Szent István Társulat

  Bejelentkezés

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Könyvek - Filozófia

Anzenbacher, Arno: Keresztény társadalometika

Fordító: Vaik Dóra - Papp Tibor - Bitter Ákos - Gáspár Csaba László
Budapest, 2001
Etika - Bioetika, Filozófia

Bergson, Henri: Az erkölcs és a vallás két forrása

Fordító: Dienes Valéria
Budapest, 2002
Filozófia

Bolberitz Pál: Bevezetés a logikába

Budapest, 2010
Filozófia

Bolberitz Pál: A keresztény bölcselet alapjai

Budapest, 2011
Filozófia

Bolberitz Pál: A magyar filozófia kezdetei. Nicolaus Cusanus recepciója Lasóki Csókás Monedolatus Péter „De Homine” c. művében

Budapest, 2004
Filozófia

Bolberitz Pál - Hosszú Lajos: Bölcselettörténet

Budapest, 2017
Filozófia

Bolzano, Bernard: A lélek halhatatlansága, avagy Athanasia. Mi a filozófia?

Fordító: Csiklós Ella - Mezei Balázs
Budapest, 2001
Filozófia

Brandenstein Béla: Nietzsche

Budapest, 2002
Életrajz, Filozófia

Chardin, Teilhard de: Hit az emberben. Válogatott tanulmányok

Fordító: Dienes Valéria
Budapest, 1968
Egyéb teológia, Filozófia

Chesterton, Gilbert K.: Igazságot!

Fordító: Lukácsi Huba
Budapest, 1985
Egyéb teológia, Filozófia

Corrigan, Felicitas: Barátok egy életre. Az apáca, a hitetlen és a felsőbbrendű ember. Bernard Shaw, dame Laurentia és Sydney Cockerell levelezése

Fordító: Tandori Dezső
Budapest, 1997
Filozófia

Cusanus, Nicolaus: A hit békéje. Paul Richard Blum Bevezető tanulmányával

Fordító: Mezei Balázs - Szeiler Zsolt
Budapest, 2017
Filozófia

Ficino, Marsilio: Platonikus írások

Fordító: Vassányi Miklós
Budapest, 2003
Filozófia

G. Havas Katalin: Így logikus!

Budapest, 2002
Filozófia, Tankönyv

H. Szilágyi István: A jogi antropológia főbb irányai

Budapest, 2005
Filozófia, Jog - Társadalomtudomány

Jelenits István et al.: Emberismeret és etika

Budapest, 2013
Etika - Bioetika, Filozófia, Tankönyv

Kókay József - Magyar Imre (szerk.): Elmosta-e az evolúciót az özönvíz. A neokreacionista csapda

Budapest - Bécs, 1995
Filozófia

Kreeft, Peter: Menny és pokol között. Párbeszéd valahol a túlvilágon. John F. Kennedy, C. S. Lewis és Aldous Huxley eszmecseréje az élet legfontosabb kérdéséről

Fordító: Szerdahelyi Miklós
Budapest, 2010
Filozófia

Kuminetz Géza: Egy tomista jog- és állambölcselet vázlata I.

Budapest, 2013
Filozófia

Lewis, C. S.: Keresztény vagyok!

Fordító: Várhidi Gyula
Budapest, 1988
Egyéb teológia, Filozófia

Losonczy István: Jogfilozófiai előadások vázlata

Budapest, 2002
Filozófia, Jog - Társadalomtudomány

McGrath, Alister: Az ateizmus alkonya. A hitetlenség térhódítása és hanyatlása a modern világban

Fordító: Paulik Péter
Budapest, 2008
Filozófia

Molnár Tamás: Az Egyház, évszázadok zarándoka

Fordító: Lukácsi Huba
Budapest, 1997
Egyéb teológia, Filozófia

Moór Gyula - Varga Csaba (szerk.): Schriften zur Rechtsphilosophie

Budapest, 2006
Filozófia, Idegen nyelvű irodalom

Nemesszeghy Ervin: Istenre talál a tudomány? Előadások a Szent István Társulatnál XXIII.

Fordító: Farkas Olivér - Sarbak Gábor
Budapest, 2002
Egyéb teológia, Filozófia

Nyíri Tamás: Antropológiai vázlatok

Budapest, 1972
Filozófia

Nyíri Tamás: Az ember a világban

Budapest, 1981
Filozófia

Nyíri Tamás: A filozófiai gondolkodás fejlődése

Budapest, 2001
Filozófia

Nyíri Tamás: Az idők jelei

Budapest, 1971
Filozófia

Nyíri Tamás: A keresztény ember küldetése a világban

Budapest, 1968
Filozófia

Nyíri Tamás: Ki ez az „ember”?

Budapest, 1976
Filozófia

Ouellet, Marc: Isteni hasonlóság. A család szentháromságos antropológiája felé

Fordító: Sallai Gábor
Budapest, 2016
Család - Párkapcsolat, Filozófia

Rokay Zoltán: Filozófiatörténet II. Újkor, 1400-1900

Budapest, 2010
Filozófia

Rokay Zoltán: Filozófiatörténet III. Legújabb kor

Budapest, 2018
Filozófia

Salignac de La Mothe Fénelon, François de: Értekezés Isten létéről és tulajdonságairól

Fordító: Mezei Balázs
Budapest, 2002
Filozófia

Sarbak Gábor (szerk.): Canterburyi Szent Anzelm összes művei

Fordító: Dér Katalin
Budapest, 2007
Filozófia, Művészet - Kultúra, Világirodalom

Saresberiensis, Ioannes: Metalogicon

Fordító: Adamik Tamás
Budapest, 2003
Filozófia, Világirodalom

Scheler, Max: A filozófia lényegéről

Fordító: Zuh Deodáth
Budapest, 2008
Filozófia

Szabó Ferenc: P. Emmanuel önmagáról

Fordító: Szabó Ferenc
Budapest, 1995
Filozófia

Szabó Ferenc (szerk.): R. Schneider önmagáról

Fordító: Kaposi Tamás - Németh József
Budapest, 1994
Filozófia

Turay Alfréd: Istent kereső filozófusok. Teodicea

Budapest, 1990
Filozófia, Tankönyv

Turay Alfréd - Nyíri Tamás - Bolberitz Pál: A filozófia

Budapest, 1981
Filozófia, Tankönyv

Varga Csaba: Útkeresés. Kísérletek - kéziratban

Budapest, 2001
Filozófia, Jog - Társadalomtudomány

Varga Csaba (szerk.): Jog és antropológia

Fordító: H. Szilágyi István et al.
Budapest, 2005
Filozófia, Jog - Társadalomtudomány

Vincze Krisztián (szerk.): Ars longa vita brevis. A hetvenéves Rokay Zoltán köszöntése

Budapest, 2017
Egyéb teológia, Filozófia

Werfel, Franz: Élhetünk-e istenhit nélkül?

Fordító: Dénes Béla
Budapest, 2009
Filozófia, Világirodalom

KBART