. S. Lewis és Aldous Huxley eszmecseréje az élet legfontosabb kérdéséről

Fordító: Szerdahelyi Miklós
Budapest, 2010
Filozófia

Kuminetz Géza: Egy tomista jog- és állambölcselet vázlata I.

Budapest, 2013
Filozófia

Kumintz Géza: A lelkiismeret a tomista bölcselet tükrében

Budapest, 2008
Egyéb teológia, Filozófia

Kühár Flóris: A keresztény bölcselet története

Budapest, 1927
Filozófia

Lewis, C. S.: Keresztény vagyok!

Fordító: Várhidi Gyula
Budapest, 1988
Egyéb teológia, Filozófia

Lohfink, Norbert: Haragos visszatekintés az államra

Fordító: Kocsi György
Budapest, 2005
Egyéb teológia, Filozófia

Losonczy István: Jogfilozófiai előadások vázlata

Budapest, 2002
Filozófia, Jog - Társadalomtudomány

McGrath, Alister: Az ateizmus alkonya. A hitetlenség térhódítása és hanyatlása a modern világban

Fordító: Paulik Péter
Budapest, 2008
Filozófia

Molnár Tamás: Az Egyház, évszázadok zarándoka

Fordító: Lukácsi Huba
Budapest, 1997
Egyéb teológia, Filozófia

Moór Gyula - Varga Csaba (szerk.): Schriften zur Rechtsphilosophie

Budapest, 2006
Filozófia, Idegen nyelvű irodalom

Naszlady Attila: Egyetemesség a tudományban

Budapest, 2004
Filozófia, Jog - Társadalomtudomány

  • 1
  • 2

KBART