Szent István Társulat

  Bejelentkezés

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Könyvek - Dogmatika

Csordás Eörs: Kiskatekizmus a szentévi teljes búcsúról

Budapest, 1999
Dogmatika

Dolhai Lajos: A szentségek teológiája

Budapest, 2015
Dogmatika

Előd István: Katolikus dogmatika

Budapest, 1978
Dogmatika

Előd István: Vallás és egyház katolikus szemmel

Budapest, 1981
Dogmatika

Erdő Péter: Eucharisztia. Az áldozat, a találkozás és a jelenlét szentsége

Budapest, 2005
Dogmatika

Gál Ferenc: Dogmatika

Budapest, 1990
Dogmatika

Gál Ferenc: Idő az örökkévalóságban

Budapest, 1963
Dogmatika, Egyéb teológia

Gál Ferenc: Az örök élet reménye

Budapest, 1974
Dogmatika, Egyéb teológia

Gál Péter: A New Age. Keresztény szemmel

Budapest, 2010
Dogmatika

Kereszty Rókus: Bevezetés az Egyház teológiájába

Fordító: Csizmazia Placid
Budapest, 1998
Dogmatika, Egyéb teológia

Kereszty Rókus: Jézus Krisztus. Krisztológiai alapvetés

Fordító: Csizmazia Placid
Budapest, 1995
Dogmatika

Kereszty Rókus O. Cist: A kereszténység más világvallások között. Mai apologetika

Fordító: Rehák Aranka
Budapest, 2011
Dogmatika

Kereszty Rókus Ocist: A Bárány menyegzője. Az Eucharisztia teológiája történeti, biblikus és rendszerező megközelítésben

Budapest, 2008
Dogmatika

Kovács Zoltán: Íme, az Úr szolgálóleánya. Teológiatörténeti, szisztematikus és gyakorlati áttekintés a mariológia tanulmányozásához

Budapest, 2016
Dogmatika

Kránitz Mihály: Alapvető hittan. Theologia fundamentalis. Levelező tagozatos jegyzet

Budapest, 1999
Dogmatika

Ladocsi Gáspár (szerk.): Dogmatika I. rész. A kinyilatkoztatás Istene a Szentháromság

Fordító: Tóth Sándor
Budapest, 1993
Dogmatika, Tankönyv

Puskás Attila: A kegyelem teológiája

Budapest, 2016
Dogmatika

Theurer, Andreas: Miért ne lehetnék katolikus? Egy evangélikus lelkész „illetlen” gondolatai

Fordító: Paulik Péter
Budapest, 2013
Dogmatika, Lelkiségi irodalom

Ziegenaus, Anton - Scheffczyk, Leo: A teremtés jövője Istenben. Eszkatológia

Budapest, 2008
Dogmatika, Kézikönyv

A katolikus egyház katekizmusának kompendiuma

Fordító: Diós István
Budapest, 2013
Dogmatika, Hittankönyv

KBART