Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek - Open access

Benedek pápa, XVI.: Pál, a népek apostola

Fordító: Kránitz Mihály
Budapest, 2008
Egyéb teológia, Egyháztörténelem, Open access

Bujdosó János, Dr. (szerk.): Baleseti orvostan

Budapest, 1933
Ismeretterjesztés, Open access

Diós István: Lelkipásztoraink. 1945-2010 között elhunyt egyházmegyés és szerzetes papjaink

Budapest, 2015
Egyháztörténelem, Ismeretterjesztés, Open access

Dörnyei István - Gergye Győző - Csőgl jános: A szentségek életértéke. A kegyelmi élet kérügmája

Budapest, 1975
Egyéb teológia, Open access

Engelbert Kirschbaum: Az apostolfejedelmek sírjai. Szent Péter és Szent Pál Rómában

Fordító: Tűzkő Lajos
Budapest, 1987
Egyháztörténelem, Ismeretterjesztés, Open access

Esty Miklós (szerk.): Lelkipásztori rendelkezés az Egyházról a mai világban - II. vatikáni egyetemes zsinat

Budapest, 1967
Egyházi dokumentum, Open access

Farkasfalvy Dénes: Bevezetés az újszövetségi szentírás könyveihez

Budapest, 1995
Biblia - Biblikum, Egyéb teológia, Open access

Ferenc pápa: Christ is our future! The speeches of His Holiness Pope Francis during his apostolic visit to Hungary. Krisztus a jövőnk! Őszentsége Ferenc pápa magyarországi apostoli látogatásán elmondott beszédei négy nyelven

Budapest, 2023
Egyéb teológia, Idegen nyelvű irodalom, Lelkiségi irodalom, Open access

Fodor Ferenc, Dr.: Bevezetés a gazdasági földrajzba

Budapest, 1933
Ismeretterjesztés, Open access, Tankönyv

Gárdonyi Máté (szerk.): Teológiai tanulmányok a Pázmány Péter Katolikus Egyetem alapításának 30. évfordulójára

Budapest, 2023
Egyéb teológia, Open access

Hahn, Scott: A negyedik kehely. Az utolsó vacsora és a kereszt misztériuma

Fordító: Juhász Gábor Tamás
Budapest, 2023
Lelkiségi irodalom, Open access

Horváth Sándor OP: A természetjogról

Budapest, 2012
Jog - Társadalomtudomány, Open access

Jávor Béla (szerk.): Az én novellám

Budapest, 2019
Magyar irodalom, Open access, Világirodalom

Kocsis Imre: Bevezetés az Újszövetség kortörténetébe és irodalmába I.

Budapest, 2010
Biblia - Biblikum, Egyéb teológia, Open access

Kozma Gábor - Szőke-Milinte Enikő (szerk.): Energiatudatossági és környezeti nevelés. Programok a magyar felsőoktatásban

Budapest, 2023
Ismeretterjesztés, Open access, Pszichológia - Szociológia

Kuminetz Géza: A vezetés művészete Krisztus iskolájában

Budapest, 2023
Jog - Társadalomtudomány, Open access, Pszichológia - Szociológia

Kuminetz Géza: Rendszerszemlélet, stratégiai tervezés és vezetés a katolikus felsőoktatásban

Budapest, 2023
Jog - Társadalomtudomány, Open access, Pszichológia - Szociológia

László T. László: Egyház és Állam Magyarországon 1919-1945. Egyház és állam közti kapcsolatok 1919-1945 között Magyarországon

Budapest, 2005
Egyháztörténelem, Ismeretterjesztés, Open access, Történelem

Losonczy István: Abriss eines realistischen rechtsphilosophischen systems

Budapest, 2002
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány, Open access

Martos Levente Balázs - Kocsis Imre (szerk.): Kísértés a Bibliában. A Biblikus Kutatócsoport konferenciakötete

Budapest, 2023
Biblia - Biblikum, Open access

Medgyesy S. Norbert (szerk.): Mária anya - Mária anyánk. Szűz Mária élete és alakja a magyar népi Mária-költészetben Erdélyi Zsuzsanna gyűjtése szerint

Budapest, 2019
Művészet - Kultúra, Néprajz, Open access

Meszlényi Antal: Keresztény magyarságunk küldetésében

Budapest, 1943
Lelkiségi irodalom, Open access

Mihály Kránitz (szerk.): Two centuries of the search for christian unity in Hungary. Lectures on the aims of Christian Unity

Budapest, 2023
Idegen nyelvű irodalom, Open access

Németh László Imre (szerk.): Katekumenális felkészítés a házasságra. Lelkipásztori iránymutatások a részegyházak számára

Budapest, 2023
Egyéb teológia, Egyházi dokumentum, Open access

Pukánszky Béla - Sárkány Péter (szerk.): Pedagógia és kereszténység. Teológiai, neveléstörténeti és nevelésfilozófiai metszetek

Budapest, 2023
Ismeretterjesztés, Jog - Társadalomtudomány, Open access, Pszichológia - Szociológia

Puskás Attila - Gárdonyi Máté (szerk.): Szinodalitás az Egyház életében és missziójában. Teológiai tanulmányok

Budapest, 2023
Egyéb teológia, Egyháztörténelem, Open access

Puskás Attila - Perendy László - Hoványi Márton (szerk.): A hét főbűn. Teológiai tanulmányok

Budapest, 2016
Egyéb teológia, Erkölcsteológia, Open access

Rosa, Giuseppe de: Vallások, szekták és a kereszténység

Fordító: Puskely Mária
Budapest, 1991
Egyháztörténelem, Ismeretterjesztés, Open access

Sághy Ádám: Bevezetés a város teológiájához. Egy lehetséges megközelítés válogatott fejezetei

Budapest, 2023
Egyéb teológia, Jog - Társadalomtudomány, Open access, Pszichológia - Szociológia

Sarah, Robert - Diat, Nicolas: Isten vagy a Semmi. Beszélgetés a hitről. 3. kiadás

Fordító: Barsi Balázs
Budapest, 2018
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom, Open access

Sárkány Péter (szerk.): A keresztény filozófia fogalma. Történeti és szisztematikus elemzések

Budapest, 2023
Egyéb teológia, Filozófia, Open access

Szeiler Zsolt (szerk.): Theória, szemlélődés, misztika. A Katolikus Misztika Kutatócsoport konferenciakötete

Budapest, 2023
Egyéb teológia, Filozófia, Open access

Szennay András (szerk.): Régi és új a liturgia világából – Vetera et Nova rerum liturgicarum. Prof. Radó Polikárp OSB 1899-1974 emlékének

Budapest, 1975
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom, Liturgia - Zene, Open access

Tóth Tamás: Szentségi jog Magyarországon a COVID-19 világjárvány első hulláma idején (2020)

Budapest, 2023
Jog - Társadalomtudomány, Open access, Pszichológia - Szociológia

Varga Csaba (szerk.): Die schule von Szeged

Budapest, 2006
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány, Open access

Varga Lajos, S.E.R. - Boros István - Takács László (szerk.): Aut lego vel scribo. IV. Sriptorium konferencia

Budapest, 2023
Ismeretterjesztés, Open access

Vizi E. Szilveszter - Kabai Sára Réka - Kenéz Gabriella - Moravcsik-Nagy Flóra - Nagy Alexandra Hortenzia (szerk.): Hit, tudomány és társadalom – Faith, science, and community. Tanulmányok az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus tiszteletére

Budapest, 2021
Egyéb teológia, Ismeretterjesztés, Jog - Társadalomtudomány, Open access

KBART